Podmínky používání serveru Odpovědi.cz

Smluvní podmínky pro užívání služby Odpovědi.cz

 1. Služba Odpovědi.cz je poskytována za níže uvedených smluvních podmínek. Použitím služby vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami, účinnými v okamžiku použití služby.
 2. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky kdykoliv změnit. Jakékoliv změny podmínek budou zveřejněny na této stránce a vstoupí v účinnost 30 dní po jejich zveřejnění.
 3. Provozovatelem serveru a služby Odpovědi.cz je společnost Dine4Fit, a.s., se sídlem Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Králové 2, IČ: 25766937.

 

Služba Odpovědi.cz

 1. Odpovědi.cz umožňují:
  1. Vkládat otázky
  2. Vkládat odpovědi na otázky
  3. Hodnotit otázky a odpovědi
 2. Vkládat otázky a odpovědi, hodnotit otázky a odpovědi mohou registrovaní uživatelé po přihlášení na server.
 3. Vložit novou otázku může i neregistrovaný uživatel, otázka je zveřejněna na základě potvrzení otázky prokliknutím odkazu v e-mailové zprávě automaticky zaslané uživateli na adresu uvedenou při vložení otázky.
 4. Prohlížet otázky a odpovědi, vyhledávat otázky a odpovědi a prohlížet profil uživatelů mohou i neregistrovaní uživatelé.
 5. Vloženou otázku nebo odpověď nemůže uživatel smazat nebo upravit. Uživatel, který vložil otázku nebo odpověď může ke své otázce nebo odpovědi vložit doplňující text.

 

Změny služby

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit nebo přerušit službu, omezit nebo zablokovat přístup ke službě bez předchozího upozornění. Provozovatel smí upravit nebo odstranit obsah u kterého se domnívá, že je závadný.

 

Vkládaný obsah

Uživatel služby prohlašuje, že:

 1. Vlastní veškerá práva k vkládanému obsahu nebo má dostatečná práva k postoupení práv poskytovateli jak je popsáno v těchto podmínkách.
 2. Přebírá všechny závazky spojené s veškerými licenční a dalšími poplatky vyplývajícími z užití jím vkládaného obsahu.
 3. Vkládá na server svoje vlastní obrázky nebo má zajištěn souhlas osob, jejichž obrázky na server vloží.
 4. Jím vkládaný obsah není urážlivý, neporušuje práva duševního vlastnictví nebo jiná práva vůči třetím osobám.
 5. Veškerý uživatelem vkládaný obsah je v souladu s Kodexem uživatele Odpovědi.cz.

 

Vlastnictví práv, postoupení práv uživatelem

 1. Uživateli zůstává vlastnictví k veškerému obsahu, který vloží na server Odpovědi.cz.
 2. Uživatel postupuje poskytovateli neodvolatelné, neomezené, celosvětové a bezplatné ne-exkluzivní právo vložený obsah používat, reprodukovat, upravovat, postoupit práva k obsahu třetí osobě, použít k reklamě, zobrazit a veřejně prezentovat.

 

Monitoring obsahu

 1. Provozovatel není vázán povinností monitorovat službu a obsah jakýmkoliv způsobem.
 2. Provozovatel nekontroluje pravidelně správnost a spolehlivost obsahu.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit nebo odstranit jakýkoliv obsah v jakoukoliv dobu.
 4. Jakékoliv názory, rady, stanoviska, služby, nabídky nebo jiné informace nebo obsah vyjádřené třetími stranami včetně uživatelů jsou pouze jejich a ne provozovatele.
 5. Provozovatel se neztotožňuje ani není zodpovědný za správnost nebo spolehlivost jakéhokoliv názoru, rady, informace nebo stanoviska učiněného prostřednictvím služby.

 

Osobní údaje

 1. Ochrana osobních údajů služby Odpovědi.cz se řídí podmínkami dostupnýmí na stránce Ochrana osobních údajů.

 

Zneužití služby Odpovědi.cz

 1. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo zamezit aktivní přístup ke službě Odpovědi.cz uživateli, který zneužije službu k neoprávněným obchodním účelům bez souhlasu poskytovatele služby nebo službu zneužije k reklamním účelům.
 2. Uživatel služby Odpovědi.cz není oprávněn informace získané během užívání služby jakýmkoliv způsobem reprodukovat, publikovat či jinak dále šířit za jiným účelem, než pro své osobní využití.
 3. V případě, že provozovatel zjistí porušní těchto podmínek nebo i pokus o porušení podmínek, vyhrazuje si právo okamžitě zamezit přístupu ke službě a zahájit odpovídající právní kroky.

 

Odpovědnost a záruky

 1. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost a záruku za správnost obsahu na serveru Odpovědi.cz.
 2. Provozovatel neručí za to, že služba bude nepřetržitá a bezchybná.
 3. Provozovatel nenese žádné záruky a zodpovědnost za škody nebo újmu vzniklou na základě použití služby a obsahu na serveru Odpovědi.cz.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 15.12.2014.