Avatar uživatele
Gus_Fring

Myslíte, že se v nejbližších desítkách let Česko zase s nějakou zemí spojí ve větší území?

V minulosti to bylo dlouho. Vlastně nepřetržitě od roku 1526 (až na Protektorát). Ať už dobrovolně, či ne. Myslíte, že tomu tak bude zase znovu v nejbližsích desítkách let?

Zajímavá 2Pro koho je otázka zajímavá? Odpovědi.cz, Disraeli před 670 dny Sledovat NahlásitNejlepší odpověď
Avatar uživatele
Ametyst

Ne.

Čím víc bude EU tlačit na integraci do jednoho celku, tím víc se budou národní zájmy drobit a vymezovat vůči ostatním. Je to normální zákon akce a reakce. Až EU to své rozkazování přepálí, odttrhne se i Morava a Slezsko.

Upravil/a: Ametyst

0 Nominace Nahlásit

Další odpovědi
Avatar uživatele
_Bůh_

Ano. S jakým státem či státy?

Federace EU, dnešní trend. EU vždy vyjedná na mezinárodním poli lepší podmínky než samostatný evropský stát, tudíž už jen kvůli pragmatismu.

Ale jinak, z pohledu historie a statistiky je zřejmé, že tu ČR dlouho nebude.

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
Disraeli

Ano. S jakým státem či státy?

Se státem/říší, který v příštích desetiletích vznikne a postupně začne připojovat další státy.
Česko do 15 let, jen si počkej. ;)

1526 fakt není přesné, když bereme vznik českého státu od českého/přemys­lovského knížectví někdy v 9. století, tak bylo součástí Velké Moravy, později jako vrcholný a suveránní stát sám o sobě, naopak připojil Moravu a celé slezska a později byly různé výboje a připojování území. Jen pro příklad za Přesmysla Otakara I. na jih až k Jadranu, za Karla IV. zase na sever až po Braniborsko. A jinak takovou podobu mělo Česko velmi dlouho (s velkým severním územím, hlavně s větší Slezskem a Lužicemi = po mnoho staletí). A Jagellonci vládli českým a polským zemím a Uhrám, tedy byli jsem jejími součástmi. Nechápu proč začínáš od Habsurků 1526. :P
A totálně opomíjíš Svatou říši římskou, takže i v totmo ohledu by to byl rok asi 1002.
Součástí jiných celků jsem byli víceméně nepřetžitě už od 9. století… i samotné české země měly po dlouhý čas jinou podobu, něž jakou mají dnes (jak už jsem říkal, větší Slezsko a Lužice k tomu).
Všude dobrovolně až do r. 1918 – s tím že hnutí usilující o samostatnost nejvíc zesílilo r. 1916 (popřípadě do poloviny 19. století, kde se „probudili“ něktreřé obrozenci, nacionalisté, z nichž někteří se účastnili toho pomýleného hnutí/proudu, že každý národ by měl mít vlastní stát).

Upravil/a: Disraeli

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
da ny

Ne.

Ne.
To může „hrozit“, dobrovolně-povinně, v případě spojení států EU, v jeden celek. Pokud se národ/vláda, nerozhodne jinak.

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
Fakes147852

Ano. S jakým státem či státy?

Já mám takový pocit že v blízké době vytvoříme vysegradský stát a seskupení Česka, Slovenska, Polska a Maďarska

Upravil/a: Fakes147852

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
Martwell

Jiná odpověď.

Tipuju že z Českem se někdo spojí max když ho obsadí a připojí k sobě :D

Upravil/a: Martwell

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
Xandorion

Ne.

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
elkon

Ne.

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
GM

Ne.

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
paul1

Jiná odpověď.

Tady jepřehled historie Evropy po jednom roku od roku 400 ped n.l.
Jak to bude v budoucnu? To ví jen Bůh.

Zdroj: https://www.y­outube.com/wat­ch?v=UY9P0QSxlnI

Upravil/a: paul1

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
Filip84

Ne.

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
kocka verca

Ne.

ne

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
Robo Rehák

Ne.

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
charlieebrwn

Ne.

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
Darcy

Ano. S jakým státem či státy?

„V3“ CZ-SK-HU jako spolek, ne jako 1 stát

Upravil/a: Darcy

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
Jan Kunčar

Ne.

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
Jenda K.

Ne.

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
Jenda Lasak

Ne.

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
Porkman

Ano. S jakým státem či státy?

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
Hm_Ema

Ne.

0 Nominace Nahlásit

Diskuze k otázce
Avatar uživatele
Masker Yulia

I often watch them to learn something, and then I play https://1v1lo­lunblocked.io/ for fun because it's a really fun survival shooting game.

Avatar uživatele
Darcy

áno bolo by to vhodné na báze štátnej dohody, nie priamo spojenia, len spolok aby to posilnilo jadro Európy (napr. „V3“ CZ, HU, SK). Ale veď preto nás (CZ/SK) rozdelili, pretože spilu by nás nedostali na lopatky. Bolo nutné z nás urobiť dojnú kravu pre EÚ.

Avatar uživatele
Filip84

Určitě ne.

Rozpad státního útvaru Království a země na Radě říšské zastoupené (jak se officiálně jmenovalo Rakousko před r. 1918) nám nepřinesl, v jakémkoli směru, nic positivního, ovšem je třeba souvisle dodat, že jsme s ním nemohli nic udělat.

Velké státy uvnitř Evropy nejsou v zájmu Spojeného království a Spojených států, logicky. A ani Ruské říše, stejně logicky. Takže je to vysoce nepravděpodobné.

Avatar uživatele
Philipww33

Příspěvek smazán administrátorem.

Avatar uživatele
Gus_Fring

Disraeli: Pokud se nepletu, tak největšího území (tedy i k Jadranu) dosáhl Přemysl Otakar II. Jinak pod pojmem Česko si představuji Čechy, Moravu i Slezsko (ačkoliv jsme o něj mnohokrát přišli). Proto to s tou Moravou nedává smysl. Svatá říše římská byla spíše něco jako silnější EU, zastupovali jsme se vždy sami, moc císaře tu byla často slabá a téměř vždy platilo i to téměř nejdůležitější: „cuius regio, eius religio“. A co se týká Jagellonců, to že vládli i jiným státům neznamená, že je sloučili.

Avatar uživatele
Disraeli

Jistě, ale to bylo dost krátkodobé, kdežto ten sever se v českých zemích držel dlouho… a BYLY to ČESKÉ země.
České země jako jeden stát byly v historii (až do r. 1918) jen Čechy, Morava, SLezsko a Lužice (plus to krátkodobé území táhnoucí se na jih k Itálii/Jardanu)… tím pádem ani rok 1526 nedává smysl, protože to nebyl jeden unitární stát, ale několik států/zemí pod jedním vladařem (ve zcela stejném příkladu jako to s těmi Jagellonci). A jako jeden stát ani vyloženě větší nebyly, když nepočítáme Rakouské císařství, R-U, ČSR, Nacistický stát, ČSSR a ČSFR.
Svatá říše římská a to hlavně několik prvních století, byla velice důležitá a spojení bylo rozhodně silnější než EU (byla to konfederace, ŘÍŠE tedy stát, politické spojení – nikoli JEN jákasi ekonomická unie/spolupráce) – absolutní volená monarchie v podobě konfederace, kde panovníci těch zemí spadali pod císaře.

Morava nebyla nic českého vznikla asi někdy v 6./7. století, počátekm 8. se z ní stalo knížectví, pak se z toho stala Velká Morava (říše), která poté přibrala i české knížectví – nedávno vzniklé. Pak se rozpadla, české knížectví zůsalo samostatné, o víc jak sto let s Moravským knížectvím spojily v pesronální unii a ještě o něco pozdějí Přemyslovci připojili moravské knížectví jako částečně autonomní území do jednoho státu… to že tam zůsatlo už napořád z toho nedělá typicky české území, ani ze Slezska – z toho zbyl navíc jen rožek tzv. „české slezsko“.
Chápej, že české země neboli Český stát se teprve formoval, což platí i o území… Morava ani Slezsko nebyly typické české země, ale země/státy samy o sobě… a to platí o tom dalším území, které bylo k Česku připojováno anebo říší, jichž bylo Česko součástí, respektive země koruny české, protože Česko jako pojem je docela novodobé… před tisíci lety nebylo žádné Česko, ale české a další knížectví (později mnohé z nich spadající pod Korunu českou).
Mluvit třeba o Česku nebo Slovesnku v roce 1000 nebo i později vůbec nedává smysl a nedá se na to dívat dnenším pohledem, navíc takové Slovensko neexistovalo vůbec, České země alespoň ano (ale nebyly to žádné typické země, které by k tomu neodmyslitelně spadaly… když se to teprve tvořilo, formovalo a v průběhu měnilo). „Typicky české území“ třeba ještě v 15. století by byly Čechy, Morava, CELÉ Slezsko a Lužice (tedy dnešní území, plus podstatně větší sever).

Už před Habsburskou monarchií (tvým rokem 1526) byly české země součástí asi 6 dalších jiných personálních uniích (nejčastěji s Polskem a Uherskem). Habsurská monarchie nebyla nikdy zcela unitárně sloučena, byl to zcela stejný typ (personální) unie jako ty předcházející – včetně toho, jak popisuješ, že „to, že Jagellonci vládli i jiným státům neznamená, že je sloučili“. Stejně tak někteří Přemyslovci, či Lucemburci vládli Polsku, Uhrám, Lucembrusku a na to ti můžu říct jen, že „co se týká Habsburků, to že vládli i jiným státům, neznamená, že je spojili.“ Protože jak Habsurská monarchie, tak Velká Morava, tak země Mojmírovců, Přemyslovců, Jagelonců nebo Lucemburků byly v personální unii.
https://cs.wi­kipedia.org/wi­ki/Person%C3%A1ln%­C3%AD_unie#His­torick%C3%BD_p%C5­%99ehled
https://cs.wi­kipedia.org/wi­ki/Korunn%C3%AD_zem%­C4%9B
https://cs.wi­kipedia.org/wi­ki/Zem%C4%9B_Ko­runy_%C4%8Des­k%C3%A9

Avatar uživatele
Disraeli

I když ani Rakouské císačství ani R-U nebyly zcela unitární, protože jednotlivé země měly stále jistou autoniomii nebo spíše formální dělení na jednotlivé zamě a jejich koruny/trůny/území.

Avatar uživatele
Disraeli

Myslím, že ten sever jsme měli od Lucemburků od 14. století až do poloviny 18. století, takových 400 let, hlavně to Slezsko teda.

Avatar uživatele
Disraeli

Respektive spíš už od Přemyslovců (od Karla IV. už pak trvale).

Nový příspěvek