Avatar uživatele
SinceX

Termochemie

Ahoj, vím, že budu odpovědi zatěžovat otázkou o "Termochemii" ale je k tomu důvod. Zítra píšu test z CH a potřebuju nutně dobrou známku. Sice tedy nevím, jestli to napíšu zrovna na dvojku, ale pětku nechci. Tak mi prosím Vás napište všechno co víte o této oblasti. Díky :)

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 0 před 4302 dny Sledovat NahlásitNejlepší odpověď
Avatar uživatele
kupkina

Obávám se, že tazatel chtěl, abychom napsali všechno, co VÍME o této oblasti. Takže já bez mučení přiznávám, že o ní nevím skoro nic, ale pokud by to bylo tazatelovo výslovné přání, mohl bych mu okopírovat sáhodlouhý článek z internetu. Ale to zvládne bezpochyby sám, když naťuká v Googlu slovo "termochemie".

0 Nominace Nahlásit

Další odpovědi
Avatar uživatele
panenka

Termochemie
= věda, která se zabývá tepelnými efekty při chemických reakcích a dějích
- podle tepelné bilance se děje dělí na:
- exotermní
- reakce, při kterých je teplo uvolňováno
- systém předá do okolí teplo=> je o energii chudší (ΔH < 0)
- endotermní
- reakce, při které je teplo spotřebováváno
- systém přijal od okolí energii (ΔH > 0)

- reakční teplo
- je to teplo, které je přijaté soustavou, uskuteční-li se děj izobaricky (termodynamický děj, při kterém se nemění tlak soustavy) nebo izochoricky (termodynamický děj, při kterém zůstává konstantní objem soustavy) v jednotkovém rozsahu a je-li teplota výchozích látek a produktů stejná
- zapisujeme s pomocí termochemické rovnice- známe údaj o reakčním teple, rovnici příslušné reakce (s vyznačenými skupenstvími)

- entalpie H
- popisuje výměnu tepla s okolím
- její absolutní hodnotu nelze změřit × můžeme zjistit její změnu ΔH
- teplo dodávané soustavě při konstantním tlaku v soustavě se spotřebuje na zvýšení její entalpie
H= U + pV

- termochemické zákony
1. termodynamický zákon= Lavoisierův a Laplaceův zákon
„Hodnota reakčního tepla přímých a zpětných reakcí se liší pouze znaménkem.“
AB  HA B = - HB A

2. termochemický zákon= Hessův zákon
„Celkové reakční teplo reakce, kterou vzniká určitý produkt, nezávisí na způsobu, jak tento produkt z výchozích látek vzniká.“
- výsledná hodnota reakčního tepla záleží pouze na jeho počátečním a konečném stavu
- v termochemické rovnici je proto důležité vyjadřovat skupenství všech látek, které se reakce zúčastní, protože změny skupenství jsou spojeny s výměnou tepla
A  C  HA C =  HA B +  HB C
B
- slučovací teplo sloučeniny
= změna H (popř. vnitřní energie) při tvorbě sloučeniny z prvků
- stanoveno a uváděno především pro anorganické sloučeniny
- pro porovnávání se volí standartní teplota a tlak; s prvky a sloučeninami se počítá jako s termodynamicky stálými za standartních podmínek=> standartní slučovací teplo 0f[kJ.mol-1]
- zjišťuje se výpočtem ze spalných tepel
- nulovou hodnotu mají prvky v základním stavu nebo ve formě atomů
- reakci reaktanty → produkty lez zapsat jako reaktanty → prvky → produkty a z Hessova zákona plyne: část prvky → produkty = slučovací enthalpie příslušné sloučeniny
=> Σprodukty * produkty - H0f produktů
- pro část reaktanty → prvky platí to samé, pokud je šipka obráceně
=> - Σreaktanty * reaktantů - H0f reaktantů
- pro celek tedy platí
0f, reakce = produktyproduktů0f, produktů reaktantyreaktantů0f reaktantů
- (slovy: reakční teplo (enthalpie) reakce se vypočítá jakou součet standartních slučovacích tepel produktů vynásobených jejich koeficienty, od kterých se odečte součet standartních slučovacích tepel reaktantů vynásobených jejich koeficientem)

- spalné teplo sloučeniny
= udává energii odpovídající úplnému spálení sloučeniny nebo prvku v kyslíku
- stanoveno a uváděno především pro organické sloučeniny
- lze přímo měřit
- pro porovnávání se volí standartní teplota a tlak
=> standartní spalné teplo 0c[kJ.mol-1]
. - reakci reaktanty → produkty lez zapsat jako reaktanty → produkty spalování → produkty a z Hessova zákona plyne: část reaktanty → produkty spalování = spalná enthalpie příslušné sloučeniny
=> Σreaktatnty* reaktanty- H0c reaktantů
- pro část produkty spalování → produkty platí to samé, pokud je šipka obráceně
=> - Σproduktů * produktů - H0c produktů
- pro celek tedy platí
0c, reakce = reaktantyreaktantů0c, reaktantů produktyproduktů0c, produktů
- (slovy: reakční teplo reakce se vypočítá jako součet spalných teple reaktatntů vynásobených jejich koeficienty, od kterých se odečte součet spalných tepel.

Zdroj: ucitse. vitej. net/files/maturita/2008_09_28_ _​termochemiee. doc

0 Nominace Nahlásit

Diskuze k otázce

U otázky nebylo diskutováno.

Nový příspěvek
Zajímavé otázky v kategorii Věda