Avatar uživatele

Často se setkávám s problémem u chovatelů psů. Mluvnicky správně je "chovatelská stanice" nebo "chovná stanice" ?

Certifikát o chráněném názvu CHS zní "chovatelská stanice", ale běžně nebo běžněji se užívá "chovná stanice". Předpokládám, že "A" je správně, protože se zabýváme chovatelstvím a ne chováním. Také ale chovem.
Jaký termín je mluvnicky správně a jaké je zdůvodnění?
Doplňuji:
http://www.ifauna.cz/…

Uzamčená otázka – ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce.

Nejlepší odpověď

Odpoveď byla označena jako užitečná
Avatar uživatele

Otázka je zavádějící částečný chyták, neboť používá logického klamu spočívajícího ve spojování odborného termínu a mluvnice, což jsou dvě odlišné a nesourodé kategorie.
Není divu, že laická veřejnost se nechá snadno nachytat.
Raději si tedy zopakujme základní pojmy, abychom netápali v prostém pojmosloví:

Termín, odborný termín, technický termín, terminus technicus jsou výrazy označující jazykový výraz (slovo nebo slovní spojení), který má v určitém oboru specifický, ostře vymezený význam, často odlišný od základního a obecného významu, nebo obecně odborné označení v daném oboru zaužívané.
http://cs.wikipedia.org/…

Pojem "Chovatelská stanice" je zcela specifický a jednoznačný, poprvé použit již v počátcích chovatelství na našem území v r. 1930, s celostátní působností pak od r. 1957. Odvíjí se od registrace chovatelů v jednotlivých svazech a klubech, s jasnými pravidly a "CHOVATELSKÝM ŘÁDEM", na rozdíl od obecného pojmu chovná stanice (též chovka, odchovna, pěstírna apod.), kde se jedná o živelné a často komerčně privátní chov např. hlemýžďů, kalifornských žížal pro rybáře apod.

Chovatelská stanice (zkráceně jen CHS) je úředně uznané místo na chov čistokrevných zvířat určitého druhu. V nejčastěji se objevují CHS pro kočky a psy.
http://cs.wikipedia.org/…

Mezinárodní kynologická federace, jejíchž jsme členy prostřednictvím ČMKU vydává v rámci celé této federace certifikáty na mezinárodně chráněné názvy chovatelských stanic psů. Vydaný certifikát zní na chovatelskou stanici....chovatel jejim prostřednictvím je povinen se řídit chovatelským řádem. www.cmku.cz

„Tak ono je česky správně - jazykově - obojí, jak chovná tak chovatelská stanice. Ale zavedená terminologie je chovatelská stanice pro celkově prezentaci registrovaného chovu, chovná stanice se používá spíš u hospodářských nebo pokusných chovů jako označení budovy, zařízení, kde probíhá chov, a u plemenných zvířat se používá chovný, chovná.“
"Ano, Ústavu pro jazyk český je zcela jedno, jestli si zavedli chovatelů psů termín chovatelská stanice nebo chovná stanice, česky je obé správně."

Ale kdyby bylo terminologicky jedno jestli je to chovná nebo chovatelská stanice, tak by se v zápisním řádu ČMKU nepsalo výhradně o CHOVATELSKÝCH STANICÍCH.
VIII. Chovatelská stanice
1. Evidenci chovatelských stanic vede ČMKU.
2. Chovateli může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je osobní a celoživotní.
3. Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. Tento název nelze měnit.
4. Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18ti let, která je plně způsobilá k právním úkonům.
5. Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména jedince.
6. Převod chráněného názvu chovatelské stanice jinému chovateli je možný děděním nebo smluvním postoupením.
7. Registrace chovatelské stanice zaniká : a) písemným prohlášením jejího vlastníka o zrušení b) úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice.
8. Změny jména nebo bydliště majitele chovatelské stanice musí být do jednoho měsíce po změně ohlášeny evidenci chovatelských stanic ČMKU.

http://cs.wikipedia.org/…
Doplňuji:
Např. pro amatérské chovy zparchantělých kříženců na kšeft a poškozujících renomé tradic české kynologie, se mezi pejskaři říká pejorativně "množírny", byť podle mluvnice si samotní "podnikavci" též mohou přisvojovat alibistické sousloví chovná stanice.
(Je jen logické, že nikdy nemohou mít ani registraci, ani uznávané papíry původu).

Zdroj: http://prirucka.ujc.cas.cz/?sl ovo=chovatelsk%C3%BD&Hledej=Hl edej

 

Další odpovědi:

Avatar uživatele
Zlatý

Podle slovníků definice:

chovná stanice - určená pro chov; plemenná: chovná stáj, chovný dobytek.

chovatelská stanice - kde se chovají zvířata, kde se pečuje o chov zvířat: chovatelská stanice hospodářských zvířat, loveckých psů, včel.
-----

Chovná nebo chovatelská stanice?
Jedno vysvětlení - Mgr. Kateřina Čechová

Zabrousíme tedy na chvilku do lexikologie a slovotvorby, abychom se zamysleli nad tímto označením. Přestože Výkladový slovník jazyka českého uvádí název chovatelská stanice, nedomnívám se ani zdaleka, že toto označení je správné.

Předně vyjděme z formuláře, na kterém si žádáme o mezinárodní chránění chovu a vycházejme tedy od slova chov. Stanici si apriorně nezřizujeme proto, abychom se stali chovateli, nýbrž pro to, abychom si nechali chránit název našeho chovu. Je to tedy stanice zřízená pro chov a od toho pak stanice chovná. Chovatelská by byla tehdy, kdybychom si nechali chránit název svého chovatelství. Přídavné jméno chovný je tedy odvozeno od substantiva chov, zatímco u chovatelský je ještě činitelská přípona -tel, tedy slovo již od substantiva chov jednou odvozené. Základem slova, ze kterého se dále odvozuje chovná stanice je tedy -chov-, z toho pak např. odchovna (také by nemohla být odchovatelna). -tel přípona je příponou činitelskou, lze ji tedy použít pouze k tvorbě slova, ve kterém je aktér a daný výraz s aktérem přímo souvisí. Stanice je chovná, jelikož je v ní realizován chov, ano lze namítnout, že prostřednictvím chovatele - ale až prostřednictvím, nikoliv však bezprostředně, čímž nelze použít činitelskou příponu (čili sufix) -tel. Stanice, kde se koná chov, stačí jednoznačně pojmenovat normálním slovotvorným postupem, kdy se vytváří adjektivum sufixem -ný, -ná, -né. Chovatelské mohou být plány, chovatelské může být úsilí, chovatelské mohou být úspěchy, stejně jako je výuční list, nikoliv vyučitelský - přestože se výuka realizuje prostřednictvím učitele, tedy slovo se stejnou činitelskou příponou. Stejně tak by nám neznělo, kdybychom místo "výchovný ústav" používali "vychovatelský ústav".

Výraz chovatelská stanice se však vztahuje k osobě, nikoliv k samotnému procesu, kterým chov je. Logičtější je tedy označit stanici podle děje, který zde probíhá, totiž k chování a odchovávání.

Pevným vodítkem nám také budiž doklad nad doklady - rodokmen. Zde je v hlavičce jasně napsáno: Jméno - Chovná stanice. De facto by nebylo o čem diskutovat, proto mě stále zaráží, že lidé a dokonce i chovatelé stále používají výraz "stanice chovatelská". Ano, sama Plemenná kniha v tomto jednotná není, jelikož žádost o mezinárodní chránění chovu odevzdáváme na "Registr chovatelských stanic", zatímco v hlavičce rodokmenu se striktně objevuje "chovná stanice".

Ano, každý jazyk je útvar velice živý a tvárný, je třeba neustále jej proměňovat. Tady však bude třeba ustanovit jen jeden výraz a brát ho jako závazný, abychom nemuseli nejistě psát ch.st., ale s jistotou napsali chovná. Notabene jednou ze základních vlastností jazyka je sklon ke zkracování výrazů a k lepší pojmenovatelnosti. Zde se nám v souladu se všemi pravidly nabízí příležitost udělat navždy tečku za chovatelskými stanicemi.

http://www.spicove.cz/…
Doplňuji:
Ještě z pohledu tvoření slov, tedy jazykově.
chov-ný - přípona -ný. - vlastnost, který vyplývá ze základového jména, tedy chovu = co je chováno, určeno na chov - chov dobytka, důbeže.
Jinak také chovný = plemenný, chovný druh dobytka

chovatel - je odvozený od slovesa chovat - slovesný základ chova-tel = název činitelský - chovatel něco činí = chová zvířata, pečuje o chov zvířat. Přídavné jméno chovatel-ský = pečující o hospodářská zvířata.
-----
Podle jazykového významu bych řekla, že v chovatelské stanice by se tedy nemusela chovat zvířata na plemeno, zatímco v chovné ano.


Avatar uživatele
Zlatý

Nejsem Annas, ale řekl bych, že chovatel má chovnou stanici.
Jsou totiž chovné druhy zvířat, ne chovatelské.
Názor


Avatar uživatele

Kamarádka v Hladkých Životicích chová flanderské bouviery a jako chovatelka má chovnou stanici.


Avatar uživatele
Zlatý

Chovná stanice.

 

Diskuze k otázce

Avatar uživatele

anonym

Nečekané pozdvižení u otázky, u které jsem čekala nějaké vyústění podpořené ofic. autoritami a ne osobní názory natož osočování.
Já mnoho let používám výraz "chovatelská stanice", protože se považuji za chovatele-chovatelku . Název "chovná stanice" mi podsouvá možná nesprávné a nepoužívané slovo "chovač- chovačka". Možná se mýlím, ale dokud se mi nedostane rozřešení z odborných pramenů (Ústav pro jazyk český atd.) a argumentace, zůstanu u toho mého, za těch mnoho let zažitého výrazu.

Avatar uživatele
Zlatý

led

Možno od veci...
niekedy aj u jazykov prevládajú zvyklosti nad gramatikou. Zostaňte u toho, čo máte na papieri.

Avatar uživatele
Bronzový

gagaga

Muzu se zeptat, za co dostal Dr. nominaci ? Ja jen doufam, ze ne za ty zparchantele krizence .. jednoho takoveho v rodine totiz mam .. ;(
-iv-

Avatar uživatele
Zlatý

annas

ÚJCAV potvrzuje správnost "chovatelská stanice".

Jazykové informace vždy ověřuji ve slovnících, tato je z SSČ. Bohužel nemohu doložit, protože jde o tištěnou knihu.

Včera jsem čerpala z PSJC a SSJC. Významy stejné, jako jsem uvedla v úvodní definici. Ale řekla bych, že podrobnější vysvětlení je v SSC.

Chtěla jsem doplnit ráno včetně významu přípon, protože diskuzi jsem nečetla.
Včera odpoledne se mně rozbolela hlava, takže jsem měla i zpomalené reakce.

Že jde o chovnou stanici, uvedli další odpovídají. Já to netvrdila.
Kdysi se chovná "stáj" užívala např. u plemenných býků. Majitel dovedl krávu v případě potřeby na námluvy a zajistil si pptomstvo.

-----
Jak jsem uvedla – chovatel = chová zvířata. Chovatelský – k chovatelství = činnost chovatelů.

Chovatelská stanice = činnost chovatelů, kteří pečují o zvířata. Vztah k druhu, tedy k chovateli = přídavné jméno druhově přivlastňovací, odvozuje se od druhových jmen lidí – ředitel, manžel, král, chovatel atd. Takže chovatelská stanice má vztah k chovateli, jak uvedla i autorka článku. .

Chovná stanice je stanice, v níž jsou zvířata určená jen k chovu = plemenná. Přípona – ný = obecně hodnotící význam, dějový, účelový.

Z hlediska původu - chovatelská stanice se vztahuje k chovateli, k jeho péči o zvířata, která si třeba koupí majitel jen tak pro radost, ale i pro další chov. ŠIrší pojem.

Chovná stanice - užší pojem - mělo by to být tak, že chovatel se stará o zvířata, která prodá dalšímu uživateli a ten je bude dále rozmnožovat.

Možná to tak v praxi nefunguje, ale uvádím význam z pohledu jazyka.

Avatar uživatele

anonym

Potřebovala bych pregnantní odpověď z jazykového hlediska. Na certifikátu mám a Svaz chovatelů používá výraz chovatelská stanice. Chovatelské zařízení je jasné, ale chráněný název v certifikátu zní
na chovatelská stanice, protože se údajně zabýváme chovem (ne chováním-tedy pochováním ve smyslu "mazlení) psů (zvířat).

Avatar uživatele

anonym

Mám mezinárodně uznaný název chovatelské stanice a musím dodržovat chovatelský řád. Tak mi logicky vychází chovatelská a ne chovná stanice.

Avatar uživatele

anonym

Argumentační klam (též řečnický trik) je v řečnictví takový výrok, jehož smyslem je porazit či přesvědčit oponenta bez ohledu na pravdivost zastávaných názorů. Podstatou argumentačního klamu bývá nenápadné po-rušení pravidel logického důkazu, působení na emoce místo na rozum, případně obojí. Argumentační klamy bývají oblíbenou součástí argumentace propagandy a manipulátorů.

Klamná analogie
Klamná analogie porovnává dva zcela nesouvisející jevy, a tvrdí, že má-li jeden nějakou vlastnost, musí ji mít i druhý.
• Státní správa je jako bonboniéra ve spíži: musíte urvat, co se dá, než na vás přijdou.
• S reformou je to jako s prasetem. Když chcete prase zreformovat do uzeného, musíte ho nejdřív zabít.

Pokud řečník porušil pravidla logického důkazu nezáměrně, pak mluvíme o argumentačním omylu či řečnické chybě.
http://cs.wikipedia.org/…

Na rozdíl od neúmyslného argumentačního omylu od tazatelky, vyskytuje se zde pravidelný jev záměrné aplikace argumentačního klamu v odpovědích jistých uživatelů, pro něž je příznačná sveřepá posedlost být za každou cenu na vrcholech žebříčků, tvářících se jako autority a jejichž chybné odpovědi vymáhají nejvíce palců od oklamané komunity. Též časté odvolávání na autority, jejichž vyjádření jsou deformována a účelově překrucována ve prospěch tvrzení odpovídajícího.
(Podobnost s nevybíravými praktikami dogmatické propagandy není čistě náhodná. Stejně tak není náhodné, že používají bez uzardění vícenásobné profily).

Avatar uživatele
Bronzový

gagaga

Příspěvek smazán administrátorem.

  • Vložena před 1591 dny
Avatar uživatele
Zlatý

annas

Platí moje poslední věta, že chovatelská stanice je širší pojem než chovná. Víc nebudu vysvětlovat.

Stejně autorka článku uvedla, jak zní definice ve slovníku českého jazyka. Ale ve své úvaze si neuvědomila si, že jsou rozdíly mezi chovnou a chovatelskou stanicí.

Nejde o žádný chyták ani logický klam či nesoulad mezi odborným a jazykovým termínem, jak se vyjádřil odpovídající. Ani o rozpor mezi odborným a mluvnickým termínem.

Význam slov odpovídá pojmenování, jak jsem vysvětlila v dodatku. Rozdílný význam mezi příponani - ný a -ský.

 

Zajímavé otázky v kategorii Kultura a společnost

Přihlásit se

Položte otázku, odpovězte, zapojte se, …

začněte zde

Reklama

Kvalitní odpovědi v: Kultura a společnost

Zlatý annas 3828
Zlatý Drap 2290
Zlatý led 1654
Zlatý marci1 1277
Zlatý hanulka11 1277
Zlatý quentos 1183
Zlatý Kepler 876
Zlatý mosoj 848
Zlatý gecco 818
Zlatý vagra 799

Zobrazit celkový žebříček

Facebook

 

Váš požadavek se vyřizuje, počkejte prosím.