Avatar uživatele
anonym

Změna jména v OP

Zdravím, chtěl bych se zeptat, jaké jsou kritéria pro změnu jména v OP, případně, kde si o tom mohu přečíst více. Konkrétně mi jde o přidání „ml.“ za jméno. Je toto vůbe možné jenom z důvodu, že chci?! Díky za odpověď JKml.

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 1Pro koho je otázka zajímavá? kropitko před 5268 dny Sledovat NahlásitNejlepší odpověď
Avatar uživatele
kenyrts

ŽÁDOST O OBČANSKÝ PRŮKAZ A VYDÁNÍ NOVĚ VYHOTOVENÉHO OBČANSKÉHO PRŮKAZU
Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo, podobu, státní občanství České republiky, jakož i další údaje v ní zapsané.
Občanský průkaz je povinen mít každý občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Za občana mladšího 15 let žádá o vydání 1. občanského průkazu jeho zákonný zástupce nejdříve 60 dnů před dovršením tohoto věku, nejpozději v den dovršení 15 let jeho věku.
Žádost o občanský průkaz může občan podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu, který zkontroluje správnost vyplnění žádosti dle předložených dokladů. Městský úřad – správní odbor postoupí tuto žádost příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele. Žádost se podává na tiskopise stanoveném Ministerstvem vnitra.
Občanský průkaz se vyhotoví do 30 dnů ode dne předložení řádně vyplněné žádosti a potřebných dokladů a postoupení žádosti úřadu s rozšířenou působností .Nově vyhotovený občanský průkaz může občan převzít u úřadu, který uvedl v žádosti, jinak je povinen občanský průkaz převzít u příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností. Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně a jeho převzetí potvrdí svým podpisem na žádosti.

Žádost o nový občanský průkaz se podává:

dovršením 15 let – 1. občanský průkaz (OP)
před uplynutím doby platnosti
při ztrátě, odcizení nebo poškození
při zadržení neplatného občanského průkazu – prošlá doba platnosti
při změně trvalého pobytu
při změně stavu – sňatek, úmrtí, rozvod
při změně jména nebo příjmení
při změně rodného čísla
Doklady nutné k předložení k žádosti o občanský průkaz:

1. OP

rodný list
oddací list rodičů
osvědčení o státním občanství České republiky (viz. postoupení žádosti o osvědčení státního občanství)
OP zákonného zástupce
1 x fotografii současné podoby
Občan – konec platnosti

stávající OP
1 x fotografii současné podoby
Občan – ztráta, odcizení, poškození, neplatný OP

stávající OP nebo potvrzení o OP
rodný list
doklad o rodném čísle
podle stavu oddací list, pravomocný rozvodový rozsudek nebo úmrtní list
1 x fotografie současné podoby
Občan – změna trvalého pobytu

stávající OP
potvrzení o změně TP
1 x fotografii současné podoby
Občan – změna stavu (sňatek, rozvod, úmrtí)

stávající OP
potvrzení změny stavu (oddací list, pravomocný rozvodový rozsudek, úmrtní list)
1 x fotografii současné podoby
Občan – změna jména, příjmení nebo rodného čísla

stávající OP
pravomocné rozhodnutí správního řízení týkající se změny
1 x fotografii současné podoby
Obecně – všechny změny nebo nově zapisované údaje na žádost občana (tituly, manžel/ka, děti) musí být doloženy patřičným dokladem.

Správní poplatky:
Vydání občanského průkazu bez poplatku
Vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy, anebo vydání občanského průkazu na žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů, popřípadě z jiného osobního důvodu občana
100 Kč

0 Nominace Nahlásit

Další odpovědi
Avatar uživatele
panenka

zkratka ml se do op nepíše jen na dopisy se dá používat.jinak se obrat na policii kde mají na starosti občanky a tam ti poradí

0 Nominace Nahlásit


Avatar uživatele
standa

Odpovím stručně: zkratka „ml.“ se do OP nezapisuje.

0 Nominace Nahlásit


Diskuze k otázce

U otázky nebylo diskutováno.

Nový příspěvek