Avatar uživatele
metro

Uchovávání peroxidu vodíku

Proč se peroxid vodíku (jeho roztoky) neuchovává ve skleněných nádobách?

Zajímavá 0 před 2500 dny Sledovat NahlásitOdpovědi
Avatar uživatele
anonym

Nevím, odkud tuto (s)myšlenku čerpáš - naopak, skleněné nádoby jsou pro skladování peroxidu vodíku (i hyperoxidu) velmi vhodné.
Platí jiné omezení - uložený vodný roztok (peroxidu (hyperoxidu) není vhodné skladovat ´na světle´ - tedy jsou doporučeny buďto skleněné nádoby z tmavého skla a nebo místnosti bez ´přístupu´ světla.
Varianta "B" - nerez nádrže, jsou ´ideální...
;-)

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
mosoj

Výtah z bezpečnostního listu.

10. STÁLOST A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita
Není k dispozici.
10.2 Chemická stabilita
Stabilní za běžných skladovacích podmínek.Vhodné obaly: hliník,plast,sklo.
10.3 Možnost nebezpečných chemických reakcí
Není k dispozici.
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit
Intenzivní zahřívání-nepřechovávat v blízkosti zdrojů tepla,chránit před světlem.
10.5 Neslučitelné materiály
Anorganické kyseliny, alkalickékovy, alkalické hydroxidy,kovy,oxidy kovů,nekovy,nekovové oxidy,aldehydy,
alkoholy, amoniak, hydrazin, oxidační činidla,hořlavé organické látky, manganistany, nečistoty, prach.
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu
V případě požáru viz kapitola č. 5

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
Lamalam

Uchovává.

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
Kelt

V lékárně se prodává peroxid vodíku v skleněné lahvičce. Ten je 3% ní. V průmyslu se dodává peroxid v 50 l plastových nádobách. Peroxid vodíku je termicky nestabilní, proto je třeba ho uchovávat v nádobách, kde nehrozí přítomnost jemných částeček prachu, kovů a pod. Tedy je třeba zvážit otázku bezpečnosti a manipulovatelnosti.

0 Nominace Nahlásit

Diskuze k otázce

U otázky nebylo diskutováno.

Nový příspěvek
Zajímavé otázky v kategorii Věda