Avatar uživatele
anonym

Jak si zažádat o vymazání trestu z rejstříku? ČR i SR

Ahoj, zajímalo by mě, jak a kde si mohu o toto zažádat, slyšela jsem, že to je možné. Poradíte někdo?

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 0 před 5206 dny Sledovat NahlásitOdpovědi
Avatar uživatele
alenka901

Po skončení zkušební doby podmíněného odsouzení si soud sám vyžádá zprávy
o vašem chování ve zkušební době (zjistí si, jestli jste se nedopustil další trestné činnosti, jestli se chováte slušně v místě bydliště a pokud vám byly uloženy i nějaké zvláštní podmínky, třeba nahradit škodu, zkontroluje si i splnění těchto podmínek). Pokud bude vše v pořádku, pošle vám usnesení o tom, že jste se osvědčil. Pokud se ale soudu nebude něco líbit, tak nařídí veřejné zasedání, o kterém vás vyrozumí a tam se můžete ke všemu vyjádřit. Pak soud rozhodne jestli jste se osvědčil nebo jestli si tu podmínku lidově řečeno „odsedíte“ ve vězení. Na tohle všechno má soud podle zákona jeden rok od skončení vaší zkušební doby. Jestliže během toho jednoho roku soud nic neudělá (což by se ale stát nemělo), platí, že jste se osvědčil.

Pokud bude rozhodnuto o osvědčení nebo soud ve lhůtě jednoho roku nerozhodne, hledí se na vás jako byste nebyl odsouzen a odsouzení se tedy nebude uvádět ani v rejstříku trestů.

Dobrý den, v roce 2002 jsem byl podmíněně odsouzen souhrnným trestem na 2 roky. Zkušební doba mi skončila v roce 2004 kdy mi soud poslal dopis, že jsem se osvědčil a že na mě bude pohlíženo jako bych nebyl odsouzen. Když jsem si dnes zažádal o výpis z rejstříku trestu, zjistil jsem, že tam ten trest mám pořád uvedený. Mohli byste mi prosím poradit jak mám postupovat, aby mi byl vymazán v co nejkratší době? Mám si zažádat o zahlazení? Za odpověď předem děkuji.

Pokud vám skutečně byl uložen pouze podmíněný trest odnětí svobody a bylo rozhodnuto, že jste se osvědčil, tak se jedná o chybu soudu nebo rejstříku trestů. Soud totiž měl ihned po právní moci usnesení o osvědčení Rejstříku trestů oznámit, že došlo k osvědčení. Toto by mělo být v rejstříku trestů zaznamenáno, přičemž by to mělo mít ten následek, že ve výpisu z rejstříku se již toto odsouzení nebude zobrazovat. Obraťte se proto na soud, který vás odsoudil, aby rozhodnutí o vašem osvědčení zaslali rejstříku trestů.

Jiná je ale situace, pokud vám vedle podmíněného trestu odnětí svobody byl uložen ještě jiný trest, např. peněžitý. V takovém případě byste pravděpodobně musel žádat o zahlazení odsouzení, protože peněžitý trest za úmyslný trestný čin zůstává ve výpisu z rejstříku trestů, dokud není rozhodnuto o zahlazení. Důvodem by také mohl být dosud ne zcela vykonaný trest zákazu činnosti.
Pokud ve zkušební době povedete řádný život a nedopustíte se žádného nezákonného jednání, případně splníte další
podmínky, která vám soud při podmíněném odsouzení uložil, rozhodne soud po uplynutí zkušební doby, že jste se osvědčil.

Toto rozhodnutí má stejné účinky
jako zahlazení odsouzení, tj. odsouzení již nebude vykazováno ve výpisu z rejstříku trestů. Pokud ovšem nepovedete řádný život, hrozí vám naopak, že původně podmíněný trest budete muset vykonat v příslušné věznici. V takovém případě by pak běžela lhůta pro zahlazení odsouzení od okamžiku výkonu trestu, tedy od okamžiku propuštění z věznice. O rozhodnutí o osvědčení není třeba žádat, soud jej musí učinit z úřední povinnosti. Pokud by nerozhodl o osvědčení (nebo naopak o nařízení výkonu trestu) ve lhůtě jednoho roku od konce zkušební doby, platí zákonná fikce, že o osvědčení bylo kladně rozhodnuto.

Dobry den, pred 3 lety jsem byl odsouzen za vytrznictvi. Soud vsak od trestu upustil. Pokud jsem tedy trest nedostal ani jsem nebyl v podmince, je treba zadat o zahlazení odsouzení?

Záleží, podle jakého ustanovení došlo k neuložení trestu. Pokud bylo upuštěno od potrestání podle § 24 nebo § 25 trestního zákona
(to se týká případů menší společenské nebezpečnosti a případů, kdy je místo trestu ukládáno ochranné léčení), hledí se na vás, jako byste odsouzen nebyl a toto odsouzení by tedy nemělo být vykazováno v rejstříku trestů. Pokud ovšem bylo upuštěno od uložení dalšího trestu nebo souhrnného trestu podle § 37 trestního zákona (to se týká případů, kdy trest není ukládán proto, že předchozí trest za jinou trestnou činnost už je dostatečný a další trest již není třeba), bude toto odsouzení vykazováno ve výpisu z rejstříku trestů. Pokud budete chtít dosáhnout „výmazu“, musel byste požádat o zahlazení odsouzení.

Poměrně novou možností je i podmíněné upuštění od potrestání. To znamená, že soud sice neuloží trest, ale stanoví obviněnému zkušební dobu. Pokud obviněný ve zkušební době povede řádný život, rozhodne soud, že se osvědčil a odsouzení se nevykazuje ve výpisu z rejstříku trestů. Pokud obviněný nepovede ve zkušební době řádný život, soud mu dodatečně trest uloží.

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
Lencis

Odsouzení, kteří po výkonu trestu odnětí svobody žijí řádným životem mohou požádat o zahlazení trestu. Soud poté může žádosti vyhovět v případě, že jste vedla řádný život po zákonem stanovenou dobu. Tzn. soud bude zkoumat váš „řádný život“ a to činí zejména vyžádáním zprávy z místa bydliště, popř. může požadovat i vaše hodnocení ze zaměstnání. Záleží tedy na příslušném soudu.

Žádost sepište volnou formou a zejména zde uveďte důvody, např. v současné době žiji řádným životem a nyní mám přislíbeno dobré zaměstnání a žádám proto, aby mé odsouzení bylo zahlazeno a vymazáno z rejstříku trestů.

V některých případech odsouzený nemusí vůbec žádat o zahlazení a jako na neodsouzeného se na něj hledí již po vykonání trestu (toto platí u podmíněného trestu obecně prospěšných prací, peněžitého trestu za nedbalostní trestný čin, trestu zákazu činnosti, trestu propadnutí věci a trestu vyhoštění).

Zdroj: http://www.prav­nik.cz/forum/to­pic/498/vymaza­ni-rejstriku-trestu.html

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
Attack-design

Po vypršení by měl toto automaticky udělat soud který vás odsoudil , dost často na to ale zapomínají a je třeba jim napsat žádost, dříve než trest pomine to ovšem nejde

0 Nominace Nahlásit

Diskuze k otázce
Avatar uživatele
Pavel Schon

Dobrý den chci se jen zeptat v mládí jsem měl z vojny ještě resty je to víc jak 30 let a smazaný trest nemám tak jak postupovat

před 1190 dny Odpovědět Nahlásit
Nový příspěvek