Avatar uživatele
slavie

Byt a rozvod

Moje sestra bydlí s manželem v bytě,který patří městu.Dali nějaký podíl peněz,o to se jim zmenšil nájem.Její manžel se odstěhoval,všechno ji nechal.Těď se chce rozvést.Jak to bude s bytem.Je to součást majetku?

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 0 před 5142 dny Sledovat NahlásitNejlepší odpověď
Avatar uživatele
alenka901

Občanský zákoník upravuje individuální práva nájmu bytu a také společné nájemní vztahy k bytu, za které jsou
považovany:

  • společný nájem bytu, vzniknuvší mezi jakýmikoliv osobami (§700–702 ObčZ)
  • společný nájem bytu manžely, jehož subjekty mohou být toliko manželé (§ 703–705 ObčZ)

Ve Vašem případě se tedy jedná o společný nájem bytu manžely, který je upraven v §703 – 705 ObčZ.
Právo společného nájmu bytu manžely zaniká jednak obecnými způsoby zániku nájemního práva k bytu uvedenými v ustanovení § 710 ObčZ, jednak smrtí jednoho z manželů. V případě smrti jednoho z manželů se jediným nájemcem stává přímo ze zákona pozůstalý manžel (§ 707 odst. 1 ObčZ). Je tedy vyloučeno, aby nájemní právo přešlo na další osoby, které s oběma manžely žily ve společné domácnosti, byť by to byly osoby blízké.

Jediným případem, kdy může právo společného nájmu bytu manžely zaniknout za trvání manželství pouze jednomu z manželů, je zánik v důsledku trvalého opuštění společné domácnosti jedním z nich (§708 ObčZ).

Trvalé opuštění společné domácnosti je možno obecně vymezit jako jednání vedené s úmyslem domácnost zrušit a již neobnovit.
Trvalé opuštění společné domácnosti je nejen úkonem faktickým, nýbrž i úkonem právním (ve smyslu ustanovení § 34 obč. zák.) a proto musí být také svobodným projevem vůle manžela, který domácnost opouští. O případ tohoto druhu nejde v případě, že opuštění společné domácnosti je motivováno snahou vyhnout se neshodám, ke kterým mezi manžely před opuštěním společné domácnosti docházelo a jejich opakování bylo možné reálně očekávat. Tomu na roveň se klade i jednorázový manželský konflikt takového charakteru a intenzity (např. hrubý fyzický útok), který by setrvání jednoho z manželů ve společné domácnosti činil do budoucna neúnosným.
Ve Vašem případě, kdy jste ve fázi rozvodového řízení a Vašim záměrem je vyhnout se konfliktům s manželem, nemusíte tedy mít obavy, že by se na Vás pohlíželo jako na osobu, která trvale opustila společnou domácnost a tím by Vám právo k bytu zaniklo.Ve Vaší situaci se bude vždy přihlížet k okolnostem za jakých jste byt opustila ( vyhrocené vztahy mezi Vámi a manželem v průběhu rozvodového řízení). Pouhé opuštění bytu nebude tedy bez dalšího stačit pro závěr, že jde o trvalé opuštění společné domácnosti a nebude mít za následek to, že by Vám měla Vaše práva k bytu zaniknout.
V případě (který je bohužel velmi častý), že se rozvedení manželé nedohodnou o tom, kdo bude nadále byt užívat, bude zapotřebí, aby jeden z manželů podal návrh soudu na určení dalšího uživatele (nájemce) bytu k příslušnému soudu. Soud určí, který z manželů bude byt dále užívat jako nájemce. Při rozhodování o dalším nájmu bytu vezme soud zřetel zejména na zájmy nezletilých dětí a stanovisko pronajímatele (§ 705 odst. 3 ObčZ).
Pokud se tedy s manželem po rozvodu manželství nedohodnete, kdo z Vás bude byt nadále užívat, budete muset podat k soudu v této věci návrh. Soud zruší společný nájem bytu a současně určí, který z Vás bude byt nadále užívat. Jelikož předpokládám, že Vaše společné děti budou svěřeny do Vaší péče, budete oproti manželovi ve věci získání nájemních práv k bytu ve výhodě.

0 Nominace Nahlásit

Další odpovědi
Avatar uživatele
Attack-design

záleží na dohodě, byt není jejich a zaleží na koho je psaná smlouva, majetek vyjma dědictví, restituce jde napůl

0 Nominace Nahlásit

Diskuze k otázce

U otázky nebylo diskutováno.

Nový příspěvek
Zajímavé otázky v kategorii Právo a zákony