Avatar uživatele
anonym

Jak dlouho může být nevyzvednutý doporučený dopis na poště?

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 1Pro koho je otázka zajímavá? panenka před 4902 dny Sledovat NahlásitNejlepší odpověď
Avatar uživatele
1popelka1

14 dní, před dovršením vám přijde domů znovu upozornění, že máte na poště dopis
Doplňuji:
Kontrolovala jsem si svou odpověď na stránkách české pošty a o jeden den jsem se sekla…omlouvám se.

Na poště je zásilka standardně uložena 15 dní. Odesílatel však může požádat o zkrácení na 3 dny nebo na 10 dní.
Je taky možné, aby si odesílatel lhůtu pro vyzvednutí zásilky prodloužil na jeden měsíc. Prodloužit si lhůtu pro vyzvednutí zásilky může také adresát, ale jen v případě, že toto odesílatel předem nevyloučil.

Upravil/a: 1popelka1

0 Nominace Nahlásit

Další odpovědi
Avatar uživatele
Džanička

Já jen doplním že se do té doby započítavají i soboty a neděle.A pokud to odesílatel umožňuje tak se dá lhůta prodloužit.

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
panenka

je to 10 dní po 10 dnech vám to poštačka hodí do schránky a tím se to dle zákona bere jako doručeno.Více o nevyzvednutí doporučeného dopisu nebo zásilky zde v odkaze

Zdroj: http://www.zby­nekmlcoch.cz/in­fo/pravo/nevyz­vednuta_soudni_ob­silka_nebo_ne­prevzeti_dopo­ruceneho_dopi­su_neni_resenim_­.html

0 Nominace Nahlásit

Diskuze k otázce
Avatar uživatele
Filip84

Bože, to jsou zase kydy!

Standardní úložní doba České pošty, s.p. (dále také „podnik“, v případě mezinárodního provozu „určený provozovatel země určení“) je 15 dnů, tj. kalendářních dnů.

Existují čtyři doplňkové služby: zkrácení úložní doby, prodloužení úložní doby, neprodlužovat lhůtu a neukládat.

Doplňkovou službu „zkrácení úložní doby“ může zvolit pouze odesílatel. Zvolí-li takovou doplňkovou službu, dopis bude na poště uložen 10 dní, tj. 10 kalendářních dní. Podle poštovních podmínek však lze sjednat i jinou kratší úložní dobu, než 10 dní, takže, podle disposic odesílatele, může být zásilka na úložní poště uložena 1 – 15 dnů.

Prodloužení úložní doby je možné jak na žádost odesílatele, tak na žádost adresáta. Zvolí-li takovou doplňkovou službu odesílatel, zaplatí za ní příplatek, a v takovém případě bude zásilka na poště uložena 30 dnů, tj. 30 kalendářních dnů. Požádá-li o to adresát, a zároveň to nevyloučil disposicí odesílatel, pošta prodlouží úložní dobu zásilky na 30 dnů, tj. opět 30 kalendářních dnů.

Zvolil-li odesílatel doplňkovou službu „NEPRODLUŽOVAT LHŮTU“, pak platí, že zásilka bude na poště uložena 15 dnů (opět kalendářních), a na žádost adresáta není možné tuto dobu prodloužit. Na žádost odesílatele ano, ale pak by šlo o tzv. změnu poštovní smlouvy, ta je v zásadě u vnitrostátních zásilek možná za poplatek, tj. odesílatel by změnil poštovní smlouvu tak, že by zrušil doplňkovou službu „NEPRODLUŽOVAT LHŮTU“.

Odesílatel může zvolit doplňkovou službu „NEUKLÁDAT“, v takovém případě uložení zásilky na úložní poště není možné a podnik smí zásilku dodat pouze v ten den, kdy se pokusil o doručovací pokus. To neplatí, je-li adresou zásilky adresa ohlašovny, tj. má-li dotyčný trvalý pobyt na obecním úřadu. Pak podnik zásilku uloží na úložní poště, ale pouze ten den, kdy vykonal doručovací pokus (a takové uložení se nevyznačuje na dodejce, zvolil-li odesílatel tuto doplňkovou službu).

V případě mezinárodního provozu se řídí úložní doba ustanovením čl.RL147 odst.5.3 Řádu listovních zásilek UPU, který je přílohou č. 4 Světové poštovní Úmluvy UPU, Addis Abeba, 2018.

Platí, že určený provozovatel země určení uloží po dobu stanovenou jeho předpisy, u nás tedy 15 dnů. To neplatí, uvede-li odesílatel na obálce, v jazyku známém v zemi určení, že si přeje zásilku uložit pouze po kratší dobu; tuto disposici odesílatele musí poštovní správa země určení bezvýhradně respektovat. Zároveň platí, že úložní doba nesmí být delší, než 1 měsíc, s výjimkou případů, kdy to umožňuje poštovní správa země určení, a kdy to poštovní správa země určení považuje za nezbytné k doručení zásilky, pak to může být až 2 měsíce.

Jednoduše řečeno, neuvede-li odesílatel mezinárodní zásilky disposici na obálku, platí pro ní standardní úložní doba podniku, tj. 15 dnů, kterou lze na žádost adresáta prodloužit až na 30 dnů. Uvede-li disposici odesílatel, pak je-li v rozsahu 1 – 30 dnů, určený provozovatel země určení ji musí respektovat a změna disposice na žádost adresáta není možná.

Avatar uživatele
1popelka1

JJ, Panenka odpověděla na něco trochu jiného. Ale to se stává, je se taky občas přehlídnu.

Annas, ale že nám těch 14/15 dní dalo zabrat 🙂 Hlavně, že jsme tak poctivé a odpovědi po sobě kontrolujem, nerada bych poradila špatně.

před 4902 dny Odpovědět Nahlásit
Avatar uživatele
annas

Máte pravdu Popelko, zdánlivě jednoduchá věc. Věděla jsem, že se dopis uschovává 14 dnů, ale je to 15, jak jsem obě zjistily.

Trochu mě zmátl panenčin odkaz, četla jsem odpověď právníka nepozorně. Proto jsem zmatkovala, jenže diskuzi nelze smazat, takže jsem psala na pokračování.

před 4901 dny Odpovědět Nahlásit
Avatar uživatele
1popelka1

Ještě jsem zapomněla vložit odkaz, ať si třeba nemyslíte, že jsem si to vycucala z prstu 🙂:
http://www.cpos­t.cz/cz/sluzby/psa­ni/cr/doporuce­na-zasilka-id222/,
ale trochu mě utěšuje, že nejsem sama, kdo si byl jistý 14-ti dny, viz. bod od Annas a souhlas Džaničky. 🙂

před 4902 dny Odpovědět Nahlásit
Avatar uživatele
annas

Znova jsem si prošla odpovědi, protože jsem sama našla, že lhůta pro uložení zásilky je 14 dnů, jak uvedla Popelka a Džanička.

Panenka uvedla odkaz, podle něhož platí, že když si adresát nevyzvedne doporučenou zásilku, po 10 dnech se považuje za doručenou. Pošta ji ale musí uschovat ještě 4 dny (tedy celkově 14 dnů) a pak s ní naložit …

Takže jde o dvě věci.

před 4902 dny Odpovědět Nahlásit
Avatar uživatele
annas

Omlouvám se. Upravuji svou odpověď. Uvedla jsem poslední nepřesnou větu. Nečetla jsem pozorně. Diskuzní příspěvek totiž nejde smazat. PLATÍ TATO ODPOVĚĎ.

Panenčín odkaz se týká soudních obsílek. CItuji: Nezastihne-li doručovatel adresáta, písemnost uloží a adresáta vyzve, aby si ji ve lhůtě 10 dnů vyzvedl. Pokud si adresát nevyzvedne zásilku, považuje se 10. den za den doručení. Pokud není v místě doručení poštovní schránka, vrací se písemnost soudu a ten ji vyvěsí na úřední desce. Odepře-li adresát nebo příjemce písemnosti přijmout doručovaný dokument, považuje se dopis
automaticky za doručený.

Zatímco obyčejný doporučený dopis musí pošta uschovat 14 dní (opravila jsem) 15 dní. Odpověďi Popelky a Džaničky jsou správné.

Takže dvě různé věci.

před 4902 dny Odpovědět Nahlásit
Avatar uživatele
annas

Dnes píši na etapy – doporučenou soudní zásilku.

před 4902 dny Odpovědět Nahlásit
Avatar uživatele
annas

Přepsala jsem se 15 dní.

před 4902 dny Odpovědět Nahlásit
Nový příspěvek