Jak postavit plavidlo?

Co je to Prokrustovo lože?

Slovní druh?