Avatar uživatele
anonym

Škoda a zavinění při práci

Dobrý den, pracuji ve skladu na pile a dělím materál. V jedné zakázce jsme pro výrobek použili jiný typ materiálu, z mého pohledu díky špatné informovanosti, načež vznikla škoda. Zaměstnavatel mi dal ale podespat protokol o škodě až několik měsíců poté, co se škoda přihodila. Podle pracovního zákonníku jsem si přečetl, že by měl spolu s náhradou škody přijít max. do 1 měsíce, kdy byla škoda zjištěna. Ta byla zjištěna hned druhý den. Bohužel jsem mu onen papír před pár dny podepsal s výlukou, že jsem nebyl dostatečně informovaný o typu materiálu určenému k výrobě zakázky. Má právo na mně škodu dnes vymáhat? Necítím se v důsledku vinen, i když jsem prakticky svým konáním škodu zavinil. Co je možné z mého pohledu udělat, abych škodu neplatil? Děkuji. S pozdravem, Richard.

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 0 před 5387 dny Sledovat NahlásitOdpovědi
Avatar uživatele
standa

Zákoník práce tuto problematiku popisuje v ustanoveních §250 – 264 a pro váš případ jsem použil tři paragrafy (250, 257 a 263) ze kterých lze dovodit tyto závěry:

  1. lhůta do kdy je zaměstnavatel povinen případnou náhradu škody projednat „zpravidla nejpozději do 1 měsíce“ je tzv. pořádkovou lhůtou a její nedodržení nemá žádný právní význam, což je umocněno i tím, že zmiňovaný ´papír´ jste nakonec podepsal… takže tudy cesta nevede
  2. pokud zmiňovaný ´papír´ obsahuje větu „…s výlukou, že jsem nebyl dostatečně informovaný o typu materiálu určenému k výrobě zakázky“, tak na této skutečnosti by se dala stavět určitá argumentace pro případné snížení výše náhrady škody (viz §250/2). Například takto: Zaměstnavatel mě při nástupu do práce dostatečně nepoučil (nemám žádný písemný dokument o proškolení o druzích materiálu, které jsou vhodné/nevhodné pro konkrétní zakázky), čímž porušil svoje povinnosti a moje odpovědnost za vzniklou škodu se musí poměrně omezit.
  3. zaměstnavatel by se s vámi měl nejprve dohodnout o výši náhrady a poté předložit písemný návrh dohody o způsobu náhrady a výši škody, pokud požadovaná náhrada bude vyšší než 1.000 Kč je zaměstnavatel povinen projednat obsah této dohody s odborovou organizací (pokud je u zaměstnavatele zřízena)
  4. Závěr: náhradě škody se pravděpodobně nevyhnete, ale trvejte na podstatném snížení této náhrady a vše si nechte předkládat písemně. Zároveň radím, abyste se svým podpisem na předkládané dokumenty nespěchal, vše si pořádně pročetl, promyslel, poradil a až pak podepsal.

§250
(2) Byla-li škoda způsobena také porušením povinností ze strany zaměstnavatele, odpovědnost zaměstnance se poměrně omezí.

§257
(1) Zaměstnanec, který odpovídá ze škodu podle § 250 je povinen nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu, a to v penězích, jestliže neodčiní škodu uvedením v předešlý stav.
(2) Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu.

§263
(1) Výši požadované náhrady škody je zaměstnavatel se zaměstnancem povinen projednat a písemně mu ji oznámit zpravidla nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy bylo zjištěno, že škoda vznikla a že za ni zaměstnanec odpovídá.
(2) Uzavřel-li zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodu o způsobu náhrady škody, je její součástí výše náhrady škody požadované zaměstnavatelem, jestliže svůj závazek nahradit škodu zaměstnanec uznal. Dohoda podle věty první musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná.
(3) Výši požadované náhrady škody a obsah dohody o způsobu její úhrady s výjimkou náhrady nepřesahující 1000 Kč je zaměstnavatel povinen projednat s odborovou organizací.

0 Nominace Nahlásit


Diskuze k otázce

U otázky nebylo diskutováno.

Nový příspěvek