Avatar uživatele
Dvorní šašek

Existuje něco jako objektivní pravda, objektivní informace, když každý člověk na danou věc pohlíží subjektivně?

Zajímavá 1Pro koho je otázka zajímavá? da ny před 11 dny Sledovat Nahlásit



Odpovědi
Avatar uživatele
Lotr2008

Rychlost světla je absolutní.

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
da ny

Asi ano. To je asi otázka do „pranice“ ;D
Až filosofická ;D

„Objektivní pravda a postmoderní filozof“

„V přírodních vědách má objektivní pravda vysoký kredit. Pevně byl o její existenci přesvědčen Albert Einstein.“
„Objektivita pravdy má u Poppera dvojí důvod. První spočívá v autonomii, kterou pravda následně získává životem ve společnosti.
Druhým důvodem pro objektivní charakter pravdy je její vazba na skutečnost světa materiálních objektů, Popperův svět 1. Prostředníkem mezi světem 1 a 3 je svět subjektivního vědomí jednotlivých lidí, Popperův svět 2.“

„Proč? Protože pravda vázaná na smyslovou zkušenost je objektivní a dáte-li přednost konsenzu, mohlo by se vám to příště vymstít. (To příště ovšem může nastat za libovolně dlouhou dobu.) „

„Mít objektivní názory a přesvědčení znamená podle Sira Poppera neodchylovat se od evidence, kterou nám poskytují smysly a přístroje. O tom, jak chápat pravdu v matematice nebo logice, nám jeho pojetí mnoho neřekne. Jsou však i jiné způsoby jak získat přesvědčení, jež má jistou objektivitu. Například rozumový argument.“
https://vesmir.cz/…

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
Filip84

Jednotlivé definice pravdy jsem zde vykládal snad 100x, primárně se vždy odkazuji na: https://www.odpovedi.cz/….

Dobře, tak to tu zkopíruju, zase:

Filosofie pojmu "pravda":

Druhy pravdy:
a) absolutní - neměnná, založená na faktech, či důkazech,
b) relativní - založená na konkrétním pohledu (k tomu: relativnismus, kulturní relativismus),
c) objektivní - nezávislá na subjektu,
d) subjektivní - závislá na osobě.

Theorie pravdy:
a) Aristotelova adekvační theorie pravdy: - pohlíží na pravdu, jako shodu mezi poznáním a skutečností (věcí),
b) koherenční theorie pravdy: - pohlíží na pravdu jako na koherentní řadu výroků,
c) konsensuální theorie pravdy Charlese Pierceho: - pohlíží na pravdu jako na cosi, na čem se shodne určitá skupina lidí, např. kompetentní odborníci,
d) pragmatismus - vnímá pravdu jako úspěch praktických důsledků myšlenky, tj. je totožná s užitečností,
e) boží pravda - skutečnost definovaná bohem a výroky, které ji popisují,
f) theorie prázdnoty - buddhistická, podle které je veškerá jevící se existence prázdnou a pomíjivou illusí, bez jakékoli vnitřní podstaty,
g) theorie konsensu = pravda je to, na čem jsme se dohodli,
h) theorie většiny = pravda je to, čemu věří nadpoloviční většina,
i) pravda auitority = pravda je to, co řekne strana, soudce, centrální server, Bybel, či jiná prasečí hlava,
j) theorie vědecké methody - pravda je to, co bylo opakovaně potvrzeno dobře navrženým experimentem.

Do toho ještě pravdivostní paradoxy.

Obecně se velmi liší nazírání na pravdu křesťanské, antické, buddhistické a materialistické. Já mám materialistické (tj. uznávám objektivní materiální pravdu a pravdu pragmatickou), takže o ničem jiném se se mnou moc diskurs vést nedá - vnímám to jako neprokazatelné nesmysly.

Až si to nastuduješ a ujasníš si, jakou pravdu hledáš, polož otázku znovu. Pokud to, tedy, budeš potřebovat a neodpovíš si sám.

https://cs.wikipedia.org/
https://dspace.cuni.cz/
https://digilib.phil.muni.cz/
https://digilib.phil.muni.cz/
https://dspace5.zcu.cz/
http://librinostri.catholica.c z/…
http://librinostri.catholica.c z/…
http://librinostri.catholica.c z/…
http://librinostri.catholica.c z/…
http://librinostri.catholica.c z/…

Subjektivně můžeš nazírat na subjektivní vlastnosti a věci.

Objektivní pravda je, že nyní, v 11.30 p.m. SEČ, je u nás, podle mého teploměru, venku -3.0 °C.

Je to objektivní pravda, protože v daném místě, a v daném čase, bylo provedeno měření a toto je výsledek měření.

Není to pravda absolutní, z povahy věci ani nemůže být, protože neexistuje na světě teploměr, který by měřil se 100% přesností, vždy bude nějaká tollerance.

Subjektivní pravda bude, jestli je chladno, nebo teplo. Jednomu bude chladno (Uganďanovi), druhému bude teplo (Jakutovi).

Jestli má někdo názor, že by venku nemuselo být -3.0°C, ale že by mohlo být i +5.0°C, co můžeme vědět, tak je blbec, protože si stačí šlápnout na listí, jak křupe pod nohama, nebo se podívat na trávu, jak je ojinovatělá.

Jestli má někdo názor, že je teplo, je bezpředmětné s ním o tom polemisovat, protože jde o jeho subjektivní pocit a polemika o subjektivním pocitu je bezpředmětná. Ale má právo takový názor mít. Akorát nechápu, k čemu bude užitečné, budu-li o něm zpraven.

Výše máš dost studijního materiálu, nevím, co víc k tomu, pořád dokolečka dokola, psát. Vlastně je to až banálně prosté. :-)

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
Pepa25

Asi posté na tomto webu píšu, že fakta jsou objektivní a názory subjektivní ...

0 Nominace Nahlásit

Diskuze k otázce
Avatar uživatele
da ny

Pepa25
„… na tomto webu píšu, že fakta jsou objektivní a názory subjektivní .“
Podle níže uvedené definice je pravda, založená na faktech ABSOLUTNÍ, ne objektivní…. I kdybys to tady psal 100x. ono je vše jinak ;) Asi hned tak nic není ideální, objektivní….
„Pravda může být: absolutní - neměnná, založená na faktech či důkazech. relativní - závislá na konkrétním pohledu, viz relativismus a kulturní relativismus.“
https://cs.wikipedia.org/…
PROLÉM je, že i fakta se mění. Ve vědě, v historii, ve všem……
„Objektivismus je integrovaným systémem definujícím abstraktní principy, jimiž by se měl člověk řídit ve svém myšlení a jednání, má-li žít životem hodným člověka ...“
ABZ - objektivizmus, objektivismus
Význam:: postoj, podle něhož se vědecký výzkum musí řídit ryze objektivními kritérii a zdržovat se jakéhokoli subjektivního hodnocení

Avatar uživatele
Dvorní šašek

Nečekejte od Pepy odpověď, jemu je jiný názor žel lhostejný. Jinak máte pravdu.

Avatar uživatele
Pepa25

Kde byla otázka? Moje odpověď na původní otázku je doufám jasná: samozřejmě, že existuje objektivní pravda. Je to koncekonců i v té odpovědi (citaci) da ny: "„Pravda může být: absolutní - neměnná, založená na faktech či důkazech." Takže nevím, co řešíte (kromě rýpání do mě ...)

Avatar uživatele
Dvorní šašek

Objektivní pravda? To je gól...

Avatar uživatele
Dvorní šašek

A kdo tu objektivitu určuje? Mnohá vědecká fakta byla v průběhu dějin vyvrácena.

Avatar uživatele
da ny

Pravda ;D Objektivita má patrně omezenou životnost, v dané společnosti. ;D
Možná je to jen slovo.... výplod filosofie a slovo do té "pranice". ;D

Nový příspěvek