Avatar uživatele
anonym

Sazba maření úředního rozhodnutí řízení bez řp

Dobrý den.Chtěl jsem se zeptat jaká je maximální výše udělena soudem za maření úředního rozhodnutí vě věci řízení vozidla v zákazu vyslovené správním řízením.Zajímá mně počet měsíců zákazu řízení.Vím že nemůžu žádat správní orgán na půl takže do května musím čekat,ale kolik vyfasuji ještě na víc soudem???Děkuji za Vaší odpověď.David Ha­vlík

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 0 před 4698 dny Sledovat NahlásitNejlepší odpověď
Avatar uživatele
standa

Jestli jsem dobře pochopil vaši otázku, tak Vy se ptáte kolik měsíců dalšího zákazu řízení dostanete za ´maření úředního rozhodnutí´, kterého jste se dopustil tím, že jste řídil v době zákazu řízení.

Odpověď na tuto vaší otázku je, že za ´maření´ se trest zákazu řízení vůbec nezmění.

ALE protože jste se dopustil TRESTNÉHO ČINU, tak vyfasujete trest, který ve své odpovědi zmiňuje Miroslav, a to trest odnětí svobody.

Bude pak na soudu, aby zvážil všechny případné polehčující okolnosti a případně vám uložil trest podmíněný…

Na žádost o prominutí trestu zákazu řízení po ´půlce´ samozřejmě zapomeňte, to vůbec ve vaší situaci není podstatné…, vy si totiž nejspíš neuvědomujete, že vám hrozí NEPODMÍNĚNÝ TREST ODNĚTÍ SVOBODY !!!

No a úplně jiná kapitola je, že jste se řízením motorového vozidla v době, kdy vám byl zadržen řidičský průkaz, dopustil vedle výše zmiňovaného trestného činu i přestupku (§ 22/1.e,bod 2.), za který vám hrozí tyto sankce:

 1. 6 bodů do karty řidiče
 2. finanční pokuta 25–50 tis.Kč
 3. zákaz řízení 1–2 roky

Zdroj: http://busines­s.center.cz/bu­siness/pravo/za­kony/prestupky/cas­t2.aspx

0 Nominace Nahlásit

Další odpovědi
Avatar uživatele
Miroslavst

Až 3 roky

§ 337 Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání
(1) Kdo maří nebo podstatně ztěžuje výkon rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci tím, že

 1. vykonává činnost, která mu byla takovým rozhodnutím zakázána nebo pro kterou mu bylo odňato příslušné oprávnění podle jiného právního předpisu,
 2. zdržuje se na území České republiky, ačkoli mu byl uložen trest vyhoštění nebo bylo rozhodnuto o jeho správním vyhoštění,
 3. bez povolení a bez vážného důvodu se zdržuje v místě nebo obvodě, na které se vztahuje trest zákazu pobytu, nebo nedodržuje omezení, která mu byla soudem uložena v souvislosti s výkonem tohoto trestu,
 4. navštíví akci, na kterou se vztahuje trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, nebo se dopustí jiného závažného jednání, aby zmařil účel tohoto trestu,
 5. bez závažného důvodu nenastoupí na výzvu soudu trest odnětí svobody nebo se jiným způsobem neoprávněně brání nástupu výkonu tohoto trestu,
 6. dopustí se závažného jednání, aby zmařil výkon nebo účel trestu,
 7. dopustí se závažného jednání, aby zmařil výkon nebo účel vazby,
 8. dopustí se závažného jednání, aby zmařil výkon nebo účel zabezpečovací detence, nebo
 9. dopustí se závažného jednání, aby zmařil výkon nebo účel ochranného léčení nebo ochranné výchovy, které byly uloženy soudem, nebo jinak, zejména útěkem z ústavu, pomocí při útěku, výkon takových rozhodnutí podstatně ztěžuje, anebo maří dohled uložený při ukončení ochranného léčení,

bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
(2) Stejně bude potrestán, kdo se dopustí závažného nebo opakovaného jednání, aby zmařil vykázání provedené podle jiného právního předpisu nebo rozhodnutí o předběžném opatření soudu, kterým se ukládá povinnost dočasně opustit společné obydlí a jeho bezprostřední okolí a zdržet se vstupu do něj nebo povinnost zdržet se styku s navrhovatelem a navazování kontaktů s ním.
(3) Kdo zmaří nebo podstatně ztíží výkon rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci tím, že

 1. zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnou, zatají, zcizí nebo odstraní věc nebo jinou majetkovou hodnotu, které se takové rozhodnutí týká, nebo
 2. uprchne stráži, z vazby, z výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence,

bude potrestán odnětím svobody až na pět let nebo peněžitým trestem.
(4) Kdo poté, co proti němu byla bezvýsledně použita opatření v občanském soudním řízení směřující k výkonu rozhodnutí soudu nebo soudem schválené dohody o výchově nezletilých dětí, včetně úpravy styku s dítětem, maří výkon takového rozhodnutí nebo dohody, nebo kdo se dopustí závažného jednání, aby zmařil výkon rozhodnutí jiného orgánu veřejné moci týkajícího se výchovy nezletilých dětí, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
venkovan

Moje odpověď bude prostá, protože to podstatné je již odpovězeno. Skutečně to stálo za to nerespektovat zákaz řízení a hlavně byl nutný ten moment pro který byl řidičák odebrán?
Nevím proč mnozí z nás jsou tak naivní, že nebude policií při svých blbostech za volantem přistižen.

0 Nominace Nahlásit

Diskuze k otázce

U otázky nebylo diskutováno.

Nový příspěvek
Zajímavé otázky v kategorii Právo a zákony