Avatar uživatele
anonym

Jak se píše hodinová výpověď?

Nevíte prosím někdo jak se píše hodinová výpověď?potřebuji to co nejdříve vědět.Děkuji

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 0 před 5333 dny Sledovat NahlásitNejlepší odpověď
Avatar uživatele
Miroslavst

Bohužel, pojem hodinová výpověď neexistuje.
druhy výpovgědí jsou jasně dány v zákoníku práce. Domnívám se, že máte na mysli okamžité zrušení pracovního poměru (OZPP).
Toto OZPP dává ve zlášť odůvodněných případech zaměstnavatel zaměstnanci a je třeba ve výpovědi uvést důvod tak, aby nemohlo dojít k jeho záměně. Např.: Z důvodu zcizení hotovosti ve výši xxKč došlo z vaší strany k hrubému porušení pracovní kázně a z tohoto důvodu s vámi okamžitě ruším pracovní poměr.
Na druhou stranu zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr vůči zaměstnavateli jen v případě, že mu neníve lhůtě (myslím 15 dní) po dni ve kterém je splatná mzda tato mzda vyplacena.

0 Nominace Nahlásit

Další odpovědi
Avatar uživatele
kenyrts

V případě dohody je možné pracovní poměr ukončit okamžitě, nebo v jakékoliv lhůtě, na které se zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodnou. V případě výpovědi výpovědní doba činí dva měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena. V určitých případech pak výpovědní doba činí měsíce tři – např. výpověď z organizačních důvodů, kde má zaměstnanec dále ještě právo na odstupné. Fakticky „okamžité ukončení“ pracovního poměru pak přichází v úvahu jen u zrušení ve zkušební době a u okamžitého zrušení.
U zrušení ve zkušební době je nutnou podmínkou existence zkušební doby, oznámení o ukončení pracovního poměru by mělo být podle zákoníku práce doručeno druhé straně „zpravidla“ tři dny předem. Lhůta tří dnů však není závazná, pouze pořádková, a zákoník práce bez dalšího s jejím nedodržením nespojuje další důsledky (případné faktické okamžité ukončení práce, v důsledku kterého by zaměstnavateli vznikla případně škoda by bylo nutno posuzovat vždy individuálně s ohledem na konkrétní okolnosti). Poslední způsob ukončení pracovního poměru – okamžité zrušení je upraven v § 53 zákoníku práce, kde se uvádí:

§ 53

(1) Zaměstnavatel může zrušit pracovní poměr okamžitě jen výjimečně, a to pouze tehdy,

  1. byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než jeden rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně šesti měsíců,
  2. porušil-li zaměstnanec pracovní kázeň zvlášť hrubým způsobem.

(2) Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. O počátku a běhu měsíční lhůty platí obdobně ustanovení § 46 odst. 3 a 4.

0 Nominace Nahlásit


Avatar uživatele
standa

Doplňuji ostatní odpovědi zde uvedené:

1. pro okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem (§ 56) musí existovat jednoznačné a nezaměnitelné důvody:

  1. buď jste nedostala 15 dní mzdu
  2. nebo jste zdravotně nezpůsobila pracovat (detaily viz zmiňovaný paragraf)

2. pokud tyto důvody existují, tak pak stačí volným způsobem napsat, že OZNAMUJETE okamžité ukončení pracovního poměru ke dni XY (klidně ke dni podání oznámení). Nezapomeňte na potřebné nacionále, údaj o vaší prac.smlouvě, ze kterého dne je a nechte si podepsat kopii o převzetí.

3. pokud právní důvody pro okamžité zrušení neexitují nebo jsou zpochybnitelné, tak podejte klasickou výpověď (§ 50/3) a pokuste se DOHODNOUT na rozumném termínu skončení, tj. dříve než uplynutím 2měsíční výpovědní doby.

4. Pokud ´dohoda´ nebude možná a k zaměstnavateli máte ´nepřekonatelný odpor´, tak vám asi nezbyde než do práce nepřijít neomluveně…, prac.poměr s vámi skončí poté sám zaměstnavatel. ALE POZOR: toto je krajní varianta, která nemusí být bez rizika. Nemluvím o běžné ´sankci´, že vám zaměstnavatel nemusí proplatit nevyčerpanou dovolenou za neomluvenou absenci, ale může se stát, že by zaměstnavatel mohl vaše jednostranné jednání vyhodnotit tak, že mu vaším náhlým odchodem vznikla škoda (ale prokazatelná) a tu by pak mohl i vymáhat…

Takže raději DOHODA !


To Kenyrts:
Výpovědní doba je dnes už 2 měsíční (dřív to tak bylo jak píšete) a platí, že v pracovní smlouvě musí být pro obě strany stejná, nejméně však 2 měsíční – viz § 51/1).

Může tedy existovat výjimka (ale v praxi jsem se s tím moc nesetkal, že se obě strany dohodnout na 3 nebo 4 měsících výpovědní doby)

Zdroj: http://busines­s.center.cz/bu­siness/pravo/za­kony/zakonik-prace/cast2h4.aspx

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
merinmonro

našla jsem tuto stranku,snad vam pomuže http://www.zby­nekmlcoch.cz/in­fo/vzory_prav­nich_smluv/smlou­vy_dohody_a_za­loby_zdarma_ke_sta­zeni.html

Zdroj: http://www.zby­nekmlcoch.cz/in­fo/vzory_prav­nich_smluv/smlou­vy_dohody_a_za­loby_zdarma_ke_sta­zeni.html

0 Nominace Nahlásit


Diskuze k otázce

U otázky nebylo diskutováno.

Nový příspěvek