Avatar uživatele
Registrovaný

Může chtit po mně občanský prlakz pracovnice hlídací agentury ve fabrice?

Muze po me chtit pracovnice hlídací agentur ve fabrice občanský průkaz?


Byl jsem na servisu v jedné fabrice a paní na vrátnici po mě chtěla OP aby si mohla zapsat číslo a jméno. K čemu potřebuje číslo op? Neměli by k tomu dávat souhlas se zpracováním OU?

Nejlepší odpověď

Avatar uživatele
Zlatý

Pokud to předpis vyžaduje a ty vstupuješ do budovy, tak musíš nějak prokázat svou totožnost. Za ten objekt někdo odpovídá a může se ti něco stát, například havárie, požár, tak aby věděli , že je tam nějaký Jan Horáček, který zůstal v budově, nebo nějaké roztrhané tělo po výbuchu (úmyslně přeháním a nepřeji to nikomu),

 

Další odpovědi:

Avatar uživatele
Zlatý

Neni to moc, je to v pořádku.


Avatar uživatele
Zlatý

To nebylo v pořádku.

Stanovisko státních orgánů ČR k oprávnění pracovníků BA:

"Soukromé bezpečnostní služby nemají, a ani nemohou mít jiná práva, než kterýkoliv občan.Mohou například pachatele trestného činu omezit na osobní svobodě a předat policii, použijí-li zbraně, platí pro ně rovněž stejné podmínky, jako pro kohokoliv jiného. Nemohou mít zvláštní pravomoci právě proto, že jsou soukromé, pravomoc je atributem veřejné moci a přísluší tedy státu.

To podle mně platí i pro právo legitimovat. Přece nebudu dávat občanku každému pošťákovi. https://www.bkontakt.cz/…


Avatar uživatele
Zlatý

Já si myslím, že fabrika, potažmo pracovník ostrahy má právo vybírat si, kdo vstoupí dovnitř areálu. Má právo na to, aby znala totožnost každého, kdo tam vstupuje a není vybaven např. kartou zaměstnance. Požadovat jméno a číslo OP je celkem v pořádku. Z čísla OP samotného se nedá prakticky nic zjistit a v případě průšvihu, např. krádeže materiálu toho člověka policie snadno dohledá.

Princip "neukážeš občanku - zůstaneš venku" je v pořádku. Samozřejmě při pohybu po veřejně přístupném místě, např. po ulici nebo v samoobsluze nemá pracovník ostrahy oprávnění požadovat doklady. Resp. nikdo není povinen svoji totožnost takovým osobám prokazovat.
Ještě doplňuji, že pokud číšník žádá předložení dokladu od mládence požadujícího alkoholický nápoj, je to v pořádku. Mladík nemusí občanku ukazovat a číšník mu nemsí nápoj podat. Je to situace velmi podobná té na vrátnici v továrně.


Avatar uživatele
Zlatý

Nebuď paranoidní a občanku ukaž. Ochrana osobních údajů je jen výsledek samovolného množení zbytečných úředníků bez praktického významu. Dej blbci funkci a vymyslí lejstro.
Když budeš mít servis, tak přece také budeš chtít vědět, kdo se ti courá po fabrice.


Avatar uživatele
Bronzový

Bábuška dostala pokyn a podle toho jedná, záleží jak ten velkošéf nad ní je žhavý


Avatar uživatele
Zlatý

Jde o to k čemu jí to je dobré. Odpovím si sám... k ničemu. Takže NIKOLI!!

Doplnění:
"Prokázání totožnosti

Absolutně nepřípustné je jakékoli hrubé, vulgární či násilné chování zaměstnanců bezpečnostních agentur. Tito pracovníci po Vás nemají právo žádat sdělení či prokázání Vaší totožnosti ani podání jakéhokoliv vy-světlení. Ověřovat Vaší totožnost může pouze policista či strážník obecní (městské) policie, kterou musí za tímto účelem zaměstnanec bezpečnostní agentury přivolat."

Zdroj: https://www.asociace-sos.cz/wp -content/uploads/letaky2015/le tacek_Bezpecnostni_agentura_a_ Vase_prava_2015_nahled.pdf


Avatar uživatele
Pokročilý

Nemusíš.... Podívej se, ke komu máš povinnost prolazovat totožnost..
U firem je problém, že je to jejich podmínka ke vstupu cizích osob.
Neukážeš ? Tak jeď 200 zpatky domů...

Nám jednou vlezl v sobotu do firmy týpek.. Asi 26roků...
Seděl na jídelné asi 4 hodiny, dokud si ho někdo náhodou nevšiml..
Vzal jsem 4 ruské kolegy, šli jsme tam, zavřeli jsme za sebou dveře a týpek, kterej mi NESEDĚL UŽ OD POHLEDU mi koktavě vyprávěl, jak našel inzerát na práci...
Prý přijel až z prahy.... V sobotu :D
Nebyl schopny mi říct, kde inzerát viděl a ja sem ho před nim nedohledal tam, kde mi tvrdil, ze ho mohl vidět..
Navíc nevím, proč bysme do strojírenské firmy hledali automechanika..
Nemél jsem na něj čas, kolegové se mezi sebou bavili rusky... On nějak zpozorněl, že asi bude zle..
Začal koktat, že klidné odejde....
Já jsem po něm chtěl občanku, kterou jsem si z obou stran vyfotil...

Fakt mi neseděl. Kdybych tam byl sám a nemél 2 metry, troufám si říct, že by mé i napadl.
Od pohledu to byl nejaky feťak.
Když vidél ruské kolegy, bál se, jestli ho vůbec necháme odejit.

On se strachoval, proč si ji fotim..
Já jsem mu vysvétlil, že nemám čas, abych volal policii, která zjisti, kdo to je, kdybysme zjistili, ze neco někde chybí... Že si to proste vyfotím, pošlu majiteli, ten se na kamerách podívá, zda tu nekde ten člověk šmejdil..

Ale pouze pro vstup při servisu tomu nerozumím..
Firma.snad vi, kdo tam jede na servis a mají nějaké IČ.... Tak vefi, kdo tam jede..


Avatar uživatele
Bronzový

Chtít může, ale ty nemusíš OP ukazovat.


Avatar uživatele
Zlatý

Považuju to za standardní evidenci. Vstupuješ na pozemek firmy, firma má v podmínkách že se cizí osoby musí prokázat dokladem totožnosti, vrátná má povinnost všechny příchody a odchody zaznamenat.... Sloučit vše do jednoho úkonu mi připadá naprosto rozumné a korektní. Mělo by u toho být někde vyvěšeno poučení co se se sebranými daty bude dělat (jako že vrátná nebude prodávat ofocenou návštěvní knihu na internetu a tak...)

 

Diskuze k otázce

Avatar uživatele
Zlatý

Edison

" 11. Pokud odmítnu prokázat se například OP nebo poskytnout své osobní číslo, a to oprávněně, a je mi přesto zamezeno ve vstupu do úřadu nebo kvůli tomu nezískám požadovanou službu, jakým způsobem se mohu v co nejkratší době bránit?

V první řadě platí, že pokud to není stanoveno zvláštním zákonem, na základě něhož jsou vaše osobní údaje zpracovávány i bez vašeho souhlasu, nemůže vám nikdo bránit v přístupu někam nebo tím podmiňovat získání nějaké služby, pokud odmítnete uvést například vaši e-mailovou adresu. Bránit se můžete nejrychleji námitkou a žádostí o vysvětlení přímo u toho, kdo něco takového požaduje. V případě, že vám odpoví neuspokojivým způsobem, máte možnost se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, nejlépe s doložením všech podstatných skutečností, na základě nichž může úřad dále postupovat.

12. Podle zákona by každý shromažďovatel osobních údajů měl požadovat jen údaje, které bezprostředně potřebuje ke své činnosti. K čemu jsou osobní údaje nad rámec jména či bydliště bankám, operátorům, hotelům? Proč například v hotelu nestačí uvést jen své jméno a zaplatit?

Každý by měl zpracovávat osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný pro stanovený účel. To je jedno ze základních pravidel ochrany osobních údajů vůbec. Nad tento rámec by je zpracovávat neměl, pokud k tomu nedáte souhlas. Bez vašeho souhlasu je možné zpracovávat osobní údaje na základě zvláštního zákonného zmocnění. Takže například u zmiňovaného hotelu je zvláštním zákonem stanovena povinnost vést evidenční knihu pro účely místních poplatků a z důvodu evidence cizinců na území České republiky. Jasně je stanoven rozsah potřebných údajů – doba ubytování, jméno a příjmení, adresa bydliště, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, u cizinců státní občanství – takže pochybením je už zpracovávání většího rozsahu údajů bez souhlasu nebo jejich zpracování pro jiné účely."

https://www.parlamentnilisty.c z/…

Avatar uživatele
Zlatý

Edison

Nemusí... Dokonce ani policii se nemusím prokazovat dokladem totožnosti. Dokonce nikde ani není stanoveno nosit doklad totožnosti u sebe.

"Vrátím se zpět k prvním odstavcům a zodpovím, jak je to tedy s prokazováním totožnosti, a kdo je tedy oprávněn to požadovat. Jsou to zejména státní a městští policisté (strážníci), ovšem pouze v zákonem stanovených případech, nikoliv dle jejich libovůle. V praxi je to však trochu jinak a taxativnost dostává na frak. Mluvím o situacích, kdy vám policisté často preventivně zkontrolují doklady někde na veřejném prostranství."

"Platná právní úprava však dává oprávnění vyžadovat prokázání totožnosti, popř. osobních údajů za určitých okolností i dalším subjektům. To se týká tzv. lesní stráže8), rybářské stráže9), myslivecké stráže10), stráže přírody11), celníků12) a jiných subjektů v dalších zákonech13).1) Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
2) Ust. § 7 odst. 1 písm. c) zák. č. 75/1957 Sb., o občanských průkazech, který pozbyl účinnosti 1. 7. 2000.
2) § 14 zákona č. 328/1999 Sb.
4) Donedávna dle § 42a zák. č. 200/1990 Sb. (přestupkový zákon), od 1. 1. 2005 v souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech zařazen do nového § 16a téhož zákona.
5) Zde se vychází z § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
6) § 89 odst. 9 trestního zákona.
7) Zákon č. 283/1991 Sb.
8) § 34 zák.č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve zn. pozdějších předpisů.
9) § 14 zák. č. 449/2001Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
10) § 16 zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství.
11) § 81 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
12) § 31 zák. č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
12) Zákony č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti), 239/2000 Sb. (o integrovaném záchranném systému), o Hasičském záchranném sboru, 266/1994 Sb. (o drahách), 111/1994 Sb. (silniční zákon), 216/2002 Sb. (o ochraně státních hranic) , 124/1992 Sb. (o Vojenské policii), v platných zněních aj."

https://www.epravo.cz/…

Jak je vidno, oprávnění k vyžadování PROKÁZÁNÍ totožnosti (což není totéž, co předložení OP) jsou TAXATIVNĚ vyjmenovávány, takže jen zákonem stanovené subjekty. Ostatní toto přávo implicitně NEMAJÍ. Povšiměte si, že ani revizor v tramvaji toto oprávnění nemá, pokud potřebuje ověřit totožnost, musí požádat o součinnost k tomu oprávněných orgánů. Do prokázané totožnosti je opravdu kdejaké ostraze u kdejakého čičmundy z vysoka houbelec. Já jsem prostě ten a ten a jedu za tím a tím... Hotovo. Co je mezi námi, do toho je ostraze opět houbelec. Jediné, co je pro ostrahu podstatné je JAKÁKOLI identifikace a za jakým účelem... Hotovo, konec, šlus, ende...

Avatar uživatele
Bronzový

nyjono

Kelte, běžně stačí nahlásit jméno. Pouze ho říct.
Když vjíždím autem,zapisuje se SPZ.

Avatar uživatele
Zlatý

Edison

Kelte, to lze vědět i bez OP.

 

Zajímavé otázky v kategorii Právo a zákony

Přihlásit se

Položte otázku, odpovězte, zapojte se, …

začněte zde

Reklama

Kvalitní odpovědi v: Právo a zákony

Zlatý Drap 2763
Zlatý ivzez 1617
Zlatý standa 1257
Zlatý mosoj 745
Zlatý led 704
Zlatý Kepler 584
Zlatý JájsemRaibek 547
Zlatý marci1 536
Zlatý gecco 534
Zlatý annas 513

Zobrazit celkový žebříček

Facebook

 

Váš požadavek se vyřizuje, počkejte prosím.