Avatar uživatele
anonym

Občanský průkaz

Chtěla jsem se zeptat jak dlouho trvá vyřízení občanského průkazu??a jde to nějak zkratit??

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 1Pro koho je otázka zajímavá? Bara19 před 5137 dny Sledovat NahlásitNejlepší odpověď
Avatar uživatele
alenka901

Platný OP musí mít každý občan ČR, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR. Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít OP jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník. Žádost o vydání OP lze podat na kterémkoli městském nebo obecním úřadě pověřeném vedením matrik. Na MěÚ Třinec je to kancelář č. 136 v prvním podlaží, vstup od tratě ČD. Vyhotovení nového OP trvá dle zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, 30 dnů. K vyhotovení prvního OP (u 15tiletých) je občan povinen předložit rodný list, 1× foto, vyplněnou žádost, osvědčení o státním občanství nebo platný cestovní pas. Za občana mladšího 15 let žádá o vydání OP jeho zákonný zástupce, a to nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let věku občana, nejpozději v den dovršení 15 let jeho věku. K vyhotovení OP je nutno předložit: 1. V PŘÍPADĚ UKONČENÍ PLATNOSTI – dosavadní OP, 1× foto ze současnosti, vyplněnou žádost a matriční doklady k zapsání nepovinných údajů (oddací list, diplom, rodné listy dětí); 2. PO ZMĚNĚ TRVALÉHO POBYTU – OP spolu s potvrzením o změně trvalého pobytu, 1× foto, vyplněnou žádost a matriční doklady k zapsání nepovinných údajů (oddací list, rodný list dětí do 18 let, diplom); 3. PO ZMĚNĚ STAVU SŇATKEM – OP s potvrzením o změně stavu sňatkem, oddací list, 1× foto a vyplněnou žádost; 4. PO ZMĚNĚ STAVU – ROZVOD, OVDOVĚNÍ – dosavadní OP, 1× foto, rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci nebo úmrtní list a vyplněnou žádost; 5. PO ZTRÁTĚ, ODCIZENÍ, POŠKOZENÍ NEBO ZNIČENÍ – rodný list, 1× foto, vyplněnou žádost a příslušný matriční doklad k ověření stavu občana, případně matriční doklad k zapsání nepovinného údaje (rodný list dítěte, diplom u titulu) a správní poplatek 100,– Kč, který se platí hotově u přepážky. Odcizení a nález OP je možno ohlásit na MěÚ, OÚ nebo též Policii ČR. Nalezené OP se občanům n e v r a c e j í a občan je povinen nalezený OP odevzdat na MěÚ, OÚ nebo Policii ČR. Při zapsání nepovinných údajů do OP se strojově čitelnou zónou (titul, manžel, děti) se vybírá poplatek 100,– Kč. Pokud občan na vlastní žádost chce vyměnit OP, který již obsahuje strojově čitelnou zónu (OP vydávané od 01.09.2000), vybírá se poplatek 100,– Kč. UPOZORNĚNÍ: Všechny matriční doklady musí být předloženy v originále nebo v úředně ověřeném opise nebo kopii. Dle zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech v aktuálním znění, je občan povinen podat žádost o nový OP po ukončení platnosti, po změně stavu sňatkem převzetím oddacího listu, po změně stavu ovdověním (převzetím úmrtního listu), po změně stavu rozvodem (nabytím právní moci rozsudku), po změně trvalého pobytu, po ohlášení ztráty, odcizení, poškození a zničení DO 15 DNŮ. Pokud si občan nepodá žádost o nový občanský průkaz do 15 dnů po skončení platnosti nebo po výše uvedené změně, jedná se o přestupek dle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, který se pokutuje v blokovém řízení do výše 1.000,– Kč a v přestupkovém řízení do výše 10.000,– Kč. Bližší informace Vám rádi poskytneme na oddělení OP nebo na tel. číslech 558 306 131, 132, 133.

0 Nominace Nahlásit

Otázka nemá žádné další odpovědi.


Diskuze k otázce
Avatar uživatele
Monička123

Příspěvek smazán administrátorem.

před 1944 dny Odpovědět Nahlásit
Nový příspěvek
Zajímavé otázky v kategorii Právo a zákony