Dřívější odchody ze školy

Váš názor na obor Hotelnictví?

Jak probíhají přihlašky na SŠ o prazdninách?