Avatar uživatele
HOMER

Co je to dovolená na zotavenou?

především bych potřeboval vědět jaká je lhůta pro podání žádosti o dovolenou a co je podkladem pro proplacení(jaký doklad).
Doplňuji:
Tak to nemáš pravdu Miroslavst,jestliže zaměstnanec nestihne dovolenou vybrat má nárok na náhradu mzdy za dovolenou,za vyjimečných okolností(z naléhavých provozních důvodů ap.)je možné dovolenou dokonce převést do následujícího prac. období.
...Jaký doklad je,pro účetní,podkladem pro proplacení dovolené?Může tím být myšlena mzdová evidence,ve smyslu splnění podmínek(odpracované dny)a výpočet náhrady mzdy,za dobu čerpání dovelené,ve výši průměrného měsíčního výdělku?

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Upravil/a: HOMER

Zajímavá 0 před 4291 dny Sledovat NahlásitNejlepší odpověď
Avatar uživatele
Miroslavst

Jaký doklad na proplacení??? Dovolenou nelze proplatit, musí se vybrat jinak propadne.
V řeči zákona: Nástup dovolené určuje zaměstnavatel s přihlédnutím k potřebám zaměstnance.
Dovolená se má čerpat tak, aby bylo alespoň 14 dní v celku.
U větších organizací se zhotovuje plán dovolených.
-----------------
Bohužel, nechci se dohadovat, ale pokud zaměstnanec nevybere dovolenou v tom roce za který náleží, má možnost si ji vybrat ještě v následujícím roce (vyjímečně). Pokud tak neučiní (tuším že) do konce října, automaticky 1.11. nastupuje na dovolenou ať se to zaměstnavateli líbí či ne. Pokud tak neučiní, dovolená za předcházející rok (ta která mu zbyla) mu bez náhrady propadne.
Dovolenou lze proplatit pouze pokud zaměstnanec končí pracovní poměr a má nárok na dovolenou, kterou však nestihl vyčerpat.
Doplňuji:
§ 218
(1) Zaměstnavatel je povinen určit zaměstnanci čerpání alespoň 4 týdnů dovolené v kalendářním roce, ve kterém mu právo na dovolenou vzniklo, pokud jeho pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok a má-li alespoň na 4 týdny dovolené právo.
(2) Jestliže zaměstnavateli brání v určení čerpání dovolené podle odstavce 1 překážky v práci na straně zaměstnance uvedené v § 217 odst. 4 nebo naléhavé provozní důvody, je povinen určit tuto dovolenou tak, aby skončila nejpozději do konce příštího kalendářního roku, není-li v odstavci 3 stanoveno jinak.
(3) Nemůže-li zaměstnavatel určit čerpání dovolené podle odstavce 1 ani do konce příštího kalendářního roku z důvodu čerpání rodičovské dovolené, určí dobu čerpání této dovolené po skončení rodičovské dovolené.
(4) Neurčí-li zaměstnavatel, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 3, zaměstnanci dovolenou podle odstavce 1 ani do 31. října příštího kalendářního roku, je dnem nástupu zaměstnance na tuto nevyčerpanou dovolenou nebo její část první následující pracovní den. Nevyčerpá-li zaměstnanec dovolenou podle věty první ani do konce příštího kalendářního roku, právo na tuto dovolenou zaniká.
(5) Jestliže zaměstnanec nemohl z důvodů uvedených v odstavci 2 vyčerpat dovolenou, která přesahuje 4 týdny, ani do konce příštího kalendářního roku, může být s jeho písemným souhlasem tato část dovolené vyčerpána do konce dalšího kalendářního roku.

Upravil/a: Miroslavst

0 Nominace Nahlásit

Další odpovědi
Avatar uživatele
Výletník8

Jak napsal Miroslavst, nástup dovolené určuje zaměstnavatel. Ten je podle § 217 odst. (1) ZP povinen oznámit určenou dobu čerpání dovolené zaměstnanci písemně 14 dní předem. Ve většině organizací žádá o dovolenou zaměstnanec, ovšem podrobnosti zákon ani prováděcí vyhláška nestanovují. Obvykle bývají určeny ve vnitřních předpisech organizace či kolektivní smlouvě. Podkladem pro proplacení je dovolenka (například tiskopis SEVT 30 138 9, ale používá se řada tiskopisů různého původu) a výkazy o docházce. Předstih pro podání žádosti záleží na charakteru práce a zastupitelnosti pracovníka, leckde stačí doručit dovolenku v den nástupu, opačný extrém jsou zaměstnavatelé, kteří využívají plně svého práva určit termín dovolené a zaměstnance se neptají.
Doplňuji:
Jak sleduji ostatní odpovědi: Proplacením bylo v otázce myšleno vyplacení náhrady za čerpání dovolené (§222 odst. (1) ZP), nebo za nevyčerpanou dovolenou (§222 odst. (2) ZP)?

Zdroj: portal. gov. cz/zakon/262/2006/217

Upravil/a: Výletník8

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
sardoska

Pokud Vám zaměstnavatel v rámci benefitů neproplácí nějakou částku na dovolenou, kulturu apod.,tak nevidím důvod, proč by Vám měl dovolenou proplatit. Ze zákona máte nárok na 4 týdny dovolené, některé firmy dávají 5. týden navíc. Tuto dobu máte na tzv. "zotavení", tedy odpočinutí si od práce, relax apod. Pokud Vám skutečně firma nabízí nějaký roční bonus na dovolenou, tak Vám stačí nějaký doklad, např. faktura o zaplacení dovolené.

0 Nominace Nahlásit

Diskuze k otázce
Avatar uživatele
HOMER

Ano je sice možné že dovolená může zaniknout,ale podle mne je to takhle upravené v kolektivní smlouvě nebo podnikové normě,nikoli zákonníkem práce,ale informace mám částečně z internetu a nemusí být přesné..

před 4291 dny Odpovědět Nahlásit
Avatar uživatele
HOMER

teď jsem to kdesi našel,prvního listopadu následujícího kal. roku nastupuje na tzv. dovolenou ze zákona...zvláštní jak se liší jednotlivé zdroje,je to špatným zákonem,výkladem nebo dezorientací v nelogických či složitých státních normách?Každopádně tímto děkuju za odpovědi.

před 4291 dny Odpovědět Nahlásit
Nový příspěvek
Zajímavé otázky v kategorii Vzdělání a práce