Avatar uživatele
Zlatý

Osvojenie dieťaťa rodičmi biologicky rovnakého pohlavia. Áno, alebo nie?

Nedávno v relácii ČT „Máte slovo...“ zaznela búrlivá diskusia k návrhu legalizácie osvojenia dieťaťa rodičmi biologicky rovnakého pohlavia. Miešali sa tu rôzne názory, odborné i laické.
Zaujímavé je ale, že skoro vôbec hlavne pri kritike návrhu zákona nezaznel záujem a názor detí žijúcich v rodinách, kde sa oň starali a vychovávali rovnakopohlavní „rodičia“ .
Operovalo sa, že v prípade neschopnosti jedného z rodičov povinnosť starostlivosti o dieťa prechádza na biologického rodiča (otca, matku), či osvojením biologickým príbuzným, pred osvojením si dieťaťa druhým z páru homosexuálnych rodičov, ktorý sa o diaťa stará a vychováva, napriek tomu že tento biologický rodič od rodiny odišiel, prípadne dieťa vydáva o „smutnú chybu mladosti“, teda sa oň skutočne nestará a nezaujíma. „Skutočný rodič“, ktorý síce nie je biologický, ale o dieťa sa stará a vychováva ho v plnej rodičovskej miere, vzhľadom na svoju orientáciu a vzťahu dieťaťa k nemu je odsunutý kdesi do úzadia. „Veď“, ako povedal jeden z diskutujúcich,“ porušila by sa tu dvojtisícročná kresťanská tradícia“. Ale nespomenul si nikto počas besedy (pre istotu som si ju vypočula viackrát ) na jedno z Božích prikázaní „nezosmilníš“, kde medzi hriech patrí aj pohlavný styk z iných príčin ako splodenie dieťaťa, na 2000 ročnú históriu kreťanstva a beztrestné porušovanie tohto prikázania . Len v rodinách mocných poznáme množstvo rôznych „levobočkov“. To bolo v poriadku? Ale zlikvidovať akýmsi zákazom legalizácie fungujúcich rodín s rodičmi rovnakých pohlaví, v záujme akejsi pseudomorálky je tiež v poriadku? Veď neprijatie návrhu tejto legalizácie je vlastne zákaz a zabránenie plnej funkčnosti týchto rodín aj v právnom smere. Poznám mnoho rodín takýchto párov, vo väčšine napriek homovzťahu rodičov vyrástli hetero deti.
Otázka:
Je tento návrh zákona vhodné riešiť a schváliť?
Teoreticky - Pripojili by ste svoj hlas pri hlasovaní v záujme dieťaťa bez ohladu na svoj „hetero“ vzťah.
Aký je váš názor na tento problém?
PS.
Prosím zachovať slušnosť a udržať emócie...

Doplňuji:
Ďakujem všetkým za prejavenie ich názoru

Uzamčená otázka – ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce.

Nejlepší odpověď

Avatar uživatele

Sexuální přitažlivost mezi jedinci stejného pohlaví se vyskytuje i mezi jinými biologickými druhy, nejen u lidí. Pokud to takto příroda a evoluce "zařídila" a
i z pohledu náboženského jsme všichni dílo Stvořitele, nemá cenu se nad tím nějak pozastavovat či dokonce odsuzovat. Homosexualita není diagóza, není dědičná a není přenosná. Tedy něco jako "přenos" homosexuality není možné.
V dnešní době, kdy máme takřka neomezený přísun informací nechápu, že ještě někdo argumentuje jako Koniáš, Hitler nebo Stalin. Konzervatizmus nelze zaměňovat za tmářství.
Jako matka a babička mám na výchovu dětí jeden názor , ověřený praxí. Každá výchova v soukromí a každá rodina, (pokud se nejedná o asociály) , je lepší než sebelepší ústavní režim. Nehledě na ne nepodstatný fakt, kolik chod takových dětských domovů stojí finančních prostředků a komu takový systém vyhovuje
a nahrává.
Kdyby děti dostaly na vybranou, zda pokračovat v nějakém ústavním zařízení nebo žít s dvojicí dvou mužů nebo žen, jistě by si nevybraly ústav. Podotýkám,
že dvojice, které se rozhodnou k osvojení dítěte v drtivých případech uvažují o dětech, o které nemá nikdo jiný zájem.
Při dnešní rozvodovosti jen málo dětí bohužel vyrůstá v tradičním křesťanském modelu rodiny tj. otec, matka, sourozenec, prarodiče. Hrozí snad dětem, které vychovává jen vlastní matka s babičkou, že budou mít problémy se sexuální orientací? Jediné, co lze okoukat, je "model" rodiny a vztahů, ale to se týká většiny dnešní generace, nejen těch, kteří budou vychováváni event. registrovaným párem.
Já si myslím, že zázemí opuštěnému dítěti- ať už citové a hmotné, může poskytnout jakákoliv osoba, bez ohledu na pohlaví nebo sexuální orientaci. Důležitý je zájem a snaha.
Závěrem bych chtěla vyjádřit svoje přesvědčení, že se dělá okolo "povolení" adopcí dětí párům stejného pohlaví zbytečně mnoho humbuku.
Když se debatovalo o registrovaném parnerství, také toto téma vzbudilo mnoho emocí a přes ten balast se téměř opominulo racionální jádro problému a důvody proč páry stejného pohlaví vlastně cítí potřebu "registrace". Dnes se páry běžně sezdávají (a rozcházejí) jako ostatní občané, jen není kolem toho rozruch, nikterak se nezvedla hladina homosexuality v Čechách, jen mají ti, co o to stojí, poněkud jednodušší zákonnou oporu v řešení svých osobních situací.
Myslím si proto, že pokud někdy dojde ke "státnímu souhlasu" s pěstounskou péčí o děti párů (chcete-li dvojic) stejného pohlaví, nikterak výrazně se počet dětí v ústavech mezmění. Bohužel.
Ten, kdo chce nějakým způsobem děti takto vychovávat, ten si už nějakou kličku našel, páry stejného pohlaví se nebudou hromadit před dětskými domovy aby mohly žádat o adopce dětí. Jen budou mít všichni ti, kterých se to týká (nebo může týkat) jednodušší život z hlediska paragrafů a úřední moci. Matky, které spolu vychovávají děti z předešlých vztahů budou mít k dítěti partnerky i úředně posvěcený vztah. A nejde jen o práva
k dítěti, ale i o povinnosti.
Jsem přesvědčena, že je jen otázkou času kdy otevřená společnost přijme i takové zákony, které se týkají minorit a jejich potřeb.
Může se o tom dlouho diskutovat, dlouho tomu bránit, ale vývoj u nás i ve světě jde tou cestou, která ne každému se musí líbit, ale výsledek nakonec bude ten, že páry stejného pohlaví budou moci mít zákonnou možnost se o děti (ať už vlastní nebo "přivlastněné") starat.
Doplňuji:
Předpokládám, že děti které dosáhnou plnoletosti a budou nějaký čas vyrůstat u regisrtrovaných dvojic, nebudou vystrčené "do života" bez patřičných praktických dovedností a znalostí a budou mít i nadále jakési rodinné zázemí. Naučit dítě zacházet s financemi, starat se o domácnost a jiné potřebné znalosti může poskytnout jakokoliv sexuálně orientovaný jedinec.
Dětské domovy naopak svoje chovance po dosažení plnoletosti většinou vypustí celkem nepřipravené na praktický život a navíc tyto "děti" nemají žádnou vazbu
k předešlému zařízení, natož zákonnou.
U pěstounů předpokládám, že dokud dítě nebude ekonomicky samostatné, stále budou mít tito "rodiče" ve vztahu k dítěti svoje povinnosti.

 

Další odpovědi:

Avatar uživatele
Bronzový

Jak to zařídíila příroda, tak by to mělo dle moho názoru zůstat. Tedy klasické uspořádání rodiny muž/žena/dítě. Pokud někdo patří do skupiny anomálií, může ho okolní společnost tolerovat, ale je třeba si uvědomit, že oplodnění mezi dvěmi muži či dvěma ženami Pán Bůh nezařídil.

Tím pochopitelně nezpochybňuji, že by homosexuální páry musely být horšími rodiči, to v žádném případě, mnohdy je to právě naopak, nicméně opravdu si myslím, že by dítě nemělo být násilně importováno do takovéhoto nepřirozeného prostředí.


Avatar uživatele
Zlatý

Nechvaluji adopce dětí homosexuály. Diskusi jsem sledovala, neboť jsem chtěla slyšet názor zejména kolegy Klimeše a svým postojem k homosexualitě mě nezklamal. Souhlasím s ním, mám stejný názor. Jde o jistou formu zvrácenosti, deviace. Opět použiji příměr - proti přírodě. Ano, i homosexuály stvořila příroda, ale všichni víme, že i přírodě se občas povede tzv. zmetek. Jedinec, který není schopný reprodukce je z hlediska genetiky "nepodařený". O tom se dá sice zuřivě polemizovat, ale nic nesmyje ten fakt, že to tak je. Vše je o výzkumu, jeho podání a hlavně o jeho výkladu. Homosexuál chce slyšet něco jiného než heterosexuál nebo homofobní člověk. Nedivím se, že ve společnosti, která už má plné zuby "buzen", pro které je dítě naplnění hry na mamču a taťku. Ano, odnesou to i ti slušní, tak to bohužel je.
V otázce šlo zejména o děti. Nedávno jsem se tu přesně na toto téma vyjadřovala. Ty děti mohou mít pěstouny přímo světové, milující, ale... Mají sousedy (hlavně sousedky), prarodiče - kteří mnohdy nepřijali ani odlišnost svého vlastního dítěte (tam bývá velké dusno), a hlavně - spolužáky, "dobré" paní učitelky apod. To, co jim díky tomu, že je má někdo doma obyčejně rád, připraví kolektiv - to je hodně drsné. A to, že dítě se touží zařadit do kolektivu a nechce být za bílou vránu, to snad nemusím nikomu vysvětlovat. Stejně tak, jako že každá jinakost se ve společnosti cejchuje a následně trestá. Následky bývají poměrně tragické. Od šikany, přes sebepoškozování a drogy až k sebevraždám. Jistě, jsou výjimky, ale na těch nelze přiliš stavět - co se týká většiny.


Avatar uživatele

Zmíněný pořad však nebyl na téma celoplošného zákona na obecnou adopci, ale
NOVELY, PODLE NÍŽ BY SI REGISTROVANÍ PARTNEŘI MOHLI NAVZÁJEM OSVOJIT SVÉ BIOLOGICKÉ POTOMKY.
(Tzn. např., že dvě ženy mající každá své biologické dítě, mají pouze povinosti - podílet se na výchově a zajišťovat potřeby a výživu, ale už nemají práva, třeba informace v nemocnici a především postarar se o dítě, pokud se druhému partnerovi cokoliv přihodí, což je nezákonná diskriminace).
http://zpravy.idnes.cz/…

S touto novelou by přece musel souhlasit každý soudný a právo respektující občan.
Ostatně text zákonů koncipují odborníci a poslanci jen projednávají a schvalují, nějaké ankety zatížené předsudky a zkreslováním, by neměly mít právní význam.

Svatou pravdu máš ve výroku, že VŽDY by měl být hájen zájem dětí, stejně jako je to akcentováno v Zákonu o rodině, a tam je závěr jednoznačný - novela je plně ve prospěch tohoto zájmu.
Ostatní polemiky jen prezentují zaslepenost (leckdy bezdětných) dospělých se stigmatem názorů středověkých jezuitů a inkvizitorů. (Viz nehorázné projevy pana Hájka v inkriminovaném pořadu). - pokud jsi opravdu pozorně a opakovaně sledovala.
Mimochodem už 21 evropských zemí má registrované partnerství uzákoněno a bez našich zákonných mezer a chyb. - viz odkaz:
http://cs.wikipedia.org/…

Dostatečně to osvětluje jak bohemica zde, tak o tom vypovídá nedávná otázka
http://www.odpovedi.cz/…
"Vztah k dětem (partnerství nemůže být důvodem k odnětí dětí svému biologickému rodiči, druhý partner je povinen chránit zájem dítěte a podílet se na výchově, žijí-li ve společné domácnosti; jednomu z partnerů může být dítě svěřeno do pěstounské péče nebo se může stát jeho poručníkem, nemůže si však dítě osvojit a nemá přístup ani k umělému oplodnění).
Americká psychologická asociace zaujímá stanovisko, že děti stejnopohlavních párů mají užitek z výchovy u dvou „rodičů“ v rámci legálně uznávaného svazku podporovaného společenskými institucemi, a že státní politika znemožňující stejnopohlavním párům uzavřít manželství se zdá být založena výhradně na sexuální orientaci, což bývá vnímáno jako důsledek stigmatu historicky spjatého s homosexualitou a strukturální manifestace tohoto stigmatu.
http://www.ceskenoviny.cz/…
Doplňuji:
Většina zapomíná na to, že hlavní význam uzákonění registrovaného partnerství není ani zadleka v nějaké morální legalizaci, ale významné dopady v právní rovině - postavení rodiny, dědění, sociální hledisko společné domácnosti, přechody práv a řada dalších.
A ještě jedna důležitá technická poznámka - už dnes může o adopci žádat i jednotlivec (nejen pár nebo rodina), takže i gay nebo lesbička by měl mít totéž právní postavení, jako každý občan - viz Mezinárodní charta lidských práv a svobod.

Zdroj: http://www.sportgym.cz/aktivit y/seminar-aktualni-svet/adopce -registrovanymi-pary


Avatar uživatele
Zlatý

netreba nič riešiť, problém je už dávno vyriešený.
dvaja chlapi proste dieťa nemôžu mať.
dve ženy tiež nie, ale tie si zasa ľahko nájdu "darcu".

bez pohľadu na to, že homosexuálni jedinci sú autormi diel (či výkonov), ktoré nesporne obdivujeme (proste veci vidia inak), toto je vec, ktorú za nich vyriešila vyššia moc - príroda.


Avatar uživatele
Zlatý

Neschvaluji. Je to nepřirozené a urychluje to rozklad společnosti.
Co se asi může dobrého vylíhnout v dětské hlavičce když je konfrontována od mala se skutečností že její rodiče mají své děti s úplně cizí paní nebo pánem, ale žijí jinak. Přinejmenším to, že promiskuita je normální. Navíc si osobně myslím že homosexualita je tak nějak v dnešní době módním trendem.


Avatar uživatele
Pokročilý

homosexualita je zaznamenána v každé historické etapě. stejně tak je i napadána jako něco nepřirozeného. v ateistické zemi jako je ČR bych vůbec nezohledňovala náboženství. je to spíše o homofobii a konzervativnosti. myslím si, že registrovaní partneři mohou vychovávat dobře dítě, ba dokonce i někdy lépe než heterosexuální rodiče. často jsou slyšet názory, že homosexualita může mít vliv na dítě v podobě předpokládané homosexuality v dospělosti. negativní vliv má spíš ale alkoholismus, agresivita, promiskuita atp.


Avatar uživatele
Bronzový

Nad touto otázkou jsem už párkrát přemýšlel a musím přiznat, že jsem nedošel k jednoznačnému názoru.

Na jednu stranu si myslím, že dítě by pro zdravý vývoj mělo mít správné prostředí, které ho naprogramuje tak, jak příroda zamýšlí (přirozený stav věcí - otec a matka). Člověk si už od mala osvojuje řadu sociálních návyků, které aplikuje v dospívání i v dospělosti, přesně tak, jak to viděl u mámy a táty. Klasický model rodiny ho dle mého názoru lépe připraví na jeho následný život dospělého jedince a umožní snadněji založit vlastní úspěšnou rodinu (ve smyslu zplození a vychování potomka).

Na druhou stranu ale uznávám, že dítě potřebuje hlavně lásku a v dnešní době se na lásku a morálku málo dbá, protože se vělkou měrou lidé posuzují podle toho, co kdo má a ne jaký je. A klasický model tak dostává řádně na frak! A proto jsem ochoten připustit možnost, že by dítě mohly vychovávat i páry stejného pohlaví, které mu tu lásku nejspíš dokážou dát také. A teoreticky možná i více a lépe, než v klasickém modelu.

V každém případě by to byl sociální experiment, u kterého jsou jak rizika, že se to nepovede. Ale možný přínos pro společnost by to mohlo mít značný. Jsem čímdál ochotnější přípustit, že i z výchovy homosexuálním párem by v téhle společnosti za nynějšího stavu mohl vzejít zdravý jedinec, dokonce ještě morálně posílen a více přemýšlející.


Avatar uživatele
Bronzový

Avatar uživatele

Led, tenhle dotaz už tu zazněl, a není to tak dávno. Zkus se na více názorů podívat sem:

Souhlasili by jste s adopcí dětí pro lesbičky nebo gaye? | Odpovědi.cz
www.odpovedi.czwww.odpovedi.cz /…

 

Diskuze k otázce

Avatar uživatele
Zlatý

led

Ad Braník, svojho času som bola informovaná adminom, že odpoveď, v ktorej je len odkaz bez ďalšieho sprivedného textu nie je odpoveď a teda je neplatná, administrátor ju odstráni. Držím vám palce, aby vašu odpoveď prehliadol.
Ad Dr.Axl a vlastne všetci, otázka nie je pozmenená všimnite si otázka Braníka spred 75 dňami je anketa bez možností inej ako predpísanej hlavičky odpovede (bolo teda úplne jedno čo zaškrtnem), kdežto moja otázka je konkrétna, k téme v diskusii "Máte slovo..." zo dňa 6.6.2013 čo je pred 12 dňami.
V besede nešlo len o ten jeden konkrétny prípad prítomnej matky lesbičky, ktorý sa tam rozoberal podrobnejšie, o konzervatizmus pána Hájka, tam išlo o nepomerne viac.
O vzťah spoločnosti a človeka k človeku minoritne vymykajúceho sa akýmsi platným zásadám majority.

Vážim si preto aj zápornú odpoveď Damiany, širokú odpoveď Bohemici i vašu a názory ostatných odpovedajúcich neskrývajúcich sa zaveľké slová, či frázy.

V tej televíznej diskusii ma zarazil aj názor, žiaľ, podľa práva zákonný, že biologický otec, i keď sa o dieťa vôbec nezaujíma, nepodiela sa nijakým spôsobom na živote a výchove, má prednostné právo pred človekom biologicky nepríbuzným, ale skutočným otcom v zmysle starostlivosti a výchovy.

Avatar uživatele

anonym

Názorná ukázka toho, jak čtou lidé povrchně, zbrkle a nepozorně.
Formulace v tučném titulku dotazu je totiž nesmyslná - existuje biologické dítě nebo biologický rodič, ale žádné "biologicky stejné pohlaví".
Není pak divu, že mnozí odpovídají úplně mimo mísu a navíc s nekriticky expresivní podjatostí .

Avatar uživatele
Zlatý

annas

Biologicky stejné pohlaví - pojem existuje - Kockott a Fahrner - 1988 - Partnerská a sexuální adaptace...
....zakládaji pevný partnerský vztah, a to výhradně s partnery biologicky stejného pohlaví ....

----

Třeba transsexuálové žijí často ve stabilních partnerských vztazích s partnerem stejného biologického pohlaví, který se sám považuje za heterosexuála - píše doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc.

Avatar uživatele
Zlatý

led

Zjavne veľavážený Dr.Axl hľadá niečo, čo nie je...
Nejde o žiadnu povrchnosť, zbrklosť a nepozornosť, asi by ste ináč na otázku neodpovedali tak, ako ste odpovedali, čo znamená že výraz ste pochopili. Pre istotu vám to zopakujem:
správne ste napísali výraz biologický rodič, biologické dieťa, to je v zmysle práva, ale pre zvýraznenie rozdielu je možno použiť aj uvedenú formuláciu: Rodičia biologicky stejného pohlavia.
Je totiž aj možno pre vás zvláštna, skupina ľudí, ktorí sa prezliekajú fyzicky aj psychicky do opačného pohlavia, Transľudia, ale teraz čo? Biologicky sú títo rodičia tých správnych pohlaví muž a žena, ale vystupujú naopak. Môže si tento "rodič" osvojiť dieťa svojho partnera, ak nie je jeho biologickým rodičom? Sú pár, majú obe požadované pohlavia, akurát vzťah medzi nimi je v obrátených rolách. Spoločensky sú zaradení do známej 4% menšiny.

Avatar uživatele

anonym

"Zjavne" jen pro tazatelku, protože právě výraz "biologický rodič" hraje v tématu pořadu klíčovou roli. Po záměně pořadí dochází k zavádějícímu paskvilu, lhostejno, zda omylem nebo záměrně. O transvetitech apod. nepadlo v pořadu za celou hodinu ani jediné slůvko a předkládaná novela, jež se stala hlavním motivem, je na hony vzdálena změnám pohlaví, s čímž nemá nic společného.
Právě hned na 1. řádce své odpovědi jsem vypíchl chybu ve znění dotazu.
Poctivý revizní technik by se měl držet faktů a neoperovat účelovými polopravdami.
Výše tvrdošíjně hájíš, že pořad byl obecně o adopcích - není to pravda!
Důkazy níže - jak upoutávky, tak přímo úvodní věta pí Jílkové o 3 poslancích předkládajících novelu, tak i jasná účast poslance Pagia (LIDEM), který je předkladatel návrhu, okolo nějž se celá diskuse točila. Naopak okrajové a stádní byly projevy averze vůči plošné adopci homosexuály.
viz jasné odkazy - přesvědč se znovu z úvodu videa "Máte slovo". Projednání v parlamentu bylo přesně týden po pořadu, 13.6.2013.

Skupina poslanců v čele s Viktorem Paggiem navrhne, aby páry stejného pohlaví mohly adoptovat dítě. Pár by dle návrhu mohl adoptovat BIOLOGICKÉ DÍTĚ NĚKTERÉHO Z OBOU PARTNERŮ.
Širší variantu, aby páry stejného pohlaví mohly usilovat i o dítě z dětského domova, předkladatelé ponechávají prý zatím v šuplíku.
http://www.parlamentnilisty.cz /…

http://tv.sms.cz/…
http://www.nakluky.cz/…
http://www.ceskatelevize.cz/…

Já i Bohemica máme osobní kontakty mezi poslanci, některé přímo v legislativním výboru, takže nepřekrucuj souvislosti, na to jsou tu jiní primitivní pisálci v bulváru.
My nejsme žádná internetová lůza (což je odborný termín prof. Höschla), abychom se nechali manipulovat falešnými mystifikacemi.

Avatar uživatele
Zlatý

led

Dr.Axl, ste ako ako malé dieťa "Já i Bohemica máme osobní kontakty mezi poslanci,"
a ja som poznala osobne Gagarina... A nechválim sa tým, konštatujem fakt)
toto detské prekáranie sa k vám nehodí.
nechváľte sa svojimi kontaktami, ale svojimi vedomosťami.
"My nejsme žádná internetová lůza"
nepochopila som,
preboha!, snáď nechcete povedať, že ostatní užívatelia tejto stránky okrem vás dvoch sú "internetová lůza".
Čo sa týka mňa, beriem to ako najvyššie vyznamenanie od vás.
S pozdravom vaša internetová lůza

Avatar uživatele
Zlatý

annas

ad led - "Já a Bohemica .....".

Kdysi jsem se inspirovala jedním článkem a vložila dotaz na užívání zájmena "JÁ":

Ja – pasledňaja bukva v azbuke, říkají Rusové. Já je poslední písmeno abecedy. Co napovídá toto ruské přísloví?

http://www.odpovedi.cz/…

Shodou okolností Vaše odpověď.

Poradie mien v oslovení určuje veľkosť úcty voči menovaným. Výnimka je len v prípade určenia poradia abecedou.

Žiaľ v súčasnej dobe toto vymiera, každý presadzuje sám seba na prvé (hlavné) miesto.
-----

"Jednou jsem jako malý kluk dědečkovi vyprávěl příhodu ze školy: já, Ríša, Slávek … Dědeček mne přerušil a řekl: „Der Esel geht voran“ tedy Osel jde jako první. Nevím, jak často se dnes v českých rodinách zdůrazňuje, že uvést výčet slovem já je nevychovanost. Z toho, co slyším kolem sebe, soudím, že tato zásada již vymírá. "

Slova z originálu ...

Avatar uživatele
Zlatý

annas

Upřesňuji: "Já i Bohemica ...." Jak vyplývá z označení uvozovkami, nejsou to moje slova, ale jde o citát výjimečného, který své JÁ klade na první místo.

Proto jsem vložila svou starší otázku ...

Avatar uživatele

anonym

Vůbec jsem netušila, že k této otázce tady ještě vře diskuze, ve které jsem dokonce jmenována. Svůj názor k otázce jsem vyjádřila
v odpovědi a doplnila ho směrem k Damianě v diskuzi. Pokud se někde vyjadřuji, tak vždy sama za sebe a pokud mám potřebu se nějak hájit, tak to zvládnu také sama. Tím jsem chtěla napsat, že mi není příjemné, když mě někdo někde uvádí a já to ani nevím...

Avatar uživatele
Bronzový

gagaga

Bohemi, musite byt priste opatrnejsi, komu jake informace poskytujete ..
zvlaste pak Dr.
ten tady casto a rad " ukazuje " : heeec, co ja vsechno vim ..:)
Musim ho ale zklamat, protoze hodne uzivatelu asi vi vic, nez si on sam mysli ..:)
Jen to neventilujeme ven .
Muzu se ale mylit.
jsem takova popleta, takova ig tykve .. :)

Avatar uživatele

anonym

ad gagaga: Popleta- nepopleta všechno tady je jen virtuální platforma. Proč tomu dávat větší význam než v realitě má? Každý ví co chce a potřebuje a umí získat. Otázkou je, jak s tím naloží a komu tím prospěje.

Avatar uživatele
Bronzový

gagaga

Tak to byly zavody !!
Jeden oslik by predbihal druheho !! :)

Jinak si myslim, ale nevim, jextli je to k otazce... :),
ze by detem z detskych domovu melo byt umozneno jit do rodiny, i kdyz by byla z dvou muzu, nebo zen ..
Jine deti se musi vyporadavat treba s tim, ze maji rodice , nebo jednoho z nich v kriminale, nebo ze jsou postizeni, nebo Romove .., proste jine deti, kteri se budou chtit posmivat jinemu diteni za nejakou " odlisnost " jineho ditete, tak si " duvod " vzdycky najdou ... ja bych spis resila ty deti, ktere se jim takto posmivaji, nez ty " nevinne "..
A ve svem okoli znam pripady, kdy takova " odlisnost " a sikana okoli pomohla k silnemu , cistemu charakteru ..
Je to jako mazaika .. pripad od pripadu ..
moje kluky jsem nikdy nenasekala, ale za posmesky nekomu jinemu bych jim mozna narezala i dnes :) .. verim ale, ze to nebude nikdy treba ..
Pri tridnich schuzkach me vzdycky zajimalo jejich chovani, ne prospech ... byla jsem tam tim znama .. :)
-iv-

Avatar uživatele

anonym

ad led- vykládáš si význam, jenž tam není.
Zarážející je, že nereaguješ na podstatu, tj. skutečné téma "Máte slovo", když odkazy tě usvědčují z omylu.
Chápu, že téma je populistické a ožehavé, právě proto by nemělo docházet k dezinterpretaci a osobní ješitnosti. Nejsi hloupá, takže to není nechápavostí, pak zbývá jen neochota přiznat vlastní chybná tvrzení a pokus bagatelizovat podružnými formulacemi.
Takže ještě jednou a exaktně:
Oba s Bohemi, máme info od pramene, měli jsme možnost se seznámit s přesným zněním návrhu novely, o níž jsme se i sami zapojili do podnětů. Smysl nebyl v žádném honění trika, ale apelaci na objektivitu, kdy překrucování rozhodně neposlouží spravedlivému záměru novely.
Ve stejném duchu byly míněna glosa, že uživatelé nejsou ovce (přeneseně lůza), aby se nechali oblbnout nepravdivými premisami, když je mohou porovnat s dostupnými fakty a informacemi.

(Podobně jsi chybně operovala u otázky o hromosvodech, protože dotyčná vyhláška v platném znění je účinná, tedy citace není zastaralá, stejně jako není pravda, že není definována stavba pro bydlení - viz Stavební zákon, §§ 2 + 126 a ČSN 73 4301 (platná od 7/2004 - Obytné budovy.
Přičemž neznalost profesních předpisů u revizáka posuzuje SÚIP jako trestuhodné a zralé na odejmutí oprávnění.)

Avatar uživatele
Zlatý

led

Staviate sa do pózy "záchrancu sveta". Reči, reči. Prečo vám neverím?

Avatar uživatele

anonym

I děti z "děcáků" nejsou ve školním kolektivu zrovna chráněné před šikanou a podobnými libůstkami .
Nejsem si jista, zda názory Damiany nejsou ovlivněny profesionální deformací, když ve své praxi potkává především ty, kteří pomoc psychologa z nějakého důvodu vyhledají a potřebují.

Avatar uživatele
Zlatý

Damiana

Máš pravdu, i to je možné.:-) Když člověk vidí ty dopady, hledá pak příčinu.

Avatar uživatele

anonym

ad led, u odkazu od Braníka jsi sama odpovídala, takže pozměněnou formulací dotazu se těžko dočkáš nějakých jiných názorů.
ad pl4toon - v praxi už dávno podobné případy fungují, jen je legislativa ještě neumí ošetřit. A konkrétně u dětí z ústavů - VŠECHNY bouřlivě preferují komorní rodinu před neosobním ústavem bez vzorů, rodinného zázemí, soukromí a hlavně staršně důležitého citu. V ústavech děti citově strádají a jsou poznamenány na zbytek života.
Proto nikdy nesmíme rozhodovat pohledem nás "rozumných" dospělých, ale jednoznačným prizmatem těch, o které hlavně jde.
Je smutné, že i zde mezi odpovídajícími prosakuje paradox, kdy ČR má sice jednu z nejvyšších tolerancí vůči homosexualitě, ale když dojde na "lámání chleba", náhle jsou osobní názory zatíženy těžkou xenofobií ještě z dob totality, kyd jsme byly odříznuti od reálného světa železnou oponou a atmosférou dvojí morálky a celospolečenské přetvářky.
Dokonce i projev Damiany je poznamenán tím, že je sama bezdětná a posuzuje jen "dospělácky".

Avatar uživatele
Zlatý

Damiana

Ale houby, tady nejde o to, kdo má kolik dětí nebo ne. Spíš než "dospělácky", se na to dívám profesionálně (protože za ta léta, praxi a zkušenosti mám též nutný nadhled), ale také víceméně dětskýma očima, protože mám dost i zkušeností s tím, co jsem popsala v závěru příspěvku. Jedna věc je homosexualita a druhá to, jak se s takovými "rodiči" popasují samy děti. Jistě, každý tvor na světě je šťastný a spokojený, když ho někdo miluje a pečuje o něj - i kdyby člověka "vychovávala" opice v džungli, jenomže... Člověk není ostrov a společnost je krutá, a děti mezi sebou obzvlášť. Bohužel. Stačí, aby byl někdo z rodiny, kde táta přijde o práci a už to jede...:-(

Avatar uživatele

anonym

ad Damiana - prosím o věcný návrat bez emocí k meritu dotazu. Dotaz zmiňuje téma pořadu "Máte slovo" a tam nešlo o nic jiného, než odstranit chybu v zákonu, kdy pár pečující O SVÉ VLASTNÍ BIOLOGICKÉ DĚTI nemá práva, jako normální rodina.
Všichni máte rudo před očima a přitom ty děti, které už dávno žijí se svými matkami (otci), zůstávají v koutku a doplácí na tyhle bulvární žvásty.

Avatar uživatele
Zlatý

Damiana

Přesně. Zůstávají v koutku.

Avatar uživatele
Zlatý

led

Poznám mnoho prípadov, kde v záujme "slušnosti, tradícií a pravidiel spoločnosti" dieťa ostalo samé, aj keď bývalo u niektorého z rodičov, prípadne aj malo dvoch rodičov, ale lásku a priateľstvo nie.
Na druhej strane som videla deti (nie jedno, ako výnimku), o ktoré sa starali homosexuálne páry a vyrástli z nich riadni hetero s pochopením aj pre ľudí odlišných od štandartu. Vyjadrovať sa, že tieto páry nie sú schopné vychovať riadného "hetera" je zľahčovanie a alibistické zjednodušovanie problému "...já som to hovorila, že jablko nepadá ďaleko od stromu..., miesto zamyslenia sa nad príčinami a následkami.
To že Dr.Axl si v príspevkoch pletie témy - vo vašom merito je téma relácie, v mojom moje omyly a chyby - je tiež takéto zjednodušovanie.
Vy sa zjavne vo vašej praxi stretávate viac s tou negatívnou stránkou, ja zasa s tou ľudskou (nemuším riešiť právne problémy, tie psychické občas pomáham riešiť). Nie je pravda, že treba pozerať na tieto problémy len v súčasnej situácii, v súčasných pocitoch detí, ale aj perspektívne vplyv osobnosti a spolupráca spoločnosti. Pre tieto deti to nie je jednoduché, ale ono to nie je jednoduché pre žiadne tzv.problémové dieťa. Vždy sa nájde človek, ktorý z nedostakov argumentov, alebo z vlastnej povýšenosti vyťahuje, čo iní rozumnejší si nevšímajú, tolerujú. S takými sa ťažko niečo rieši.
Proti hlúposti, povýšennosti nájsť liek nie je jednoduché.
Preto som dala túto otázku, že podobné prípady, aké sa tam spomínali som poznala a preto ma zaujímal aj neoficiálny ľudský názor. Nie názor "oháňačov sa zákonmi a predpismi" To dokáže každý, ale byť človekom už nie...

 

Zajímavé otázky v kategorii Aktuality a zábava

Přihlásit se

Položte otázku, odpovězte, zapojte se, …

začněte zde

Reklama

Kvalitní odpovědi v: Aktuality a zábava

Zlatý Drap 4945
Zlatý hanulka11 2790
Zlatý led 2675
Zlatý briketka10 2420
Zlatý annas 2073
Zlatý quentos 1639
Zlatý iceT 1552
Zlatý tom004 1522
Zlatý marci1 1506
Zlatý mosoj 1497

Zobrazit celkový žebříček

Kategorie otázek

Facebook

 

Váš požadavek se vyřizuje, počkejte prosím.