Avatar uživatele
annas

Co znamená pojem "babylonská děvka", který zmiňuje sv. Jan ve svém Zjevení?

Nemohu najít obstojné vysvětlení. Pomůžete mně? Díky.

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 12Pro koho je otázka zajímavá? vagra, GM, kapka, iceT, Andělé, johana 56, fcoop, Pájo, Wang, Illines, peterd108, zjentek před 3558 dny Sledovat NahlásitNejlepší odpověď
Avatar uživatele
fcoop

"Pojď, ukážu ti odsouzení veliké nevěstky, která sedí na mnohých vodách, se kterou smilnili králové země a obyvatelé země se opili vínem jejího smilstva." A odnesl mě v Duchu na poušť. Tehdy jsem uviděl ženu sedící na rudé šelmě… (Zjevení 17:1-3)
---------------------
"A na čele jejím napsané jméno: TAJEMSTVÍ, BABYLÓN VELIKÝ,
MÁTĚ (Matka) SMILSTVA A OHAVNOSTÍ ZEMĚ." (Zjevení 17:5).(Net)
----------------------
Babylon byl zjevně dost nestravitelný.
Děvka - ono je to vlastně to město.
Tak to chápu já.
--------------------
http://www.prokrestany.cz/…

0 Nominace Nahlásit

Další odpovědi
Avatar uživatele
vagra

O tom koho tím sv. Jan myslel, se vedou spory.

....Někteří nekatolíci tvrdí či věří, že babylónská nevěstka, o níž je řeč v 17. a 18. kapitole knihy Zjevení, je ve skutečnosti katolická církev....
....Velmi podrobně se ztotožnění babylónské nevěstky s katolickou církví věnuje také např. David Hunt ve své knize Žena jedoucí na šelmě...
....Samotné ztotožnění něvěstky babylónské s katolickou církví není nové.
Nazývali ji tak její protivníci odnepaměti, např. Fridrich Barbarossa, Dante Alighieri či florentský kazatel, dominikán Girolamo Savonarola. Tyto názory se však objevovaly z politických či sociálních důvodů...

Obsáhlý článek, věnující se Huntově knize, najdete na zdrojové adrese
Doplňuji:
D. Hunt uvádí: "Žena se nazývá nevěstkou, s níž pozemští králové 'smilnili' (srov. Zj 17, 2). Tato obžaloba se může týkat pouze dvou měst: Jeruzaléma a Říma." Hunt zde tedy přiznává, že proroci často hovoří o Jeruzalému jako o duchovní nevěstce a připouští, že nevěstkou může být Jeruzalém, který se odvrátil od Hospodina. Výkladu odpovídá i antický Řím, který "smilnil" tím, že od 1. století uctíval své císaře jako bohy.

ze stejného zdroje

Zdroj: Zkráceno z-http://apo-logia.blogspot.co m/2007/05/nevstka-babylnsk.htm l

Upravil/a: vagra

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
hanulka11

je zde dlouhé pojednání je třeba si ho přečíst podrobně....dávám sem jen úryvek....

Mnoho vykladačů Bible věří, že tato hříšná žena symbolizuje odpadlou církev v posledních dnech. Poněvadž pravá církev je nazývána Kristovou nevěstou, falešná církev je správně nazývána nevěstkou. Apoštol Pavel připomíná pravým následovníkům Krista, že byli zasnoubeni Kristu jako "neposkvrněná panna." A ve zjevení Janově 21:9-10 je církev označena jako žena Beránkova (jinak jako Kristova nevěsta) na rozdíl od nestydaté běhny popisované ve Zjevení 17. Ve Staré Smlouvě byl Pánův lid také v manželství s Ním.

Věřící jsou Kristovou nevěstou, avšak když Jeho lid začne následovat jiné bohy, On nazve jejich hřích smilstvem, a přirovnává je k nevěstce. Na několika místech v Bibli Bůh napomíná svůj lid, protože "smilnil s nevěstkou", tedy s falešnými bohy. Proto když je falešná církev v posledních dnech nazývána "matkou všech nevěstek", shoduje se toto pojmenování s tím, co je psáno v celém Písmu.

Zdroj: http://www.prokrestany.cz/quee n/7.htm

0 Nominace Nahlásit

Diskuze k otázce

U otázky nebylo diskutováno.

Nový příspěvek
Zajímavé otázky v kategorii Kultura a společnost