Avatar uživatele
annas

Kupujete potraviny, jízdenky, svíčky atd. ve výdejních automatech? Jde o moderní fenomén či mají automaty svou historii?

Byla jsem dopoledne na hřbitově a zapomněla zápalky, takže jsem je koupila v automatu.

V okolí Loštic je dokonce nainstalováno několik automatů na výdej olomouckých tvarůžků.

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 6Pro koho je otázka zajímavá? vagra, Andělé, tom004, anonym, fcoop, Pájo před 4060 dny Sledovat NahlásitNejlepší odpověď
Avatar uživatele
fcoop

První automat všech dob je připisován řeckému matematikovi – Hero z Alexandrie – který ţil v prvním století po Kristu a zanechal ve svém spise Pneumaticae mnoho náčrtků a popisů svých vynálezů. V tomto spisu je i zmínka o nádobě na svěcenou vodu, která po vloţení pětidrachmové mince vydala zákazníkovi přesně odměřené mnoţství vody. Tento pradávný automat je datovaný do prvního století po Kristu. A uţ tento mechanismus obsahoval většinu prvků, které známe z moderních automatů. Především je zde moţnost vloţit peníze (minci). Pak jsou zde ověřovací prvky pro zjištění, zda se jedná o poţadovanou minci. Další komponenta se stará o výdej poţadovaného zboţí. U většiny moderních automatů nalezneme všechny tyto prvky, samozřejmě mnohem propracovanější. Za první prodejní automaty jsou povaţovány americké automaty na ţvýkačky z roku 1888. Byly rozmístěny po ţelezničních nástupištích v New Yorku. Dalšího rozvoje se automaty dočkaly téměř o čtyřicet let později, kdy byl vynalezen automat na prodej cigaret a poté sladkostí a nápojů.
Nápoje se v automatech začaly prodávat uţ v Paříţi koncem 19. století. První stroje nebyly automatické, ale jednoduché chladiče s ledem a láhvemi sody běţící na systém čestného slova. To neznamenalo, ţe by bylo více poctivých lidí, ale nedostatek potřebné technologie. Kdyţ se objevily první automatické stroje, měly časté poruchy, byly přetíţené a přijímaly téměř jakýkoliv druh předmětu připomínajícího minci. Teprve po druhé světové válce se objevily automaty na kávu. Za více neţ stoletou historii se v automatech prodával snad kaţdý představitelný produkt. Automaty mohou být zaloţeny buď na principu „vhodíš – dostaneš“, a nebo na důvěře ve férové jednání. Tak je tomu například u některých zahraničních automatů na noviny. Většinou ale prodejce zákazníkům tolik nedůvěřuje a automat je tak jakýmsi trezorem otevíraným mincí. Kaţdému kupujícímu vypadne jen to, co si zakoupí, a zbytek je skryt v zamčeném prostoru, pokud moţno vandalům odolném.

Konstruktéři se také musí vypořádat s podobností některých mincí.(Net)

Automaty použiju jen v případě,kdy jde o život.A i tak s nechutí.
Doplňuji:
Ty překlepy........jak jsem koupil........ale smysl je jasný.

Upravil/a: fcoop

0 Nominace Nahlásit

Další odpovědi
Avatar uživatele
tom004

O moderní záležitost určitě nejde.Pamatuji si automaty na foto filmy,cigarety,ná­poje,potraviny,pre­zervativy,kte­ré byli,u nás,v p­rovozu už v 58 roce. A v bývalém SSSR,byli v těch letech automaty od obyčejné vody,až po vodku pomalu „na každém“ rohu.Ale kde byl instalován nějaký první,a jaký,nevím.

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
vagra

První automat je připisován řeckému mechanikovi Héronovi z Alexandrie, žijícímu někdy v době na přelomu letopočtu.
Ten zkonstruoval nádobu na svěcenou vodu, která po vhození mince obdarovala zákazníka odměřeným množstvím svého obsahu.
Za první novodobý výdejní automat je považován americký automat na žvýkačky z roku 1888.

Zdroj: zkráceno z-http://www.mi­nutasencyklope­dii.cz/index.php?na­zev=23&minuta=722

0 Nominace Nahlásit

Diskuze k otázce

U otázky nebylo diskutováno.

Nový příspěvek
Zajímavé otázky v kategorii Aktuality a zábava