Uklízí ministryně i záchody?

Překoná zjentek tohoto borce?