Avatar uživatele
paul1

Deformují se vlastnosti lidí, když se dostanou na vrchol moci? Byli takoví i předtím?

Asi u většiny lidí, kteří se dostanou na vrchol moci se projevují symptomy sociopatie, např. ztráta zábran, sobeckost, lhaní, snaha manipulovat svoje okolí, chamtivost, narcizmus, pocity nadřazenosti, nedostatek svědomí, nedostatek empatie. Měli i před získáním moci náběh na takovéto chování?

https://www.wi­kihow.cz/Jak-poznat-sociopata

Upravil/a: annas

Zajímavá 7Pro koho je otázka zajímavá? Odpovědi.cz, annas, Alesh, dust8, modnar, EKSOT123, Domaldo před 1003 dny Sledovat NahlásitNejlepší odpověď
Avatar uživatele
ten který je

Lidé ani nemusí zastávat vysoké funkce aby se jim deformoval charakter,stačí když se stanou členy tupého stáda.

0 Nominace Nahlásit

Další odpovědi
Avatar uživatele
Alesh

Tak to nepochybně museli být takoví dávno předtím a de facto je tyto jejich vlastnosti (neříkám, že všechny zmiňované) motivovaly tlačit se nahoru nebo jim to alespoň usnadňovaly.

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
elkon

Hodně záleží na výchově v rodině. Když je člověk od mala veden k řádnému a poctivému životu, váží si rodiny a hodnot s tím spojených, ctí autority, tak k tomu dojít nemusí. Znám řadu lidí, kteří ač jsou úspěšní a mají třeba i určité významné postavení, nestali se „šmejdy“ a nijak své výsady nezneužívají. Žijí běžným životem a vedou tak i své děti. Ale v dnešní společnosti známe jev, kdy rodiče dětem „nasypou“, jen aby od nich měli pokoj, no a pak to podle toho také vypadá. Mládež na všechno kašle a rozhazuje peníze plnými hrstmi, úcta k hodnotám veškerá žádná. Není to ale pravidlem.

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
PepasAvalonu

Nevím o tom, že by se u většiny projevovaly takové „symptomy“. Jako může jich být hodně, ale jestli většina…
Pokud se tam takoví lidé dostanou, tak už takoví rozhodně byli.
A moc není dobrá ani špatná. Záleží na zacházení a účelu. Moc ani nekazí. Pokud někdo špatný byl, tak se to jen líp projeví, a tou mocí doslova umocní… Protože má moc, tak toho logicky může víc a je to taky dobře vidět.
Je to jako s penězi, které taky představují moc. Peníze charakter nekazí. Pouze mu umožňují dobře se projevit.
Ovládnout dav může kdokoli, kdo s davem umí zacházet. Dobrým vůdcem může být i špatný člověk. Ale stejně tak skvělý vůdce, který může mít taky skvělý charakter. V davu je největší moc.
Rovněž vystoupat po mocenské hierarchii můžou velmi dobře i sociopati a podobní, protože to jsou vlastnosti, které jim to můžou usnadnit. Lhát, manipulovat atd jim problém nedělá a navíc v tom vynikají. I pomocí intrik se můžou dostat tam, kam chtějí. Rozhodně se z nich nestanou sociopati kvůli moci. (z nikoho). Takoví lidé navíc po moci taky touží. To by samo o sobě nebylo špatné (protože ani moc není sama o sobě špatná) – – ale oni jsou, takže i tu moc budou zneužívat. (Rozhodně neplatí, že by ta moc nějak zneužívala nebo kazila je).

Jde taky o to, zda je člověk chtivý, egoistický megaloman nebo ctižádostivý. A zda je ctižádostivý jen pro sebe nebo pro tu věc. Jako například i ve firmě, ctižádostiví egoističtí vedoucí firmu zničí pro své rozmary. Ctižádostiví pokorní vůdci, kteří jsou v souladu se zájmy společnosti ji pozvednou. Firma nebo jiná společnost, to je jedno. Tak je to i v politice.
Za mě je republika mnohem víc mravně (i jinak) zkažená a má k tomu větší sklon. Rovněž i k diktatuře, které je typickou ukázkou zkažených vůdců-ředitelů, se špatnými kvalitami. Republika ať už demokratická nebo nedemokratická je chaotická, bez (morálního a jiného) vzoru a vedení, bez usměrňování politiků, kdy se pozic a moci můžou chápat různí lidé, velmi nevhodní, zkažení.
Zákony samý o sobě morálku ani dobré vedení společnosti nezajišťují. To je otázka vůdcovství, autority, vzoru a zástupce společnosti (zástupce/repre­zentant by měl být totéž, co vůdce, ale rozhodně tomu tak vždy není). Celého systémového uspořádání. A nestabilní a anarchické republiky nemají pro dobré mravy vhodné předpoklady ani podmínky.
Společnost může být dobrá, může být zákonná. Ale zákony se musí udržovat a taky to není jen o nich. Zákony morálku nepředstavují ani nezajišťují. To dělá vedení a „ředitelství“ není správné vedení.

Nejenže takoví lidé na to měli náběh i předtím, jak píšeš, oni už předtím prostě takoví byli (akorát nebyli na očích a nebyli známí).
Není to jen otázka výchovy, i když je velmi důležitá, Ale celé společnosti, okolí, systému, vzoru/vůdce, mravů a kultury.
„Největší demokracie“ na světě je plná sociopatů, egoistů a podobných nacistů. Myslím USA. Je to v celém (hlavně politickém) systému a kultuře.
Slavný řecký filozof řekl: Člověk ctižádostivý se liší od ziskuchtívého tím, že ctižádostivý je ochoten kvůli cti a slávě podstoupit námahu, kde to je třeba, i vystavit se nebezpečí a vyhýbat se NEPOCTIVÉMU zisku.
Rovněž řekl: Není nic na světě méně spravedlivé, než když si dobrý i špatný činí stejné nároky.
… Někteří si moc prostě nezaslouží a mají ji. Ale získaná věc je nezkazí. Oni už jsou zkažení a to co vlastní a na co mají vliv kazí taky. Jak už jsme psal, tak moc není dobrá ani špatná. Může být tvořivá, spravedlivá, ocheanitelská, pomáhající a jiná. A taky může být ničivá, vraždící, zneužívající. Důležité je, kdo je u moci… Podle toho se moc odvíjí.
Možná znáte ten citát, že „Moc kazí a absolutní moc kazí absolutně“. Nic není dal od pravdy. A kdo to řekl nechápal, co je to moc ani její podstatu. Moc je prostě moc a záleží jen, jak se užívá.
Když je vládce lepší, jsou zákony a morálka zachovávány přesněji, když je horší, jsou zachovávány hůře. A to platí i o kvalitě zákonů a morálky, nejen o jejich zachování.
„Bohatství a chudobu nemají lidé v domě, ale v duši.“ V tomto případě můžeme dům připodobnit k moci. Není zvnějšku, ale ze vnitř. A moc nezkazí ten vnitřek, jen ho umocňuje. „Vnitřek“ (duše) je dán výchovou, okolím, školou a celou společnosti s jejími mravy a vůdci/vzory. Mravy ani charakter nejsou stále, můžou se měnit, ale moc nedeformuje. To člověk umožní změnu svého charakteru a taky okolím (společností) – přivyknutím a tím, že to připustí (to že ho to ovlivní, změní).
Už tak to mám dlouhé, ale ještě si dovolím citovat Hobbese: „Osobnost se musí vědomě pěstovat a uvádět v řád, má-li odolat vlivům, které ji chtějí rozbít. Osobnost je tedy, spíš než-li něco stálého a ohraničeného, stálé úsilí o pevnou jednotu.“
Jinak řečeno, charakter a celá osobnost taky není nic stálého a neměnného. Nic, co by se nedalo ovlivnit. Ale moc nezkazí. To je mylná domněnka.

Upravil/a: PepasAvalonu

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
kavtatt

Is anyone of you interested in <a href=„https:/­/trustedteller­.com/horoscope/a­quarius/horos­cope-today“>Horosco­pe</a>

Upravil/a: kavtatt

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
CTTON

V žádném případě. je to tím že se tam dostanou jen ty nejzrůdnější „lidské“ bytosti, a monstra, psychopati, sociopati (netvrdím že všichni ale 99% takových lidí co mají velkou moc takových je.)

0 Nominace Nahlásit

Diskuze k otázce
Avatar uživatele
Rilika25

Příspěvek smazán administrátorem.

Avatar uživatele
PepasAvalonu

Jinak postavení rodičů a vychova od nich se přeceňuje. Je hódně důležitá, ALE někde k tomu charakteru a hodnotám museli přijít i ti rodiče (a udržet si ho). A ne, opravdu to nemůže jít pořád zpátky (rodiče se to naučili od svých rodičů a ti od svých a tak pořád dál. Takhle snadné to opravdu není). Charakter, hodnoty a mravy nesjou stálé a rozhodně rodiče nejsou jediní, kteří mají na jejich děti největší vliv. Navíc se při této myšlence, kdy se vyzdvihuje vliv rodičů, počítá s tím, že rodiče jsou charakterově bezvadní, pevní a neměnní.
Je to zkrátka na celé společnosti, nejen na dvou jedincích (rodíčích). Mravy nejsou něco, co je vlastní pouze rodičům. Není to jen jejich věc/zodpovědnost.
Styk s řádnými lidmi je školou ctnosti, styk se špatnými její zkázou.
Víc (charaktervě) „vychovává“ jedince škola, než rodiče. Ta na něj má větší vliv… vliv kolektivu a učitelů. Nejzákladnější je politický systém a vedení.
Ty děti a posléze dospívající budou trávit mnohem víc času, kdy si budou osvojovat vlastnosti zcela v jiné společnosti a s jinými lidmi než s rodiči.. Přebírat budou mravy od vrstevníků a celé společnosti (tím i mimochodem nepřímo od rodičů těch svých známých… a horší mravy se osvojují mnohem snáz, než ty ctnostné).

To jak dítě vyroste se prostě šmahem nemůže hodit pouze na rodiče. Rodiče jsou různí a mají různé děti (i vzájemně velmi odlišné). Pokud je dítě charakterově „špatně“ nevychované, tak se předpokládá, že takoví jsou i rodiče… a takhle bychom mohli pokračovat dál i k jejich rodičům až bychom došli k „Adamovi a Evě“. Ale takhle to prostě není. Hlavně tak jednoduché. výchova rodičů je nic, vedle výchovy a uvyknutí mravům od společnosti. Proto „dobří“ rodiče můžou mít „zlé“ děti, ze kterých vyrostou „zlí“ dospělí a naopak.
Pokud z dobrého nebo zlého (to je jedno) dítěte vyroste „zlý“ dospělý, tak je to stále vina rodičů? U dítěte je to podle ostatních vždy automaticky vina rodičů, ale když už to dítě vyrostě a je z něj dospělý, tak už se to často nebere jako vina jeho rodičů.

Vešerou zodpovědnost nemají rodiče, je to na celé společnosti a ta je určována ze shora (politického). Rodiče taky nemají stálý charakter a taky si ho neosovjili pouze výchovou od svých rodičů, ale vlivem CELÉ společnosti na ty rodiče, školou, kterou si prošli, prací, tam kde nejvíc tráví čas a s lidmi, se kterými nejvíc ten čas tráví (s kým, jak a kde). V minulosti, ale hlavně i v přítomnost. Protože charatker se neustále utváří.
Rodiče nesou na výsledném charakteru DÍTĚTE pouze část. A jaký z něj vyroste dospělý, na tom nesou opravdu malou část, protože to je často něco, co přímo neovlivní.
Pokud je společnost volných mravů, pak jsou takoví i jedinci a tedy i rodiče dětí. Nedá se to brát z pohledu jednotlivců, když je to otázka společnosti. Společnost má na jedince mnohem větší vliv, než má (průměrný) jedinec vliv na společnost (pokud to není jedinec-vůdce v popředí, který určuje směr). Společnost utváří jednotlivce a né naopak. Přestal bych přeceňovat a zdůrazňovat rodiče a jejich výchovu, když oni jsou jen součástí společnosti (a jejím výsledkem.. stejně jako jejich děti). To jací jsou rodiče, za to většinou sami přímo (vědomě) nemůžou.

před 1003 dny Odpovědět Nahlásit
Avatar uživatele
PepasAvalonu

*narcistů 😂 ...... možná jsou tam i nacisti, nevím. 😂

před 1003 dny Odpovědět Nahlásit
Avatar uživatele
Ametyst

🙂

před 1003 dny Odpovědět Nahlásit
Nový příspěvek