Avatar uživatele
alexisis

Našel jsem si vzor nájemni smlouvy, kde se uvádí: . Nájem dle této smlouvy skončí: / písemnou výpovědí pronajímatele v

Našel jsem si vzor nájemni smlouvy, kde se uvádí: . Nájem dle této smlouvy skončí: / písemnou výpovědí pronajímatele v případě, že je nájemce po dobu delší než 1 měsíc v prodlení s úhradou.
Můj dotaz je, není toto náhodou v rozporu se zákonem, který hovoří o třech měsících neplacení?

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 0 před 3405 dny Sledovat NahlásitNejlepší odpověď
Avatar uživatele
anonym

Který zákon máš na mysli, uveď odkaz! V legislativě platné k r. 2012 nic takového neexistuje, stejně jako se nikde nehovoří o žádné kauci, ale protože její zákaz není nikde taxativně zapovězen, tak si jej pronajimatelé vesele do smluv účtují. Stejně jako dosud není stanovena hranice lichvy (což bylo v pohodě za 1. republiky)
Naopak pozice věřitelů je postupně posilována, např. novelou zákoníku práce od 1.1.2012 je doplněn §56, umožňující okamžité zrušení pracovního poměru, pokud zaměstavatel zadržuje výplatu déle než 15 dnů po datu splatnosti uvedené v pracovní smlouvě (tedy už ne po konci následujícího měsíce jako před novelou).

0 Nominace Nahlásit

Další odpovědi
Avatar uživatele
Drap

Myslím, že neni

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
PaulKucera

Nájemní vztah se řídí Občanským zákoníkem. Pronajímatel může vypovědět nájemní smlouvu buď s přivolením soudu nebo i bez něj pouze za splnění zákonných důvodů a podmínek v §711 nebo §711a Občanského zákoníku. Pokud ke splnění nedošlo, výpověď je absolutně neplatná pro rozpor se zákonem (§39 obč. zákoníku). Na právní úkon se pak hledí, jako by nikdy učiněn nebyl, takže nájemní vztah by trval nadále. Případné ukončení by bylo třeba provést novou výpovědí se splněním zákonných podmínek.

Konkrétně - výpovědní lhůta v nájemní smlouvě dle zákona nemůže být kratší než tři měsíce. Tudíž ano, je to v rozporu se zákonem.

@ drap a Dr. Axl - když tomu nerozumíte, nevyjadřujte se k tomu.

Doplňuji:
Mimo jiné - zkuste se domluvit s pronajímatelem na pojištění kauce. Poskytovatelé najdete na internetu když zadáte "pojištění kauce" - pozor, objevuje se ve vyhledávání i pojištění kauce pro lodě :). Vám půjde o pojištění kauce pro pronájem. Místo abyste platil kauci třeba až do výše 3x měsíční nájem + 3x zálohy, což opět umožňuje občanský zákoník, stačí se pojistit a zaplatíte pouze roční pojistku ve výši cca 5 % z celkové částky s tím, že pojištěný je pronajímatel, který takto má plné možné kauční krytí ze zákona bez toho, aby to pro Vás bylo finančně likvidační při stěhování. A hlavně na konci odpadne hádání se o navrácení kauce.

Upravil/a: PaulKucera

0 Nominace Nahlásit

Diskuze k otázce
Avatar uživatele
alexisis

Kde jsem to našel? § 711 Občanský zákoník, (2) Pronajímatel může vypovědět nájem bez přivolení soudu:
a) jestliže nájemce nebo ti, kdo s ním bydlí, přes písemnou výstrahu hrubě porušují dobré mravy v domě;
b) jestliže nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo nedoplnil peněžní prostředky na účtu podle § 686a odst. 3;

před 3404 dny Odpovědět Nahlásit
Avatar uživatele
anonym

Nějak sis poletl pojmy, ty se ptáš na 3 měsíce, kdežto OZ hovoří o Kč ve výši 3-násobku a zároveň o hrubém porušení svých povinností. Stačí jen přesně číst a nepřekrucovat.
1) Vzor smlouvy neporušuje platné zákony, pokud je splněna tato podmínka 3násobku. Při předchozích nedoplatcích pak skutečně postačuje jediné neuhrazené nájemné, aby dluh dosáhl tohoto limitu, především s ohledem na §686 (ostatní náklady spojené s bydlením - ty se vyúčtovávají 1x ročně a souhrnně mohou snadno přesáhnout výrazně ten celkový limit)
2) Otázka je chybně formulována, jestliže sis Kč účelově proměnil na měsíce.
3) Nájemní smlouva je dohoda mezi 2 stranami, pokud by nájemce nesouhlasil, bylo by na soudu, aby rozhodl o právním výkladu.
P.S. Součaně netvrdím, že je to úplně spravedlivé, ale dikce zákona je prostě jednoznačná, každý advokát by tě vrátil na zem.
Kdybys nebyl naivní nováček, zjistil bys, že tato tématika byla na těchto stránkách už probírána.

před 3404 dny Odpovědět Nahlásit
Avatar uživatele
anonym

Oceňuji ústup z kategorických tvrzení, nicméně tady není chat, v této rubrice platí ano či ne.
Zde v plné parádě platí starodávný výrok "Myslet, znamená h..o vědět".

před 3405 dny Odpovědět Nahlásit
Nový příspěvek
Zajímavé otázky v kategorii Právo a zákony