Co jsou Odpovědi.cz - jak začít

Vítejte na Odpovědi.cz! Místě, kde uživatelé sdílejí své znalosti a zkušenosti.

Najdi odpověď. Vyhledejte již zodpovězené otázky pomocí vyhledávače.

Polož otázku. Položte svoji otázku a získejte odpověď od ostatních uživatelů serveru Odpovědi.cz.

Odpověz. Podělte se o svoje znalosti a zkušenosti a odpovězte na otázky v nejrůznějších kategoriích.

Zapoj se. Zaregistrujte se a využijte možnosti hodnotit odpovědi a komunikovat s jinými uživateli na Odpovědi.cz.

1. Prozkoumejte otázky a odpovědi

Pomocí vyhledávacího pole můžete najít již zodpovězené otázky a odpovědi dle zadaného výrazu nebo klíčových slov. Vyhledávací pole najdete v horní části stránky.

Nejnovější nebo nezodpovězené otázky najdete na úvodní stránce na záložce Domů.

Pod záložkou KATEGORIE najdete seznam otázek rozčleněných do jednotlivých kategorií a podkategorií. V jednotlivých kategoriích navíc můžete zvolit filtr zobrazení a nastavit řazení.

Jak se orientovat na serveru Odpovědi.cz.

2. Zaregistrujte se a zapojte se

Pokud se chcete aktivně zapojit - pokládat svoje otázky, odpovídat a komunikovat s dalšími členy komunity, zaregistrujte se. Registrace je snadná a vyžadujeme pouze nejnutnější údaje pro ověření. Stačí uvést platnou e-mailovou adresu a zvolit si přezdívku a heslo. Pokud máte účet na Facebooku/Google, můžete využít přihlášení prostřednictvím Facebooku/Google.

Jako registrovaný uživatel můžete mimo jiné označit zajímavé otázky kliknutím na ikonu hvězdičky a odměnit uživatele za zajímavou odpověď kliknutím na ikonu palce.

Registrace uživatele.

Více o otázkách a odpovědích na serveru.

3. Položte novou otázku

Novou otázku vložíte pomocí pole v horní části stránky. Po odeslání otázky se zobrazí formulář, kde můžete doplnit upřesňující text a zvolíte kategorii. Pro získání co nejlepších odpovědí doporučujeme uvést co nejvíce informací a zařadit otázku do správné kategorie.

Otázka může mít i formu ankety. Pokud chcete zadat anketu, zaškrtněte volbu "Vytvořit anketu" a zadejte až 6 odpovědí ankety.

Jak položit otázku.

4. Podělte se o svoje znalosti a odpovězte na otázky

Po kliknutí na text otázky se otevře detail otázky, kde můžete pomocí tlačítka "Odpovědět" vložit svoji odpověď k otázce. Každý uživatel může k jedné otázce vložit pouze jednu odpověď. Svoji odpověď můžete později doplnit o další text. Ostatní uživatelé mohou odměnit vaši odpověď kliknutím na palec a získáte 1 bod za každý palec. Kvalitní a úplné odpovědi mohou být označeny jako užitečné - za užitečnou odpověď obdržíte 5 bodů. Podle počtu bodů se uživatelé řadí do kategorií.

Více o bodovém systému zde.

5. Můj profil - přehled vašich otázek a odpovědí

Kliknutím na vaši přezdívku v hlavní nabídce zobrazíte souhrnnou stránku vašeho profilu na Odpovědi.cz. V profilu můžete prohlížet seznam vašich vložených otázek, otázek na které jste odpověděli nebo které jste označili jako zajímavé.

V profilu zároveň spravujete vaše kontakty a vidíte vaše následovníky nebo blokované uživatele. Pomocí nastavení pak upravíte předvolby pro zasílání zpráv na váš email.

Více o profilech.

6. Přizpůsobte si Odpovědi.cz a sledujte to co vás zajímá

Na serveru Odpovědi.cz je velké množství uživatelů a otázek z nejrůznějších oblastí. Pokud chcete sledovat pouze vybraná témata, můžete využít nástroje následování a pomocí záložky "Můj STREAM" zobrazit právě ty informace, které vás zajímají nejvíce.

Následovat můžete konkrétní otázky, klíčová slova nebo určité členy komunity. Uživatele následujete tím, že ho přidáte mezi své kontakty. Tím se automaticky stáváte jeho následovníkem. Počet následovníků ukazuje na oblíbenost uživatele v komunitě. Pod záložkou "Můj STREAM" potom najdete proud informací, které se týkají následovaných položek, jako jsou nové odpovědi následované otázky nebo odpovědi a otázky následovaných uživatelů.

Více o následování a STREAMU.

7. Komunikujte s ostatními členy komunity

Odpovědi.cz jsou server typu otázka - odpověď. Ke konkrétní otázce na určité téma uvede každý uživatel pouze jednu, pokud možno úplnou a správnou odpověď. Pokud chcete s ostatními uživateli komunikovat interaktivně, využijte diskuze u otázky a možnosti zaslat zprávu pomocí interní pošty serveru Odpovědi.cz. Zprávy nejsou zasílány na váš e-mail pokud si to nepřejete a nezvolíte v nastavení.

Zasílání zpráv a nastavení E-mailu.