Často kladené dotazy

Jaké otázky patří do kategorie Ankety a zábava?

Ankety a zábava je kategorie určená pro otázky zábavného charakteru a otázky sloužící ke zjištění subjektivního názoru, jejichž odpovědi nepřinášejí užitek ostatním uživatelům nebo jejichž platnost v čase klesá.

Pokud si nejste jisti, zda otázka do kategorie patří, nabízíme následující pomůcku:

Pokud otázka vyhovuje alespoň dvěma z uvedených tvrzení, pak patří do kategorie Ankety a zábava.

  1. Otázka se týká problému, jehož řešení nemůže pomoci ostatním uživatelům.
  2. Otázka vyžaduje osobní názor na aktuální dění, jehož význam v čase klesá.
  3. Otázka byla položena za účelem pobavit sebe nebo ostatní uživatele.
  4. Otázka vyžaduje informaci nebo názor, které mají pouze omezenou a krátkodobou platnost.
  5. Otázka vyžaduje osobní postoj k obecné problematice.
  6. Otázka osobního charakteru.

Jak funguje uzamykání otázek?

Otázky se zamykají dvěma způsoby: automaticky a výběrem nejlepší odpovědi.
Vybrat nejlepší odpověď může pouze autor otázky, výběrem nejlepší odpovědi se přičtou dva palce nahoru a otázka se zamkne.
K automatickému zamčení dojde v případě, že po deseti dnech od vložení otázky je více než 5 odpovědí a nebo má některá odpověď alespoň dva palce.

 

Mažete někdy odpovědi a otázky?

Administrátor serveru může v některých případech smazat otázku nebo odpověď. Smazány jsou otázky a odpovědi, které porušují kodex uživatele (obsahují urážky nebo nepřípustné výrazy). Na server také nepatří otázky a odpovědi směrované ke konkrétním uživatelům nebo otázky typu diskuze. Uživatelům je k dispozici diskuze u otázek pro reakce a diskuzi na dané téma.

 

Můžu uzamknout svoji otázku, aby mi již nechodily nové odpovědi?

Pokud je uživatel - autor otázky spokojen s vloženými odpověďmi a nechce již dále dostávat nové odpovědi, může výběrem nejlepší odpovědi otázku zamknout.

 

Chci něco doplnit k uzamčené otázce, jak to udělám?

Uzamčené otázky nelze doplnit nebo vkládat nové odpovědi. Pokud chce uživatel přesto vložit další příspěvek, může využít diskuzi, která je dostupná i po uzamčení otázky.

 

Jak můžu kontaktovat jiné uživatele?

Ostatní uživatele můžete kontaktovat prostřednictvím formuláře pro zaslání e-mailu. Odkaz na zaslání e-mailu najdete v profilu uživatele. Pokud je u profilu uvedeno, že si uživatel nepřeje být kontaktován, uživatel si zvolil privátní profil a my tedy respektujeme jeho přání, aby nemohl být ostatními kontaktován.

 

Proč mám při zadávání otázky vypisovat klíčová slova?

Klíčová slova jsou důležitá pro vyhledávání otázek. Správné zařazení do kategorie a uvedení relevantních klíčových slov značně zvyšuje pravděpodobnost kvalitních odpovědí.

 

Co je a jak funguje hlídač?

Hlídač Vám umožní sledovat nejnovější otázky a odpovědi ve Vašich oblíbených kategoriích. Jednoduše vyberete kategorie, u kterých si přejete zasílat otázky nebo odpovědi e-mailem. Nastavení Hlídače provedete ve svém profilu kliknutím na tlačítko Hlídač a na stránce nastavení Hlídače vyberete kategorie nebo podkategorie u kterých chcete zasílat nové otázky nebo odpovědi e-mailem. Zasílání otázek a odpovědí vybíráte zvlášť. Nastavení potvrdíte tlačítkem Uložit nastavení.
 

Co znamená hvězdička u otázky?

Pokud vás některá otázka zaujala, můžete ji označit jako zajímavou kliknutím na symbol hvězdičky. Přehled otázek, které označíte jako zajímavé, je ve vašem profilu pod záložkou „Zajímavé otázky". Označení slouží i ostatním uživatelům, kteří snadněji rozeznají zajímavé otázky. Funkce je dostupná pouze registrovaným uživatelům, každý může označit otázku pouze jednou.

 

Jak funguje hodnocení odpovědí?

Uživatelé mohou hodnotit jednotlivé odpovědi pomocí symbolů palců. Pokud je odpověď na otázku užitečná, klikněte na symbol palce nahoru. Nejlépe hodnocená odpověď se zobrazí přímo pod otázkou. Funkce hodnocení odpovědí je dostupná pouze registrovaným uživatelům, každý může odpověď hodnotit pouze jednou.