Je březen - měsíc knihy.

Máte počet minut u otázek také takhle?

Znáte tuto hlášku? Z kterého filmu je?

Čí je to výrok?

Víte, čí je to výrok?