Avatar uživatele
wM

Tombola na maturitním plese

Pořádáme maturitní ples. Rád bych se zeptal jak je to s tombolou? Stačí pouze ohlásit nebo je třeba i něco platit?
Doplňuji:
Mě jde hlavně o to že jsem četl o loterijním zákonu před cca rokem - nutno 20% a 5 tis.

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Upravil/a: wM

Zajímavá 1Pro koho je otázka zajímavá? johana 56 před 3269 dny Sledovat NahlásitNejlepší odpověď
Avatar uživatele
Damiana

Mrkni sem, tady máš kompletní návod na maturák:
http://gvn.cz/…
Doplňuji:
Z níže uvedeného odkazu vyplývá, že pokud budou losovací lístky samostatně neprodejné, ale budou součástí vstupenky (tzn. útržky vstupenek z čísly budou slosovatelné), nemělo by být pořádání tomboly zpoplatněno. Ale ořece jen se raději informuj na úřadě ve své obci. Každá může mít svá pravidla. http://jindrichohradecky.denik .cz/…

A ještě toto:

PODMÍNKY POŘÁDÁNÍ TOMBOLY

Pravidla pro provozování a povolování tombol jsou stanovena zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných
hrách ve znění pozdějších předpisů.

Loterií nebo jinou podobnou hrou se rozumí hra, jíž se účastní dobrovolně každá fyzická osoba, která zaplatí vklad (sázku),
jehož návratnost se účastníkovi nezaručuje. O výhře nebo prohře rozhoduje náhoda nebo předem neznámá okolnost nebo
událost uvedená provozovatelem v předem stanovených herních podmínkách (= herní plán). Okolnost, jež určuje výhru,
nesmí být nikomu předem známa a musí být takového druhu, aby nemohla být provozovatelem nebo sázejícím ovlivněna.

Loterie nebo jiné podobné hry, které nezaručují všem účastníkům hry rovné podmínky včetně možnosti výhry, jsou zakázány.

U tombol provozovaných při slavnostech a zábavách, při nichž výhry jsou dotovány převážně z věcných darů členů
pořádající organizace, rozhodne výjimečně o podmínkách provozování tomboly příslušná obec podle vlastního
uvážení a místích poměrů.

Obecné předpoklady provozování loterií a jiných podobných her:

- provozování loterií a jiných podobných her je v souladu s jinými právními předpisy, nenarušuje veřejný pořádek,
je zaručeno jejich řádné provozování v souladu s jinými právními předpisy včetně řádného technického vybavení (zejména
povinnost provozovatele zabránit účasti ve hře osobám mladším 18 let)
- provozovatelem loterie nebo jiné podobné hry může být jen právnická osoba se sídlem na území České republiky

Specifické podmínky pro tomboly:

- Tomboly s herní jistinou do 50.000,-- Kč povoluje obec.
- Nelze povolit tombolu, jejímž účelem je krytí výdajů provozovatele tomboly, jež podle své povahy mají být kryty z jeho
příjmů, výdajů na pořádání zábav, slavností a podobných akcí, na nichž není vybíráno vstupné, nákladů jakékoliv akce, jestliže
je z předběžných rozpočtů patrna nehospodárnost, jak při pořádání loterie nebo tomboly, tak při plánovaném použití jejího výtěžku.
- Úhrnná cena výher nesmí být menší než 20% a vyšší než 50% herní jistiny (herní jistina = počet vydaných losů x cena
jednoho losu).
- Musí být zajištěna veřejnost slosování.


Základní pojmy

Tombola je hra, při níž se do slosování zahrnou pouze prodané losy. Losy se prodávají a výhry vydávají v den a na místě slosování.

Provozovatelem tomboly (tj. pořadatel akce, kde bude provozována tombola) může být jen právnická osoba se sídlem na území
České republiky

Účastník tomboly – jen fyzická osoba, která dovršila 18 let věku a která v souladu s herním plánem uhradí vklad (koupí si los)
provozovateli předem

Pravděpodobnost výhry – nesmí být menší než 1 : 200, tj. na 200 losů min. 1 cena

Předmět výhry – pouze věci movité s vyloučením peněz, vkladních knížek a cenných papírů

Losování – losování probíhá v den a na místě konání akce z prodaných losů

Vyúčtování tomboly je provozovatel povinen předložit orgánu, který tombolu povolil, do 60 dnů po skončení lhůty pro vyzvednutí
výher. Vyúčtování obsahuje údaj o přijatých vkladech a vyplacených výhrách. Do příjmů tomboly patří i výhry, které nebyly
ve stanovené lhůtě vyzvednuty.

Správní poplatek za povolení tomboly činí 5 000 Kč.

Při oznámení konání tomboly se uvádí:

- účel, pro který byla tombola povolena
- počet vydaných losů, jejich cenu a celkovou výši herní jistiny (losy musí být očíslovány a opatřeny razítkem provozovatele)
- počet a celkovou cenu výher
- místo a den slosování
- herní plán
- loterního zástupce (= osoba, která zajišťuje řádný průběh tomboly, zejména zda do osudí byla vložena čísla všech
prodaných losů, před losováním zajistí bezpečné uložení neprodaných losů, vyhotoví seznam vyhrávajících čísel losů,
po skončení losování zajistí nevyzvednuté výhry)

Odměna vyplácená fyzickým osobám za prodej losů nesmí přesahovat 10% z ceny losu jimi prodaných.

Slosování musí být veřejné a musí být jmenován loterní zástupce (u tomboly s herní jistinou nad 20 000 Kč je nutná účast
státního dozoru, s herní jistinou nad 50 000 Kč účast notáře).

Pokuty za porušení zákona:
- až 150.000,-- Kč právnické osobě, která provozuje tombolu bez povolení nebo v rozporu se zákonem, herním plánem nebo
s podmínkami, které jí byly v povolení uloženy

Upravil/a: Damiana

0 Nominace Nahlásit

Otázka nemá žádné další odpovědi.


Diskuze k otázce

U otázky nebylo diskutováno.

Nový příspěvek
Zajímavé otázky v kategorii Kultura a společnost