Dotaz+

Kde se vzalo spojení „volšový ruce“?

Jak často močí koroptev?

Aktivity
Počet otázek 625
Zajímavých otázek 622
Počet Dotaz+ 20
Počet odpovědí 14030
Užitečných odpovědí 12665

Skóre užitečných odpovědí:

90 %