Avatar uživatele
anonym

co je cysta kostí

popis nemoci cysta kostí, z čeho vzniká, prevence a léčba

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 0 před 4502 dny Sledovat NahlásitOdpovědi
Avatar uživatele
Janulka

Definice:
Jde o postižení způsobená přenosem nadlimitních vibrací na ruce. Přenos a působení vibrací na organismus ovlivňují resp. zhoršují další faktory jako intenzita a délka expozice, větší síla stisku nářadí, jeho vyšší hmotnost, špatný technický stav, nepříznivý tvar úchopové části, nefyziologické postavení paže a ruky při práci, vysoká tvrdost opracovaného materiálu, chlad a vlhko. Projevují se nejčastěji jako artrózy, vzácněji jako klinicky němé kostní cysty. V ojedinělých případech byly popsány nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek, které bylo možné vysvětlovat jako následek působení vibrací.

Epidemiologie

Jedná se o postižení zejména u horníků, tunelářů, stavebních dělníků, dřevorubců pracujících s motorovými pilami atd., viz kapitola 3.1. Počet nemocí kostí a kloubů rukou, zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními, které byly uznány v letech 2003 -2007 za nemoci z povolání, se pohyboval v jednotlivých letech od 14 do 28 případů, celkem bylo uznáno za toto pětileté období 108 případů. Převážně šlo o loketní a zápěstní artrózy.

Patogeneza

Předpokládá se, že vznik jednotlivých onemocnění je následkem sumace drobných traumat, k nimž v důsledku vibrací přenášených na kosti a klouby dochází. Zdá se, že toto onemocnění způsobují zejména otřesy a rázy (nikoliv tedy vibrace o středních a vysokých frekvencích). U artróz je primární postižení lokalizováno ve vibracemi poškozené kloubní chrupavce, u kostních cyst a nekróz se jedná zřejmě o důsledek vibracemi navozené traumatizace drobných cév a jejich následné trombotizace.

Klinické projevy a posudkové hledisko

Klinické i laboratorní projevy artróz, způsobených prací s vibrujícími nástroji a zařízeními, jsou totožné jako u artróz jiného původu. Charakteristická bývá lokalizace artrózy, artrotickými změnami bývá postižen kloub, na který se přenášela energie vibrací a změny bývají často stranově asymetrické. Kostní cysty se klinicky neprojevují a bývají náhodným nálezem na rentgenových snímcích rukou. Vzácnější nekrózy drobných kůstek ruky (nejspíše zápěstních - např. Morbus Kienböck, tj. aseptická nekróza ossis lunati) bývají provázeny bolestí a zduřením v postiženém místě a poruchou hybnosti v oblasti zápěstí.

Za nemoci z povolání mohou být u nás uznávány jen izolované artrózy ručních, zápěstních nebo loketních kloubů a aseptické nekrózy postihující zápěstní nebo záprstní kosti. Teorie, že nadlimitní vibrace přenášené na ruce mohou způsobovat poškození ramenních (glenohumerálních), akromioklavikulárních nebo dokonce meziobratlových kloubů nejsou dnes všeobecně přijímány. Kostní cysty se jako nemoci z povolání nehodnotí, neboť se jedná o klinicky němá postižení, která nikdy nevedou k patologickým frakturám ani k jiným nepříznivým následkům a žádným způsobem nesnižují pracovní potenciál pacienta.

Pro objektivní průkaz a určení závažnosti artrózy a aseptické nekrózy je vyžadováno ortopedické a rtg vyšetření. U aseptické nekrózy osis lunati je na rtg snímku zpočátku vidět lehké subchondrální projasnění a zřetelné rozšíření kloubní štěrbiny v důsledku edému chrupavky. V dalším průběhu dochází ke kondenzaci, postupnému zborcení ossis lunati, pseudocystické přestavbě a její deformaci.

Kostní cysty jsou na rtg snímku patrny jako oválná projasnění se zřetelným lemem.

U artróz jsou na rtg snímcích sledovatelné degenerativní změny - protažení hran kloubních plošek, zobákovité osteofyty, zúžení kloubní štěrbiny, nerovnosti chrupavky a subchondrální cysty, někdy volná kloubní tělíska, kalcifikace pouzdra a periartikulárních úponů. U komplikovanějších případů lze použít další vyšetřovací metody (artrografii, artroskopii nebo počítačovou tomografii).

Diferenciálně diagnosticky je nutné vyloučit jiné příčiny osteoartróz nebo kostních změn (vrozené cysty, infekční osteomyelitidy, poúrazové, metabolické, hormonální a jiné degenerativní artrózy, chondrokalcinózu, osteochondritis dissecans apod.)

Léčba

Postiženého pracovníka, u kterého je uznáno ohrožení nebo nemoc z povolání, je nutno trvale vyřadit z rizika vibrací. Rozvinuté postižení není vyléčitelné, různými symptomatickými opatřeními lze zmírnit jen obtíže, které jsou jím způsobeny. Jde zejména o podávání analgetik nebo o fyzikální a rehabilitační léčbu.

Prognóza

Degenerativní artrotické změny, kostní cysty nebo nekrózy navozené nadlimitními vibracemi přenášenými na ruce po vyřazení z práce, která je způsobila, již dále výrazněji neprogredují. Pokud k progresi později dochází, je většinou jen mírná, odpovídající změněným poměrům v postižené lokalitě. Přestože se jedná o onemocnění nevyléčitelná, lze konstatovat, že život nezkracují a pacienta spíše obtěžují, než aby ho ohrožovala. Osoby, které jsou jimi postiženy, již nikdy nezařazujeme na práce, při kterých by docházelo k přenosu nadlimitních vibrací na ruce ani do rizika přetížení horních končetin.

Zdroj: http://www.occupational_medici ne.upol.cz/index.html?3_3_4_2. htm

0 Nominace Nahlásit

Diskuze k otázce

U otázky nebylo diskutováno.

Nový příspěvek
Zajímavé otázky v kategorii Zdraví