Avatar uživatele
Pokročilý

Středomoří a starověk

Která mocná říše ovládala ve starověku celé Středomoří?

Uzamčená otázka – ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce.

Nejlepší odpověď

Avatar uživatele
Zlatý

1 V 11. století př.n .l. získali nadvládu v oblasti Středomoří Féničané (Fénicii tvořila skupina městských států, z nichž nejvýznamnější byly Tyros a Sidon), jejichž domovinou byl úzký pruh úrodného pobřeží dnešního Libanonu, na rozhraní starověkých kultur Egypta, Mezopotámie a evropského Středomoří.
2. Dále Kartaginci
3. Punské války
4. Vítězství v punských válkách stálo na počátku cesty římské republiky a později císařství za světovládou.

Féničané nevytvořli v oblasti Středozem žádnou říší.

Jedinou říší, která ovládla ve starověku Středomoří byla říše římská - Starověký Řím - Římská republika, Římské císařství, Východořímská říše a
Svatá říše římská

 

Další odpovědi:

Avatar uživatele
Zlatý

V staroveku o nadvládu v Stredomorí sa pokúšali rôzne národy, či kmeňové útvary. Väčšinou sa im podarilo ovládnuť len časť Stredozemného mora priliehajúceho k pobrežiu na ktorom sa nachádzali a ovládali ho.
Jediní komu sa podarilo ovládnuť územia okolo Stredozemného mora a tým aj vlastné more boli Rimania, ktorých moc siahala od Heraklových stĺpov na západe po Palestínu na východe a od Dunaja a Hadriánovho valu na severe po Atlas na juhu.

Doplňuji:
Malé zamyslenie nad pojmom "ríša"
"Říše je pojem používání v historii a politice označující rozsáhlý stát, který se zpravidla skládá z vícero politických, územních nebo etnických jednotek, nacházejících se v různém stupni závislosti
Z historického hlediska je možné rozlišit několik typů říší:
klasické (starověké) říše (Egypt, Persie, Řím,)
středověké říše..."
"Klasické starověké říše byly organizovány na základě různě centralizované nadvlády, většinou podpořené vojenskou silou. Dobytá nebo ovládnutá území byla na centru různě závislá. V některých případech došlo k jejich inkorporaci k říší pomocí vzniku provincií ovládaných úředníky z centra , jiná území byla ponechána pod kontrolou lokálních vládců, kteří byli učiněni vazaly centra. I přes technologická omezení především v oblasti komunikace a dopravy, byly starověké říše rozsáhlými státními útvary.
Říše vytvářely většinou velice heterogenní společnosti ve smyslu etnicity, kultury, jazyka a náboženství. V tomto kontextu se velice často hovoří o mnohonárodní společnosti."
vybraté z wikipédie:
http://cs.wikipedia.org/…


Avatar uživatele

Tak co tihle:

FéničanéZ Wikipedie, otevřené encyklopedie
Fénické obchodní trasy
Féničané byli semitský kmen, který osídlil krajinu podél pobřeží Syropalestinské oblasti. Jedním z nejdůležitějších fénických měst byl Týros, také zvaný Syr.

Féničané byli zdatnými obchodníky a kvůli obchodu podnikali dlouhé plavby po moři. Byli rovněž vynikajícími řemeslníky, obchodovali s výrobky z hlíny, skla, kovu a vyráběli bavlněné oděvy. Látky barvili nachovým barvivem (foinix = purpurová barva).

Na začátku 1. tisíciletí př. n. l. započala fénická kolonizace západního Středomoří (obchodní dostupnost). V roce 814 př. n. l. Féničané založili město a přístav Kartágo, které se později stalo významnou námořní mocností. V 7. století př. n. l. se Féničané dostávají i do Španělska a severní Afriky. Podle Hérodota údajně obepluli i Afriku (kolem roku 600 př. n. l.).

Velká kolonie Féničanů bylo Kartágo, které nakonec ovládlo západ Středozemního moře, ale tato mocnost byla zničena sérií punský válek a nakonec zničena (již v roce 122 př. n. l. na troskách města vzniklo římské město, rovněž s názvem Kartágo.).

Féničanům je připisován vynález hláskového písma (22 hlásek).[1] Nešlo o vynález v pravém slova smyslu - šlo spíše o završení nejméně několikasetletého vývoje písma v celé semitské oblasti, jak dokládají nálezy v oblasti i na Sinajském poloostrově (protosinajské písmo).


Doplňuji:
Pro věčné oponenty věcné doplnění, zkuste si přečíst odkazy a pak argumentovat bez emocí:
„Jejich nejvýznamnéjším městem bylo město Tyros, které bylo ekonomickým a politickým centrem FÉNICKÉ ŘÍŠE.“
"Nové Město“ jako kolonii Tyrosu. Carthago, nazývající se v té době také „Zářící město“, rozkvétá a stává se obchodní SUPERVELMOCÍ A RIVALEM ŘÍMA.
http://cs.wikipedia.org/…
http://tunisko.ulysses.cz/…
Féničané byli semitský kmen, který pocházel a původně sídlil podél pobřeží Syropalestinské oblasti (dnešního území Izraele, Palestiny, Libanonu a Sýrie), jinak nazývaného také Kanaán. Jejich nejvýznamnéjším městem bylo město Tyros, které bylo ekonomickým a politickým centrem fénické říše. Féničané byli zdatnými mořeplavci, ve 12. a 11. století př.n.l. zakládali obchodní osady na pobřeží severní Afriky na území dnešního Tu-niska, Alžírska, Libye, Ibérie, Maroka a zároveň také na Kypru, Krétě, Sardínii, Korsice, Sicílii a Baleárských ostrovech. Koncem 9. století př.n.l. se začínají Féničané obávat svého silného rozpínavého souseda, Asyřanů, a odplouvají na pobřeží severní Afriky, kde podle pověsti královna Ellisa (také Alissa či řecky Didó) zakoupila od berberského krále tolik země, na kolik se vejde jedna volská kůže. Ellisa ji nechala rozřezat na malé proužky a těmi označila velké území na pobřeží s přístupem k moři, kde Féničané zakládají roku 814 př.n.l. fénické město Kart Hadašt (Carthago) – „Nové Město“ jako kolonii Tyrosu. Carthago, nazývající se v té době také „Zářící město“, rozkvétá a stává se obchodní supervelmocí a rivalem Říma.

 

Diskuze k otázce

Avatar uživatele
Zlatý

annas

Dotaz zněl na říši... Takže úvodní věta: "Tak co tihle" nenavazuje na otázku.... Nebudu se z osobních důvodů vyjadřovat.,prpože c co u jednoho nevadí, u jiného ano. .

Nechytám nikoho za slovíčka, jak to dělá někdo jiný ... Je vhodnější napsat větu - neřešíme DÚ než takové zdůvodnění ...

Proč jsi tedy smazala mou odpověď, jak uvedl Dr.Axl? To je fér jednání?

Dr.Axl: Co to plácáš o Féničanech? Nevzpomínám si, že bych tam jak odpovídal, tak vkládal jakýkoliv příspěvek do diskuze. ( (V téže diskuzi by ses dočetla, že mazala hanulka a ocko, mne laskavě vynech)

Avatar uživatele

anonym

Pro ty, co prisli pozdeji, aby vedeli o co v teto diskuzi jde ... :
ocko vlozila pred an. odpoved ... :


ocko

Tak co tihle:

FéničanéZ Wikipedie, otevřené encyklopedie
Fénické obchodní trasy
Féničané byli semitský kmen, který osídlil krajinu podél pobřeží Syropalestinské oblasti. Jedním z nejdůležitějších fénických měst byl Týros, také zvaný Syr.

Féničané byli zdatnými obchodníky a kvůli obchodu podnikali dlouhé plavby po moři. Byli rovněž vynikajícími řemeslníky, obchodovali s výrobky z hlíny, skla, kovu a vyráběli bavlněné oděvy. Látky barvili nachovým barvivem (foinix = purpurová barva).

Na začátku 1. tisíciletí př. n. l. započala fénická kolonizace západního Středomoří (obchodní dostupnost). V roce 814 př. n. l. Féničané založili město a přístav Kartágo, které se později stalo významnou námořní mocností. V 7. století př. n. l. se Féničané dostávají i do Španělska a severní Afriky. Podle Hérodota údajně obepluli i Afriku (kolem roku 600 př. n. l.).

Velká kolonie Féničanů bylo Kartágo, které nakonec ovládlo západ Středozemního moře, ale tato mocnost byla zničena sérií punský válek a nakonec zničena (již v roce 122 př. n. l. na troskách města vzniklo římské město, rovněž s názvem Kartágo.).

Féničanům je připisován vynález hláskového písma (22 hlásek).[1] Nešlo o vynález v pravém slova smyslu - šlo spíše o završení nejméně několikasetletého vývoje písma v celé semitské oblasti, jak dokládají nálezy v oblasti i na Sinajském poloostrově (protosinajské písmo).
.....

Avatar uživatele
Zlatý

led

Došlo k malému omylu, zjavne si neuvedomila, že Féničania nikdy netvorili štátny útvar typu ríša.
Na jej obranu ale sa musím opýtať: koľko z vás poznalo pojem ríša v inom zmysle než kráľovstvo či novodobá Nemecká ríša? Na bežných školách sa tento rozdiel veľmi neučil.

Avatar uživatele

anonym

led, nikoliv omyl. Úmysl. Féničané skutečně ovládli Středozemní moře. Jasné upozornění pro tazatele "Tak co tihle?" dává srozumitelně najevo, že opět se tady pokládá otázka, která má řešit učení základní školy, že se dají tyto informace bez nejmenších problémů dohledat v googlu nebo na Wiki.
Školáci mají svůj vlastní server. www/domaciukoly.cz. Tak by jej měli lépe využívat a nezneužívat zdejší stránky. Zase tady máte o čem diskutovat. Začněte už jednou konečně jednat bez zbytečnéjho útočení proti sobě, ale s tím, že tady nenahrazujeme ani základku, ani pavlač (tím vykáním nemyslím Vás osobně a nerada bych, aby to takhle vyznělo).
Mimochodem - Dr.Axl můj úmysl pochopil, těch hádek mezi námi dvěma bylo už dost, aby pochopil moje jednání i myšlení. Takže vyčítat mu v tomto vmyslu "ulítnutí" není fér. Pokud se chcete strefovat do mne, tak za tuto odpověď nesu vlastní odpovědnost. Když Vám tak vadí, napíši-li tazateli: "Najdi si to na Wiki", tak prostě volím jinou metodu, aby zdejší ulejváci byli nuceni zapojit vlastní mozek při přípravě do školy". Nikdy za žáčky jejich práci nedělám - ukážu možnost. Použít ji už mají sami. Já nejsem učitelka, abych si musela na ni tady hrát. Snažím se mladé lidi naučit samostatnosti. Bez používání jejich mozků to nepůjde. Takže pokud máte za to, že je to špatná metoda, potom se mohu za ni jedině omluvit. Měnit ji ale nehodlám. Já za svou práci, ani za zdejší odpovědi, nehodlám přehrávat odpovědnost na druhé. Je to můj postoj, moje názory a pokud udělám chybu, tak i mé pochybení.
Je krajně nefér, když se tu strhne lavina útoků potom na jiné.
No a k inkriminované říši asi tolik - také to bylo Imperium Romanum, že? Čili Říše římská. Nebojte, chodila jsem do dějepisu a měla to navíc potuplováno čtyřmi ročníky latiny.
Děkuji Vám za Váš postoj. Patříte nepokrytě mezi Ty z nás, co se opravdu snaží o mírnění bouří a zbytečných šarvátek.

Avatar uživatele
Zlatý

annas

Tolikrát citovaný kodex - podle něj vysvětlení neobstojí.

"Není povoleno záměrně vkládat neužitečné odpovědi, které mohou uživatele uvést v omy".

Avatar uživatele
Zlatý

led

odpoveď ocka nebola neužitočná - aspoňn v dvoch prípadoch
v prvom prípade dostala palček
v druhom, to mu sím trochu rozviesť, donútila aj neškolákov otvoriť dejepis a pozrieť sa ako to vlastne je s tými Féničanmi :)

Avatar uživatele
Zlatý

annas

led, nezpronevěřujete se kodexu? :-))

Avatar uživatele
Zlatý

led

Určite a čakám za to veľký červený hroziaci palček.

Avatar uživatele
Zlatý

led

dokonca by som to mohla zovšeobecniť do vety:
Žiadna otázka ani odpoveď nie je neužitočná, podporuje totiž ľudské myslenie.

Avatar uživatele
Zlatý

annas

led, pochybuji. Když studeni žádají odpověď od někoho jiného, příliš nepřemýšle

I mnozí dospělí trvají na svém. I když šlo o říší, jsou přesvědčeni, že
"pojem středomoří má jeden z významů "vody Středozemního moře" (nikoliv rozsáhlá území v okolí moře, jak si to ti zbrklejší mylně vykládali) a v tom jsou historické prameny o Féničenech jednoznačné." :.))

Středozemí = Středomoří = název :-))

Avatar uživatele
Zlatý

annas

Šotek: nepřemýšlejí.

Avatar uživatele
Zlatý

led

Každá informácia sa ukladá kdesi v kútikoch mozgu, či chceme, alebo nie.
Iné je, ako tu už písal nejeden užívateľ, "nezaujíma ma to" a napriek tomu reagoval, teda čítal a ukladal do archívu svojho mozgu. neskôr sa môže táto informácia hodiť, napriek tomu, že si to vôbec neuvedomuje.
Veď, načo sa ľudia učia? odpoviem si sama, aby znalosti použili, keď ich budú potrebovať

Avatar uživatele
Zlatý

led

vašu otázku "Tak co tihle:..." som chápala naozaj ako otázku s vysvetlením. Použili ste spôsob, ktorý sme používali aj na škole, ak nám bolo niečo nejasné. (Nepamätám, či sa starovek a vôbec história, takto učil na Základnej škole, my sme mali to šťastie na strednej a veľa tém sme sa učili formou diskusie s domácou prípravou.)
Preto som doplnila vysvetlenie pojmu ríša. Koho to ďalej zaujíma si to ostatné už naštuduje sám.

Féničania, tak ako i ostatné vtedajšie národy, prirodzene boli poplatní dobe aj vojensky aj politicky. Kto nevládal bojovať, zahynul. Ale najväčšiu moc, tým boli práve pre ostatné národy nebezpeční, dosiahli nie vojenskou mocou, ale politikou a hlavne obchodom, čím sa ich "zákazníci" stali na nich závislí. Myslím, že ak by napríklad vojensky vyhrali v Púnskych vojnách nad vysoko organizovaným Rímom, boli by zanikli ako neskôr kočovní Bulhari medzi podrobenými Slovanmi.

Avatar uživatele
Zlatý

mosoj

Ocko, led oceňuji velice objektivní příspěvek.

Avatar uživatele

anonym

led ... ! ja jen doufam, ze se na to neptate me ! ..
my jsme na skole ( dle mych znalosti ) dejepis asi ani nemeli .. :(
ja boduji podle nicku , ale to vy neeerada slysite ... , ale u me by jste malinko ocicko mohla privzit. Jinak Vas nepustim na verejne zachodky. Mam nove zamestnani - nasel mi ho bolak ... :) -iv-

Avatar uživatele
Zlatý

mosoj

Sice jsi se přejmenovala na druhou iv, ale když si přečtu starší tvoje příspěvky hlava mně to nebere.
To došlo k rozvodu, otočil se vítr nebo to bylo jen plácání do toho větru ?

Avatar uživatele

anonym

mosoj, ja uz Vam odpovedela v te druhe diskuzi .. dr. jsem rada mela do te doby, dokud i on mela rad me a annas . :) pak se mu to u an. nejak v hlave obratilo a ja jsem se prestala ztotoznovat s jeho nazorem vuci an. a on s mym .. , tak proto ten rozvod. :( jenom by jsme se hadali :)
ale na tu dobu strasne rada vzpominam ... nechybel ani jemu humor. Ten se mu nejak ztratil ..
-iv-

Avatar uživatele
Zlatý

led

Doplňte si vzdelanie, máte na to možnosť priamo na pracovisku, nie každý má takú možnosť. Veď určite tam ´zákazníci´nechávajú aj noviny :)

Avatar uživatele

anonym

ale pokakane ... :))
-iv-

Avatar uživatele
Stříbrný

honza19hk

okopírovat půlku wikipedie umí každej bl... ale upravit to aby tam nebyly znaky editace, atd.. to už je pracné co?

Avatar uživatele
Zlatý

hanulka11

ocko hlavně že jsi vložila nesmysl a Axl tě obodoval ,to je super jak si tu hrajete do ruky , že se nestydíte a nezapomeň to smazat

Avatar uživatele
Zlatý

kropitko

:-D

Avatar uživatele
Zlatý

mosoj

Vagra tvůj diskusní příspěvek s čistým svědomím mažu já .

Avatar uživatele
Zlatý

vagra

Sice nevím proč, ale posluž si. Tím ale pravdu neumlčíš!

Avatar uživatele
Zlatý

vagra

Sice nevím proč, ale posluž si. Tím ale pravdu neumlčíš!

Avatar uživatele
Zlatý

vagra

Příspěvek smazán administrátorem.

  • Vložena před 1892 dny
Avatar uživatele

anonym

Nevim, co si oba mysleli !? Ze prijdou...., zakrici.... , at uz dame pokoj , ze jsme jako mali fracci a my vsichni sklapneme , okamzite prestaneme a jeste jim za to podekujeme ?
Nevim ani o jednom uzivateli, ktery by si zrovna z nich vzal priklad.
-iv-

Avatar uživatele
Zlatý

hanulka11

přiznám se .....že mě to naštvalo a tu otázku ocka jsem dala smazat - jsem zvědavá jestli bude navrácena -

Avatar uživatele

anonym

hanulko, myslite tu jeji " odpoved " ?
ted je hlavni, ze ta mladoucka
Monyszek snad nedostane zitra 5 !
:) -iv-

Avatar uživatele
Zlatý

hanulka11

-iv- promiň jasně že odpověď ,už jsem z toho zblblá

Avatar uživatele
Zlatý

annas

Vložila jsem r odpověď s tím, že Féničané nevytvořili ve Středozemí žádnou říši.

Dále posloupnost - Féničané, Kartaginci, Ounské války, Řínská říše - Staověký Řím. (Starověký Říín - Římská republika, Římské císařstvím, Západořímská říše, Východořímská říše, Svatá říše římská)

Jedinou říší, jak zní otázka, byla Říše římská ...

 

Zajímavé otázky v kategorii Vzdělání a práce

Přihlásit se

Položte otázku, odpovězte, zapojte se, …

začněte zde

Reklama

Kvalitní odpovědi v: Vzdělání a práce

Zlatý annas 2595
Zlatý Drap 1747
Zlatý quentos 1268
Zlatý ivzez 750
Zlatý mosoj 660
Zlatý gecco 618
Zlatý led 582
Zlatý hanulka11 566
Zlatý marci1 539
Zlatý Michal Kole 475

Zobrazit celkový žebříček

Facebook

 

Váš požadavek se vyřizuje, počkejte prosím.