Avatar uživatele
Bronzový

Jak je to s těmi důchody?

Říká se, že člověk (teď myslím konkrétně romského občana), který celý život nepracuje (nebo jen minimálně,) má vypočítaný starobní důchod z průměru, ale pokud za celý život neodvede do státní kasy žádnou daň a neplatí si soc. pojištění, tak jak může dostávat důchod?
Jde mi o to jak se to řeší v reálu a ne co se povídá
Doplňuji:
česílko, dík ;) to sem chtěl slyšet, teď vím že nemakám nadarmo :D

Uzamčená otázka – ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce.

Nejlepší odpověď

Avatar uživatele

ocko to je zase hoax
Romští spoluobčané nejsou při výpočtu starobních důchodů nijak zvýhodňováni ani
znevýhodňováni. Platí pro ně stejná pravidla jako pro všechny klienty českého
důchodového systému. MPSV nezná autora nepravdivé e-mailové zprávy, případný podpis
s hlavičkou MPSV, který se v některých spamech objevil, je zneužitím veřejně dostupných kontaktů. http://www.mpsv.cz/…
MPSV ČR - Tisková zpráva Praha 12. 4. 2010

Výše důchodu závisí na době pojištění a příjmech, nikoliv na barvě pleti, pravidla stanovuje legislativa

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) v poslední době zaznamenalo řadu e-mailových zpráv, rozesílaných jako tzv. SPAM, o údajném zvýhodnění Romů při výpočtu starobního důchodu. V e-mailu se mimo jiné píše:

„Zatímco pracující člověk, který vydělává v průměru 15 000 Kč měsíčně (a těch je většina), obdrží starobní důchod vypočtený z této částky. Rom, byť celý život nepracoval a do sociálního systému nevložil ani jednu korunu, a živil ho stát z různých sociálních dávek, tak tento diskriminovaný spoluobčan obdrží starobní důchod vypočítaný z průměrného platu v ČR a to je, vážení spoluobčané, 24 000 Kč měsíčně. Tak kdo tady chce mluvit o diskriminaci ????????“

Výše uvedené informace neodpovídají skutečnosti, a proto MPSV považuje za nezbytné vše uvést na pravou míru:

Podmínky nároku na dávky důchodového pojištění, tedy na starobní, invalidní i pozůstalostní důchody, stejně jako pravidla pro jejich výpočet, stanovuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Jedním z jeho hlavních principů je, že pro přiznání důchodu musí lidé získat potřebnou dobu pojištění a v souvislosti se starobním důchodem musí rovněž dosáhnout důchodového věku.
Doba pojištění se přitom získává výdělečnou činnosti, tj. prací, výše samotného důchodu pak zjednodušeně řečeno závisí na tom, jak dlouho a z jak vysokého příjmu je placeno pojistné na důchodové pojištění.

Každý důchod, tedy i starobní, z českého důchodového systému se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra je stejná pro všechny druhy důchodů (bez ohledu na délku pojištění a výši výdělků) a v současné době se jedná o 2.170 Kč měsíčně.
Procentní výměra starobního důchodu závisí na délce pojištění a výši příjmů, které měl pojištěnec v tzv. rozhodném období před přiznáním důchodu. Rozhodné období pro důchody přiznávané v roce 2010 jsou roky 1986 až 2009.

Romští spoluobčané nejsou při výpočtu starobních důchodů nijak zvýhodňováni ani znevýhodňováni. Platí pro ně stejná pravidla jako pro všechny klienty českého důchodového systému. MPSV nezná autora nepravdivé e-mailové zprávy, případný podpis s hlavičkou MPSV, který se v některých spamech objevil, je zneužitím veřejně dostupných kontaktů.

Detailní informace o důchodech najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí na adrese http://www.mpsv.cz/… a rovněž na stránkách České správy sociálního zabezpečení, která v praxi rozhoduje a vyplácí většinu důchodů v České republice, konkrétně na http://www.cssz.cz/….

Štěpánka Filipová
MPSV ČR
vedoucí oddělení styků s veřejností
a tisková mluvčí
http://www.hoax.cz/…
Doplňuji:
ocko, mám je v paneláku už pár let

 

Další odpovědi:

Avatar uživatele

Co ti na tom není jasné? Romové nepracují, ale pojištění za ně přece platí stát. Berou dávky, jsou na podpoře. Většinou jsou navíc už někdy od dvaceti let "invalidní".
Důchod se jim počítá z průměrné mzdy, která je v mnoha případech vyšší, než příjem běžného občana pracujícího celý život .
Ono se toho zase až tak moc na jejich adresu nepovídá nepravdivého. Nebo si snad myslíš, že je v téhle zemi jediný cikán, který by si dělal starosti s důchodovou reformou, jejími třemi pilíři a s tím, že jako důchodce nebude mít na chleba? Koukej kolem sebe a pořádně si všímej a bude ti špatně z toho, o čem se povídá, a ještě hůř z věcí, o kterých se moc nemluví.
Doplňuji:
Česílko, není to žádný hoax. Asi jsi nikde poblíž cikánské komunity nežil. Já s nimi bydlela v bytovce skoro dva roky. Vím jak fungují i z toho, že jsem měla spolužačku cikánku.
Já zde neuváděla žádný z "kolováků", kterých je internet plný. Psala jsem jenom to, jak to v této republice běží. A ono to tu tak opravdu funguje. Možná by ti prospělo podívat se kolem sebe až půjdeš třeba k lékaři. Nebo bys měl vidět statistiky, a přečíst si na vlastní oči, kolik Rómů pracuje a kolik jich je invalidních. Taky jsem zažila, že Potraviny jednoho zaměstnali. V práci byl dva dny a škoda na "těžkém koloniálu" skoro třicet tisíc. Mouka a cukr se kradly dost blbě.
Já nepatřím mezi předpojaté a rasisty, hodnotím JEN na základě informací, které mám ověřeny a také na základě zkušeností. Tak tu ze sebe laskavě nedělej hvězdu, protože mi chceš najednou tvrdit, že co jsem viděla a zažila není pravda. Nicméně podle hlasů přizvukovačů se divím, že tolik lidí neví, jací cikáni jsou.


Avatar uživatele

Zkuste místo handrkování, prostá fakta:

1) Ano, i celý život nepracující Rom dostává starobní důchod (ze součtu let a pojištění, jež za něj platil stát, stejně jako za děti, studenty, nezaměstnané a další ekonomicky neaktivní)
2) V odkazu ve zdroji se laskavě podívejte na výsledek přehledů, z něhož vyplývá, že cca 60% Romů ani práci nehledá, protože štědré dávky jsou pro ně výhodnější, což irituje všechny poctivé plátce daní.
3) Tazatel se ptal, jak může dostávat důchod někdo, kdo celý život nepracoval? Je jasné, že může, nakonec pro příklad nemusíme chodit daleko (viz místní M.K., jenž rovnou po škole vklouznul pod ochranná křídla ID).
4) Hoax je pouze v bodě, že se důchod nepočítá z průměrné mzdy (což tazatel nezmiňoval). Pokud se ovšem vkládá odkaz, měl by být úplný a ne účelově okleštěný, 2. část od Mgr. Vařeky totiž dokládá, že i z výpočtového základu ve výši minimální mzdy (8 000 Kč), vychází důchod 6 970 Kč.
A dále, že skutečně může starobní důchod dosáhnout i nad průměrnou výši, viz citace:

"Pozn. starobní důchod osoby, jejíž výpočtový základ (tj. měsíční průměr výdělků) činí 8 000 Kč a získala 40 let pojištění, činí 6 970 Kč.
Za určitých okolností však může nastat situace, že starobní důchod osoby, u které se zdá, že přežívá na "sociálních dávkách" (zde ovšem nemusí jít o dávky pomoci v hmotné nouzi, jak je o nich výše hovořeno; veřejnost má ovšem tendenci tyto pojmy zaměňovat) a tedy nevykonává výdělečnou činnost, může být vyšší než starobní důchod osoby, která celý život pracovala s minimálními příjmy, např.:
pokud taková osoba dlouhodobě pečuje o závislou osobu (např. o postižené dítě či závislého seniora), přičemž před započetím péče nebo po jejím ukončení dosahovala solidních výdělků ("sociální dávkou" zde může být příspěvek na péči)
pokud taková osoba střídá období nezaměstnanosti s obdobími solidních výdělků ("sociální dávkou" zde může být podpora v nezaměstnanosti)
pokud jde o osobu, která v minulosti solidně vydělávala a potom se stala plně invalidní, např. v důsledku úrazu ("sociální dávkou" zde může být invalidní důchod); poživatelství invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně se započítává do doby pojištění obdobně, jako by tento poživatel pracoval, navíc se starobní důchod většinou odvozuje z výpočtového základu, ze kterého se odvozovala výše dříve plného invalidního důchodu, nyní invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.
Důvodem příznivé výše důchodu takových osob je shora uvedené vylučování těchto dob z období, na které se rozpočítává průměr příjmů, z něhož se pak odvozuje výše důchodu. Dalším důvodem je skutečnost, že trvání takové sociální události (péče o dítě či seniora, nezaměstnanost, pobírání plného invalidního důchodu resp. invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně) se považuje za náhradní dobu pojištění, tzn. započítává se do doby pojištění obdobně, jako by tato osoba pracovala."
Mgr. Kamil Vařeka, ředitel odboru komunikace a tisk. mluvčí, ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ .

Zdroj: http://www.novinky.cz/domaci/2 82174-romove-kteri-nehledaji-p raci-rozdeluji-ceskou-verejnos t-na-dva-tabory.html

 

Diskuze k otázce

Avatar uživatele

anonym

ocko, chces říci, že MPSV lže?

Avatar uživatele

anonym

Česílko, omlouvám se pouze za hrubku, která mi tam ulítla. Ale jen za tu. Pokud jde o jakékoliv informace ať z novin, televize, či tisku, ví se obecně, že objektivní nejsou.
S novináři jsem svou zkušenost udělala, když se před lety jednalo o mléčné kvóty. Ze seriozních informací zbyl v novinách takový paskvil, že pravdivých nezůstalo snad ani 20%.
Ministerstvo má samozřejmě pravdu, ale já taky. Zřejmě Ti uniká ještě jedna podstatná věc - přehledy statistik.
Potom bys musel přemýšlet jinak ve věci školní docházky rómských dětí, dávek, zneužívání dávek, důchodů již dvacetiletých Rómů atd.
Pracovala jsem na ekonomickém oddělení Městského úřadu v Novém Jičíně. S Cikány (a Rómy) jsem běžně přicházela do styku. Neměla jsem nikdy s jednáním s nimi problém. Neměla jsem ho ani v době, kdy byli mými "sousedy". Dalo se s nimi většinou domluvit. S některými se ale domluvit nedá (ale to i s bílými - někteří lidé jsou prostě zabednění osli). Jak se chovají, tady ví spousta lidí. Jaké čerpají dávky a podpor, vím velmi dobře, protože dříve jsem jim je vyplácela. A teď jsem viděla, jaká potvrzení si byli během dvou hodin schopni vyřídit a na jakou částku. Až příště budeš moje zkušenosti nazývat hoaxem, tak se raději zamysli sám nad sebou. Já pracovala s lidmi celý život, tedy i s cikány. Nejsem předpojatá proti nim. Pár slušných se mezi nimi našlo. Třeba ta moje spolužačka ze ZŠ. Nebo cikánka pracující v Tonaku v Novém Jičíně, která měla maturitu a když přišla podat daňové přiznání, tak se jenom usmála a řekla: Nedivte se tomu jménu, jsem skutečně cikánka. Jmenovala se Aranka. Pokud bereš mé zkušenosti za popuzování, tak věř mi, že kdybych chtěla popuzovat, vybrala bych si na to jiné pole působnosti.
Ještě jedna věc na závěr - nelezu zde do diskuzí, dělám to jen výjimečně. Pokud jde o MPSV nemám důvod mu ani věřit, ani nevěřit. Posuzovat nějakou informaci jen z jednoho pohledu nelze. Takže já posuzuji dané téma podle svých osobních zkušeností. Nikoho nepřesvědčuji, aby jim věřil. Jsou to totiž mé zkušenosti a těch mám opravdu dost, protože jsem se nikdy nevyhýbala ani lidem, ani problémům. Toto téma dále probírat nebudu. Napsala jsem svůj názor a k tomu jsem ti už dopsala dost faktů, abys ho buď respektoval nebo smazal. Je to na Tobě.

Avatar uživatele

anonym

už jsem párkrát smáznul svoji odpověď, protože si tu jede ve svém, podržíte se, přestože je to zavádějící. A TEĎ MNE VYKOPNI

Avatar uživatele

anonym

ti to neberu, dotaz byl na průměrný důchod a to je hoax. Je jiná otázka dávky a příspěvky, kdy jim to dělá pár x tisíc. My jsme si je ve chodě vychovali, zdraví, podrží dveře a podobně. Chce to tlak. A taky i těm cikáňatům podržím dveře a pomůžu s jejich kolem do schodů.

Avatar uživatele
Zlatý

Sůwa

Použtí nenávistné řeči, chvástání se a popuzování
Odpovědi.cz není místem pro ventilování osobních frustrací nebo chvastounství. Jsme komunita lidí s rozdílnými názory, zkušenostmi a původem. Respektujte proto prosím ostatní a zdržte se popuzujících nebo nenávistných komentářů.

Okopírováno z kodexu ( tolikrát připomínaného ). Evidentně nenávistný komentář, zaměřený proti určité skupině obyvatel si opět dovolili1+1 .Nenahlásím to, aby i ostatní viděli, kdo pije víno a káže vodu.

Avatar uživatele

anonym

sůwa, za to bych tě objal, ale neustálý mentor a moralista mlčí. Na ocko mu nesahej, vždyť si ji vypiplal ke zlaté. :-D

Avatar uživatele
Zlatý

Sůwa

Já si umím představit, kolik to "piplání" muselo dát práce, protože jsem pro ověření tohoto faktu musela projít stejnou cestu - otevírat zpětně odpověď za odpovědí a dívat se kdo hodnotil. V uvedeném případě 14 hodnocení na 15 odpovědí, bez ohledu na obsah :-)

Avatar uživatele

anonym

Škoda, že ani 1 příspěvek nesouvisí s vlastním dotazem. Pokud poukazuješ na popouzení, tak se jej sama nedopouštěj. Tvá domněnka o bodech ("bez ohledu na obsah"), je zjevně lživá, pak by přece byly body plošně a ne selektivně.
Měla jsi to nahlásit a ne záštiplně machinovat, vidělas bys, co by ti admin napsal (viz pasáš o zneužívání mazání pro poškozování ostatních uživatelů).
Příště se pokus držet věcného obsahu otázek a ne soustavně šířit nenávist a podjatost.
Ten, kdo podporuje podvádění, bývá sám podvodník.
(Jediné, v čem lze souhlasit (viz diskuze u domácích úkolů), že na Poraďte si to admin uhlídá. Právě proto, že tam netrpí nešvary, jako tady, bolakovi dali ban za 2 týdny a Odpovědi.cz považují za pokleslý web právě díky absenci admina.)

 

Zajímavé otázky v kategorii Právo a zákony

Přihlásit se

Položte otázku, odpovězte, zapojte se, …

začněte zde

Reklama

Kvalitní odpovědi v: Právo a zákony

Zlatý Drap 2161
Zlatý standa 1252
Zlatý ivzez 926
Zlatý mosoj 677
Zlatý gecco 534
Zlatý led 531
Zlatý zzzzz 450
Zlatý Michal Kole 436
Zlatý marci1 432
Zlatý JájsemRaibek 399

Zobrazit celkový žebříček

Facebook

 

Váš požadavek se vyřizuje, počkejte prosím.