Avatar uživatele
anonym

Kdo podle zákona může chtít občanský průkaz ?

Chodíme do Makra přes vrátnici a oni po nás chtějí číslo OP a i nahlédnout do OP. Mají na to nárok? Také si to číslo zapisují ke jménu a za jakou firmu pracujeme.

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 1Pro koho je otázka zajímavá? PO před 5349 dny Sledovat NahlásitNejlepší odpověď
Avatar uživatele
Lencis

Jsou to zejména státní a městští policisté (strážníci), ovšem pouze v zákonem stanovených případech, nikoliv dle jejich libovůle. V praxi je to však trochu jinak a taxativnost dostává na frak. Mluvím o situacích, kdy vám policisté často preventivně zkontrolují doklady někde na veřejném prostranství.

Policisté jsou veřejnými činiteli) a kromě jiného jim přísluší veřejnoprávní oprávnění požadovat prokázání totožnosti. U městských strážníků je situace obdobná. Podle § 13 zákona o Policii ČR je policista oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu,

  • přistiženou při jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku,
  • od které je požadováno vysvětlení,
  • která odpovídá popisu hledané nebo pohřešované osoby,
  • která se bezdůvodně zdržuje v bezprostřední blízkosti chráněných objektů,
  • která má na místě veřejně přístupném zbraň a je důvodné podezření, že zbraně může být užito k násilí nebo pohrůžce násilím,
  • která se zdržuje v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu, k dopravní nehodě, požáru nebo jiné mimořádné události, aby prokázala svou totožnost
  • která má být předvedena na žádost příslušného orgánu podle zvláštních předpisů,
  • která je oznamovatelem (trestného činu, přestupku)
  • na žádost jiné osoby, jestliže tato osoba má na zjištění totožnosti právní zájem, jakož i osobu, která o prokázání totožnosti žádá (typicky revizor nebo poškozená osoba, která požaduje pro účely náhrady škody identifikaci „škůdce“).

Osoba je povinna výzvě vyhovět. Neuposlechnutím se dopouští přestupku dle § 47 odst. písm. 1 přestupkového zákona neuposlechnutí výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci s možnou (je to policistovo správní uvážení, zda vám pokutu uloží, či nikoliv) sankcí až 1000 Kč. Nutno podotknout, že se to vztahuje na případy, kdy totožnost prokázat můžete, ale nechcete. Navíc můžete být i předvedeni. O tom viz dále.

Do výše uvedených situací se však člověk běžně nedostane, tudíž není třeba ho kontrolovat, přesto je jedno „gumové“ ustanovení, které lze, a taky tomu tak v reálu je, použít jako univerzální záminku pro všechno. Tou dikcí je, že odpovídáte popisu hledané nebo pohřešované osoby (Městská policie může pouze tehdy, odpovídáte-li popisu hledané osoby). Při bližším zamyšlení je vám jasné, že z technického hlediska je nemožné, aby si policisté či strážníci pamatovali tváře všech osob, které jsou v dané chvíli na seznamu pohřešovaných a hledaných. Ledaže by se to učili zpaměti…Jak vidno, účel světí prostředky. Nehledě na to, že nesdělí
, z jakéhoto záhodného důvodu je nutné strpět tuto kontrolu. Člověk neví, na čem je, a není dalek úvaze, že ho můžou perlustrovat kdykoliv. Může taktéž nastat hypotetická situace, kdy nebude pohřešován ani hledán nikdo, tudíž při neaplikovatelnosti ostatních zákonných důvodů po dotyčném nebudou moci požadovat prokázání totožnosti…

Z ostatních případů je taktéž pravidelně využíváno možnosti vyžadovat prokázání totožnosti v souvislosti s jednáním, které má znaky trestného činu nebo přestupku – typicky při chycení černého pasažéra revizorem MHD.

latná právní úprava však dává oprávnění vyžadovat prokázání totožnosti, popř. osobních údajů za určitých okolností i dalším subjektům. To se týká tzv. lesní stráže, rybářské stráže, myslivecké stráže, stráže přírody, celníků a jiných subjektů v dalších zákonech.

Zdroj: http://www.epra­vo.cz/top/clan­ky/obcansky-prukaz-a-prokazovani-totoznosti-32411.html

0 Nominace Nahlásit

Další odpovědi
Avatar uživatele
Attack-design

samozřejmě že na to nárok nemají, ale nic s tím nenaděláte

0 Nominace Nahlásit


Avatar uživatele
Dandi

Nárok na to nemají, ale co se dá dělat…Vaši občanku dneska může chtít opravdu každý, ale né každému ji musíte dát. Zneužití osobních údajů však dnes není dle mého názoru tak jednoduché a předpokládám, že jich Marko nijak nezneužívá.

0 Nominace Nahlásit


Diskuze k otázce

U otázky nebylo diskutováno.

Nový příspěvek