Avatar uživatele
Eliiis

Otázky na dějepis

Chtěla bych se zeptat v kolika letech se Karel IV. vrecel do Čech,Jáký byl jeho první titul,Kolik měla Praha obyvatel za vlády Karla IV.,v jakém uměleckém slohu se stavělo za jeho vlády, jak se jmenoval most který stál v Praze před Karlovým mostem a kdy byla dokončena stavba ktedráli Svatého Víta

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 0 před 4296 dny Sledovat NahlásitNejlepší odpověď
Avatar uživatele
annas

Karel IV. - ( 14. 5. 1316 – 29. 11. 1378 ), čtvrtý římský a první český panovník tohoto jména. Od roku 1334 zastával úřad moravského markraběte, od 1341 byl mladším králem a o tři roky později se spolu s otcem zasloužili o povýšení pražského biskupství na arcibiskupství.

Sloh gotický, Juditin most, počet obyvatel se odhaduje asi na 40.000.Roku 1333 se vrátil jako kralevic Václav z Francie do rodné Prahy.

Stavba gotické katedrály byla zahájena dne 21. listopadu 1344. První stavitelé, Matyáš z Arrasu a později Petr Parléř, postavili chór s věncem kaplí, Svatováclavskou kapli, Zlatou bránu a spodní část hlavní věže.
Po staletí pak chrám zůstal nedokončen, přestože se někteří panovníci pokoušeli pokračovat ve stavbě. Hlavní věž byla završena renesanční helmicí a byla postavena hudební kruchta. Průčelí chrámu bylo provizorně uzavřeno.
Teprve ve 2. polovině 19. století zahájila Jednota pro dostavění chrámu sv. Víta opravu původní části a dostavbu katedrály v novogotickém slohu. V roce 1929 byl chrám slavnostně vysvěcen. Ještě v pozdějších letech byl upravován interiér katedrály.

Podle WIkipedie

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/K arel_IV.

0 Nominace Nahlásit

Další odpovědi
Avatar uživatele
panenka

ZDE JSEM VÁM VYHLEDALA REFERÁT O KARLU IV tak se mrknite.

Karel IV. Lucemburský, nejvýznamnější evropský panovník pozdního středověku, římský císař a český král, přezdívaný "Otec vlasti", nejstarší syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny, přichází na svět jako Václav 14. května roku 1316 v Praze. V roce 1323 je malý Václav, v souladu s lucemburskou tradicí, poslán na vychování k francouzskému královskému dvoru, kde při biřmování přijímá jméno Karel. V Paříži Karel získává rozsáhlé vzdělání, na tehdejší dobu je mimořádná jeho znalost jazyků - budoucí císař a král hovoří německy, francouzsky, latinsky, italsky, na prvním místě ale vždy uvádí češtinu. V letech 1330-1331 pobývá Karel IV. v Lucembursku, v letech 1331-1333 působí jako zástupce svého otce v severoitalské lucemburské signorii. Od podzimu roku 1333 Karel IV. spravuje České království místo nepřítomného otce a od roku 1334 vykonává úřad moravského markraběte.Od počátku čtyřicátých let je Karel IV. favoritem papežské kurie na hodnost římského panovníka proti císaři Ludvíku Bavorovi - i proto je pražské biskupství v roce 1344 povýšeno na arcibiskupství a je zahájena stavba metropolitní katedrály sv. Víta. Dne 11. července roku 1346 je pak Karel hlasy pěti kurfiřtů z volen ve Rhens na Rýně římským králem.Českým králem se Karel IV. Lucemburský stává o rok později, po smrti svého otce - 26. srpna je králem zvolen a 2. září je pak korunován. K této příležitosti dává Karel zhotovit novou královskou svatováclavskou korunu, později se pak podílí i na formulování korunovačního řádu.

Praha

Velké slávy dosáhla Praha v polovině 14.století, kdy císař Karel IV. roku 1348 založil Nové Město pražské. Praha se tehdy stala jedním z největších měst.

Mosty

Nejstarší kamenný most u nás, most Juditin, zbudovaný kolem roku 1170, už roku 1342 vzala voda. Zbyla z něj jen menší z malostranských mosteckých věží a pozůstatky jednoho oblouku na staroměstském předmostí jeho následovníka- Karlova mostu. Ten dal postavit Karel IV. svým dvorním stavitelem Petrem Parléřem. Základní kámen k mostu byl na radu učených astrologů položen roku 1357, a to 9.7. v 5 hodin 31 minut. Most je 520 m dlouhý, 9,5 m široký a v průběhu let na něm vznikla galérie 30 soch a sousoší. Ze staroměstského břehu chrání most Staroměstská mostecká věž, jedna z nejvýznamnějších památek české gotiky z doby Karlovi, na Malé Straně jsou to dvě věže- nižší z Juditina mostu a vyšší z doby krále Jiřího z Poděbrad.

Západočeský lázeňský trojúhelník

Naše nejznámější lázně leží v západních Čechách. Karlovy Vary založil údajně Karel IV.z četných horkých pramenů (až 73 C) je nejznámější Vřídlo.

Katedrály

Korunou našich svatostánků je katedrála sv. Víta na Pražském hradě. Původní románskou rotundu sv. Víta založil na tomto místě již kníže Václav v 10.století. Dnes je součástí základů chrámů.Gotickou katedrálu dal vystavět Karel IV. Prvním stavitelem od roku1344 byl Matyáš z Arrasu, po jeho smrti roku 1352 převzal dílo Petr Parléř.

Peníze

Pražské groše dal z kutnohorského stříbra od roku 1300 razit král Václav II.Groše byly skoro čtyřikrát těžší (3,8g) než denáry či brakteáty. 1325 zahájil Jan Lucemburský ražbu prvních českých zlatých mincí. Podle florentské předlohy se jim říkalo florény, po změnách provedených Karlem IV. DUKÁTY.

Karlova univerzita

Roku 1348 moudrý císař Karel IV., „aby věrní obyvatelé království, kteří neustále lačnějí po plodech vědění, nebyli nuceni se doprošovat cizí pomoci, nýbrž aby v království nalezli stůl již prostřený“, založil v Praze univerzitu, první ve střední Evropě.

Zdroj: http://www.odmaturuj.cz/dejepi s/karel-iv-4/

0 Nominace Nahlásit

Diskuze k otázce

U otázky nebylo diskutováno.

Nový příspěvek
Zajímavé otázky v kategorii Kultura a společnost