Avatar uživatele
Bronzový

Souhlasili by jste s adopcí dětí pro lesbičky nebo gaye?

osobně si myslím,že pokud tyto páry adoptují dítě,že to dítě bude vyrůstat ve špatných poměrech a jeho vývoj se během života nebude podobat tomu normálnímu,tím myslím,že co vidí doma,tak bude v budoucnu koukat na svět trošku jiným pohledem a jeho sex.orientace by nemusela být jemu přirozená
Doplňuji:
pro led:jiné vyjádření mě nenapadlo,tak jsem jej nevložil do ankety

Uzamčená otázka – ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce.

Nejlepší odpověď

Avatar uživatele
Zlatý

s adopcí souhlasím

Ani jednou z predpísaných odpovedí nemožno jednoznačne odpovedať
nie je mi to jedno, nechtěl bych být takto adoptován, jsem zásadně proti, - takto jednoznačne môže povedať len človek, ktorý nechápe potreby druhého
rozhodnúť jednoznačne ano/nie treba s rozmyslom v akých podmienkach by dieťa malo vyrastať, sú adoptívní rodičia schopní nahradiť rodičov oboch pohlaví, ako by dokázali vychovať dieťa vo všeobecnom vzťahu k obom pohlaviam.
Môj názor, radšej správna a dobrá výchova a starosť o dieťa jednopohlavnými rodičmi, než násilie páchané na dieťati v "riadnom", ale neschopnom, dvojpohlavnom manželstve.
Alibistická výhovorka:Chýba tu možnosť iného vyjadrenia (5 odpovedí).

Doplňuji:
Táto otázka i odpovede totiž nie sú tak jednoznačne ako sa navonok zdá.
Práve preto bolo treba dať možnosť inej odpovede.
V tomto prípade bude anketa výrazne zkreslená.
PS.
nerobte anketu ako politik so žiaducím vysledokm,
robte ju s prvkami logiky, matematiky a v prvom rade vzťahu človeka k človeku

 

Další odpovědi:

Avatar uživatele
Zlatý

nechtěl bych být takto adoptován

příroda ví nejlépe, proč dítě zplodí muž a žena. Nesouhlasím, kvůli těch dětí.. je to hóódně nepřirozené ,(


Avatar uživatele
Zlatý

s adopcí nesouhlasím


Avatar uživatele
Zlatý

jsem zásadně proti

Mám s tímto novodobým fenoménem také zkušenosti. Nikdo se totiž obvykle nezabývá tím, v čem budou vyrůstat ty děti a jaké to pro ně bude mít následky. Dětský kolektiv dokáže být velmi krutý, sousedé, i paní učitelky ve školce, škole, každá jinakost se trestá. Ať si říká kdo chce co chce, ty děti tím trpí. Vím to. Znám dost připadů psychosomatických onemocnění, psychických poruch (příjem potravy, "ztráta" řeči, sebepoškozování...), které jsou následkem toho, že děti vyrůstají v neůplné, natož pak "jiné" rodině. Ty děti to tak prostě nechtějí. Stále v nich je přirozený pocit, že chtějí žít jako ostatní, trápí je, když se jim někdo směje a dívá se na ně skrz prsty, nechtějí vybočovat - ale začlenit se do kolektivu - oni na tu samostanost ještě nemají, potřebují skupinu. Je to totiž správné pro vývoj dítěte a rozvoj jeho osobnosti. Být odmala ponižován nebo brán jako ten co má dva taťky teplouše, to na přirozeném sebevědomí nepřidá. A to si ti "rodiče" neuvědomují - takže z toho vyplývá, že jim jde jen o sebe.

S homosexuální komunitou mám bohaté zkušenosti a jako člověk je nemusím. Jesti je budu hodnotit v průměru, jsou velmi promiskuitní, často dávají přednost povrchním, krátkodobým vztahům - vychází to také z toho, že klasický model manželství, který i ty jeho největší odpůrce přece jen "nutí" k nějaké "povinnosti", oni nemají. Vše je o navazování vztahů, daleko složitějším hledání partnera a neustálém boji se společností v tom, aby "obhájili" své zaměření. Proto jdou tolika lidem "na nervy" tím, jak jsou "jinakost" rádi dávají na odiv. Nikdo jim to nebere, je to jejich věc, ale proč cpát svou sexualitu každému pod nos. Je to přece jejich intimní věc. Ale to by je nebavilo, protože exhibicionismus a extroverze k této komunitě patří. Jakmile je na člověka pohlíženo jako na "jiného", má dvě možnosti - buď se stáhne nebo začne ještě víc provokovat. Pokud jste "průměr, běžný heterosexuál", nikdo si vás tolik všímat nebude a máte dost "prostoru" na "rozvíjení" svých jinakostí - ať se stanete třeba sadistickým vrahem.
Jako žena jsem proti adopci dětí homosexuály z prostého důvodu, že rodiče jsou a budou vždycky jenom máma a táta. Jinak to nejde a nikdy nepůjde. (Nehovořím pochopitelně o zvrácenosti dnešních genetických vymožeností v tomto "oboru".)

Není to jen o homosexuálech, ale každý, kdo má nějak švihlé rodiče to rozhodně nemá v dětství jednoduché. A dítě skutečně vnímá jinak, než dospělý životem protřelý otrkanec.


Avatar uživatele

s adopcí souhlasím

Tradiční křesťanský model rodiny je v našich dobách dávno nefukční a překonaný.
Ženy jsou zpravidla soběstačné a nezávislé na příjmu muže a homosexualita
se dávno nepokládá oprávněně za nemoc nebo dokonce úchylku. Toto je dokonce uzákoněno.
Sexuální orientace je vrozená záležitost a výchovou ji nelze změnit. Dnes mnoho hetero-samoživitelek vychovává své děti v podstatě bez otce za pomoci babiček a přesto, že chybí v takových rodinách mužský příklad, nikdo nepředpokládá, že by takové svobodné nebo rozvedené matky vychovaly své děti k homosexualitě, když v rodině chybí otec. To totiž nelze.
Když dvě lesbické ženy chtějí potomka, mají mnohem víc možností, jak si dítě "opatřit" než-li homosexuální muži.
Naše společnost je poměrně tolerantní, ale stále ještě je mezi konzervativci mnoho takových, kteří adopce nebo umělé oplodnění homosexuálních párů odsuzují. Pokud se rozhodnou netradiční páry dítě adoptovat, jistě k tomu dospěly po zralé úvaze. Ústavní výchova dětí určitě není lepší než individuální výchova v jakékémkoliv prostředí, ve kterém je dítě milováno a zpravidla i lépe hmotně zajištěno.
V Čechách panuje často odsuzování a kritika každé odlišnosti, mnohdy
bez racionálních důvodů a argumentace.
Před několika lety u mne pobývaly dvě ženy z USA se dvěmi dcerami. Byla jsem
v té době zapojena do projektu Servus servis, jehož princip spočívá v tom,
že členové této organizace cestují po světě a přespávají 1-2 noci u jiných členů zdarma, pouze za symbolickou pomoc v domácnosti, hospodářství ap. a nějaký ten suvenýr. Tyto dvě ženy cestovaly po Evropě i se svými dcerami ve věku 14-15 let. Na pohled úplně "normální" ženy- kamarádky s děvčaty. Při jednom večerním posezení se dámy rozhovořily o tom, že jsou lesbický pár a každá má
z předešlých lesbických vztahů dceru z umělého (legálně) oplodnění. Protože ani homosexuální vztahy nemusí být trvalé (i když promiskuita a střídání partnerů je v této komunitě mnohem nižší než u hetero-svazků) došlo u nich k "rozvodu"
a každá zůstala sama s dítětem. Později se seznámily spolu a začaly žít společně i se svými dcerami z předešlých vztahů . Já jsem s tímto "přiznáním" neměla žádný problém, obě ženy byly velmi vzdělané, příjemné a dcery vychované tak, že bych každé ženě přála takové potomky. a navíc- obě dívky byly ve věku, kdy už bylo patrné, že z nich lesby nebudou a otevřeně jsme na toto téma všechny hovořily. Moje dcera dostala touto cestou praktické poučení bez dlouhého vysvětlování a myslím si, že v dalším životě nemá s podobnými vztahy a svazky problém.
Jak patrno, v USA jsou mnohem dále, ale to je otázka vývoje společnosti, demokratických tradic a určitém stupni humanismu. Myslím si ale, že i u nás bude vývoj kráčet tímto směrem. Doufám!


Avatar uživatele
Zlatý

s adopcí souhlasím

Podle mého názoru by to nebyl zas tak špatný nápad. Dítěti by se dostávalo větší lásky, než v dětském domově, bude mít prostě svůj domov. A že ho budou vychovávat dva taťkové nebo dvě maminky? Pořád lepší, než jedna teta/strejda v děcáku.
Argument, že by bylo dítě terčem posměchu - no když je z dědáku, tak se mu děti také mohou smát. Takže je to asi jedno.
Koneckonců vím, že řada homosexuálních párů ani dítě nechce.


Avatar uživatele

nechtěl bych být takto adoptován

Opravdu tu chybí kategorie "jiná možnost".
Bezpochyby platí, že prostředí a rodiče (ikdyž náhradní) velkou měrou ovlivňují mentalitu, návyky a budoucí život dítěte.
Optimální je samozřejmě pár s heterosexuální orientací, kde je správně zastoupen mužský i ženský element rodičovství. Dá se ale také souhlasit s tím, že než nefunkční rodina, kde jeden z rodičů selhává a neplní svou funkci (a nedej bože, když s tím mají potíže oba), tak je lepší takovýto jednopohlavní pár.
Stěží ale jde tvrdit, že jeho výchova nebude postrádat schopnosti a vliv scházejícího pohlaví.
Vlastně mi kategorie ankety, kterou jsem vybrala, sedí stoprocentně. Uznávám sice, že než ještě řada horších možností, je adopce jednopohlavními páry vhodnější, ale jsem ráda, že jsem vyrůstala v úplné rodině.
Ve svém životě jsem poznala dva lesbické páry a nemohu říci, že pro jejich orientaci mám to správné pochopení. Dokázala jsem pochopit, oč u nich jde, ale role muže, kterou se vždy v takovém páru jedna z žen snaží zastupovat, je v takovém pojetí nepřirozená.
Můžete mi vysvětlovat, že to je normální. Připadá mi to "normální" stejně jako nemoc. Ta je přece také "nornální" a člověk se z ní za nějakou dobu vyléčí. Problém je u psychických a vrozených nemocí a jako něco takového mi připadá homosexualita. Tyhle lidi neodsuzuji. Je mi líto, že mají život ochuzen o něco, co mohou jiní vnímat a prožívat plněji.
Doplňuji:
Budu-li o takovéto adopci uvažovat v rámci jejího přínosu pro adoptované dítě, tak už se dostávám do kategorie volit jedno z menších zel. Nevybírám možnost, která je pro toto dítě nejlepší.
A nad tím je třeba se pořádně zamyslet. Každopádně není nad plně funkční rodinu. Bývalá kolegyně adoptovala asi šestiletého chlapce a když jsem viděla starostlivost, s jakou ho oba adoptivní rodiče vychovávají, tak jsem toho názoru, že takto nefunguje ani řada pokrevních - normálních rodin. Jednalo se o hyperaktivní dítě. Letos bude maturovat na gymnáziu. Studium zvádal maximálně se dvěma dvojkami na vysvědčení. Takováhle adopce určitě smysl má.


Avatar uživatele

s adopcí souhlasím

1) Rozhodný je zákon a ten logicky preferuje zájem dětí, předsudky společnosti jsou druhořadé a iracionální.
(Podobně by dopadly daně a přitom by se bez nich stát zhroutil, i proto jsou vyjmenovaná témata taxativně vyňata ze Zákonu o referendu).
2) Zásady ankety (jež má celkem 6 možností), vždy pro objektivitu vyžaduje variantu "Jiná odpověď, jaká". Jinak je to diktát, manipulace a bulvární praktiky podsouvání cílených postojů.
3) I přes velikonoční prázdniny platí zákaz školního opisování - viz zdroj:

Zdroj: http://www.odpovedi.cz/otazky/ povolili-byste-adopci-deti-hom osexualum


Avatar uživatele
Bronzový

s adopcí nesouhlasím


Avatar uživatele
Registrovaný

nechtěl bych být takto adoptován


Avatar uživatele
Bronzový

s adopcí nesouhlasím


Avatar uživatele
Stříbrný

s adopcí souhlasím

Doplňuji:
Nevadí mi to, určitě by se tímto dítě nemělo moc ovlivňovat, ale od toho jsou zde předadopční testy, tímto by se také dalo zjistit, jestli to jsou dva buzíci, nebo dva muži, kteří hold jsou gayové :) určitě každý pochopí mezi těmito dvěma páry rozdíl.


Avatar uživatele
Bronzový

jsem zásadně proti


Avatar uživatele
Bronzový

s adopcí nesouhlasím

Doplňuji:
Já jsem toho názoru, že jsou to taky jen lidi a neměli by být nějak kvůli toho diskriminováni. Ostatně to beru tak, co kdyby se to stalo mě ? Taky bych chtěla děti. Ale kazit dětství dětem jen proto, že prostě chci děti, to bych asi neudělala. Vůbec bych se nedivila, kdyby se se mnou v pubertě přestalo bavit, protože má dvě mámy. Víme všichni jak to puboši berou. Zas na druhou stranu, pokud to dovolíme teď, tak za nějakou dobu už to bude úplně normální a dětem se nikdo posmívat nebude.


Avatar uživatele
Registrovaný

s adopcí souhlasím

Jsem Lesbička a nestydím se za to a jak někdo říka že strídame pouze sexualni partnery ... tak to není pravda už asi 5 let mam stalou pritelkyni a jsme rodina .. a chteli bychod mit spolu deti .... víme ze je tezke diteti vysvetlit ze ma dve maminky ale myslím si že hlavni je ze toho prcka mame radi ..a budeme se o nej starat jak nejlépe dovede a dame mu vsechno co by dostal v normální heterosexualní rodine ... :) myslím si ze to není o tom jestli jsou to dve zeny nebo dva muzu , nebo muz a zena .... hlavní je aby to male melo zazemí , vychovaní a vzdelaní .. :) a nezalezi na tom ze kdyz jeho maminky jsou lesbičky ze on musí být lesbicka/gey... je zcela na nem jak se k zivotu postaví ..a jde i o to jak ho vychovají .. myslím si ze svemu díteti reknu ... je mi jedno zda jsi hetero nebo homosexualní ... porad te mam rada protoze jsi muj syn/dcera ... a dam mu lásku kterou potrebuje ... dnesní spolecnost se stavi k homosexualite jako k vyvrhelum spolecnosti a nepochopilenemu chovaní ...ale co na tom proste priroda chtela aby se nekomu líbili muži ... a nekomu zase ženy ...Jsem Lesbička a netajím se za to ..a jestli mi nekdo neco rika kvuli me orientaci tak se jen zhluboka nadechnu a myslím si svoje .. nikdo neni dokonalý .... ale radsi budu s tím s kym je mi krásne než mít radoby manžela a podvadět ho, at uz s muzem ci zenou ... jsem hrdá na to Jaka jsem ... :) a budu ucit sve deti byt takovými jaci chteji byt oni .. :) a ne jake je chce dnesní spolecnost .. :) to je muj nazor :)

 

Diskuze k otázce

Avatar uživatele
Zlatý

led

"rodiče jsou a budou vždycky jenom máma a táta." To je pravda. Ale zamyslime sa, kto je otec a mama. Tí (1), biologickí, ale ktorí sa o dieťa nestarajú, alebo tí(2), ktorí sa o dieťa starajú, vychovávajú. Podľa mňa sú to tí(2) bez ohľadu na biologickú príbuznosť. Tie "tety a ujovia" ktorí daju zo seba všetko, aby "ich dieťa" vyrástlo v šťastného dospelého človeka.
Damiana, chápem váš odpor, vidíte tie vzťahy, je naozaj nešťastné, ak dieťaťu nadávajú, či smejú sa kvôli rodičom (dnes je to ešte výraznejšie, nielen kvôli sexuálnej orientácii, ale i platobnej neschopnosti rodičov, prípadne ich "podradnému" zamestnaniu). Deti vedia byť voči sebe veľmi kruté.

Avatar uživatele
Zlatý

Damiana

Právě. Proto také na konci zdůrazňuji, že nejde jen o homosexuály. Já se na to dívám hlavně z pohledu toho dítěte - co je pro něj nejlepší. A ze zkušeností vím, že na ně jako na takové, rodiče (obecně) nemyslí. Neházím všechny do jednoho pytle, protože se setkávám jen s těmi, kteří mají problém (ti, u kterých to funguje se obvykle nikde "neukazují"). Oni prostě chtějí dítě a svůj vysněný život - a hotovo. Jaký osud připraví tomu dítěti tím, že ho vlastně přinutí žít svůj plán, se kterým sami měli často potíže (pokud budu hovořit pouze o homosexuálech - prošli si comebackem, často je zavrhli ijejich vlastní rodiče, někdy je za tím i zničené manželství apod.) na to často kašlou. Ne vždy jsou všichni šťastní. Znám dost případů, kdy to ty děti "nepobraly". A když pak nastanou problémy - dítě je začne nenávidět nebo od nich uteče či začne brát drogy, diví se co bylo špatně. Děje se to i u jiných typů rodin, pochopitelně, ale "tady" je to skoro pravidlem. Zkušenost. Bohužel...:-(

Avatar uživatele
Zlatý

Damiana

Oprava: Apple mi tam hodil comeback, měl být pochopitelně coming-out...

Avatar uživatele
Zlatý

led

V pravidlách a ani v kódexe nie je vyjadrený zákaz názorových otázok, takže otázka má plné právo na odpovede.
"Zákaz školního opisování" u názorovej otázky nepovažujem ako správny ak od poslednej podobnej názorovej otázky už uplynul nejaký čas. Od poslednej otázky tejto témy uplynulo už viac než 236 dní.
Názory mnohých sa mohli, skúsenosťami i novými informáciami, zmeniť, je tu aj veľa nových užívateľov s vlastnými názormi, ktorí v tej dobe tu nemohli odpovedať. Majú právo na svoju názorovú odpoveď.
Nechceme snáď diktovať iným užívateľom, aby popreli svoj názor a hlásali len ten náš, ako jediný správny!

Avatar uživatele

anonym

Nespisovný titulek uráží uživatele a spíše odrazuje od odpovídání negramotným tazatelům, tím spíše, když vkládají plagiát- viz pravopis "byste".

Avatar uživatele
Zlatý

led

Dr.Axl, v čom je titulok nespisovný?
Prosím vysvetlite mi to ako odborník na český spisovný jazyk.
Pokiaľ máte na mysli výraz lesbička a gay - je to spisovný výraz, alebo chcete povedať... že uvedený dokument je napísaný nespisovne? :
"Analýza situace lesbické, gay, bisexuální a transgender menšiny v ČR
...
Text byl vytvořen společnými silami členů a členek Pracovní skupiny pro otázky sexuálních menšin ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny MUDr. Džamily Stehlíkové."
http://www.vlada.cz/…

Avatar uživatele

anonym

Zajímavé, všichni ostatní si dokázali přečíst zřetelně označený výraz uvozovkami na poslední řádce příspěvku. Jinak titulek je míněna tučná první řádka, aspoň ta by, jakožto upoutávka neměla prznit češtinu.
Jinak, jako bývalá kantorka nemůžeš popřít, že platnost školních řádů přece nekončí ani prázdninami.
Dikce kodexu je jasná a chcešli si, coby samozvaný arbitr osobovat právo na jeho interpretaci, měla bys to ponechat adminovi, jenž jej sám koncipoval a je k tomu jako provozovatel jediný oprávněn.
Další blamáž z pouhé ukvapenosti?
Ještě před pár měsíci jsi sama přitakávala zastáncům pravidel, copak se to stalo od té doby?
České úsloví pro tyto jevy je "Kam vítr, tam plášť", slovenská obdoba je myslím "prekabátenie".
viz odkazy:
http://www.odpovedi.cz/…
http://www.odpovedi.cz/…
http://www.odpovedi.cz/…

Avatar uživatele
Zlatý

led

Ďakujem vám za hlboké vysvetlenie ohľadne spisovného používania slova "byste"., Zaujímavé, že tento nespisovný výraz Vás urazil až do nepríčetnosti. Ostatní naň ani nereagovali, bež sa s jeho nespisovnou verziou stretávam na celom území ČR.
Čo ma spoločná otázka spisovnosti s ostatnými vašimi blábolmi a útokmi na ostatných užívateľov?
Chcete dokázať svoju výnimočnosť "po revoluci převlíkal kabát každej druhej" vám ostali tie zvyky z predchádzajúcej zpravodajskej služby?

Avatar uživatele
Stříbrný

huxa

to je divné, nejde mi doplnit odpověď...

ocko-rozhodně to není normální, no, v děcáku vyrůstat také není zrovna nejlepší a jestli homorodiče nebudou adoptované dítě se snažit nějak přeorientovávat nebo jim strkat pouze homosexualitu, nevidím v tom problém :) jak někdo říkal, je lepší mít dvě maminky, než 10 tetiček v dětském domovu a i zde chybí mužský element.

Avatar uživatele

anonym

Huxo, spíše mám dojem z informací v televizi, novinách a tisku, že o případné adopce by měly zájem spíše ženské páry. Takže by tio zase bylo o dvou "tetičkách" nebo "maminkách". Ale i tak je to dost zřídkavý jev, kdy se takový pár pro adopci rozhodne.
Také se v takových párech stává, že se jedna z žen nechá "otěhotnět" a potom se svou partnerkou vychovává vlastní dítě.
Funkce rodiny není ale žádným jiným způsobem nahraditelná. Vše nad rámec rodiny (prarodiče,rodiče,děti) je pouhé náhradní řešení. Je třeba rozhodnout nakolik to náhradní řešení by bylo pro potenciálně adoptované dítě vhodnější než pobyt v dětském domově.

Avatar uživatele
Zlatý

led

odpoveď ankety výjde na zásadne proti až s adopci nesouhlasím.
Tie prvé dve dajú možno len rebeli ako ja...
V niektorých otázkach ľudia radšej hrajú s väčšinovým mančaftom

Avatar uživatele
Zlatý

annas

Ad led. Včera večer na ČT1 se v pořadu Nevinné lž řešil problém děti u homosexuálních partnerů.

Dívala jsem se na STV1 - chtěla si oživit Věznici parmskou, ale chvílemi se ztrácel signál. Přepla jsem tedy na zmiňovanou stanici a zhlédla jen útržky - hádku dítěte s matkou a její partnerkou - chlapci nelíbilo, že má dvě "maminky", chtěl znát svého otce ....

Ještě jedná scéna - T. Brodská (asi laborantka - umělé oplodnění) vyvracela dvě mladým ženám, aby si "pořídily" dítě - prý jsem spolu krátkou dobu atd.

Jsem na vážkách ... není to jen černobílé ...

Avatar uživatele

anonym

Annas, v tom máš naprostou pravdu. Pokud jde o děti, mělo by se vždy jednat o jejich zájmy. Proto si myslím, že adopční úřady vědí dobře co dělají. Není lehké dítě k adopci dostat a je to asi v pořádku. Musí se posuzovat skutečně všechny aspekty, které na dítě budou působit v "náhradní" rodině.
Upřímně vzato ty dvě dvojice lesbiček měly tolik "práce" samy se sebou, že jsou bezdětné.
Navíc je docela zajímavé pozorovat, jak ženy nesou problémy ve vztazích. Je to horší než u heterosexuálních dvojic. Propuká tu mnohem rychleji hysterie, plno křiku, pláče...prostě tuplované (dvojnásobné) ženské reakce.
Není to jen černobílé. Jsou určitě dvojice, které by děti vychovávat dokázaly. Pravdu má ale také Damiana, když poukazuje na příkoří, které bude muset zvládat dítě z homosexuálního nebo lesbického vztahu. Adoptivní rodiče by neměli myslet na sebe, ale na dítě, kterému mohou do života kromě své péče vnést dlouholeté problémy a zmatek.

Avatar uživatele
Zlatý

Bedy

A co když většinový manšaft je proti adopci? ve finále je pravda, že Braník mohl dát víc možností, ale když je to takle nastavené, tak se nedá svítit.

 

Zajímavé otázky v kategorii Aktuality a zábava

Přihlásit se

Položte otázku, odpovězte, zapojte se, …

začněte zde

Reklama

Kvalitní odpovědi v: Aktuality a zábava

Zlatý Drap 4946
Zlatý hanulka11 2790
Zlatý led 2677
Zlatý briketka10 2418
Zlatý annas 2075
Zlatý quentos 1639
Zlatý iceT 1552
Zlatý tom004 1522
Zlatý marci1 1506
Zlatý mosoj 1496

Zobrazit celkový žebříček

Kategorie otázek

Facebook

 

Váš požadavek se vyřizuje, počkejte prosím.