Avatar uživatele
dust8

Jaký je původ básně: "Stála basa u primasa"? Co je to primas?

Stála basa u primasa,

za kamnama stála,

jen primaska zatopila,

basa sama hrála.

Stála basa u primasa,

za kamnama stála,

když primaska zatopila,

basa sama hrála.

PS: Jak mohla basa sama hrát?

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Upravil/a: annas

Zajímavá 1Pro koho je otázka zajímavá? Kepler před 257 dny Sledovat NahlásitNejlepší odpověď
Avatar uživatele
annas

Odpoveď byla označena jako užitečná

Primas
Církevní výraz - (v katolíckej a anglikánskej cirkvi) arcibiskup sídliaci v mieste, kde bolo arcibiskupstvo najskôr zriadené, majúci prednosť pred ostatnými arcibiskupmi, hlavný, prvý arcibiskup v krajine
2. historický ve spisovném jazyce - prvý konšel v niekdajšej mestskej správe;
h

Shoduje se význam SK s významem v CJL.
https://slovnik.juls.savba.sk/…

Původ kontrabasu sahá do století XVI, pravděpodobně jako derivace jiného nástroje známého jako violone. JAž v XIX století kontrabas začal mít vlastnosti, které ho dnes definují, kombinující vlastnosti viola da gamba a housle. V těchto letech se jejich zařazení stalo běžným i v orchestrech.

Z Toho plyne, že orchestrech bylo kontrabasů víc. Stejně jako dnes hraje v orchestru p hráč prvnáí housle, tehdy byl primasem první basista. Svou basu měl uschovanou doma, zřejmě jeho žena si občas zkoušela zahrát.


V 60., letech se v SK objevilo slovo primáš pro prvního houslistu v lidové kapele Ale na rozdíl od primase,, slova latinského původu, slovo primáš pochází zmaďarštiny.

Zřejmě dříve v době, než se slovo dostalo do CJL, děti v se pomocí rytmické říkanky naučily jako součást hudební výuky poznávat basu.

Jen ještě uvádím, že primas byl ten, kdo byl první, třeba primarius orchestru, primář nemocnice., stejně jako přední havíř v předku, v porubě,,.

Z toho plyne, že basa nestála u primátora, pokud nebyl první basista. První basista byl první hráč na basu, stejně jako primáš je první hráč n housle v lidovém orchestru.,

Basa sama hrála - zřejmě vlivem rezonance tón dozníval. Neni na tom nic nezvyklého. Dříve byly domy spíše chladné, kamenné. Basa stála za kamny a při zatopení se začalo dřevo nástroje smršťovat a tím struny na base vydávaly zvuky.

Některé informace ověřené v Etymologickém slovníku.

Upravil/a: annas

1 NominaceKdo udělil odpovědi nominaci?dust8 Nahlásit

Další odpovědi
Avatar uživatele
seraphico

"Jako máme dnes ve vedení města radní, byli dříve tzv. konšelé. A ten nejmocnější z nich (něco jako dnešní starosta) se nazýval právě primas. No a primaska byla jeho žena.

Mimochodem slovo primas a primaska patří k už zmiňovaným historismům, jedná se o slova, která označují povolání, které v dnešní době už neexistuje."

Basa mohla hrát sama asi proto, že se jedná o dětskou písničku.😄

Zdroj: https://www.mojecestina.cz/art icle/2016030701-zastarala-slov a-v-detskych-pisnickach-a-rika dlech

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
Kepler

Taky se může jednat o místní název primáše - šéfa kapely. Zdá se mi pravděpodobnější, že se basa bude nacházet spíše v domě muzikanta, než někde na radnici.

0 Nominace Nahlásit

Diskuze k otázce
Avatar uživatele
annas

DDomníovám se, se, že odpivěd uživatele Seraphino je chybná. euvedl odkaz, i kdřž odpoivěd převzal z netu, ale nešlo o jazykovýl Konšel je středověklý výrtaz, bas, kontrabas až z dobyx . Možná někomu odpověd pomůže Není snadné vysvětliovat plvod slov, je třeba chápat širší souvislostil Nestačí jen opsat z netu, ale je třeba hledat souvislost, mezi dobou , kdy lpmnšeů= a kdy se začala používat
,

1l. Středovběk od r, 476 až do objevenoí Ameriky . – 1492.

2Kontrabas, ‘basa (největší smyčcový ná stroj)’, kontrabasový. Přes něm. Kontrabass z it. contrabbasso (viz :kontra a :bas)v

Kontrabas vznikl na začátku 16. století, kdy se formovala a hlasově rozmnožovala nástrojová skupina viola da gamba. Tehdy se kontrabas nazýval jako violon, či kontrabasová viola da gamba. Také počet strun a ladění byly odlišné. U violonů bylo běžné šesti- i sedmistrunné ostrunění. Jako klasické a oficiální ladění, vycházející z ladění viol da gamba je ladění D1-G-C-E-A-d. V klasicismu pak měl violon především čtyř- nebo pětistrunné ostrunění a užívalo se také tzv. vídeňského ladění F1-A1-D-Fis-A. V době romantismu ztratil violon pražce a užívalo se označení kontrabas. Existovaly také třístrunné kontrabasy, které však svou nepoužitelností brzy zkrachovaly. Dnes je běžné používat čtyř- nebo pětistrunné kontrabasy. Výjimky tvoří kontrabasy šestistrunné.

Kontrabas se rozšiřocvvarozšáířil a zdokonalil .v 19. století


1l. Středovběk od r, 476 až dobjevení Ameriky. – 1492.

2. ‘basa (největší smyčcový nástroj )’, kontrabasový. Přes něm. Kontrabass z it. contrabbasso (viz :kontra a :bas)

ontrabas

V 19. století velkou roli kontrabasista a skladatel Domenico Dragonetti (1763 – 1846), který pro sólový kontrabas zkomponoval deset koncertů.- Význmný byl i František Simandl

V letech 1855 až 1862 studoval hru na kontrabas u prof. Josefa Hraběte na Pražské konzervatoři, která se v 19. století těšila mezinárodnímu věhlasu ve vyučování hry na kontrabas. Po absolvování Simandl odjel do Vídně, kde nastoupil jako 1. kontrabasista c.k. Dvorní opery a po mnoho let byl aktivní jako předseda orchestru. Nadto byl více než 40 let (1869 až 1910) profesorem hry na kontrabas na vídeňské konzervatoři. V Blatné se od r. 2002 pořádá Mezinárodní kontrabasové bienále, které nese jeho jméno.

https://cs.wikipedia.org/…

Kontrabas (největší smyčcový nstroj)’, kontrabasový. Přes něm. Kontrabass z it. contrabbasso (viz :kontra a :bas)
https://cs.wikipedia.org/…


primas ‘první (hlavní) arcibiskup země’. Ze střlat. primas tv., pozdnělat. prīmās ‘předák, první po králi (kní žeti)’ od prīmus ‘první, nejpřednější’ (viz :prim, srov. :primáš, :primář, :premiér, :princ). primáš ‘první houslista lidové kapely’. Z maď. prímás a to asi odvozeno od něm. Prim, Prime či it. (viola) prim.

Význam slova tedy nejen jako předstasvitele obce či , arcipioskup, ale i pro první kteerý hraje prim, j e io jinde tzv,. předákem.

Původ slova prim - první housle; vedoucí úloha’. Přes něm. Prim, Prima tv. z it. (viola) prima tv. od lat. prīmus ‘nejpřednější, první’, což je 3. stupeň k prior ‘přední, přednější’ (2. stupeň). Základem je ie. kořen *per-, od něhož je i :pre-, :první, :přední,. aj.

Středověké hudební nástroje – basa mezi nimi nebyla.

Mezi středověké dechové nástroje patřila flétna, zobcová flétna, píšťaly, rohy, trouby, šalmaje. Drnkací strunné nástroje byla loutna a harfa. Smyčcovým nástrojem byla viola, rovněž existovaly rané verze varhan a houslí (nebo vielle). Klávesový nástroj byly především varhany a ve 14. Jednoduchý klavír.

google. com/search?q=středověké+hudebn oí+nástroje&oq=středověké+hude bnoí+nástroje+&aqs=chrome. . 69i57j0i13j0i22i30. 7544j0j15

Říká se, basa tvrdí muziku, je tedy opěrným systémem v muzice, . Takže i z toho plyne, že ten, kdo hraje na basu je důležitý, je primas, - primarlus, předák, . Od 2. pol. 20. toletí hlavní je primáš – především v lidové hudbě.


Václav Machek uvádí, že mohlo jíot nejen o školské výrzay prioma, primus), , ale i o převzetí umělecké čio vědecké, a to z latiny či románských jazyků.. Vznikly evropeismy – např. primarius kvarteta –v hudbě. To by i ve vztahu k basistoviv Hráči í patřili k potulným muzikantům. Rovněž Machek uvádí, že primáš je maďarský výraz, ve starším významu při původu z němčiny od prim = primas. Ale patřloí až do ě. Pol. 20. Století,.

A ti kluci Hajdaláci lkoupili si basu: nevěděli kam ji dáti, šli s ní ku primasu. A ta basa u primasa za kamnama stála: když primaska zatopila, basa sama hrála. 1) Šly muziky do Lazu, nesly s sebou basu; neměly jí kde nechat, jenom u primasů atd.apovod slova slova haťalák od hajdati, choditi, toulati se

Hajdalák, hajdalácký. Z hajdamák, což byl původně ukrajinský povstalec proti polské šlechtě vzbouřené proti Rusku. Z tur. hajdamak ‘lupič’ hajdati, toulati se, chodili, hýřiti, rozhazovati atd. )
lĎětská písen,. Kteréou zapsal K. J. Erben do zpěvníku. Jsou v něm romantické písně, kteríé s v době romantismu velmi rychle šířily.

Potvrzujje se , že potulnoí muzikanti si ve středověku nemohli uložit basu u konšelů, jednak kvůli tomu, že nástroj neexistoval a konšel, pokud přežil pojmenovánáíse těžko toulal jako potulný muzikant, jak vyplývá z druhé dětské rytmické písně.l


http://folksong.eu/…
byl kontrabasista a skladatel Domenico Dragonetti (1763 – 1846), který pro sólový kontrabas zkomponoval deset koncertů.- Význmný byl i František Simandl

V letech 1855 až 1862 studoval hru na kontrabas u prof. Josefa Hraběte na Pražské konzervatoři, která se v 19. století těšila mezinárodnímu věhlasu ve vyučování hry na kontrabas. Po absolvování Simandl odjel do Vídně, kde nastoupil jako 1. kontrabasista c.k. Dvorní opery a po mnoho let byl aktivní jako předseda orchestru. Nadto byl více než 40 let (1869 až 1910) profesorem hry na kontrabas na vídeňské konzervatoři. V Blatné se od r. 2002 pořádá Mezinárodní kontrabasové bienále, které nese jeho jméno.

https://cs.wikipedia.org/…

akontrabawss - (největší smyčcový nstroj)’, kontrabasový. Přes něm. Kontrabass z it. contrabbasso (viz :kontra a :bas).éto https://cs.wikipedia.org/…


primas ‘první (hlavní) arcibiskup země’. Ze střlat. primas tv., pozdnělat. prīmās ‘předák, první po králi (kní žeti)’ od prīmus ‘první, nejpřednější’ (viz :prim, srov. :primáš, :primář, :premiér, :princ). primáš ‘první houslista lidové kapely’. Z maď. prímás a to asi odvozeno od něm. Prim, Prime či it. (viola) prim.

Význam slovas nejen jakole, , ale i , arcipioskupa, ale i první ho, např. teho, kdo hraje hraje prim jako předák, prvnío houslista i a oprimarius orchesdtru. .

Původ slova prim - první housle; vedoucí úloha’. Přes něm. Prim, Prima tv. z it. (viola) prima tv. od lat. prīmus ‘nejpřednější, první’, což je 3. stupeň k prior ‘přední, přednější’ (2. stupeň). Základem je ie. kořen *per-, od něhož je i :pre-, :první, :přední,. aj.

Středověké hudební nástroje – basa mezi nimi nebyla.

Mezi středověké dechové nástroje patřila flétna, zobcová flétna, píšťaly, rohy, trouby, šalmaje. Drnkací strunné nástroje byla loutna a harfa. Smyčcovým nástrojem byla viola, rovněž existovaly rané verze varhan a houslí (nebo vielle). Klávesový nástroj byly především varhany a ve 14. Jednoduchý klavír.

google. com/search?q=středověké+hudebn oí+nástroje&oq=středověké+hude bnoí+nástroje+&aqs=chrome. . 69i57j0i13j0i22i30. 7544j0j15

Říká se, basa tvrdí muziku, , tudíž je opěrným systémem v muzice, . Takže i z toho plyne, že ten, kdo hraje na basu je důležitý, je primas, - iprom,arius, předák, vedoucáí. Od 2. pol. 20. Století hlavní je primáš – především v lidové hudběě


Václav Machek uvádí, že mohlo nejen o školské )prioma, prismus), , ale i čpřevzetí z latiny či románských jazyků.. Vznikly evropeismy – např. primarius kvarteta –v hudbě. To by odpovídalio i i ve vztahu k basistovi, kteří patřili k potulným muzikantům. Rovnwěž Machek uvádí, že primáš je maďarský výraz, ve starším významu při původu z němčiny od prim = primas. Ale patřloí až do ě. Pol. 20. Století,.

A ti kluci Hajdaláci l) koupili si basu: nevěděli kam ji dáti, šli s ní ku primasu. A ta basa u primasa za kamnama stála: když primaska zatopila, basa sama hrála. 1) Šly muziky do Lazu, nesly s sebou basu; neměly jí kde nechat, jenom u primasů atd.


Plvod slova haťalák od hajdati, choditi, toulati se

Hajdalák, hajdalácký. Z hajdamák, což byl původně ukrajinský povstalec proti polské šlechtě vzbouřené proti Rusku. Z tur. hajdamak ‘lupič’ hajdati, toulati se, chodili, hýřiti, rozhazovati atd. )
llDLlětská písen,. Kteréíou zapsal K. J. Erben do zpěvníku. Jasou v něm romantické oísněš a dětské říékanky.

Potvrzujje se , že potulnoí muzikanti si ve středověku nemohli uložit basu u konšelů, jednak kvůli tomu, že nástroj neexistoval a konšel, pokud přežil pojmenovánáí, se těžko toulal jako potulný muzikant, jak vyplývá z druhé dětské rytmické písně.l


http://folksong.eu/…

Nový příspěvek
Zajímavé otázky v kategorii Věda