Avatar uživatele
Dvorní šašek

Proč se liberalismus v průběhu moderních dějin tak zdiskreditoval?

Kdy se z původní ctnostné myšlenky svobod stal nástroj bojující proti kapitalismu a svobodě?

Zajímavá 0 před 11 dny Sledovat NahlásitOdpovědi
Avatar uživatele
da ny

snad to není boj proti kapitalismu ;) Je to boj v kapitalismu, právě o tu svobodu (třeba i...).

Ideologie se od dob zhroucení feudálního systému „pozměnila“: Vyvinula s ohledem na probíhající vývoj ve společnosti.
Ve 20. století se liberalismus štěpí na několik proudů….
https://radiozurnal.rozhlas.cz /…
Snad nejde přímo o diskreditaci…. Nerovnosti existují, prostě tady jsou.

Možná proto, že ho nemají intelektuálové v oblibě!
„Americký liberální filozof Nozick například zastával názor, že nevraživý vztah intelektuálů k liberálnímu prostředí lze vysvětlit resentimentem: intelektuálové podle něho odmítají liberalismus proto, že zákony trhu jim nepřiznávají takové materiální a symbolické ocenění, které by podle jejich vlastního přesvědčení mohli plným právem očekávat.
Toto tvrzení bylo v nedávné době podrobeno zkoušce pravdivosti, která ukázala, že na něm nepochybně část pravdy je.“.
„… intelektuálové jsou heteroklitní, různoběžná kategorie, u které je těžké najít společného jmenovatele.“
„… - jsou to tvůrci idejí. Jiní jsou spíše uživateli a spotřebiteli idejí; taková je například většina středoškolských učitelů.
A jsou ještě jiní, například novináři, kteří jsou zprostředkovateli, prostředníky mezi tvůrci idejí a veřejností.“
zdroj: https://www.cdk.cz/…

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
Filip84

Protože je to ideologie, a jako každá ideologie, je, v nejlepším případě, šedá (uprostřed), nikoli bílá (na "dobré" straně).

Protože lidé očekávají od ideologií něco, co jim nepřinesou (lidé obecně očekávají něco od ideologií, ale ty jim nepřinesou nic, tedy přinesou, ale nic positivního).

Protože lidé chtějí, nejlépe, všecko hned, nevidí si na špičku nosu.

Protože ctnost je také zideologisována. A subjektivní, tedy, v absolutní rovině objektivní, ale chybí autorita, jež by mohla rozhodnout, byla-li ctnost objektivně ctností, či-li nic. Tedy, materiálně subjektivní.

Protože ideologie nejsou potřeba. Národy, kmeny, které žijí v souladu s možnostmi místa, dlouhodobě udržitelně, žádné ideologie nemají. Protože je nepotřebují.

Protože ideologie jsou propaganda. Slibují něco, co nemohou dát.

0 Nominace Nahlásit

Diskuze k otázce
Avatar uživatele
Pepa25

Místo otázky subjektivní názor ... Proč si potřebujete potvrzovat své názory? To jim nevěříte?

Avatar uživatele
Dvorní šašek

Pepo, sedněte si, bo to možná bude pro Vás šok...ptám se na názory ostatních, mou otázku mohou konfrontovat. A ano, dovolil jsem si zde napsat svůj názor, se kterým člověk může či nemusí souhlasit. Člověk standardně pochopí, ale u Vašich reakcí se bavím.

Nový příspěvek