Avatar uživatele
anonym

pracovní náplň referenta územního plánování

pracovní náplň referenta územního plánování, čím se zabívá atd…

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 0 před 5326 dny Sledovat NahlásitOdpovědi
Avatar uživatele
Lencis

referent je odborný odpovědný, obv. administrativní, pracovník.

Agenda územního plánování a rozvoje města

 • Vystupuje za město jako pořizovatel územně plánovací dokumentace (ÚPD).
 • Soustřeďuje požadavky na změny a úpravy ÚPD a tyto předkládá k vyjádření zastupitelstvu města (ZM).
 • Sleduje aktuálnost ÚPD a v případě nutnosti její úpravy (schválení nadřazených ÚPD, potřeby města, apod.) předkládá požadavky na aktualizaci ÚPD města ZM.
 • V případě rozhodnutí ZM o pořízení ÚPD, nebo její změny zabezpečuje činnosti související s pořízením ÚPD dle stavebního zákona a příslušných prováděcích vyhlášek.
 • Vydává stanoviska k požadavkům občanů a organizací k územnímu a stavebnímu řízení z hlediska územního plánu města.
 • Vydává stanoviska z hlediska územního plánu k prodeji a pronájmu pozemků v majetku města.
 • Zajišťuje ve spolupráci s dotčenými odbory, příspěvkovými organizacemi a organizačními složkami obce studie ve všech oblastech dotýkajících se rozvoje města (komunikace, plynofikace, zeleň, místní části, elektrifikace, teplofikace, zateplení budov, generální opravy sídlišť apod.).
 • Poskytuje podklady, informace a konzultace o územně technických podmínkách pro orgány a organizace zabezpečující přípravu investiční výstavby ve městě.
 • Vystupuje za město ve styku se správci inženýrských sítí a koordinuje jejich činnost z hlediska technického a územního plánování.
 • Zpracovává a vyhodnocuje harmonogram realizačních i projektových ak­cí.
 • Spolupracuje se všemi organizacemi, zajišťujícími dodávku zdrojů a energií ve městě s vazbou na přípravu a realizaci výstavby či rekonstrukci objektů v majetku města.
 • Plní povinnosti vyplývající z komisionářské smlouvy vůči Správě majetku města Příbor s.r.o.
 • Zabezpečuje agendu týkající se technických řešení pozemkových úprav na území města na základě vyjádření dotčených odborných útvarů či institucí a podle jejich vyjádření zpracovává dokument pro rozhodnutí rady města (RM).

Přesnou náplň vám sdělí potencionální zaměstnavatel, přibližný obrázek si můžete udělat z výše napsaného. Já osobně se domnívám, že k výše napsaným aktivitám bude referent zajišťovat podklady, kompletovat, zadávat do PC, vyřizovat korenspondenci atd…

0 Nominace Nahlásit


Diskuze k otázce

U otázky nebylo diskutováno.

Nový příspěvek