Avatar uživatele
Zlatý

Patří víra k životu? Nastupujete-li do dopravního prostředku, věříte, že dojedete, jindy, že vás přítel nezklame aj.?

1. Dá se říct, že víra se jeví jako pravdivá, i když si nemůžeme být pravdou jisti, zatímco rozumem jsme si vždy jisti?

2. !Věřím, tedy už vím" (nějak tak se vyslovil s. Augustin před Descartem), nebo "Myslím (Pochybuji,tedy jsem?"

3. "Takže víra přenáší hory a pochybování je zanáší na staré místo?" - František Vymazal
http://www.huptych.cz/…

4."Není Bible jen záznamem lidské víry v Boha, tedy vyjádřením názorů těch, kteří zachytili své myšlenky a svůj pohled na "jednání" Boha? Nehrála větší roli víra než rozum? Nebo rozhodlo přísloví 26/29 - "Kdo spoléhá na svůj rozum, je hlupák ….?"

http://bible.patroni.cz/…
-------

Domnívám se, že záleží na každém, zda uznává svět nadpřirozený, zda tedy u něho převažuje (křesťanská) víra, nebo převládá rozumové poznání.

Jsem přesvědčena, že některé názory a postoje v Bibli odpovídají době vzniku, někdy i chybnému překladu, tudíž neodpovídají současnosti. Ale mnohé pravdy jsou nadčasové, dají se vysvětlit i rozumově.

Kdo chce pochopí, kdo nechce jeho věc ...
------

Obrázek

https://cdn.pixabay.com/…

-----

Zapomněla jsem uvést, že jsem si "oprášila" některé názory na filosofii z knihy Úvod do světa idejí, kterou napsal kolektiv autorů z oxfordské university.

Děkuji všem, kteří se nad tématem zamysleli.

Uzamčená otázka – ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce.

Nejlepší odpověď

Odpoveď byla označena jako užitečná
Avatar uživatele
Stříbrný

Tak především bych ROZDĚLIL tu "víru" z otázky na víru ve smyslu teologickém a důvěru v něco/někoho. Nastoupím-li do dopravního prostředku, nemám VÍRU, že dojede do cílové destinace, nýbrž DŮVĚRU, že s jistou (řekněme ZNAČNOU) pravděpodobností to tak bude, stejně tak to je i s mírou jisté důvěry v člověka atd. Nechci to rozebírat dle "češtinologického hlediska/pravidel", podle kterých to s tou vírou takto formulovat zajisté jde, ale podle mne je to trochu matoucí.

Víra ve smyslu teologickém sice formálně - syntakticky je ekvivalentní víře, že (mám-li použít Keplerovo oblíbené) když vypustím ruprechta si toho nikdo nevšimne, ale po stránce významu/obsahu jde o zcela rozdílné věci, pro které (tak jako pro mnohé jiné věci) máme shodný termín. Podle mne tedy. ;)

ad 1 - Rozhodně NEDÁ! Pravdivost můžeme ověřovat, potvrdit či vyvrátit, teologická víra (základní předpoklad) tuto zkoušku/ověření odmítá a pracuje VÝHRADNĚ s předpokladem neoddiskutovatelné pravdivosti BEZ jakéhokoliv podložení/důkazu. Jinak by to nebyla VÍRA.
Pokud se přesto pustí na toto pole, VŽDY přijímá jednostrannou argumentaci/důkazy. Typicky - v Bibli se píše "toto", což lze perfektně aplikovat na "tamto" (reálná situace - např. "splněné proroctví") > ergo je to DŮKAZ PRAVDIVOSTI/oprávněnosti víry. NIKDY naopak, tedy že toto je v ROZPORU s Biblí, ergo je to důkaz její neplatnosti. :)

ad - 2 "Věřím, tedy vím!" platí absolutně, vychází to z logické podstaty výroku. Pokud by výrok neplatil v závěru je vyloučené, aby platil v premise. Pokud premisa platí, platí i závěr, jinak to s vírou nejde.

MNOHEM zajímavější je Descartesovo "Myslím, tedy jsem!", ale pouštět se do rozboru - na to FAKTICKY nemám teď sílu. ;) :) Ostatně na tomto políčku kopaly i mnohem výkonnější bedny, než je ta moje, takže proč nosit dříví do lesa. :) Obzvláště "výživné" je prý čtení Heideggera v originále [což se prý MUSÍ, všechny překlady jsou údajně matoucí/nedostatečně výstižné > pro mne vyloučeno, já ještě tak "Herr ober, ein bier bitte!" a "Noch einmal bitte" a podobné vrcholné výkony německé rétoriky ;) :)], ale pokud mohu posloužit znalostí českého překladu, tak i ten vydá za parádní jatka. ;) :D :D Každopádně se do rozboru výše zmíněného výroku nepustím, život je TAK krátký! :)

ad 3 - Pan Vymazal by se měl alespoň TROCHU snažit, když už se (pravděpodobně) živí žvaněním. Nejspíše spoléhá na fakt, že takové blbosti mohou číst jen lidé mentálně insuficientní, tudíž nehrozí, že by se nad výrokem ZAMYSLELI! Je dost možné, že by přišel i na "něco onačejšího", ale to už je spojené s tím "otravně namáhavým přemýšlením", takže vítězí korunová sazba za slovo. ;) :D :D

ad 4 - Podle mne to tak je. Což ji ovšem neupírá hodnotu jak z teologického, tak z historického hlediska - z obou úhlů ohledu jde vysoce hodnotný zdroj poznání.

Je třeba si uvědomit, že je Bible nejen souhrn faktů (reálných historických skutečností, jakkoliv třebas převzatých či zamlžených), ale především směs, lépe kvintesence názorů nejlepších mozků příslušných období na celou tu "záležitost kolem Boha", která je nám podávána v prudce koncentrované formě.

Není jednoduché to absorbovat - ti lidé (autoři) nám v krátkosti podávají VÝSLEDKY svého někdy i celoživotního úsilí a s ohledem na jejich množství si Bible v náročnosti na zpracování nijak nezadá s moderními filozofickými díly géniů, jako třeba Wittgensteinův "Tractatus Logico-Philosophicus", jakkoliv je znát značné úsilí kompilátorů o co největší srozumitelnost/pochopitelnost/ osvojitelnost, s čímž se moderní filozofická díla pochopitelně vůbec neobtěžují. (Předpokládá se, že čtenář bude dostatečně na výši, aby dílo pojmul "ad hoc" na rozdíl od Bible, kde je kladen značný důraz na oslovení/zpřístupnění pro co nejširší okruh čtenářů.)

A aby to NEBYLO zase až "tak moc jednoduché", je NUTNÉ vzít při studiu v úvahu i fakt RŮZNORODOSTI/termínové NEDOSTATEČNOSTI a nepřesnosti PŘEKLADŮ!

viz (předpokládám, že jste se přehmátla a jde Vám o "Př XXVIII, 26" [Př 28:26]) tato pasáž zde: https://www.bible.com/… ,
zde: http://www.biblenet.cz/… ,
a zde: https://wol.jw.org/…

Už jen z této jediné popsané pasáže (jejích překladů) je zřejmé JAK MOC je nutné uvážlivě k problematice přistupovat. A věřte mi, takhle to je prakticky s CELOU Biblí! V podstatě se dostáváme do situace, kdy se honíme za "nejpůvodnějším zdrojem - originálem", který pochopitelně NEEXISTUJE!

Bible (Starý zákon) byla kanonizována v dnešní podobě přibližně v 5.st. př.n.l., přičemž jednotlivé zdroje pochází i z 12.st.př.n.l. a jsou nezřídka pouhým PŘEPISEM textů JEŠTĚ STARŠÍCH! > např. biblická potopa > mezopotámský "Epos o Gilgamešovi". I kdybychom nebyli [většina z nás] závislí na překladatelích ze starověkých biblických jazyků, jsme tak jako tak odkázáni na NOVĚJŠÍ kompilace, jejichž výklad/překlad lze vždy zpochybnit právě nalezeným STARŠÍM či ekvivalentně starým JINÝM textem.;) :D :D

NICMÉNĚ bez ohledu na Př. XXVIII, 26 bychom se na svůj rozum spoléhat MĚLI (ale NEJEN POUZE na svůj!), protože ten na rozdíl od víry poskytuje odpovědi (víra zdánlivě též, ve skutečnosti poskytuje POUZE TVRZENÍ, nic víc). Ostatně - pokud přijmeme tezi, že "Bůh existuje", je NEVYHNUTELNÉ z faktu, že nás Bůh "obdařil rozumem" [nebo alespoň NĚKTERÉ z nás ;) :D] vyvodit závěr, že ho MÁME používat. :)

Uff, uff! Vy mi tedy dáváte zabrat, jen co je pravda. Otázka mi přišla VELMI vhod (nemůžu spát), ale že jsem tak smělý madam, nebylo by tam pro příště nějaké odlehčenější, humorné až lehce frivolní téma? (Ale ne zase MOC, aby ten chlívák Kepler neměl radost a ostatní zločinci jako např. Dochy, Edison či nedejbože strašlivá *** [raději to nenapíši, ale má to cosi společného se zmrzlou vodou] do toho s náramným potěšením nekibicovali? Přeci jen není nad SPLENDID ISOLATION.) ;) :)

 

Další odpovědi:

Avatar uživatele
Zlatý

Myslím, že víra k životu neodmyslitelně patří. Nedovedu si představit, že při nástupu do autobusu bych se strachoval, že nedojedu do cíle. Je to spíš životní zkušenost a pravděpodobnost, než víra. Bez víry v dobrý výsledek by se nikdo nepouštěl do žádných plánů a projektů, i když se často zklame. Řekne si: tak ať, třeba to příště vyjde, udělám znovu, jinak a lépe. Co se týká vyšších věcí a duchovna, někteří víru potřebují jako berličku a dokonce jim ulehčuje život. Jiní se bez víry v boha obejdou a je jim spíše na překážku. Nejvzácnější typ člověka je jako Jiří Grygar (o kterém tady byla nedávno řeč) a spousta dalších vědců, kterým nedělá potíže přijmout oba názory a nejsou jim v protikladu.


Avatar uživatele
Stříbrný

Srovnávat tyto věci nejde podle víry. I když za obojím stojí lidský faktor. Doprava závisí na technickém zařízení, které kontrolují lidé podle nějakého určeného systému, I když jsou poruchy, havárie, pravidelnými kontrolami se to procento nedojetí snižuje, ale nikdy není nulové.
U druhého případu se lidské jednání může změnit třeba nečekaně, například obrácení Šaula na Paula. Lidské jednání je sice rozumové, ale nesmíme zapomínat na emoční vliv.
Víra je přesvědčení o nějaké události skutečnosti na základě zkušeností.


Avatar uživatele
Zlatý

Dum spiro spero. O život jsem se dosud opravdu bál jen jednou a sice, když jsme před časem až na třetí pokus v noci a za bouřky přistávali na letišti kouzelného ostrova Korfu.


Avatar uživatele
Zlatý

Patří k životu ať už si to uvědomujeme nebo ne. I ti zatvrzelí ateisté, téměř pořád něčemu věří, i když i to nepřipouští.
1. Víra se stává pravdivou, až se ten předmět víry naplní. Do té doby sice můžeme věřit, že to je pravda, že je pravdivá ale dokázat to nelze. Třeba v případě toho zmíněného dopravního prostředku, se naše víra stává pravdou až v okamžiku, kdy jsme na místě a vystupujeme.
2. Ano většinou to tak je, ale ne bez vyjímky.
3. O přenášení zpět tomu moc nevěřím. Nevracejí se stejné okamžiky, spíše jen podobné, ale připouštím, že někdy to tak může být.
4. Mohlo to tak být. Těžko však přesně určit. Víra ovlivňuje rozum a rozum zase ovlivňuje víru. Nelze tvrdit, že kdo spoléhá na svůj rozum, je hlupák. Může to tak být, ne však vždy!
Ano v otázkách víry jer to každého věc a jeho rozhodnutí. Zde bylo zřejmě myšleno ve víru v Boha. I různé typy a odnože náboženství nelze odsuzovat. Každý by měl ctít a respektovat jakoukoli víru, pokud ovšem věřící se ho nesnaží přesvědčovat o správnosti své víry a nijak svou vírou nikoho neomezuje či neohrožuje. Svou víru nemusíme ani nikomu svěřovat a vysvětlovat.- Je to pouze naše věc.


Avatar uživatele
Bronzový

Nepřemýšlím o tom a mám čistou hlavu. Nepotřebuji ji podobnými věcmi zatěžovat.


Avatar uživatele
Pokročilý


Avatar uživatele
Bronzový

Víra je jen část. Víra, naděje, láska. Tedy to, co Boží slovo říká by mělo přinést tyto dary. Ale Boží slovo není vše, jsou i jiné formy Božího doteku. Plevelné slovo přimíchané do Božího plodí smíšené ovoce, jak se zdá u Islámu.
1) takže to vše člověkem prorůstá, člověk miluje Boha, důvěřuje, je ochoten ho před vším upřednostnit, takže víra má status pravdy, reality. Jenže v křesťanství jde přece o Krista, Pravdu, jak On o sobě říká. Navíc nejen láska k druhým a snaha je pochopit, ale i tvrdá realita boří pevnou půdu pod nohama a nutí pravdu stále přehodnocovat a zamýšlet se nad postoji všech lidí. Takže alespoň u části křesťanů jde o dost komplexní pohled a boj o víru. Osobně ale nemám rád příliš filozofování, ať už i křesťanského, ale toužím po selském rozumu a víře pasáčků.
4)Dokonce i mnozí křesťanští teologové vidí bibli spíš takto. Ale oficiálně je tento postoj těžkou herezí. Jasně, že je možno připustit, že některé z mnoha zázraků popisovaných v bibli lze vysvětlit přirozenou cestou, nebo jako Boží zásah prostřednictvím přirozených nástrojů. Ale těžko to lze říct s jistotou a vylučovat, mlžit Boží doprovod Izraelitů.
Lidé žasli nad Ježíšovými řečmi, nemluvil jako jiní kazatelé, ale jako ten, kdo má moc. Odpouštěl hříchy a mnoho jiného. Proto byl nakonec zabit. Člověk v nejtěžších chvílích může též propadat obavám, jestli to nebyl jen guru, ale kvůli zázrakům, moudrosti jeho řeči a z komplexního pohledu na svět a víru tomu nevěřím. (Islám Krista uznává, ale ne to co říká, a co a proč podstoupil. Divný přístup k pravdě. Ale podobné tendence je vidět i mezi těmi teology) Přisuzování pouze lidského vlivu na bibli je běžným útokem, pokušením. Na druhé straně je samozřejmě bible i dílem lidským a mnoho věcí odráží chápání lidí ve své době. Některé jsou snad i naivní, nebo dost neúplné. A svým způsobem je bible jednostranná, psaná perem těch, kdo jsou schopni psát, přehnaně řečeno bible pro elitu. Elitou myslím naprostou většinu zdravých lidí. Ale jsou lidé postižení, nebo v takové břečce, že pro ně se v bibli mnoho pomoci nenajde. Leda Kristova oběť, jeho spoluúčast a naděje kterou přinesl.
Starý zákon obsahuje množství proroctví a předobrazů Krista, věcí budoucích a nebe. Pokud budeme bibli chápat jen jako výsledek rozumu a citů dobře smýšlejících lidí, byl Kristus a mnoho jiného podvod a přínos bible je vůbec sporný. Ostře řečeno, ale lepší než plíživé relativizování.

 

Diskuze k otázce

Avatar uživatele
Zlatý

ge0rge

montovat dohromady důvěru v pravděpodobnou trasu autobusu založenou čistě na předchozím pozorování a praktických zkušenostech s jakousi bezvýhradnou vírou v něco co nám pár pisálků nabulíkovalo skrze Bibli a nám je souzeno nad tím nepřemýšlet a jen to slepě akceptovat. To je skutečně zcela mimo racionální uvažování, to je jen účelové mlžení a ping pong se slovíčky. Neexistuje žádná vazba mezi těmito významy, už od základu jsou to téměř protiklady, přesto že máme tendenci je označovat podobnou frází.

Avatar uživatele
Zlatý

ge0rge

má tedy smysl odlišovat víru ve smyslu vnímání pravděpodobnosti běhu událostí založenou na doložitelných předpokladech a dřívějších pozorováních, což je téměř součást exaktního analytického myšlení, a víru nezaloženou prakticky na ničem, což je zrovna případ víry ve smyslu teologickém.

Avatar uživatele
Bronzový

Pepa25

Začal jsem psát, že rozlišuju mezi vírou (v Boha, dobro atd.) a důvěrou (že dojedu atd.), ale pak jsem si všiml, že to podrobně už popsal aliendrone. Takže podepisuju :-)

Avatar uživatele
Zlatý

annas

Není velký rozdíl mezi věřím a důvěřuji řidiči autobusu, že dojede. Možná jde o zvyklosti., zřejmě se i význam slov posunul.

Důvěra - jsem ochotná věřit, ale nemusím důvěřovat. Když uvažuji, tak si vzpomínám na řidičm jet sním byl nejen pro mě, ale i pro ostatní, s ním jet. Měli jsem strach., neměl naši důvěru. Byl , to šílenec, také jsem s ním zažila několik havárek, naštěsti dobře dopadly.

U boha či anděla strážného, tedy nadpřirozeno, se nějak víc hodí víra..

Ale uvádí se, že je nutná bezpodmínečná důvěra v Boha, takže si opravdu myslím, že záleží na úhlu pohledu.

Tudíž mohu věřit, ale nemusím důvěřovat.

Myslím si, že k důvěře se přidává i "srdce", Víra možná člověka zpomaluje, když se výsledek dovím až "po činu", zatímco důvěra posiluje, pokud řidič dojede. Ale v uvedeném příkladu řidič důvěru zklamal. .

Ono je to zdánlivě slovíčkaření, ale jde o synonyma,. takže záleží na kontextu.

Ale zdá se mně, že my na Moravě víc používáme věřím, než důvěřuji.

Avatar uživatele
Stříbrný

aliendrone

No, dá se souhlasit, že není zásadního rozdílu mezi "věřím" a "důvěřuji" v případě, že "autobus dorazí...". Jenže jak jsem hned v úvodu odpovědi předeslal, není víra jako víra.

Víra v teologickém smyslu (v Boha) je naprosto zásadní pro celý životní postoj, v porovnání např. s tím, že "věřím, že autobus dojede" to je zkrátka "nebe a dudy". ;)

Jestli autobus dojede nebo bude mít poruchu či zpoždění je pro život v podstatě bezvýznamné, naproti tomu jestli upřímně věřím (teologicky), ovlivňuje to VEŠKERÉ aspekty CELÉHO mého života. A to TAK zásadně, že pro ty, kteří nevěří je to velmi obtížně pochopitelné, i když se to usilovně snaží pochopit.

Uvedu příklad - asi všichni víme, že Jehovisté odmítají krevní transfúzi a to tak vehementně, že matka raději nechá své dítě UMŘÍT, než tímto jednoduchým zákrokem mu zachránit život.

Všichni jsme zhrozeni nad stvůrností takového rodiče, představa matky, která nechá umřít dítě i když ho lze zachránit v nás vzbuzuje pocit hnusu. Tak to vidíme my ostatní.

Jak to ale vidí ona? Jistě, je zoufalá jako každá matka, když jí umírá dítě. Jenže transfúzi nepovolí, protože VĚŘÍ, že by tím svému dítěti způsobila něco MNOHEM HORŠÍHO, než je smrt. (tedy tak to alespoň chápu já, možná mne Roman71 opraví či lépe to vysvětlí)

Uznejte, že právě popsaná teologická víra se ZCELA odlišuje od "Věříš, že autobus dorazí?" > ano / ne / celkem jo / spíš ne...

PROTO jsem to hned zkraje rozdělil. Souhlasím, že mohu "věřit, že autobus dorazí", i když řidič není zrovna moc důvěryhodný/mu nedůvěřuji. Ale to přeci s teologickou vírou NEMÁ nic společného - jsou to zcela odlišné kategorie.

Avatar uživatele
Zlatý

annas

Také jsem se nezmínila o křesťanské víře, až teprve u bible a b na závěr.

Avatar uživatele
Zlatý

annas

Děkuji všem, kteří na otázku reagovali.

Avatar uživatele
Zlatý

annas

Aliendrone,


děkuji za důkladný rozbor. Uvědomila jsem si, že jde o otázku filosofickou, že je velmi rozsáhlá, ale nějak jsem měla potřebu oživit si některé filosofické názory.

Otevřela jsem si učebnici Úvod do světa idejí, která je doplňkem učebnice filosofie. Napsal ji kolektiv autorů z university Oxford,. England.

Zapomněla jsem napsaz k otázce, , že mě inspirovala k vložení dotazu, proto doplním.

Dost často se zde na Odp. o víře píše, i když spíš o náboženské, převažuje pohled Svědků, proto jsem zkusila vložil otázku, když jsem si "oprášila" to, o čem jsem s žáky diskutovali.

Já považuji za víru to, co jsem napsala. Věřím, že dojdu, věřím, že mě lékař vyléčí (dnes už u mě neplatí) věřím, že pomůže alternativní medicína. Vkládám do nich důvěru, která je spojená s vírou.

Stejně když jedu autobusem, věřím, že dojedu, nepřemýšlím, co by kdyby ... když s některými nesouhlasím, beru je. Nemyslím jen tuto otázku.

Přece důvěra je ochota věřit, tedy synonymum pro víru.

Bible - existují názory,. že Bůh vedl autory, že napsalai nadčasové pravdy. Jiný - že bible je inspirovaná činy Boha, taklže je neomylná. Další, že Bible inspirovala jedince k tomu, jak chápou činy Boha, tedy jde o poheld,. jak jsem napsala.

Avatar uživatele
Zlatý

annas

dlkon,

nikdo vás přece nenutí, abyste reagoval na filosofické otázky.

Avatar uživatele
Bronzový

elkon

Byla položena otázka, já jsem odpověděl. To je vše. Nebylo tam psáno, kdo smí, nebo nesmí reagovat.

Avatar uživatele
Zlatý

Kepler

A jaký smysl má odpovídat na otázku, když k tomu nemáš co říct?

Avatar uživatele
Bronzový

elkon

Jak to že nemám co říci, vyslovil jsem názor. Jasný názor.

Avatar uživatele
Zlatý

led

Každá odpoveď, názor na filozofickú otázku je prejavom filozofie myslenia odpovedajúceho. To je dialektika filozofie.

Avatar uživatele
Zlatý

annas

Máte pravdu, každý jsme jiný. Raději mlčím ...

Avatar uživatele
Stříbrný

aliendrone

Mně spíš přijde zajímavý fakt, PROČ annas cítí potřebu komentovat elkonovu odpověď, která sama o sobě hovoří za vše. Tyhle věci kdybych chápal, tak bych MOŽNÁ nebyl takový aliendrone (jen teoretická úvaha). ;) :D :D

Avatar uživatele
Zlatý

led

Aliendrone, spamätajte sa, ak začnete filozofovať nad myslením človeka stanete sa z mimozemšťana a predátora pozemským tvorom, človekom! Predstavte si tú hrôzu, ak sa vám tie nuly a jedničky strojového kódu pomiešajú...

 

Zajímavé otázky v kategorii Kultura a společnost

Přihlásit se

Položte otázku, odpovězte, zapojte se, …

začněte zde

Reklama

Kvalitní odpovědi v: Kultura a společnost

Zlatý annas 4989
Zlatý Drap 3112
Zlatý led 2195
Zlatý Kepler 1957
Zlatý marci1 1708
Zlatý ivzez 1396
Zlatý hanulka11 1277
Zlatý quentos 1257
Zlatý mosoj 970
Zlatý zjentek 835

Zobrazit celkový žebříček

Facebook

 

Váš požadavek se vyřizuje, počkejte prosím.