Avatar uživatele
leonessa

Co je auditor?

Můžete mi vysvětlit, co má všechno na starosti auditor a v jakých firmách bývá nejčastěji využíván? Díky

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 1Pro koho je otázka zajímavá? kropitko před 4285 dny Sledovat NahlásitNejlepší odpověď
Avatar uživatele
annas

Audit je nezávislý názor na věrohodnost účetních výkazů. Auditor ověří účetní závěrku, výroční zprávu, případně zprávu o propojených osobách. Audit účetnictví se ale netýká všech účetních jednotek.

Povinnost auditu
Ne všechny účetní jednotky mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem. Povinnost auditu je upravena Zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 20.

Povinnost auditu mají ryze účetní jednotky. Neváže se tudíž na osoby samostatně výdělečně činné, které vedou daňovou evidenci.

Kritéria pro povinnost auditu:
aktiva celkem více než 40 mil. Kč,
roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč,
průměrný přepočtený stav zaměstnanců více než 50.
Aktiva celkem zjistíme v rozvaze. Jedná se takzvaně o brutto hodnotu aktiv. Tedy aktiva v cenách pořízení neupravené o oprávky a opravné položky.

Roční úhrn čistého obratu je výše výnosů, která se sníží o hodnotu prodejních slev. Hlavní část obratu tedy tvoří tržby z prodeje.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců se zjišťuje podle Zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě.

První skupinou účetních jednotek, které mají povinnost auditu svého účetnictví, jsou obchodní společnosti a družstva, které splňují kritéria stanovená zákonem. Zákon určuje 3 kritéria. Pokud obchodní společnost nebo družstvo splní v období bezprostředně předcházejícímu běžnému účetnímu alespoň 2 z nich, podléhá auditu. Pokud mluvíme o obchodní společnosti, je myšlena veřejná obchodní společnost, komanditní společnost a společnost s ručením omezeným. Výjimkou jsou akciové společnosti, kterým se zákon věnuje přímo.

Druhou skupinou účetních jednotek, které mají povinnost auditu, jsou právě již zmíněné akciové společnosti. Účetnictví akciových společností podléhá auditu, pokud splní alespoň jedno ze tří uvedených kritérií.

Třetí skupinou jsou zahraniční osoby, které jsou podnikateli a fyzické osoby, které splňují minimálně 2 z 3 kritérií uvedených v Zákoně o účetnictví.

Příklad:

Akciová společnost vykázala v roce 2007 v rozvaze k 31. 12. 2007 aktiva ve výši 28 mil. Kč. Čistý obrat společnosti byl v roce 2007 43 mil. Kč. Průměrný stav zaměstnanců 79.

Řešení:

Kritéria pro povinnost auditu Kritérium Limit (Zákon o účetnictví) Skutečně dosažené hodnoty Podmínka splněna?
Aktiva celkem = nebo > 40 mil. Kč 28 mil. Kč NE
Roční čistý obrat = nebo > 80 mil. Kč 43 mil. Kč NE
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců > 50 zaměstnanců 79 zaměstnanců ANO
Akciová společnost podléhá auditu, bylo splněno 1 kritérium.

Pozn.
Pokud bychom zadání upravili a jednalo by se např. o společnost s ručením omezeným, společnost by neměla povinnost auditu, protože platí, že u ostatních obchodních společností musí být splněna 2 kritéria ze 3.

Auditor
Auditor ověřuje účetní výkazy, zkoumá jejich pravdivost a správnost. Cílem je ověřit kvalitu vedení účetnictví. Auditor se zajímá především o shodu účetních výkazů s odpovídajícími právními předpisy pro vedení účetnictví. Ověřuje, zda údaje v účetních výkazech věrně zobrazují skutečnou situaci podniku.

Auditorem nemůže být jakýkoli účetní či daňový poradce. Skutečným auditorem je ten, kdo je zapsán v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR podle zákona č. 254/2000 Sb. o auditorech.

V seznamu auditorů si můžete najít vhodného auditora, případně si prověřit zápis auditora v seznamu. Pro vyhledání stačí vyplnit pouze PSČ a ze seznamu auditorů jsou vyhledáni auditoři, kteří působí ve vašem regionu.

Zdroj: http://www.podnikatel.cz/clank y/auditor-overi-spravnost-vase ho-ucetnictvi/

0 Nominace Nahlásit

Další odpovědi
Avatar uživatele
standa

Laicky řečeno auditor je ´osoba´, která zkontroluje zda je ÚČETNICTVÍ kontrolované firmy v pořádku.

Auditor má řadu dalších kontrolních rolí, ale kontrola účetnictví je nejdůležitější.

A v jakých firmách se audit nejčastěji dělá?

Takto otázka nestojí, audit je povinný ve firmách, kde je splněna, alespoň JEDNA z níže uvedených podmínek (to platí pro akciovky) nebo DVĚ podmínky (což platí pro ostatní SRO, družstva a ostatní obch.společnosti)

PODMÍNKY PRO POVINNÝ AUDIT:

1. aktiva více než 40 milionů korun
2. úhrn čistého obratu více než 80 milionů,
3. průměrný přepočtený stav zaměstnanců více než 50.

Zdroj: http://www.bdo.cz/html/publika ce/2002_1/poau.html

0 Nominace Nahlásit

Diskuze k otázce
Avatar uživatele
Monik5514

Záleží jaký audit je myšlen. Jestli účetní audit, tak odpovědi výše jsou víc než správné.
Zdroj: http://edmutilitas.cz/…

před 3245 dny Odpovědět Nahlásit
Avatar uživatele
standa

omlouvám se Annas..., vůbec jsem si nevšimnul její (správné) odpovědi :-(

před 4285 dny Odpovědět Nahlásit
Avatar uživatele
annas

Beru. Stane se. Jen jsem si říkala, co je špatně, když jste uvedl to, co já. Někdy člověk reaguje moc rychle.

před 4285 dny Odpovědět Nahlásit
Nový příspěvek
Zajímavé otázky v kategorii Vzdělání a práce