Avatar uživatele
Nevíteto?

Jaký je rozdíl mezi náboženstvím a sektou a jak se to určí, kdo o tom rozhoduje?

Je strašně moc druhů "toho" čemu lidé věří, ale podle čeho se určí co bude náboženství a co bude sekta? Co musí udělat/nedělat sekta, aby se stala náboženstvím?

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 2Pro koho je otázka zajímavá? annas, marci1 před 2515 dny Sledovat NahlásitNejlepší odpověď
Avatar uživatele
anonym

Mezi sektou a církví (náboženství má zcela jiný význam) je velmi tenká a nezřetelná hranice - a velmi záleží i na tom, kdo a proč daný termín použije...
;-)
Např. celá křesťanská ´obec´ (či muslimská) může být z hlediska Židů považována za sektu...
;-)
Kukni na http://www.icm.cz/… , například.

0 Nominace Nahlásit

Další odpovědi
Avatar uživatele
annas

Cituji z článku Rozdíl mezi náboženstvím, sektou, náboženskou společností atd.

http://www.rodina.cz/…

"Rozdíl mezi křesťanskou církví a křesťanskou sektou je hlavně v tom, že

1) pro církev je stěžejní to, co je napsáno v Bibli (nebo by mělo být), která je všeobecně přijímána, byť se překlady mohou v drobnostech lišit, ale sekty mívají svoje vlastní překlady, které se liší obvykle dost, jiné naprosto neuznávají, a navíc mají i jiné spisy, které v jejich učení mají stejnou nebo vyšší autoritu než bible

2) nejvyšší autoritou církve je Bůh, nejvyšší autoritou sekty je nějaká její vedoucí osobnost.

Rozdíly mezi křesťanskými církvemi jsou obvykle v dávání důrazů na další spisy, v kostce katolická církev má těchto důrazů hodně, protestanti staví pouze na holé bibli. A letniční církve dávají k tomu ještě velký důraz na křest Duchem svatým a jeho projevy, což se u těch ostatních tolik (resp. vůbec) neřeší".

---
Žádost o registraci církve či společnosti se podává na MK. Podrobnosti, které se týkají registrace, najdete v odkazu.

http://www.mkcr.cz/…
--

" Podmínkou jsou také podpisy 300 lidí, kteří se k ní hlásí. Registrace má zpočátku spíše symbolický charakter. Až po uplynutí deseti let a doložení podpisů zhruba 10 tisíc stoupenců získává církev zvláštní práva. K nim patří oprávnění vyučovat náboženství na státních školách, oddávat nebo vykonávat duchovní službu v armádě a věznicích."

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/…

1 NominaceKdo udělil odpovědi nominaci?vagra Nahlásit

Avatar uživatele
zjentek

rozhoduješ o tom ty sama ..stačí do občanského sdružení "sehnat" 10 000 lidí, kteří budou věřit přesně tomu, čemu věříš ty. Pak z té své víry můžeš udělat náboženství se všemi těmi benefity a dotacemi ..jak prosté ,)

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
marci1

Náboženství je víra.
"Jak definovat sektu? Výrazem náboženská sekta se nejčastěji označuje společenství (organizace), pro které je typická některá z následujících charakteristik:
1. Společenství, které vzniklo relativně nedávno odštěpením od základní církve nebo náboženské společnosti, ve snaze reformovat nauku nebo činnost etablované církve. Obvykle přejímá většinu nauky původní skupiny, ale má i nové, odlišné ideje. Protože porušila tradice, existuje mezi ní a okolím určité napětí. Mnoho takto vzniklých sekt brzy zaniká, mnohé však přežívají. Další rostou a vyvíjejí se v nové náboženské společnosti, od kterých se případně zase odštěpují nové sekty. Jako sekta v tomto smyslu začínala většina dnes společností uznávaných náboženství, včetně křesťanství.
2. Podle některých křesťanů jde o náboženskou společnost, která stojí výslovně mimo křesťanství nebo odmítá křesťanskou nauku preferovanou křesťany.
3. Náboženská společnost, v níž převažují tendence autoritářství, uzavřenost, fanatismus, nesnášenlivost, selekce informací apod.
4. Skupina výrazně poškozující své stoupence tím, že jim „vymývá“ mozky. Tutéž činnost však preferují i některé antisektářské aktivity. Dále do této skupiny patří náboženské společnosti s násilnými, popř. vražednými, či sebevražednými tendencemi."

Zdroj: http://diskuse.dama.cz/d.php?d =7513

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
MK44

Náboženství je druh světonázoru. Typické pro takový světonázor jsou mysticismus (tedy nerozlišování mezi poznáním a fantazií, vyvozování závěrů z tajemství tedy z nevědomosti) a dogmatismus (tedy ustrnutí na momentálním poznání a názorech, prohlášení takových názorů za konečné a neměnné (nedotknutelné, svaté), a tedy snaha zamezit dalšímu poznávání).

Slovo sekta je odvozeno z latinského secare - sekati, podobně jako slovo sekce - oddělení, tedy odseknutí (se), oddělení se, odtrhnutí se od nějakého myšlenkového proudu, ideologie, hnutí, skupiny zastávající nějaký názor nebo organizace (církve, pol. strany ap.) a popř. založení organizace vlastní.

Slovo sekta často mívá hanlivý nádech, zvláště když ho používají přívrženci celku, od kterého se ti druzí odtrhli. Tak pro katolíka může být sektářem protestant, jehovista nebo mormon, ale on sám je sektářem z pohledu pravoslavných a z pohledu židů mohou být za sektáře považováni všichni křesťané. Podobně to platí v islámu (sunite, šíité, baháismus ap.). Komunisté, kteří, dle jejich názoru, zastávali hlavní a jedině správný směr, označovali za sektáře všelijaké revizionisty, trockisty ap. Emocionalita roste tam, kde jde o nějakou "svatou" pravdu, na kterou jsou dotyční silně vázáni nebo kde jde o moc nad těmi druhými.

Z občanského pohledu může rozdíl mezi církví a sektou spočívat v jejich "zavedenosti" ve společnosti. Za církev bývá označována taková náboženská organizace, která má ve společnosti nějakou tradici, je dostatečně čitelná a dá se předpokládat, jak se bude chovat. Sekta takové postavení zpravidla nemá. Jasná hranice neexistuje. V tomto smyslu je irelevantní, od koho se daná skupina oddělila nebo kdo od ní nebo zda je "originální", tj. od nikoho se neoddělila, má vlastní myšlenkový původ nebo je její nauka složena z různých zdrojů.

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
ivzez

Mezi náboženstvím a sektou je stejný
rozdíl jako mezi náboženstvím a církví.

Náboženství je druh vyznání, církve
a sekty jsou organizace (společenství lidí).

Víra v Boha může mít různou podobu, nejčastější
(nejznámější) jsou zastoupeny v různých vyznáních.

Lidé stejného vyznání se mohou slučovat v církvi.
Doplňuji:
Sekta se nemůže stát vírou, náboženstvím ani vyznáním.
Za určitých okolností by se mohla stát církví.

Upravil/a: ivzez

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
arygnoc

žiadny.

jedno i druhé oblbuje, zabíja, ochudobňuje.
určené históriou.

:-Q

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
anonym

Náboženství vytvoří vznešená bytost, jež sestoupí na tuto planetu v rámci jejího soucitu s trpícími bytostmi, sestoupí z astrální sféry, a kde vytvoří víru dle duch. ůrovně tamního obyvatelstva a jeho mentality, např. Buddha v indii,Alláh u arabů,atd. Kdežto sektu si vytvoří jednotlivec a členy sekty používá pro svůj prospěch, jejich činnost se neslučuje s duchovním světem.Proto taky tato sekta časem zmizí, kdežto pravá víra přetrvá navěky.

0 Nominace Nahlásit

Diskuze k otázce

U otázky nebylo diskutováno.

Nový příspěvek
Zajímavé otázky v kategorii Kultura a společnost