Avatar uživatele
atriplex

Jak vypadá Kainovo znamení?

Bůh označil Kaina. Jaké bylo tedy Kainovo znamení? Jsou zde znalci Bible?

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 4Pro koho je otázka zajímavá? kropitko, anonym, rynek878, johana 56 před 4934 dny Sledovat NahlásitNejlepší odpověď
Avatar uživatele
rynek878

Spousta dnes už ustálených spojení vycházejí z Bible. Čím víc Bibli znám, tím víc jich chápu (a pořád jich chápu jen velmi málo).

Nedávno přišel můj syn s knížkou, kterou četl a ptal se mě, co to znamená Kainovo znamení. Vyprávěl jsem mu příběh Kaina a Ábela, ale pak jsem otevřel Bibli a tuto část knihy Genesis si přečetl ještě jednou.

Jak vypadalo znamení, kterým Bůh Kaina označil? Zajímalo mě to, a tak jsem začal hledat. Našel jsem, že prý mělo vypadat jako ohnivý kříž. Ale byla to informace zasunutá, nepodstatná, tudíž nevím, jak to bylo ve skutečnosti. Třeba to bylo jinak…

0 Nominace Nahlásit

Další odpovědi
Avatar uživatele
vagra

Kainovo znamení je znamení toho, kdo zabil.
To znamení měl Kain na čele a mělo mít podobu ohnivého kříže.
Člověk, lidovým rčením obmyšlený „Kainovým znamením“ je zpravidla jedinec zatížený vinou ať již skutečnou či smyšlenou, která mu nedovolí se začlenit do společnosti ostatních lidí.

Zdroj: http://www.on­tola.com/cs/ma-kainovo-znameni

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
anonym

Člověk, který je poznamenán svojí vinou.To mu nedovoluje začlenit se mezi ostatní.
Nejsem znalec.

0 Nominace Nahlásit

Diskuze k otázce
Avatar uživatele
annas

Dne 5. 2. 2015 byla vložená stejná otázka. Nedávno jsem četla jiný výklad, takže jsem chtěla vložit k otázce, ale někdo ji smazal. Takže třeba pro někoho dalšího.

Výklady biblických veršů a citací se liší. Takže na strímce Tajné spisy – Gnoze osvobozuje – je uvedené toto:

stránce http://tajnes­pisy.webnode.cz/new­s/eva-adam-a-jejich-deti/

1. Ten kdo by Kaina zabil,měl být stižen sedmero násobnou pomstou(Gn.4,15)To by znamenalo že bude sedmkráte zabit.Jenomže logicky může být člověk zabit jen jednou.A Hospodin poznamenal Kaina znamením,aby jej nikdo kdo ho najde nezabil. Kain odešel od tváře Hospodinovy a usadil se v zemi Nodu,východně od Edenu.(Gn.4,15–16).

Kainovo znamení pokládají moderní exegetové a teologové za tetování.Zacharia Sitchin toto tvrzení pokládá za církevní výmluvu .Poukazuje na to ,že tetování se nemůže dědit v několika generacích, ale genetické vlastnosti ano .Sitchin spekuluje, že Kainovo znamení muselo procházet nejméně sedmi generacemi, takže se nemohlo jednat o tetování.

Kain byl vyhnán a kočoval krajinou.Potom se náhle setkal se svou ženou. Ale kde se vzala? atd.

2 Z jiného starozákonního místa můžeme rekonstruovat, a to celkem spolehlivě, jak Kainovo znamení vypadalo: byl to šikmý kříž na čele. Tento kříž je totiž hebrejské táv a písmeno táv má zároveň význam znamení.“Ezechiel – táv = značka s poslední písmeno hebrejské abecedy. Má podobu křížku, takž je symbolem života Druhý význam se týká chrámů. Takže výklad zní, že je to označení pro lkající a truchlící, kteří se obracejí ke Kristu, tehdy k Bohu. .

Hospodin řekl: "Budiž tulákem a poběhlíkem na zemi! 13 Tu pravil Kain Hospodinu: Můj zločin jest větší, než abych zasluhoval odpuštění. 14 Hle, vyháníš mě dnes ze země, skrývati se budu před tebou a budu tulákem a poběhlíkem na zemi. Ted každý, kdo mě nalezne, zabije mě. 15 Hospodin však mu pravil: Nikoliv, nestane se tak! Každý, kdo zabije Kaina, bude potrestán sedmeronásobně! Učinil pak Hospodin Kainovi znamení, aby ho nikdo, kdo by ho nalezl, nezabil.

V příběhu Kaina a Ábela je Kain poznamenán na čele, ne však znamením prokletí, ale znamením ochrany. Bůh ho označí svým znamením, aby se zlo smrti dále nešířilo (Gn 4,1–16). Přestože Kain učinil něco přímo šíleného, Bůh není lhostejný, naopak je aktivní v záchraně hříšníka. Jde jen o to, zda ji hříšník přijme, ale to příběh o Kainovi ještě zjevně neřeší."

http://www.izi­dor.cz/wp-content/upload­s/STARY-ZAKON-1.dil-msgre-prof.-ThDr.-Jan-Nepomuk-Josef-Hejcl-1930-1940.pdf

a další zdroje

před 3229 dny Odpovědět Nahlásit
Nový příspěvek