Avatar uživatele
Trdllo

po jaký straně na silnici se chodí?

když jdu po silnici..mám jít po pravé nebo levé straně? Prej když jde větší počet lidí, tak jde po straně pravé, ale když jdu sama nebo s někým tak po levé..je to pravda? A proč?

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 4Pro koho je otázka zajímavá? quentos, johana 56, bolak, zzzzz před 3390 dny Sledovat NahlásitNejlepší odpověď
Avatar uživatele
brillant

Zákon o silničním provozu .

§ 53
(1) Chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce. Chodec, který nese předmět, jímž by mohl ohrozit provoz na chodníku, užije pravé
krajnice nebo pravého okraje vozovky.
(2) Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně
stanoveno jinak.
(3) Kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji
vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.
(4) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou „Stezka pro chodce a cyklisty“, nesmí chodec ohrozit cyklistu jedoucího po
stezce.
(5) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou „Stezka pro chodce a cyklisty“, na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro
cyklisty, je chodec povinen užít pouze pruh vyznačený pro chodce. Pruh vyznačený pro cyklisty může chodec užít pouze při obcházení, vcházení a vycházení ze stezky pro chodce a cyklisty; přitom nesmí ohrozit cyklisty jedoucí v pruhu vyznačeném pro cyklisty.
(6) Osoba pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy nesmí na chodníku nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce.
Nemůže-li užít chodník, smí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky.
(7) Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí užít chodníku, jen neohrozí-li ostatní chodce; jinak musí užít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky.
(8) Osoba pohybující se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení nesmí na chodníku nebo na stezce pro chodce ohrozit
ostatní chodce.

§ 56
(1) Pro organizovaný útvar chodců, například příslušníků ozbrojených sil, školní mládeže nebo průvod, platí přiměřeně povinnosti řidiče podle § 5 odst. 1
písm. b), § 11 odst. 1, § 12 až 16, § 20 až 24, § 25 odst. 1 a 2, § 27, § 28 odst. 1, 2 a 5, § 29 a 30.
(2) Za snížené viditelnosti musí být organizovaný útvar chodců označen vpředu po obou stranách neoslňujícím bílým světlem a vzadu po obou stranách
neoslňujícím červeným světlem. Označení světly může být nahrazeno oděvními doplňky s označením z retroreflexního materiálu.
(3) Organizovaný útvar chodců na mostě nesmí jít jednotným krokem.
(4) Za dodržování povinností podle odstavců 1 až 3 odpovídá vedoucí útvaru, jímž může být jen osoba starší 15 let, která je k tomu dostatečně
způsobilá.
(5) Organizovaný útvar chodců jdoucí nejvýše ve dvojstupu smí jít po chodníku, a to vpravo; přitom nemusí být označen podle odstavce 2.
(6) Pro organizovanou skupinu dětí, které dosud nepodléhají povinné školní docházce, platí ustanovení pro chodce.
(7) Vedoucí organizovaného útvaru školní mládeže nebo organizované skupiny dětí, které dosud nepodléhají povinné školní docházce, je oprávněn při
přecházení vozovky zastavovat vozidla.
(8) Vzor a způsob užití oděvních doplňků s označením z retroreflexního materiálu stanoví prováděcí právní předpis.

Zdroj: http://business.center.cz/…st1h2d3.aspx

1 NominaceKdo udělil odpovědi nominaci?quentos Nahlásit

Další odpovědi
Avatar uživatele
www

Zásadně po levé, co nejblíže k okraji.
Pouze tvary (vojáci ap.) po straně pravé.
Doplňuji:
Skupiny osob mohou jít po levé straně nejvíce v dvojstupu.
Ty tvary po pravé tuším, že max. v čtyřstupu. Jist si ale nejsem 😉

Upravil/a: www

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
quentos

to s tím větším počtem lidí slyším prvně, to bude nějaký pivní výmysl. Zásadně po levé, je to proto, aby vás protijedoucí řidiči lépe viděli.
Doplňuji:
jde-li po silnici větší počet lidí, měli by jít opět vlevo, a to za sebou jako husy a při krajnici. Je to proto, že chodec nemá na silnici v podstatě co dělat, tak aby nezabíral místo protijedoucím au­tům.

Upravil/a: quentos

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
zzzzz

Je to pravda. Sama nebo jen s pár lidmi jdeš vlevo. Pokud jde skupina má jít vpravo např. školy, tábory, školky atd. Na konci skupiny má jít pedagog a děti na konci musí být označeny reflexními vestami.
Doplňuji:
Když jsem byla nezaměstnaná, tak jsem si v rámci evidence na ÚP dělala pedagogický kurz a tam nás učili, že s dětmi (tedy organizovanou skupinou) se musí jít po pravé straně. Také mi to připadá nesmyslné, ale jsme v ČR a u nás je spousta nesmyslných nařízení a norem.

Upravil/a: zzzzz

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
MK44

Hlasuji pro levou stranu. Tak jak píšou Quentos a www. Jenom dodám, že pokud se díváte na přijíždějící auta, můžete uskočit, když vidíte, že vás někdo nevidí a mohl by vás strhnout. Teda když je kam uskočit.
Pokud půjdete po pravé straně, auta, která k vám přijíždějí od zadu, nevidíte. A někdy ani neslyšíte. Muselo byste se, Trdllo, pořád ohlížet. 😉

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
klob1

na toto příjde snad každý jen Selským rozumem,je to tak jak píšeš..tak vezmi,že jste si tzv čelem vidíte se lépe a ,když je vás více,tak jste jako překážka,která se musí objet z větší vzdálenosti.a nejlépe je si vzít něco světlého, fosforečného nebo antireflexiního,co nejvíce být vidět i ta antoreflexní vesta je super mít mockrát to zachránilo život lidem,jsou více vidět..není to o nějaké modě,ale o bezpečnosti,jak dojít bez újmy an svém životě.nebo i osvětlení nějaké je mít dost dobré.Mysli vždy an to,že tě lehce může nějkaý řidič přehlédnou,odrážet se mu slunce,.jedno je sám vidět a druhé být viděn/a.

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
Káč Ka

po levé,zástup lidi po prave je bran jako vozidlo

0 Nominace Nahlásit

Diskuze k otázce
Avatar uživatele
Filip84

Ale ona se neptala na to, po které straně „se chodí“ v České republice. Odpovídejte na to, na co se vás někdo ptá!

Chodec chodí po straně opačné straně provozu v dané zemi, tj. vlevo v zemích s provozem pravostranným, vpravo s provozem levostranným.

Pokud jde i více chodců, smí jít na straně opačné straně provozu, v některých jurisdikcích a / nebo za určitých podmínek je povoleno, aby mohli jít nejvýše po dvou vedle sebe, jinak platí zásada, že chodci smí chodit jen jednotlivě za sebou.

Pokud jde více chodců, mohou – alternative – využít práva pohybovat se jako „vozidlo“, což se zove organisovaný útvar chodců; to právo je zakotveno v Úmluvě o silničním provozu (Vídeň 1968) i v Úmluvě o silničním provozu (Ženeva 1949), takže je aplikovatelné téměř všude na světě.

Pak platí, že jdou po straně provozu a může jich jít i více než dva vedle sebe, vždy však tolik, aby nepřesahovali do protisměru, a v zásadě platí, že v podmínkách, ve kterých je řidič motorového vozidla povinen použít osvětlení pro jízdu za snížené viditelnosti, musí být organisovaný útvar chodců opatřen bílým či žlutým světlem ve předu a červeným světlem vzadu nejméně na straně přivrácené ku středu vozovky, v některých jurisdikcích je vyžadováno osvětlení po obou stranách. Organisovaný útvar chodců má povinnosti řidiče, tzn. musí zastavit na příkaz stůj, a na „stopce“, musí dávat znamení o změně směru jízdy etc. A na mostě nesmí pochodovat jednotným krokem.

Avatar uživatele
Dochy

Tak ta pravá strana pro organizované útvary je schovaná právě v odkazu na par. 11 odst. 1 v par 56 odst 1 co sem dal brillant: „Pro organizovaný útvar … paltí přiměřeně povinnosti řidiče … §11. 1) Na pozemní komunikaci se jezdí vpravo, a pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, při pravém okraji vozovky, pokud není stanoveno jinak.“

před 3390 dny Odpovědět Nahlásit
Avatar uživatele
zzzzz

Přesně tak, tam se dokonce rozlišuje, zda se jde po krajnici nebo po silnici.

před 3389 dny Odpovědět Nahlásit
Avatar uživatele
zzzzz

Tak jsem našla ještě něco k tomuto zajímavému tématu.

Zákon č. 361/2000 o provozu na pozemních komunikací rozlišuje chodce – jednotlivce,
pochodující útvar a organizovanou skupinu školní mládeže.
• Organizovaná skupina školní mládeže musí být vedena osobou starší 15 let, způsobilou na
skupinu řádně dohlížet;
• tato skupina jde po chodníku vždy vpravo nebo po levé krajnici nejvýše ve dvojstupu (pokud to
šířka krajnice umožňuje);
• nemůže-li jít po chodníku nebo po levé krajnici, smí užít vozovky. Pak je to pochodující útvar
a platí pro něj ustanovení jako pro vozidla. V tomto případě pak pochoduje útvar po pravé
straně vozovky;

před 3390 dny Odpovědět Nahlásit
Avatar uživatele
Miroslav S

Někde je dokonce i uvedeno, že tato skupina (třeba i pohřební průvod) musí být za snížené viditelnosti osvětlena vpředu bílým neoslňujícím a vzadu červeným neoslňujícím světlem

Nový příspěvek
Zajímavé otázky v kategorii Auta a doprava