Avatar uživatele
SinceX

Termochemie

Ahoj, vím, že budu odpovědi zatěžovat otázkou o „Termochemii“ ale je k tomu důvod. Zítra píšu test z CH a potřebuju nutně dobrou známku. Sice tedy nevím, jestli to napíšu zrovna na dvojku, ale pětku nechci. Tak mi prosím Vás napište všechno co víte o této oblasti. Díky :)

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 0 před 4729 dny Sledovat NahlásitNejlepší odpověď
Avatar uživatele
kupkina

Obávám se, že tazatel chtěl, abychom napsali všechno, co VÍME o této oblasti. Takže já bez mučení přiznávám, že o ní nevím skoro nic, ale pokud by to bylo tazatelovo výslovné přání, mohl bych mu okopírovat sáhodlouhý článek z internetu. Ale to zvládne bezpochyby sám, když naťuká v Googlu slovo „termochemie“.

0 Nominace Nahlásit

Další odpovědi
Avatar uživatele
panenka

Termochemie
= věda, která se zabývá tepelnými efekty při chemických reakcích a dějích

 • podle tepelné bilance se děje dělí na:
 • exotermní
 • reakce, při kterých je teplo uvolňováno
 • systém předá do okolí teplo⇒ je o energii chudší (ΔH < 0)
 • endotermní
 • reakce, při které je teplo spotřebováváno
 • systém přijal od okolí energii (ΔH > 0)
 • reakční teplo
 • je to teplo, které je přijaté soustavou, uskuteční-li se děj izobaricky (termodynamický děj, při kterém se nemění tlak soustavy) nebo izochoricky (termodynamický děj, při kterém zůstává konstantní objem soustavy) v jednotkovém rozsahu a je-li teplota výchozích látek a produktů stejná
 • zapisujeme s pomocí termochemické rovnice- známe údaj o reakčním teple, rovnici příslušné reakce (s vyznačenými skupenstvími)
 • entalpie H
 • popisuje výměnu tepla s okolím
 • její absolutní hodnotu nelze změřit × můžeme zjistit její změnu ΔH
 • teplo dodávané soustavě při konstantním tlaku v soustavě se spotřebuje na zvýšení její entalpie

H= U + pV

 • termochemické zákony

1. termodynamický zákon= Lavoisierův a Laplaceův zákon
„Hodnota reakčního tepla přímých a zpětných reakcí se liší pouze znaménkem.“
AB  HA B = – HB A

2. termochemický zákon= Hessův zákon
„Celkové reakční teplo reakce, kterou vzniká určitý produkt, nezávisí na způsobu, jak tento produkt z výchozích látek vzniká.“

 • výsledná hodnota reakčního tepla záleží pouze na jeho počátečním a konečném stavu
 • v termochemické rovnici je proto důležité vyjadřovat skupenství všech látek, které se reakce zúčastní, protože změny skupenství jsou spojeny s výměnou tepla

A  C  HA C =  HA B +  HB C
B

 • slučovací teplo sloučeniny

= změna H (popř. vnitřní energie) při tvorbě sloučeniny z prvků

 • stanoveno a uváděno především pro anorganické sloučeniny
 • pro porovnávání se volí standartní teplota a tlak; s prvky a sloučeninami se počítá jako s termodynamicky stálými za standartních podmínek⇒ standartní slučovací teplo 0f[kJ.mol-1]
 • zjišťuje se výpočtem ze spalných tepel
 • nulovou hodnotu mají prvky v základním stavu nebo ve formě atomů
 • reakci reaktanty → produkty lez zapsat jako reaktanty → prvky → produkty a z Hessova zákona plyne: část prvky → produkty = slučovací enthalpie příslušné sloučeniny

⇒ Σprodukty * produkty – H0f produktů

 • pro část reaktanty → prvky platí to samé, pokud je šipka obráceně

=> – Σreaktanty * reaktantů – H0f reaktantů

 • pro celek tedy platí

0f, reakce = produktypro­duktů0f, produktů reaktantyre­aktantů0f reaktantů

 • (slovy: reakční teplo (enthalpie) reakce se vypočítá jakou součet standartních slučovacích tepel produktů vynásobených jejich koeficienty, od kterých se odečte součet standartních slučovacích tepel reaktantů vynásobených jejich koeficientem)
 • spalné teplo sloučeniny

= udává energii odpovídající úplnému spálení sloučeniny nebo prvku v kyslíku

 • stanoveno a uváděno především pro organické sloučeniny
 • lze přímo měřit
 • pro porovnávání se volí standartní teplota a tlak

⇒ standartní spalné teplo 0c[kJ.mol-1]
. – reakci reaktanty → produkty lez zapsat jako reaktanty → produkty spalování → produkty a z Hessova zákona plyne: část reaktanty → produkty spalování = spalná enthalpie příslušné sloučeniny
⇒ Σreaktatnty* reaktanty- H0c reaktantů

 • pro část produkty spalování → produkty platí to samé, pokud je šipka obráceně

=> – Σproduktů * produktů – H0c produktů

 • pro celek tedy platí

0c, reakce = reaktantyre­aktantů0c, reaktantů produktypro­duktů0c, produktů

 • (slovy: reakční teplo reakce se vypočítá jako součet spalných teple reaktatntů vynásobených jejich koeficienty, od kterých se odečte součet spalných tepel.

Zdroj: ucitse.vitej.net/fi­les/maturita/2008_09_2­8__​termochemi­ee.doc

0 Nominace Nahlásit

Diskuze k otázce

U otázky nebylo diskutováno.

Nový příspěvek
Zajímavé otázky v kategorii Věda