Avatar uživatele

Proč mají Češi špatný vztah k církvím a náboženství?

Proč vlastně mají češi takový špatný vztah k církvi? Klasický argument je, že zabíjeli tisíce lidí a kradli. Ale kvůli tomu je třeba je soudit, když už to církev nedělá? Církev taky nebyla jediná co tohle dělala, dělali to i bohatí lidé a šlechta. Ve 20. století měli na svědomí více lidí nacisté a komunisté. A to komunisté zastávali obecně antiteismus a ateismus. Nevím ale nepříjde mi taky, že by náboženství samo o sobě bylo "zlé" a zabíjelo lidi. Koneckonců dělají to vždy lidé a náboženství je jen jedním z prostředků jak se dostat k moci. Kdyby nebylo náboženství, lidé by si našli jiné způsoby. Zdá se mi, že obecně ve světě to lidé pochopili avšak u nás je to stále "jak za husitů". Přitom neznám člověka, kterého by církev okradla, naopak znám lidi, jejichž rodiny okradli právě komunisté. Taky v ČR máme náboženskou svobodu zaručenou ústavou, proč je tedy třeba se vztekat,a když nikdo nikoho do víry nenutí? A kdyby to dělal tak to může být protizákonné. Musím poznamenat, že já sám jsem věřící muž a praktikující katolík a nikoho do víry nenutím a nikoho jsem neokradl, spíše naopak. Spíše si sám pamatuji ze školních let jak jsem byl za to šikanován. Jako katolík si taky připouštím, že církev není zas tak "svatá" jak o sobě tvrdí. A být po mém tak by tam nastalo hodně změn, včetně papeže. Sám taky někdy i s ateistickými přáteli církev kritizuji,to bych dokázal pochopit. Ale že je nějaký Čech schopen svést všechny problémy lidstva a své vlastní na církev a a zesměšňovat věřící lidi mi příjde naopak hloupé a nevzdělané. Hodně krát jsem už slyšel "pryč s církví, komunisty na ně, ti aspoň nekradli tolik jako vy" Nepřijde vám tohle hloupé a protiřečící si? Vždyt to aby se člověk v této zemi pomalu bál hlásit se vůbec k něčemu. A taky například, když je někdo proti náboženství obecně, copak takový budhismus někomu něco dělá? Já ještě neslyšel o budhistickém teroristovi. Taky bych pochopil, že lidé tady mají averzi vůči sektám nebo jistým členům církví, kteří chodívají s letáčky od domu k domu, ale všichni křestané rozhodně nejsou takoví a už vůbec nejsme všichni fanatici.(Pokud budete odpovídat, přečtěte si prosím otázku celou, i když vím že není zrovna krátká).

Nejlepší odpověď

Avatar uživatele
Zlatý

Podobná otázka už zde byla několikrát.
Všechny dotazy, které souvisejí s nábloženstvím. Zkuste se podvíat do archivu, dovíte se víc.

https://www.odpovedi.cz/…


Podle statistiky Češi vedou mezi neznabohy. Bylo to vidět v Troškově filmu, když se kněžímu lidé vysmívali, dříve feldkurát ve Švejkovi nebyl vzorem ctností, jen "figurka"., k níž nikdo neměl úctu.

Navíc znám z okolí tvrzení, že je církev zbytečná, neužitečná. Důležitější jsou světské věci, třeba bankomaty. Posunuly se morální hodnoty, kdo zná Desatero, které je kodexem morálky - neberu první tři, stejně sedmero hříchů nikdo neřeší.? , Na první místě jsou hodnoty materiální ...

Stejně tak věřící se zajímají o jiné věci. Prý jim kněží vymývají mozek. Jiní hřeší, ale věří, že jim Bůh odpustí - takže pokrytectví.

Už jsem někde vyhledávala, že při sčítání jsou 3 pětiny bez vvyznání, 3 pětiny považují církev za zbytečnou, , další 3 pětiny nezajdou do kostele ani na Vánoce. Svátky ztratily náboženský duchovní charakter, ale je to jen honba za dárky, jídlem atd.

V čem se snad dodržuje tradice , možná víc na vesnici - křtiny, svatby a pohřby.

Mnoho lidí nesouhlasí s navrácením majetku církvím, který jim byl odebraný., ublížily také informace o pedofilií kněží atd., to všechno snižuje prestiž církve.
Protože r kněží vyjadřují myšlenky náboženské ve vztahu k určité církvi.
-
V minulosti mnoho kněží skočilo v dolech, náboženství nebylo žádoucí,, děti věřících nebyly přijímány do škol, rodiče proto svou víru tajili, aby se udrželi na svých msítech ..

. Někde jsem psala, že moje kolegyně vozila manžela na bohoslužbyx do jiného města, kde ho nikdo neznal. Eistovali udavači .. Pracovalo se 6 dní, takže někteří si chtěli v neděli odpočinout, proto přestali chodit na bohoslužby.

Ale četla jsem někd, uvedla jsem ve své otázce, že věřící lidé žijí déle, jsou šťastnější. Modlitba je považovaná za druh meditace ...

Ale je každého věc, v co či v koho věří, ale neměl by nevybíravým způsobem obtěžovat jiné a přesvědčovat, že jen ta jeho víra je pravá.

Nakonec rozvojem vědy si mnozí uvědomíují že svět vznikl jinak .Zmínky o UFO, průzkum vesmíru atd.

Jak napsal J. A. Komenský -" Existují věci nepoznatné, ale ne nepoznatelné"

 

Další odpovědi:

Avatar uživatele
Zlatý

Otázku jsem si pročetla celou, dokonce několikrát,
protože nerozlišuje některé pojmy, které je potřeba
odlišovat.

Náboženství, vyznání je něco jiného než církev
a vše zmíněné je něco jiného než víra.

Nemyslím si, že by Češi měli špatný vztah k náboženství
a k víře. Někteří (včetně mne) ale mají negativní vztah k některé
církvi nebo k církvím obecně.

Podle mne je víra důvěrný až intimní vztah mezi člověkem
a Bohem a nikdo nemá právo do něj vstupovat. Mně vadí,
že si církve osobují „právo“ dělat „prostředníka mezi Bohem
a člověkem.

K negativnímu vztahu k církvím přispěla především katolická
církev svou minulostí i současností a v poslední době se vtzahu
lidí k církvím promítá zvýšený počet muslimských imigrantů.

Katolická církev se nikdy nezřekla některých svých praktik
(natož, aby se za ně omluvila) → dočetla jsem se např., že
míní vyškolit nové vymítače ďábla…
O zneužívání dětí (především) katolickými duchovními
se můžeme dočíst snad každý měsíc → a podobných
„hříchů“ má katolická církev na svém kontě více.

Nemyslím si, že by vztah Čechů byl výrazněji ovlivněn
minulým režimem. Mnohem více pro negativní názor na církve
udělaly církve samy → hlavně katolická církev.

Nakonec jsem si nechala víru: Myslím, že žádnému ateistovi
nevadí víra ani věřící. Např. já si věřících většinou vážím.

Proč jen většinou?
Protože mezi nimi znám lidi, kterých si mohu vážit, kteří žijí
čestně a poctivě, ale vedle nich znám i řadu praktikujících věřících
(katolíků a evangelíků), kteří klidně lžou, podvádějí, kradou, …
Jiní se zase povyšují nad nevěřící, říkají o nich, že jsou zlí, …
I v tomto případě dělají pro případný negativní vztah uvedení
věřící mnohem více, než kdy udělal minulý režim.

Ještě jedna věc mi vadí: Někteří věřící „svěřují své dny i životy
Bohu“, což na mne působí dojmem, že se zříkají odpovědnosti
za své jednání a činy („Bůh to tak přece chtěl“).
Na rozdíl od nich musí nevěřící vždy převzít odpovědnost
nejen sám za sebe, ale leckdy i za ty věřící…


Avatar uživatele
Zlatý

To, že jsme tak ateistická země, mají na svědomí z valné části komunisté. Prvorepublikové Československo takové zdaleka nebylo. Po únorovém puči 1948 se komunisté zaměřili mmj. i proti církvi a náboženství, jako zpátečnické a reakcionářské moci, Církevní činitelé byli posíláni do Jáchymova a věřící k pétépákům. Jediná správná ideologie byla ta marx-leninská., být věřícím znamenalo mít černý puntík a sotva kdy bylo možno studovat. 40 let totality udělalo své.


Avatar uživatele
Zlatý

Myslím, že za to nemůžou komunisté. Pokud je mi známo, tak odpor ke katolické církvi má prameny ještě za Habsburků, ještě u Bílé Hory. Tím, že církev byla spojována s vládnoucí rakouskou dynastií, tak spousta Čechů církev opustila. U velké části z nich nebylo katolictví už nahrazeno jiným vyznáním, takže teď máme spoustu ateistů. Včetně mě. :-)


Avatar uživatele
Bronzový

Češi mají především špatný vztah ke všemu dobrému, spravedlivému a morálnímu. Tím nechci nijak vychvalovat kř. církev, sám nejsem křesťan, ovšem v každém náboženství jsou nějaké morální hodnoty a taky něco "víc" něco, nějaká moudrost.

Češi (a nejen oni) jsou hlavně kritizanti, snadno manipulativní (média, atd.), nedůvěřiví, nepřipouštějící si jiná fakta a nazory než jejich vlastní (omezeni), .......


Avatar uživatele
Zlatý

Co to tady blábolíš. Byť komunisté nemohli církev ani cítit ( nejenom komunisté) v padesátých létech minulého století se na základní škole (1-5) náboženství vyučovalo. Docházka byla dobrovolná. Když mně bylo asi 8-9 let projevil jsem zájem toto vyučování navštívit. Otec, byť učitel, řekl , klidně jdi, ať to vidíš zblízka. Stejně jsou to pohádky.
Vyučující byl jakýsi katecheta, děti řezal hlava nehlava. Víckrát jsem tam nevlezl a ti co chodili, později přestali také chodit. Znám jenom jednu rodinu, kde to dětem vydrželo, ale tam byli v rodině dva faráři a to se dá celkem pochopit. Vystudovali VŠ také ( ekonomii). Že se ti děti posmívali, no to je zcela běžné pokud nezapadneš do party.

Nepamatuji, že by to někomu, kdo navštěvoval hodiny náboženství z donucení rodičů, to vydrželo do staršího věku. Řada těch co na náboženství chodilo, vystudovala později vysokou školu.


Avatar uživatele
Zlatý

Nemá to nic společného se skutky církve v minulosti. Vysvětlení je snadné. Většina obyvatel ČR jsou ateisté. Někdo tak byl vychován, někdo z vlastní vůle, znám spoustu lidí kteří byli vychovávani v křesťanském duchu, chodili do náboženství, rodina byla věřící a oni nikdy do kostela nepřišli. Možná tak někomu na pohřeb. A to je celé. Celkově ubývá křesťanů ve světě, muslimů naopak narůstá a přčibývá údajně i ateistů.


Avatar uživatele
Stříbrný

... nemohu mluvit za všechny, takže jen za sebe: ... kdyby bylo po vůli církvi, tak jsme ještě na stromech >>> nepřála ( a stále nepřeje) žádnému pokroku ... věřícím se nesměju, taky jsem věřil na Ježíška a strašidla, skandály zametaj pod koberec tak jako politici, a co se týče muslimů >>> jen nám vracej svaté křižácké výpravy, židi prováděj jen mužskou obřízku a proto jsou snad lepší než náboženství jež hyzdí ženy? ... svědci jehovovi ( musej se jmenovat adventisté sedmého dne, jelikož název židé již byl patentován) jsou horší a otravnější než podomní prodejci ... nacismus i komunismus se dá porazit, náboženský fanatizmus ne ...


Avatar uživatele
Bronzový

"...ještě jsem neslyšel o buddhistickém teroristovi..." Inue Niššó? Šókó Asahara? Sinhálci na Srí Lance?

 

Diskuze k otázce

Avatar uživatele

anonym

Mimochodem ivzez, s vaší oficiální odpovědí souhlasím ale do diskuze mezi mnou a klumprtem byste se plést neměla. U většiny z vašich argumentů jsem souhlasil i já ale osobně si prostě myslí, že plést se do něčí hádky byste neměla.

Avatar uživatele
Zlatý

ivzez

Máte pravdu → míchat se do hádky mezi
jinými uživateli bych neměla.

Také to v případě, že jde o běžnou výměnu názorů, nedělám.
Vadí mi ale nespravedlivá osočení, to se často neudržím.

Avatar uživatele
Zlatý

klumprt

Ještě k těm komunistům, podívejte se na Polsko, tam bolševik vládl stejně dlouho a katolíků je tam kolem 90%. Rusové zažili likvidaci náboženství způsobem, o kterém se Čechům ani nezdálo a myslím, že mají věřících dneska daleko víc než my. Nebo Albánie, kde vládl takový malý Stalin - Enver Hodža. Ten vyhlásil, že Albánie je první ateistický stát. Dneska je tam křesťanů a muslimů, jakoby se nic takového nedělo.

Avatar uživatele

anonym

Mc Merkurion S tím s vámi souhlasím a něco podobného jsem i zmínil. Jenže pokud náboženství nijak neubližuje není důvod být vůči němu nepřátelský. Chápu třeba averzi vůči islámu nebo svědkům jehovovým, taky je nemám rád. Ale v dnešní době je to spíše tak, že většina věřících nejsou fanatici, ani já nejsem fanatik a nebráním se žádnému názorů ani pokrokům. Své názory nešířím a nechávám každého at si myslí co chce. Pokud bysme měli bojovat proti něčemu, tak jen proti tomu co nás ohrožuje. Ano třeba takový islám je pro nás hrozbou. Adventisté a svědkové, to je škoda mluvit, to raději ani nekomentuji. Nebezpeční ale zatím nejsou, i když některým jejich názorům i já zaklepu na čelo. Fanatismus je špatný at už je politický nebo náboženský. Nesouhlasím ale s vámi v tom, že se nedá porazit ten náboženská. Dá, protože kdyby nedal, církev by vládla i nadále a vypadalo by to tu úplně jinak.Lidé dřívě bývali fanatičtí ale ted už nejsou. Osobně neznám moc fanatiků. A co se týče těch věcí v čem církev "omezuje" lidi. Vždyt nikdo vás nenutí to dodržovat. Ani já nedodržuji co bych měl. Do kostela často nechodím, a antikoncepci za špatnou nepovažuji. Jestli někdo ano, je to jeho problém.

Avatar uživatele
Stříbrný

Mc Merkurion

... "antikoncepci za špatnou nepovažuji." bohužel katolická církev, stejně tak jako potraty, předmanželský sex ano ...ale vždyť nám církev vládne, ani o tom nevíme: majetek dostaly zpět, faráře vyplácí stát, na opravu jejich kostelů a farností se skládaj obce, a pak ti farář vzkáže, že bude sloužit mši za nebožku bábu, ať pošleš peníze >>> to je lumpárna ... nedá se porazit, amíci jsou proti muslimům, a přitom jsou puritánskýaž hrůza, a to si říkaj vyspělá země a policajt světa: jak se může jedno náboženství vyvyšovat nad druhé (v jednoho boha věřit budeš - to maj všechny stejný) ??? ...

Avatar uživatele

anonym

Ale já nezastupuji katolickou církev. Jak už jsem psal, s mnoha věcmi s nimi nesouhlasím. O tom, že by se jiné státy než muslimské náboženstvím vyvyšovali nic nevím v dnešní době. Já se nevyvyšuji třeba nad nikým ale liberál taky nejsem. To ale neznamená, že se nemohu přátelit třeba s židem.

Avatar uživatele

anonym

Já nejsem fanatik. Nebudu to tu nějak rozepisovat a vysvětlovat. Ale třeba proti antikoncepci nebo předmanželskému sexu nic nemám. Proti potratům mám spíše smíšené pocity, a jsem toho názorů že by to žena měla podstoupit jen pokud je to nutné, protože jinak je ona sama zodpovědná za těhotenství. A je škoda brát nenarozenému dítěti život zbytečně.Obce se možná skládaj na opravu kostelů ale proč by ne? Pokud mají lidé v obci kostel rádi a chtějí pomoct je to snad jejich volba ne? Příspěvky jsou taky doprovolné, a když třeba někdo věří že udělá dobrá skutek, proč mu v tom bránit? Nutí vás snad někdo do toho? Mě tedy ne. Majetek by jim měl být navrácen, jako každému komu stát za komoušů nakradl. A jestli vyplácí kněží stát nevím ale narovinu, platy nemají extra a stát platí i větší lůzy a hrůzy.

Avatar uživatele
Stříbrný

Mc Merkurion

... odpověď není proti tobě, ani netvrdím, že jsi fanatik, jen jsem napsal, jak to vidí církve ( vono je vcelku jedno, jestli katolická / žena je jen na plození, jinak se jí nedotýkej, židé / ve svých dnech je žena nečistá, a má se držet stranou, muslim / kráva má větší cenu než žena, atd ) ... ať přispívaj občané, ne obce ( u nás je teda poslali někam) ... ale to je na dlouhý povídání ...

Avatar uživatele

anonym

mosoj To je jen tvůj názor a na ten jsem se neptal. Si zajdi dneska do základní nebo střední školy a uvidíš to sám, čeho jsou dnešní děti schopné, když někdo řekne že je věřící. Taky jsem nezminil přímo i sebe ale vím co se normálně děje. To jaký ty máš názor na náboženství mě celkem nezajímá. Nemluvím o tom, že náboženství nebylo povoleno ale že bylo za komančů hodně diskriminováno. Nevěřící člověk to nepochopí, pochopil bys to jedině že bys žil v zemi kde by ateisty masakrovali nebo při nejmenším diskriminovalo (jako např. muslimské země) nebo kdybys žil ve v zemi kde by byla totalitní vláda, která by byla napřiklad jen křestanská a nevěřící nesnesla. Taky jsem z tvého textu nějak vycítil, že i ty sám považuješ věřící lidi za méněcenné když tě překvapí, že tvůj otec učitel ti ty hodiny povolil nebo, že křestané vystudují vysokou školu. Jako nevím kde žiješ, opravdu nevím. Sám by ses asi divil i kolik našich politiků nebo osobností jsou křestané. Všichni máme křestanské předky a ten kdo to zapírá je pokrytec. Takže já tady docela neblábolím. Já rád říkám "Zkus si to sám být v mé kůži" a málokdo zkusí. Takže se nemíním hádat, pak taky tvá odpověd nějak neodpovídá na mou otázku.

Avatar uživatele
Zlatý

Kepler

Z Mosojových odpovědí tradičně není zřejmé, proti komu míří. Možná to nebylo na tebe, možná to bylo na mně.Nebo taky proti jinému. Chyrakteristické ale je, že je to vždy PROTI a ostatní pasuje na blbce.

Avatar uživatele

anonym

Drap To je spíše chybný údaj. "Většina obyvatel ČR jsou ateisté". To ovšem není pravda. Je sice kolem 75% lidí bez vyznání ale to ještě neznamená že jsou všichni ateisté. Většina lidí jsou spíše agnostici nebo mohou věřit v nějakou "vyšší sílu" ale neumí se nebo zkrátka nechtějí být členy nějakého směru. Znám takové lidi. Taky jste mi neodpověděl uplně a není to odůvodněné vysvětlení proč češi diskriminují křestany nebo hází problémy na církev. Takové práva totiž ústava nezaručuje. Pouze kritiku, nikoliv diskriminaci. Nikdo snad nemá právo nikoho urážet, nebo podle vás ano? Podle vás může většina beztrestně urážet menšinu?

Avatar uživatele
Zlatý

klumprt

Měli byste nastavit druhou tvář, ne? :-) Osobně si nevšímám nějakých extra útoků na katolíky. Samozřejmě, nemluví se o nich někdy hezky, ale občas slyším nehezké věci i na ateisty a k tomu jsem zase vnímavější já. Já si teda někdy taky neberu servítky, protože mi to připadá s odpuštěním jako kolosální podvod. Na druhé straně naprosto pevně prohlašuji, že nikdy nikoho nebudu diskriminovat kvůli víře. Je mi spíš věřících líto, že mrhají energií jen tak "zbůhdarma". A když jsou přesvědčeni, že jim víra pomáhá, tak budiž. Já nikoho lámat nebudu, z toho jsem vyrostl.

Avatar uživatele

anonym

klumprt Tímto jste ale velmi trapný. Mě nezajímá vás osobní pohled na věc ani to že si s tím neberete servítky. At je vám líto koho chce, ale myslím si že někdy věřící lidé prožijí lepší život než ti nevěřící. Jestli si myslíte, že věřící lidé jsou hloupí, co jste pak vy sám? Narážky na ateisty jsem tedy ještě neslyšel, ale v tom to máme podobně. Krom toho nemůžete 100% říct že máte pravdu ani že víra nepomáhá. Podle různých psychologů je spíše víra pro lidi prospěšná, už hlavně kvůli tomu že dává mravní kodex a vůli žít i ve špatných podmínkách. Nemocní se i uzdravují lépe, když ví že se mohou na něco spoléhat. Nevěřící nikoliv. O tomto se nebudu příliš hádat. A ne, nastavovat druhou tvář nebudu, protože takový já nejsem. Já si pevně prohlásil, že si nebudu od nikoho "srát" na hlavu. Vždy mě ale rozesměje jak nevěřící lidé popírají své předky. I vaši předci byli křestané a nevím jestli byste jim tohle řekl do tváře. Příště mě můžete ateistického sarkasmu ušetřit, ten slyším denně a už mě nudí. Jestli si myslíte, že všichni věřící lidé jsou fanatici nebo pomatenci, jste blázen. Věřící děti chodí do normálních škol, studují, pracují. učí se stejně dobře jako ostatní děti, stejně jako v jiných zemích, kde je věřících většina.

Avatar uživatele
Zlatý

klumprt

Nemyslím si, že věřící lidé jsou fanatici nebo pomatenci. Myslím, že jde o memetickou infekci. Některé memetické nfekce jsou fajn, třeba znalost francouzštiny, některé jsou vcelku na hovno.

Avatar uživatele
Zlatý

klumprt

Moji předci byli mimo jiné taky opice :-)

Avatar uživatele

anonym

Nevzdělanče. Když se už chcete ohánět evolucí, tak aspon správně! Nejsme z opic, podle evoluční teorie s nimi máme pouze stejného předka Australopitheca. Dále potom hominidi (šimpanzi a homo - čili lidé a jejich vývoj), a z té jste. Australopithecus ani nebyl opice.

Avatar uživatele

anonym

I já se o o evoluci učil. Tak nevím co si myslíte. A nechápu proč tvrdíte, že jde o infekci, tímto se dopouštíte sám diskriminaci věřících lidí a jen mi dokazujte že mám pravdu.

Avatar uživatele

anonym

Opravdu nevím proč máte zapotřebí mě a věřící lidi obecně urážet. Já myslel, že žijeme ve svobodné zemi kde je náboženská svoboda zaručena a nikdo nemá právo znevažovat náboženský názor druhého. Ani já to nedělám, jen vy pane. Tímto zastupujete ateisty jakožto smějící se bestie, které mindráky mají potřebu vybíjet na lidech s jinými názory. Přesně jak jsem psal v otázce. Někteří se v odpovědím vyjádřili vskutku inteligentně, vy zatím jako ignorant neotevřený jiným názorům, fanaticky si stojící za tím svým. A že přesně tohle vám vadí u křestanů? Tak proč to děláte taky? Myslíte si, že jste v něčem lepší? Abyste se ještě nedivil. Ale skvěle jste se zastoupil, přesně lidé jako vy jsou schopní v dětství věřící děti šikanovat a posmívat se jim. Přitom mi nepředložíte žádný důkaz o pravosti svých tvrzení. Typicky české. Myslíte si, že mi mé názory někdo natukal do hlavy? Chodil jsme do normální školy a učil se to co bylo v normách. V mé rodině nebyli všichni věřící, a matka byla nepraktikující katolička. Po letech jsem si ale o světě a víře udělal vlastní obrázek, stejně tak o vzniku vesmíru i světa. Nikomu své názory nevnucuji a nejsem fanatický. S nikým o svých názorech ani nemluvím, tuto otázku jsem napsal jako reakci na jednu příhodu, která mě vytočila. mějte si svůj názor a já vám ho neberu ale laskavě nikoho neponižujte ani neurážejte. Nikdo to tady nedělá a ve společností inteligentních a rozumných lidí se to nedělá už vůbec. Nebo se snad nepovažujete za rozumného?

Avatar uživatele
Zlatý

ivzez

Nezlobte se, ale jediným, kdo v této diskuzi někoho uráží nebo ponižuje, jste bohužel Vy → Vy, který jste prohlásil, že nejste fanatik, že nikoho neurážíte a že nikomu nevnucujete své názory…

Možná byste vedle memů, evoluce + Genesis měl ještě nastudovat, co je fanatismus, co urážka a co (ne)vnucování názorů jiným…

Avatar uživatele

anonym

ivzez Můžete mi prosím ukázat kde jsem někoho urazil? Či jak prokazuji fanatismus? Bránit svůj názor není fanatické, i Vy to děláte. Každý to považuje za fanatismus jen když to dělá věřící, ale existují i ateističtí fanatici. Moc dobře vím co je to fanatismus a s prominutím nikomu hlavy nesekám za odlišné názory, ani nedodržuji to co bych měl. Být fanatik a rád si vyměnovat názory je rozdíl a bohužel to stále hodně čechů nechápe. Své názory jsem v diskuzi nevnucoval ani nikoho neurážel. Myslím, že jste v této diskuzi spíše jednostranně zaměřená než neutrální. Až mi ukážete kde přesně jsem někoho urazil, omluvím se. Spokojená?

Avatar uživatele
Zlatý

ivzez

V otázce ne, ale tady v diskuzi urážíte Klumprta (a nejsem si jista, jestli by o Vaši omluvu stál).

Položil jste názorovou otázku a potom někoho „sepsujete“, že Vás jeho názor nezajímá? To přece není fér.

→ Zkuste se k diskuzi po nějaké době vrátit, možná si uvědomíte, co všechno nebylo v pořádku.

Nemyslím si, že jste urážel záměrně, už jsem se u více věřících setkala s tím, že některé věci „vnímají jinak“, že mají něčím (vírou?) zkreslený pohled.

Avatar uživatele

anonym

To pardon, ale klumprt si začal sám. Kdybyste si diskuzi přečetla celou, viděla byste to, tak nebudte tak jednostranná. Naopak se klumprt spíše opíral do věřících lidí. To není v pořádku a když se člověk jen brání, je zle. Vítejte v České republice. A prosím už se neplette to, že má někdo zkreslený pohled a vnímání vírou. Nevím jestli se tím snažíte jen provokovat, ale zanechte toho. Myslíte si, že jste lepší než já nebo věřící lidé? Já jsem úplně v pohodě vystudoval vysokou školu, žil v normální společnosti a víra mi představy o světě nijak nezkreslila. Neustále si pletete pojem fanatik. Bránit svůj názor neznamená fanatismus, to je demokracie. Možná bohužel pro Vás nežijeme v komunistickém světě, tak to respektujte. A přímo názorovou otázku jsem nepoložil, klumprt vlastně ani neodpověděl, spíše provokoval. Zajímavé je jak češi vnímají svět. Ateista může být hrdý na to že je ateista a může to veřejně prohlašovat, když něco takového udělá věřící, ihned je to fanatik. To se Vás zdá normální? Nefér je v dnešním světě to, jak jsou lidé na sebe hnusní a neochotní respektovat názory druhých na úkor těch vlastních. Takže klumprtovi bych se ani neomluvil i kdybych viděl, že jsem jej někde urazil. A kdyby přece jen jsem viděl, že jsem to přehnal a omluvil se, a on o omluvu nestál, poslal bych ho do háje a at si jde předstírat důležitého někde jinde. Tot asi vše a tímto bych chtěl ukončit debatu a už se k tomuto nevracet.

Avatar uživatele
Zlatý

ivzez

Nezačal.

Klumprt napsal normálně a Vy jste se do neěj „navezl“.

Nepletu si pojem fanatik → a kromě jedné zmínky, kdy jsem použila část Vašeho textu, o fanatismu vůbec nepíši → zase vidíte zkresleně…

Avatar uživatele

anonym

Takže zase píšete trapárny. Budte tak laskava a nemíchejte se do toho, když jste nebyl u začátku. Diskuzi jste si zřejmě nepřečetla. A pojem "vidět zkresleně" opět používáte ve špatném slova smyslu. Klumprt začal větou: "Je mi spíš věřících líto, že mrhají energií jen tak "zbůhdarma". Čehož jste si ani nevšimla, tak tady neplácejte voloviny. Jestli se vám tohle nezdá jako útok tak potom nevím.

Avatar uživatele
Zlatý

klumprt

Doporučená literatura: Teorie memů, autor Susan Blackmore. Tolik k té infekci (nebyla to urážka, tak jako neurážím lidi ovládající francouzštinu).

Nikoho jsem nikdy nešikanoval.

Zdá se, že uznáváte evoluční teorii a jistě máte nějaké vysvětlení, jak ji skloubit s Genesis. Blahopřeji.

A že chcete důkaz mých tvrzení? Jaký důkaz máte vy? Knížku jakýchsi starodávných pověstí?

A neberte se tak vážně.

Avatar uživatele
Pokročilý

EKSOT123

klumprt- kdyžse nabrát tak vážně, tak trochu vtipů:
>Jsem takový ateista, až se bojím, že mě Bůh potrestá ...
>Hřib satan by ateistovi neměl ublížit.
Myslím takto: věřit, v tomto světě nespravedlných paradoxů, lstí a utrpení, není lehké. Zvlášť, když tyto věci, navzdory modlitbám, postihují obzvláštní měrou právě ty, kdo Bohu nejvíc důvěřují. Ale ani ateisté to nemají o nic snažší. Buď si musí cíleně pěstovat ducha jakési apatie, nebo si musí na každém kroku zakrývat oči před duchem spousty krásných věcí – materiálních i duchovních a před záplavou neuvěřitelných náhod a souher okolností a VĚŘIT věřit nejkrkolomějším vysvětlením. Pokud se vám jim dosud dařilo věřit, také blahopřeji.

Avatar uživatele

anonym

klumprt Být o něčem obeznámen neznamená, že s tím souhlasíte. Mohu být vzdělaný o evoluční teorii a zároven ji neuznávat. Stejně tak může mít ateista přečtenou celou Bibli. Taky jsem už psal, že mám na toto svůj názor a některé mé názory se neslučují s tím co je "dané". Podle mě mají všechny teorie mouchy a upínat se jen na jednu je omezující. Rád si přečtu názory jiných. Rád si taky nastuduji to co je obecně příjimané i když s tím nesouhlasil, abych pak měl v hádkách argumenty.

Avatar uživatele
Bronzový

Anikitos

No a taky se k žádné církvi ani náboženství nemusí (veřejně) hlásit.

 

Zajímavé otázky v kategorii Kultura a společnost

Přihlásit se

Položte otázku, odpovězte, zapojte se, …

začněte zde

Reklama

Kvalitní odpovědi v: Kultura a společnost

Zlatý annas 4710
Zlatý Drap 2909
Zlatý led 2073
Zlatý Kepler 1682
Zlatý marci1 1576
Zlatý ivzez 1285
Zlatý hanulka11 1277
Zlatý quentos 1233
Zlatý mosoj 950
Zlatý gecco 818

Zobrazit celkový žebříček

Facebook

 

Váš požadavek se vyřizuje, počkejte prosím.