Avatar uživatele
Zlatomuska

Je nevyžádaný email trestný čin nebo přestupek?

Zajímalo, v jakém slova smyslu je nevyžádaný email trestný -tzn email jakého druhu a co se stane když někomu poslu email treba s reklamou, můzu mít z toho nějaký postih? Děkuji
Doplňuji:
Děkuji oběma:o), jsem fakt moc ráda, že jsem tento server našla

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 1Pro koho je otázka zajímavá? Tombik před 5078 dny Sledovat NahlásitNejlepší odpověď
Avatar uživatele
anonym

České trestní právo se sice na spamming vysloveně nedívá jako na trestný čin, avšak na toho, kdo se zaměřuje na tuto činnost, může být uvalen paragraf §178 Trestního zákona. Pokud tedy poskytne e-mailovou adresu spamerovi třetí osoba. A to jsou velmi časté případy. Pokuta může činit až 10 milionů korun. Zákon nějaký máme, ale je využíván?
Doplňuji:
Hlavně pro PRÁVNÍKA pana Standu !!!!!!!!!

§ 178 Neoprávněné nakládání s osobními údaji,

  1. Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje o jiném shromážděné v průběhu trestního řízení nebo v souvislosti s výkonem veřejné správy a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

(2) Stejně bude potrestán, kdo, byť i z nedbalosti, poruší právním předpisem stanovenou povinnost mlčenlivosti tím, že sdělí nebo zpřístupní osobní údaje o jiném získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
  2. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 porušením povinností vyplývajících z jeho povolání, zaměstnání nebo funkce.

Upravil/a: anonym

0 Nominace Nahlásit

Další odpovědi
Avatar uživatele
standa

NEVYŽÁDANÝ e-mail nebo-li nevyžádané obchodní sdělení (tak jak je toto definováno v zákoně č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti) NENÍ TRESTNÝM ČINEN.

Aby byla naplněna skutková podstata trestné činnosti, musela by se posuzovat nikoli „nevyžádanost“, ale „obsah“ (např. dětská pornografie, propagace fašismu ap.)

Pokud se vrátíme zpět k pojmu „nevyžádané“ obchodní sdělění, tak vám (jako fyzické nepodnikající osobě) za šíření takovýchto emailů nic nehrozí. Sankce přicházejí do úvahy pro právnické osoby. Srovnej s ustanoveními § 7 a § 11 zák. č.480/2004 sb. – viz zdroj)


To Bad:
§ 178 trestního zákoníku je o nečem jiném 🙂 „Porušování domovní svobody“
Doplňuji:
Bade,
já vím, že toto ustanovení v trestním zákoníku existuje, jen jsem chtěl trošku ´chytračit´ a naznačit, že ve znění zákona platném od 1.1.2010 to není § 178, ale § 180. A co je podstatné toto ustanovení bylo docela významně pozměněno oproti textu, který jste uvedl vy.
http://busines­s.center.cz/bu­siness/pravo/za­kony/trestni-zakonik/cast2h2d2­.aspx

Btw. v prvém odstavci § 180 je kromě jiného textík „které byly o jiném shromážděné v souvislosti s výkonem VEŘEJNÉ MOCI…“ no a to mi moc k osobě Zlatomušky jaksi nešlo, tak proto jsem tuto ´trestně-právní´ eventualitu pro odpověď na tuto otázku vyloučil

Zdroj: http://www.uo­ou.cz/uoou.as­px?menu=23&sub­menu=25

Upravil/a: standa

0 Nominace Nahlásit


Diskuze k otázce
Avatar uživatele
Michálek1245

Dobrý den, spíš si myslím, že by to bylo posuzováno jako přestupek. Samozřejmě ale záleží na tom nejzásadnějším a to je překročení nějaké hranice škody, která rozděluje přestupek od trestného činu. Na druhou stranu ale na spamming se dneska kouká hlavně ÚOOÚ a vzhledem k tomu, že to není ani přes snahu GDPR exaktně definováno, tak je hodně těžké s tím pracovat. Nějaké informace o tom najdete třeba i tady: https://kvalit­neseo.cz/unca­tegorized/e-mailing-jako-nastroj-primeho-marketingu/

Nový příspěvek