Avatar uživatele
rendys11

Co je to stejnopis?

Je to originál, ověřená kopie originálu, kopie?

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Upravil/a: annas

Zajímavá 0 před 5008 dny Sledovat NahlásitNejlepší odpověď
Avatar uživatele
annas

Pod pojmem stejnopis se uvádí: Shodné listiny. Dříve se místo pojmu „dva stejnopisy“ užíval pojem „originál s jednou kopií“.
Jinak – opis je kopie prvopisu (třeba vysvědčení). Opis se vydává jako kopie (může to být i fotokopie) předloženého prvopisu a opatřuje se otiskem razítka, jménem, příjmením a podpisem osoby, která opis vystavila, a datem vydání opisu.
Stejnopis (opět uvedu vysvědčení) se vyhotovuje na příslušném tiskopisu platném v době vydání prvopisu, popřípadě není-li k dispozici tento tiskopis, vyhotoví se stejnopis na jiném vhodném tiskopisu. Pokud nelze opatřit podpisy osob, které podepsaly prvopis, uvedou se na stejnopisu jména a příjmení těchto osob s dovětkem „v. r.“. Pokud nelze opatřit otisk razítka použitý na prvopisu, uvede se na stejnopisu namísto tohoto otisku zkratka „L. S.“. Na stejnopis se připojí doložka „Tento stejnopis souhlasí s prvopisem“. K doložce se uvedou tyto náležitosti: jméno, příjmení, podpis ředitele ředitele, která stejnopis vydala, otisk razítka a datum vyhotovení stejnopisu. V případě, že se stejnopis vyhotovuje na více samostatných listech, opatří se doložkou a náležitostmi každý list stejnopisu.

Zdroj: www.iss.pb.cz/fi­le.php?obrid=342

0 Nominace Nahlásit

Další odpovědi
Avatar uživatele
COVERENDER

Zde je přesná definice – www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/­cinosti/sprav­ni_rad/dotazy/

0 Nominace Nahlásit

Diskuze k otázce
Avatar uživatele
Filip84

Stejnopis: vezmeš písemnost, sedneš k psacímu stroji / počítači, a slovo od slova jí opíšeš. V praxi se to, dneska, dělá tak, že předseda senátu nadiktuje rozsudek písařce, ta ho uloží do systému, v. k. ho vytiskne, předseda senátu zkontroluje a, manu propria, podepíše a připojí pokyn v. k. k rozeslání.

Písařka sedne k počítači, otevře soubor s originálem, otevře mustr pro stejnopis (se státním znakem, nadpisem „ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY“ etc.), zkopíruje text rozsudku z originálu do stejnopisového mustru, udělá korrekturu odstavců, formátování etc., vytiskne, opatří otiskem typáře kulatého razítka a svým podpisem stvrdí doložku „Za správnost vyhotovení:“.

Kopie: nascanovaný a vytisknutý dokument.

Elektronický obraz: scan dokumentu v elektronické podobě.

Ověřená kopie: kopie vytvořená oprávněnou osobou (soudce, soudní exekutor, soudní notarius, zástupce státní, policejní orgán, správní orgán, daňový orgán, pošta etc.), u které je doložka, která deklaruje, že se obraz dokumentu na kopii shoduje doslovně s originálem.

Konvertovaný dokument z podoby listinné do podoby elektronické: elektronický obraz, který vznikl oprávněnou osobou (jako u ověřené kopie), která deklaruje, že se obsah elektronického obrazu shoduje s listinným vstupem, což dokládá doložkou o provedené konversi.

Konvertovaný dokument z podoby elektronické do podoby písemné: oprávněná osoba (stejná, jako u ověřené kopie) vytiskne konvertovaný elektronický obraz na papír a doložkou o konversi deklaruje, že se ten papír plně shoduje s obsahem elektronického obrazu.

Apostille – superlegalisační doložka, která deklaruje shodnost opisu (kopie) dokumentu s originálem, pravost ověřeného podpisu etc., podle mezinárodních úmluv tam, kde to tyto úmluvy umožňují. Provádí – pro veřejnost – ministerium zahraničních věcí, pro justiční orgány ministerium spravedlnosti.

Nový příspěvek
Zajímavé otázky v kategorii Právo a zákony