Avatar uživatele
led

Zverejnenie vnútornej pošty užívateľom bez vedomia a súhlasu druhého užívateľa. Áno-Nie?

V diskusii som zistila zverejnenie (nejde o znenie pošty) vnútornej pošty bez vedomia a súhlasu druhého užívateľa.

Užívateľ Dr,Axl NEOPRÁVNENE, BEZ VEDOMIA a SÚHLASU zverejnil časť vnútornej pošty medzi mnou a ním. Nejde mi o znenie textu, vtedajšiemu i dnešnému v diskusii, za ktorým si stojím. Ide tu o princíp a PORUŚENIE LISTOVÉHO TAJOMSTVA.
http://www.odpovedi.cz/…

Otázka:
1 - Mal právo užívateľ Dr.Axl takto postupovať?
1a - Ak nemal právo a porušil lisstové tajomstvo a dôveru iného, ako postupovať ďalej?
2 - Aký je váš názor na takúto vnútornú poštu

Doplňuji:
Ďakujem všetkým, ktorí sa k tejto téme akokoľvek vyjadrili.
Nešlo mi o súhlas alebo nesúhlas, ale vzhľadom, že sa tu už viackrát uživateľmi prezentovali podobné citáty z vnútornej pošty uživateľov, bolo treba problém vyjasniť.
Okrem toho vás všetkých prosím o dodržiavanie aspoň základnej slušnosti.

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Upravil/a: led

Zajímavá 7Pro koho je otázka zajímavá? annas, vagra, tom004, Drap, fcoop, briketka10, anonym před 3353 dny Sledovat NahlásitNejlepší odpověď
Avatar uživatele
Drap

Nedokáži posoudit , zda jde či nejde o porušení listovního tajemství. V každém případě to považuji za nesolidní a nevhodné, šířit něco,bez vědomí tvůrce, co bylo určeno pouze pro vzájemnou komunikaci.
Vnitřní pošta má sice jisté výhody pro snadnoukomunikaci mezi uživateli, ovšem i e-mail byl plně dostačující

0 Nominace Nahlásit

Další odpovědi
Avatar uživatele
Alesh

Já myslím, že by to chtělo hlavně zachovat klid. Vedete tady žabomyší války kvůli kravinám jak malí děcka. To jste družstevníci? :-) Nikoho nejmenuju, každý, ať si sáhne do svědomí a nalije si čistého vína.
Relax, my friends, relax ... ;-)

1 NominaceKdo udělil odpovědi nominaci?anonym Nahlásit

Avatar uživatele
ten který je

To bylo samých řečí o kodexu, slušnosti, mravnosti, inteligentnosti a přitom to tak dopadlo.Obávám se aby nakonec tento server kvůli žabomyším hádkám nezanikl.
P.S.Zde se nadává na poslance a politiky,ale můžete si s nimi podat ruce - nebyli by jste jiní.

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
anonym

1. ne
2. to je na žalobu.
3. Jedná se o porušení listovního tajemství, i mail spadá do soukromé pošty a je jedno jestli to vnitří pošta nebo ne.

Právo na listovní tajemství může být omezeno pouze zákonem. Zachovávat listovní tajemství jsou povinni všichni občané. Porušení listovního tajemství může založit odpovědnost za trestný čin porušování tajemství dopravovaných zpráv podle § 182 trestního zákoníku (zákona č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Tohoto trestního činu se dopustí ten, kdo úmyslně poruší tajemství uzavřeného listu nebo jiné písemnosti při poskytování poštovní služby nebo přepravované jinou dopravní službou nebo dopravním zařízením; datové, textové, hlasové, zvukové či obrazové zprávy posílané prostřednictvím sítě elektronických komunikací a přiřaditelné k identifikovanému účastníku nebo uživateli, který zprávu přijímá, nebo neveřejného přenosu počítačových dat do počítačového systému, z něj nebo v jeho rámci, včetně elektromagnetického vyzařování z počítačového systému, přenášejícího taková počítačová data
Doplňuji:
http://cs.wikipedia.org/…
http://www.zbynekmlcoch.cz/…

Upravil/a: anonym

1 NominaceKdo udělil odpovědi nominaci?briketka10 Nahlásit

Avatar uživatele
anonym

Vidím, že vyprovokování o otázkách soukromí zafungovalo, takže abychom si to ujasnili.
Omlouvám se tímto led, nebylo to neoprávněné, jen nevhodné a admini byl požádán o odstranění. Informace byla zaslána i tazatelce do profilu.

1) Když 2 dělají totéž, není to totéž. Soukromí je tu diskreditováno již po několik měsíců právě od těch, co se náhle cítí dotčeni, když se po 1/4 roce začíná dotýkat i jich.
2) Není to neoprávněné, pouze nevhodné . jak zmínil Drap. Původně byl příspěvek určen do vnitřní pošta a po vložení do diskuze bylo zažádáno na admini o jeho odstranění.
3) Interperatace od tazatelky je zavádějící, že je bez vědomí, neboť byla pouhou reakcí na přímou výzvu s citací téže vnitřní pošty nejprve z její strany.
4) Na podobné invektivy jsem dosud věcně reagoval poukazem, že na osobní vzkazy je určena vnitřní pošta. Nicméně někteří nepoučitelní odmítají brát na vědomí jasná a srozumitelná pravidla, pak se nemohou podivovat nad reflexí.
5) Pro všechny tápající pár věcných faktů:
Vnitřní pošta je součást programu Odpovědí, kde není uváděn mail, tudíž se na něj listovní tajemství ve smyslu zákona, nevztahuje - viz správný odkaz od česílka, jen je třeba dočíst podrobně. Při správné funkci admini, by byly jakékoliv závadné příspěvky rovnou odstraňovány.
6) Příslušný podnět bývá řešen ne přes soud, ale v 1. fázi prostřednictvím typizovaného formuláře na ÚOOÚ (Úřad na ochranu osobních dat a údajů, web, viz Pha 7, při osobním podání do tamější podatelny).
V tomto konkrétním případě by byl podnět nesporně zamítnut jako nedůvodný (viz precedenty obdobných kauz).
7) viz odkazy v diskuzi, link na veřejně přístupné portály nemůže být v kolizi se soukromím právě proto, že jsou tyto bez omezení veřejně dostupné.
8) Seznam případných zájemců o sraz, byl podmíněn souhlasem s výhradním použitím pro organizační účely (v souladu se Z č. 101/2000 Sb.) - proto jiné nakládání padá k tíži těch, kteří naznačují pohrůžky pro jiné manipulace.
A konečně, kdepak je úplně prapůvodní sebereflexe tazatelky, jež byla usvědčena z nepravdy? Je opravdu férové namísto věcné reakce se uchylovat k zástupným umělým hádáním?
Není divu, že pro nezasvěcené a nově příchozí to musí připadat jako nesmyslné a nepochopitelné žabomyší války.
P.S. Koukám, že mezitím se nechala vyhecovat i ocko, takže tímto prohlašuji, že je to její svobodná vůle, neb se stále domnívám, že se dokáži obhájit i sám.
Doplňuji:
P.S. Důležitá poznámka pro všechny, kteří podlehli šalbě Second life.
Veškeré zdejší nicky jsou pouze ve virtuální podobě, skutečnou identitou disponuje výhradně provozovatel, jenž je vázán příslušnou legislativou.
http://cs.wikipedia.org/…

Zdroj: http://www.zakonyprolidi.cz/cs /2005-127

Upravil/a: anonym

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
anonym

Led, na úplně první otázku Vám odpovím: ANO i NE, podle okolností, o které se v konkrétním případě jedná. Musela jsem si zpětně vyhledat dotazy, na něž Vaše otázka navazuje. Upřímně vzato si nejsem stoprocentně jista, že v tomto případě byste měla zákon na své straně. Jde Vám nejspíš o to, že Vás Dr.Axl doložením výňatků z Vaší vzájemné pošty usvědčil z nepravdy.
Bez urážky a bez toho, že bych Vás chtěla připravit o iluzi o vítězství nad všeobecně nenáviděnou veličinou Dr. Axla se nedomnívám, že právě on je člověk, který by se dopustil tak banálního úletu, že by Vám na Vaši zjevnou provokaci naletěl tak hloupým způsobem. Můžete mi věřit, nebo ne, taky mne nemálo rozčiluje jeho věčné opravování a sekýrování. Toho mám pro změnu plnou IP já. Jenže jsou to věci, které s Odpověďmi.cz přímo souvisí. Nebála bych se tedy jejich zveřejnění.
Jediná osoba, které jsem prozradila soukromé informace o své osobě, si je ale pro sebe zjevně nenechala. Můžete mi poradit Vy, zda mám v tom případě na ni podat také žalobu? Jen tak, že bychom se tady mohli potom docela dobře bavit tím, co to je skutečné vyzrazení listovního tajemství.
Majitel webu udělá velmi dobře, když všechny tyto problémisty bez milosti a s okamžitou platností vyrazí. A když to vezmu kolem dokola, tak mezi všechny problémisty beru i sebe, Vás, Ann, ...... No, nejspíš tu zůstane pár jedinců, kteří sem buď vůbec nechodí, nebo se čerstvě přihlásili.

1) Z právního hlediska by tento postup přijatelný nebyl. Potom by bylo možná ke zvážení, jak je možné, že u některých osob zneužití listovního tajemství berete za samozřejmost a proč v tomto případě Vám krátký "výcuc" z Vašeho IP vadí. Že by zde platil "dvojí metr" tolik zdejší komunitou vyzdvihovaný a když se jedná o příslušníky určité skupiny, tak najednou zcela opomíjený?
Také by ale nebylo z právního hlediska možné, aby se zde provozovalo v tak hojné míře napadání, osočování a beztrestné útoky člověka proti jinému člověku. Nerespektování pravidel (hlavně pravidel stanovených majitelem a "střežených" adminy) vede k anarchii, kterou se tu určitá část osazenstva poměrně úspěšně snaží přetvořit web poměrně slušného a ušlechtilého zaměření na hloupou a neužitečnou tlachárnu (jenom další chat pro frustrované a osamělé jedince).

1a) Pokud se cítíte být odezvou Dr.Axla dotčena, máte zákonné právo se
bránit.
Obraťte se v tom případě na advokáta a podejte na Dr. Axla žalobu. Když se
podíváte do pravidel uživatele, tak zde se od našich přestupků v rámci zákona
majitel webu distancuje. Takže spravedlnost je třeba hledat u civilního soudu v
rámci podané oficiální žaloby. Iv se tolik těší na soud, tak by možná díky skutečnému soudu konečně změnila názor. I kdyby měla vystoupit jako svědek, zřejmě by situaci ohodnotila jinak, než ve svých četných vystoupeních v diskuzích, co do diskuzí opravdu nepatří. Soudy jsou nechutná záležitost a nastupují tam, kde se lidé nedokáží domluvit.
2) Vnitřní pošta je velmi správné opatření, pokud slouží svému účelu. V ní by měly být ty tlachy, jestli se Vám má odpověď zdá být dostatečnou odpovědí, zda má Barnajka někoho či něčeho "plný kufr", čemu nevěří Sůwa atd. Od toho byla vnitřní pošta zavedena a je jenom o výměně názorů a témat, které nesouvisejí s pokládanými otázkami. Pokud si někteří členové Odpovědí.cz vyměňují v rámci vnitřní pošty i jiné informace, je to jejich vlastní riziko.
Opakovaně vyzývám útočníky na mou osobu, aby nezneužívali ke svým banalitám diskuze k otázkám, ale napsali mi rovnou. Jenže k tomu je zapotřebí zřejmě více odvahy, než si zde "honit tričko" jak jsem to zase tomu "ocku" natřela. Proboha, holky, kdy už Vám dojde, že jste nikomu nic nenatřeli. Je to pouhé zhazování Vaší vlastní osobnosti. Mimochodem, protože diskuze neplní svůj účel, nebudu do ní chodit. S okamžitou platností.

Za něco podobného považuji i tento "výstřel do tmy". Buď něco udělejte, nebo začněte respektovat pravidla, jimiž jsme tu VŠICHNI vázáni.

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
fcoop

To je síla,že? Kde to jsme? V klubu KGB? Překrucování odpovědí (s malým o),vyhýbání se odpovědí,naivní,primitivní odvádění pozornosti,sprosté napadání druhých,a to bez důvodu, snaha o manipulaci s ostatními, přičemž dotyčný(á) je určitě hluboce přesvědčen(á),jak je mazaný(á).
Obyčejná slušnost,ta je prostě v hajzlu,a to je ten lepší případ.
Signifikantní je fakt,že ti,koho se to týká,píší celostránkové elaboráty----------proč asi?
Jsou věci,ze kterých se se člověk nevykecá.
Lidové,hodně lidové rčení praví""Kecy jsou na-------ano,přesně na to-----------ukázaná PLATÍ".
-------------------------
To je jen lidová verze rčení:
"Charakter je to,co jsi,když se nikdo nedívá".
---------------
Kdopak se v tom najde?
Doplňuji:
Málem bych zapomněl - poťouchlé rejpání - to je velmi oblíbené.

Upravil/a: fcoop

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
tom004

Odpovím,i když se obávám,že takovéto otázky sem také nepatří. 1. ANO - 2. jak postupovat dál je pouze záležitost vás dvou, 3. e-mail ke komunikaci mi plně postačuje,proto mi přijde zbytečná.

0 Nominace Nahlásit

Diskuze k otázce
Avatar uživatele
led

Prosím všetkých príspevkárov (aj príspevkárky) do tejto otázky, vo svojom príspevku
NENAPADAJTE A NEURÁŽAJTE INÝCH UŽÍVATEĽOV!
Svoj názor píšte v medziach slušnosti

před 3353 dny Odpovědět Nahlásit
Avatar uživatele
anonym

Ještě jedna podstatná technická poznámka:
Zdejší diskuze má právní atributy veřejného blogu, tudíž uživatelé jsou skryti pod anonymitou a úroveň je odvislá pouze na provozovateli a respektování netikety, jejíž obsah zde byl opakovaně uváděn.
Ovšem v momentu přeposílání privátních mailů a jejich zveřejňování, se už pachatel ocitá v právní kolizi, neboť zákon kvalifikuje už samotnou konkrétní mailovou adresu jako citlivý a zneužitelný údaj. Z těchto důvodů se listovní tajemství vztahuje na maily, ale nikoliv na blogy apod.
Blogy jsou stíhatelné pouze při šíření zakázaného obsahu (šíření rasismu, fašismu, nabádání k násilí, pedofilie atd.), hackerství apod., kde už ale nastupuje kybernetická policie a protipirátské nástroje.

před 3353 dny Odpovědět Nahlásit
Avatar uživatele
led

Dr.Axl
Prosím ešte raz zreteľne pre ujasnenie pojmu, aby všetci zaregistrovali:

vnútorná pošta odpovedi.cz:
1 - je privátní mail
2 - nie je privátní mail

před 3353 dny Odpovědět Nahlásit
Avatar uživatele
anonym

Vnitřní pošta je zasílána přes server Odpovědí nastavením programu provozovatele, aniž by se aktivovala reálná mailová adresa (čili nezávisle na privátním mailu).
Funguje jen na tomto portálu, mimo vnější síť internetu, pod anonymními nicky a profilem a bez osobnostní identifikace.
Kdežto mailová adresa je citlivý údaj spadající do osobnostní integrity.
Resumé - není to privátní mail (podmíněný registrací a podmínkami mailových portálů).
Lze to dovodil i z detailů ikony na zápatí "Podmínky serveru Odpovědi".
Většina uživatelů to chápe, stejně jako zásadu, že Neznalost zákona neomlouvá.
Když dává dopravka pokutu, také ji nezajímá jestli si pamatuji vyhlášku, prostě dělá svoji práci, tj. postih přestupků.

před 3353 dny Odpovědět Nahlásit
Avatar uživatele
anonym

Viz klíčová citace od česílka:
"přiřaditelné k identifikovanému účastníku",
což u anonymních nicků nesplňuje podmiňující aspekty.

před 3353 dny Odpovědět Nahlásit
Avatar uživatele
led

Ďakujem

před 3353 dny Odpovědět Nahlásit
Avatar uživatele
anonym

ad led, díky za rozumné resumé. Máš pravdu, je to jen o slušnosti.
Ale v tomto případě i o naprosto pokřiveném výkladu práv a tristním právním povědomí.
Takže ještě jednou a zřetelně:
V zákonu mají nezadatelné právo na ochranu soukromí fyzické osoby, nikoliv virtuální figurky, jež si mohou navymýšlet libovolné identity.
V konečném důsledku je na odpovědnosti každého z uživatelů, co je ochoten tady na sebe napovídat.
(Daleko horší je to se zranitelností FB a podobných sociálních sítí, odkud dle kriminalistů, čím dál více, těží bytoví typaři, zloději aut a další galérka, podsvětí a v pár případech dokonce několik mafií operujících na našem území).
V poslední kauze vydírání přes děti Karoliny Peak, je též podezření na zneužití fotek z netu.

před 3353 dny Odpovědět Nahlásit
Avatar uživatele
anonym

Dr. pekne vas prosim, podekujte occe ( nevim jak se to sklonuje ) , ze uz nebude chodit do diskuzi. Ona uz si to neprecte, kdyz uz sem nechodi .. , tak si z vas s dovolenim udelam postaka. Dekuji.
Ze to je pro me osobne predcasny darek k Vanocum a krucek ke zlepseni odpovedi.cz .
Pak , jak jste se dnes Led omluvil, tak to jsou pro me take Vanoce ( pristi rok - uz by toho letos bylo na me moc ) ..
a na UUUOOO uz jste nahlasil i me ? Abych se na ten formular nejak pripravila. Chtela bych ho tam vyplneny dodat take osobne. Abych tam pak ale nevypadala jako tytytytututu.
A s tim nickem uz si nedelejte starosti. Ja to chapu uz davno. Vzdyt jste mi to sam napsal, ze zadny titul nemate, ze jste VS nedokoncil ... me to nevysvetlujte satle dokolecka. vysvetlujte to tem, co to nechapou a chteji PO ME to vysvetleni. Berou nas holt porad jako manzele , no ! I kdyz me uz nechcete !
Ale jsem na tom jeste dobre s moji pomstychtivosi a zarlivosti na .. .. dobre. ! Vcera jsem na Seznamu cetla, ze rozvadejici manzele se hadaji i o mrazene jahody. :-)
-iv-

před 3353 dny Odpovědět Nahlásit
Avatar uživatele
led

Palček dávam všetkým za ich odvahu vyjadriť sa. Ďakujem.

před 3353 dny Odpovědět Nahlásit
Avatar uživatele
led

AD Ocko, ja mám svedomie čisté, svoj názor nemením a nebojím sa ho vyjadriť aj verejne. Ide o princíp, ktorý ste zjavne nepochopili, lebo ste sa zamierili na osobu a nie na myšlienku.

před 3353 dny Odpovědět Nahlásit
Avatar uživatele
anonym

Led, nikdy osoby a jejich myšlenky neberu odděleně. Za své názory si také nesu plnou odpovědnost, proto je také nepíšu do diskuze, ale jako odpovědi k otázce.
Ano, ale i tak jsem párkrát udělala výjimku, když již byla otázka uzamčená a nešlo jiným způsobem sdělit důležité informace, které nebyly obsaženy v odpovědích, jež otázka obsahovala před uzavřením.
Stále Vás beru jako soudnou a objektivní ženu. Z toho důvodu ještě i tato odpověď do diskuze. U Vás to smysl dává. Handrkovat se o slovíčka opravdu nespatřuju jako něco, čím by měl člověk zabíjet čas.
Přes všechny tahanice, co tu poslední dobou probíhají, věřím, že se vše obrátí k dobrému a že atmosféra se vyčistí. Přeji to Vám, sobě a všem ostatním.

před 3353 dny Odpovědět Nahlásit
Avatar uživatele
anonym

Zůstává s podivem, že vás nechává chladnými fakt, že všichni účastníci trucdotazníku bolaka, byli vyzváni k vyplnění privátního mailu, případně osobních údajů. Tam povinná klauzule o nezneužití osobních údajů zcela chyběla, to vás durdící se, nezneklidňuje?
Možná vás může překvapit, že se s podobnými databázemi běžně kšeftuje pro různé reklamní subjekty.

před 3353 dny Odpovědět Nahlásit
Avatar uživatele
anonym

Dole na uplnem konci dotazniku dal bolak na vyber. Pod kazdym dotaznikem zda chceme zverejnit svuj mail, ci nikoliv. Ja dotazniky vyplnovala vsechny , ale mail na sebe jsem nikdy neuverejnila, nenapsala. Bylo to ciste dobrovolne. Napsat ho ci nikoliv. -iv-
A Bolak to pak nikomu nepreposilal.

před 3353 dny Odpovědět Nahlásit
Avatar uživatele
led

Považujem za závažnú chybu tak inteligentného človeka, klesnúť na úroveň "pavlačovej drbny". . Vážim si tvoje myšlienky k témam, ale, preboha, nepreháňaj to. Zostaň taký, aký si bol ešte nedávno, píš faktické príspevky a ´vykašli´sa na spory. Buď opäť človekom.
Preto som vlastne aj napísala túto otázku.
PS.
trochu ma prekvapilo vysvetlenie ´vnútornej pošty´ako verejnej odnože tejto stránky. Je to pre mňa, iste aj iných, veľmi dôležitá informácia, ktorá nám tu nebola verejne oznámená. Chvalabohu, že ´drby´ v takejto pošte nepestujem.

před 3353 dny Odpovědět Nahlásit
Avatar uživatele
anonym

Vnitrni postu jsem jeste nikdy nevyuzila. Me take staci maily ( ktere obcas preposlu ) :-) .., ale netajim se zde s tim. Vzdy to tady napisu.
Ale jak pise tom, nekdy mi chodi i takove, kdy .. , aniz bych si o neco takoveho zazadla mi napr. od Dr. prislo 24 mailovych adres i s nekterymi uplnymi jmeny uzivatelu. ( u toma napr. T.K ) - vice netreba psat.
Ted jsem to musela jeste prepocitat ...
-iv-

před 3354 dny Odpovědět Nahlásit
Avatar uživatele
led

V tomto máte pravdu, naozaj som sa takto cez email dozvedela mená a adresy mnohýchregistrovaných a aj uživateľov s privátnymi uzavretými profilmi. Najčastejšie je to, keď sa posiela hromadná pošta.
Ale na rozdiel od x.x. ja ich nezbieram.

před 3353 dny Odpovědět Nahlásit
Avatar uživatele
anonym

Led, ja ty maily zbieram ( mam jich asi 20 ) .. :-) , prave proto, ze dovedu odhadnout lidi a uz jsem dopredu vycurana s tim, ze se mi to zbieranie muze nekdy hodit.
Dokonce mam info v mailu od x.x. kde jsou fotky domu urciteho uzivatele zde .. popsana okna ... v dome , rodinne pomery .. dale mam i video domu ...
ale jsem hodna - zatim.
Kritika neni nikdy prijemna. Ale pokud je vecna, prijmu ji rada a prijme ji rada i " kamaradka " , ktere se zastavam. Tu zlou ale neberu . Protoze ta sem chodi vetsinou od lidi nestastnych , kteri by ji kritizovali at uz by napsala cokoliv.
A vo tom to tu cele je ... -iv-

před 3353 dny Odpovědět Nahlásit
Avatar uživatele
led

Tom004, zverejnením, zatiahol do problému aj ostaných užívateľov, v tom prípade už to nie je záležitosť len nás dvoch.

před 3354 dny Odpovědět Nahlásit
Nový příspěvek
Zajímavé otázky v kategorii Aktuality a zábava