Dotaz+

Která z možností email/e-mail je spisovná?