Avatar uživatele
anonym

Jaký je rozdíl mezi Ježíšem a Bohem? Nebo jsou jedno a to samé?

Nevíte? takže Ježíš byl syn Boha?

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 1Pro koho je otázka zajímavá? dudu před 2060 dny Sledovat NahlásitNejlepší odpověď
Avatar uživatele
annas

Rozdíl zjistíte z textu.

Bůh se vyskytuje v trojjediné podobě - Trojici jako Otec Bůh, Syn je Bůh a Duch svatý je Bůh, a přesto je to pouze jeden Bůh
--
"Bůh Otec je první osobou Trojice, že je věčný, neměnný, všemocný, vševědoucí, plný lásky a moudrosti, dokonale spravedlivý a svatý. Je svrchovaným vládcem vesmíru a udržuje ho při životě.

Ježíš Kristus je druhou osobou Trojice a má stejné božské vlastnosti jako Otec. Otec stvořil všechno skrze Jeho Syna, Ježíš Kristus Je to jediný Boží Syn, který se stal tělem aby lidem ukázal Boha (, aby naplnil proroctví a stal se zachráncem a spasitelem ztraceného světa ( Když se Ježíš stal člověkem, nepřestal být Bohem, a proto je navěky člověkem a Bohem zároveň v jedné osobě

Duch svatý je třetí osoba Trojice a má stejné božské vlastnosti jako Otec a Syn Duch svatý byl činný při stvoření a je činný také při spasení člověka . Přišel do světa zvláštním způsobem na den letnic, aby oslavil Krista a umožnil lidem přijmout dar spasení v Kristu."

Podrobnosti v odkazu http://www.krestanekromeriz.cz /…

Jinak křesťanská modlitba - zmiňuje trojjediného Boha

"Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. "

0 Nominace Nahlásit

Další odpovědi
Avatar uživatele
lexx

Bůh - stvořitel je nehmotný duch kdežto Ježíš je bůh - člověk jeho syn co chodil po Zemi, dělal zázraky, léčil nemocné, křísil mrtvé, popíjel víno na svatbě...

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
dudu

Ježíš byl tesař a revolucionář, jehož židovská obec u prefekta Piláta Pontského prosadila popravit ukřižováním. Bůh pak je dle posledních poznatků součástí každého z nás, protože velmi pravděpodobně jsme součástí pokusu umělé inteligence a virtuální reality vytvořené našimi vzdálenými potomky.

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
nnn1

Kristus u Jana 14:28 říká: "... Otec je větší než já" a u Jana 20:17: "Vystupuji ke svému Otci a vašemu Otci a ke svému Bohu a vašemu Bohu." Z těchto a mnoha dalších veršů je jasně patrné, že Ježíš má nižší postavení než Bůh. (1. Korinťanům (Korintským) 11:3).

Rozdíl je také ten, že Kristus byl stvořen (Kolosanům (Koloským) 1:15), kdežto Bůh nemá počátek ani konec. (Žalm 90:2, Job 36:26)

Bůh byl a je duch, (jak zde bylo řečeno). Kristus je dnes také duch (v nebi byl i před sestoupení na zem). Duchovními bytostmi jsou i andělé.

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
anonym

Ježíš i bůh jsou jen báje,nesmíš všemu věřit,věř mi.

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
Nevíteto?

Nejčastějším přesvědčením je, že Ježíš je "lidský" syn (žil na zemi) boha, který není nijak viditelný.

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
marymary1

Ježíš byl člověk s mnoha schopnostmi léčit atd. Bůh je energie - pravda, láska spravedlnost příroda všechno pozitivní energie.

0 Nominace Nahlásit

Diskuze k otázce
Avatar uživatele
Roman71

Triády bohů byly uctívány už dlouho před příchodem křesťanství (viz například Egypt). V Bibli není žádný základ ani přímo řečeno, že Bůh, Ježíš a svatý duch byly tatáž osoba. Logicky vzato, ke komu by se chodil Ježíš modlit? Sám k sobě? Čí hlas se ozval z nebe po tom, co Ježíš po křtu vystoupil z vody? Sám o sobě prohlásil: "To je můj milovaný syn, kterého jsem schválil."? Nebyl to snad Hlas Boha - Otce? Kdo by vzkřísil mrtvého Ježíše, když byl třetí den v hrobce? Vstal snad z mrtvých sám? Zajímalo by mne, na jakém základě (samozřejmě biblickém) docházíte k závěru, že Bůh - Otec, Ježíš - Syn a svatý duch - činná síla, jsou tatáž osoba?

před 2052 dny Odpovědět Nahlásit
Nový příspěvek
Zajímavé otázky v kategorii Kultura a společnost