Avatar uživatele
Registrovaný

Ke které politické ideologii patříte? Zde máte jejich seznam.

Udělal jsem seznam politických ideologií. Jsou dvě základní osy -pravice/levice, progresivismus/konzervatismus. Zatímco konzervatismus ctí tradiční křesťanské hodnoty, jakými je universální právo na život každého člověka od početí do přirozené smrti, rodina jako základní jednotku společnosti a bratrská rovnost všech lidí, tak ideologie progresivistické tyto hodnoty popírají a útočí na ně.
K jaké z těchto ideologií patříte?

PROGRESIVNÍ LEVICE:

ANARCHISMUS- legalizace tvrdých drog, vraždění nenarozených dětí, euthanasie, žádný státní dohled, extrémně vysoká kriminalita, žádná státní pomoc, žádné věznice, totální rozvrat všeho. Zatím bohudík nemají žádnou politickou stranu.

LIBERALISMUS- nenávistná ideologie, ke které tíhnou nezodpovědní a promiskuitní lidé, kteří hodně střídají partnerky, nechtějí mít děti a chtějí si hlavně užívat.
Podporuje vraždění nenarozených dětí (v Kanadě a Nizozemsku i novorozenců), vraždění starých, nemocných, nešťastných a duševně či tělesně handicapovaných lidí formou euthanasie, naopak nemá trest smrti a i ten nejstrašnější vrah má vyšší hodnotu než nevinné dítě před narozením. Dále podporuje legalizaci marihuany, nízké tresty pro brutální vrahy a nebezpečné recidivisty a liberální postoj k patologickým jevům jako jsou prostituce, hazardní hry či alkoholismus. V těchto společnostech je vysoká míra rozvodů, alkoholismu, sebevražd a bezdomovectví. Dále se projevuje politickou korektností a své odpůrce označují liberálové za nacisty, fašisty, sexisty, mysogyny, homofoby, transfoby, rasisty atd. Jediným positivem liberalismu je tolerance k sexuálním menšinám a snahy o omezení produkce plastu. Zatímco nacismus své strašlivé vraždedné zločiny nazývá pravými jmény, liberalismus je zastává v hávu tolerance, rovnosti pohlaví, "práva na smrt".

V Česku je zastávají Piráti a Zelení. V zahraničí Soros, Obama, Clintonová (demokraté, strana v USA, extrémně nenávistní vůči dětem, vraždí i novorozence) Evropská unie, Mayová. Typickými liberálními (nejzvrácenějšími) zeměmi jsou Kanada, Austrálie a Nizozemsko, kde má matka právo nechat zavraždit dítě během porodu. Za svou nadvládu liberálové zavraždili miliony nevinných dětí. Liberalismus má kořeny ve Francouzské revoluce (jejími fanoušky označované přídomkem velká), kdy liberálové vyhlazovali na gilotině celé rodiny svých odpůrců. Podobně jako komunismus a nacismus má na svědomí smrt mnoha nevinných lidí. Rovněž nenápadně potlačují národní kulturu a jazyky globalizací a srovnáváním vlastenectví s fašismem a mnohdy zakazují používat názvy určitých národů a ras (černoch, Cikán) nebo dokonce používat tradiční národní jména (například bretonská jména ve Francii).

KOMUNISMUS- ideologie, že člověk nemá mít osobní svobodu a má velmi omezené možnosti soukromého vlastnictví. Odpůrci režimu jsou vražděni, popravování či posíláni do koncentračních táborů. Krutě diskriminováni jsou věřící lidé. Komunismus se také projevuje vražděním nenarozených dětí (podobně jako liberalismus i vražděním dětí po celou dobu těhotenství). Komunisté napříč světem zavraždili miliony lidí a rozvrátili společenskou morálku. V Evropě je nejvyšší kriminalita a počet vražd na počet obyvatel právě v zemích s komunistickou minulostí. Komunisti také neberou žádné ohledy na životní prostředí, Čína je vrchní ničitel klimatu.
Komunisté tyransky vládnou v Číně, ve Vietnamu a na Kubě, v minulosti v Sovětském Svazu a jeho loutkových státech včetně Československa a také například ve Španělsku před občanskou válkou. Komunisté napříč světem páchali teroristické útoky. V Česku tuto nenávistnou ideologii zastává strana KSČM.

SOCIALISMUS- umírněnější forma komunismu, silná moc státu a podpora vraždění nenarozených dětí a euthanasie. Omezuje možnosti zdravě fungující ekonomiky a přesto není schopen podpořit nemocné lidi a socanské vlády vždy rozvrátí ekonomiku a svojí neschopností způsobí mnoho dalších tragédií - například socanské vlády ve Španělsku a Itálii nebyly schopny zasáhnout proti Koronaviru a proto ho tady máme. V Česku strana ČSSD, v Polsku Lewica.

PROGRESIVNÍ PRAVICE:

NACISMUS- zločinecká ideologie, že slabí, handicapovaní lidé a lidé jiných národů a ras mají být zotročeni a vyvražděni a dobyt celý svět. Nacismus existoval jen v Německu pod nadvládou Hitlera a jeho loutkových státech, jednoho z nejstrašnějších vrahů všech dob, který se pokusil zcela vyhladit Židy a Romy. Ideologie má blízko k liberalismu a komunismu, protože jako ony vraždí menšiny, jen to nacisté dělali méně rafinovaně a proto jim to neprošlo (liberálové z vraždění udělali reprodukční práva ženy, proto jim to prochází). Nacismus v současné době bohudík nemá politické zastoupení v žádné zemi. Tato nenávistná ideologie stojí za šesti miliony zamordovanými Židy a 60 miliony obětí nejstrašnějšího válečného konfliktu všech dob.

FAŠISMUS- ideologie absolutní státní moci, rasismus, trest smrti, agresivní politiky vůči ostatním zemím a nadřazenosti vlastního národa a vojenské expanze na území jiných zemí a diskriminace menšin. Stejně jako nacismus omezuje práva menšin, ale na rozdíl od nacismu menšiny nevyhlazuje. Fašismus existoval v Itálii pod nadvládou Benita Musolinniho. Nepříliš daleko od fašismu má například turecký vládce Erdogan. V České republice fašismus nemá oficiální politické zastoupení.

ANARCHOKAPITALISMUS
Spojení anarchismu a kapitalismu, podobné vlastnosti jako klasický anarchismus, jen větší důraz na podnikání. Vraždění nenarozených dětí, euthanasie, legalizace tvrdých drog. V Česku je jeho stoupencem Kanál svobodného přístavu.

ULTRAKAPITALISMUS
Vyznačov al se zejména otrokářstvím, vypjatým nacionalismem a rasismem a velmi krutými tresty za velmi drobné prohřešky (např. desítky let nucených prací za jednu krádež). Podnikání nebylo nijak omezováno a podnikatelé zneužívali práci děti a otroků. Lidský život a svoboda neměly žádnou cenu. V současné době nemá v Česku zastoupení. Fungoval zejména v Anglii a Spojených státech devatenáctého století.

PRAVICOVÝ PROGRESIVISMUS
Svoboda podnikání, relativní dodržování lidských práv. Zejména v Česku je však tato ideologie spojena s vyhlazováním nenarozených dětí, byť není takovým fanatickým stoupencem potratů jako komunismus, socialismus a liberalismus. V Česku je jeho stoupencem strana TOP09

KONZERVATISMUS:

KLEROSOCIALI SMUS- zřídka se vyskytující levicověkonzervativní ideologie. Základem této ideologie je dodržování lidských práv (právo na život od početí do přirozené smrti, odpor k potratům, euthanasii, prostituci, rozvodům, hazardu, trestu smrti či rasismu), důraz na biblické zásady a bratrská pomoc mezi lidmi, bezplatná lékařská péče, podpora rodin s dětmi, handicapovaných lidí. V naší společnosti by tato ideologie nemohla fungovat, jelikož klade důraz na slabou moc státu a naše společnost taková není. Klerosocialismus úspěšně fungoval v jezuitském státě v Paraquayi, kde bylo o všechny dobře postaráno. Určité rysy klerosocialismu nese Martin Luther King.

KŘESŤANSKÝ CENTRISMUS- tuto ideologii vyznávám já. Projevuje se důrazem na lidská práva každé lidské bytosti od početí do přirozené smrti a je ostře proti jakémukoliv zabíjení lidí - potratům, euthanasii a trestu smrti. Klade důraz na lidskou důstojnost a zdravý rozum, stát ekonomicky podporuje chudé, rodiny s dětmi, handicapované lidi, nemocné lidi, zajišťuje bezplatnou lékařskou péči. Základem této ideologie je důraz na rodinu jakožto základní jednotku společnosti. Příznivci této ideologie jsou většinou nakloněni ochraně životního prostředí.

V České republice ji zastává například KDU-ČSL, ve Španělsku například Rajoy. V současné době a doufám, že ještě dlouho, vládne křesťanskostředová strana Právo a Spravedlnost v Polsku, kde je dodnes lidský život jakžtakž chráněn od početí do přirozené smrti a stát zde silně podporuje rodiny s dětmi. Podobná situace je v Maďarsku, kde premiér Orbán podporuje rodiny s dětmi. Zastáncem této ideologie je například nezisková organizace Hnutí Pro život či Martin Luther King. Tato ideologie se silně vymezuje proti patologickým jevům jakými jsou prostituce, hazard, rasismus, promiskuita, politická korektnost.

O žádné extrémně fundamentální snahy, jako například kriminalizace dobrovolné předmanželského styku dvou osob, zákaz stejnopohlavního styku, se křesťanští centristé nesnaží. V žádné konzervativní katolické zemi mimo Afriku není oboustranně dobrovolný nekomerční předmanželský či stejnopohlavní styk dvou dospělých osob zakázán a to ani v silně konzervativních zemích v Latinské Americe.
Křesťanští centristé mnohdy bývají křesťané, ale ne vždy, třeba já v Boha nevěřím.

KONSERVATIVNÍ PRAVICE- důraz na svobodu podnikání, odpor k euthanasie, v Americe též odpor k vraždění nenarozených (v Česku její příslušníci nebývají statečnými odpůrci potratů, ale zároveň jsou proti rozšíření podmínek pro vraždění nenarozených dětí). Důraz na spravedlivé, ale většinou nikoliv kruté, trestání zločinců, někdy snahy o obnovení trestu smrti. Pomoc pro chudé, nemocné a postižené a rodiny s dětmi mnohdy malá, ale někteří stoupenci této ideologie jsou naopak pro pomoc těmto skupinám lidí. Většinou však stoupenci této ideologie nebývají stoupenci ekologie. V Česku se jedná o ODS a SPD. Ve Spojených státech o stranu Republikáni v čele s prezidentem Donaldem Trumpem.

KŘESŤANSKÁ PRAVICE- jedná se o propojení konservativní katolické morálky a pravice, avšak někdy se od biblických zásad oddalují. Typická je ochrana lidského života od početí do přirozené smrti, tedy odpor k potratům a euthanasii, ale mnohdy naopak podpora trestu smrti pro zločince (Franco), jiné si naopak lidského života váží zcela a trest smrti odmítají (Salazar). Režim může být jak demokratický (Bolsonaro v Brazílii), něco mezi (Salazar v Portugalsku) či diktátorský (Franco ve Španělsku). Stoupenci této ideologie řádně bojují proti patologickým jevům, jako je prostituce, hazard a jedná se o odpůrce rozvodů a antikoncepce, které byly v Portugalsku a Španělsku zakázané. Jedinec má svobodu podnikání a většinou je postaráno o rodiny s dětmi, seniory a nemocné lidi. Některé tyto režimy však bývají vypjatě nacionalistické a potlačují menšinové jazyky - například Franco ve Španělsku, ale stoupenci této ideologie nikdy nevyvražďovali žádné skupiny lidí. Liberální levičáci a komouši mnohdy stoupence této ideologie lživě označují za fašisty, přestože Salazar je naopak hrdina, který zachránil mnoho Židů před nacistickým řáděním.

Odpovědi:

Avatar uživatele
Registrovaný

Konzervativní pravice či křesťanská pravice

Jsem z tradičně konzervativní rodiny, takže se není čemu divit.
Bohužel zde uvedéné možnosti jsou napsané podle názoru autora ne podle reálné definice. Takhle to totiž vypadá, že jediná správná volba je konzervativní pravice. Kdyby to psal levičák, tak by to zase vyšlo jinak.


Avatar uživatele
Registrovaný

Křesťanský centrista či klerosocialista


Avatar uživatele
Bronzový

Křesťanský centrista či klerosocialista

Jsem typicky středový člvoěk, volič KDU-ČSL, z pohledu klasického pravo-levého členění jsem spíš mírně vpravo (spíš zastávám volný trh než státní zásahy), z pohledu liberálně-konzervativního spíš liberální (halíkovec,"pravdoláskař").

Když čtu vaši definici liberalismu ("nevávistní vražední sorosovci") tak se obávám se, že vy jste více konzervativní, než si přisouštíte ...

Členění konzervativní-liberální je dnes velmi populární a spůsobuje dost problémů v označení, že je někdo pravicový nebo levicový. osobně se mi hodně líbila typologie, která je na webu Českého rozhlasu - je to z pohledu přístupu k EU, ale sedí to i na další oblasti - viz odkaz

Zdroj: https://www.irozhlas.cz/zpravy -domov/eu-evropske-volby-test- prokop-median_1905130600_jab

 

Diskuze k otázce

Avatar uživatele
Zlatý

cochee

Já nepatřím k žádné ideologii.
Já jsem Čak Norys.
Ideologie patří ke mně.

Avatar uživatele
Zlatý

Mc Merkurion

... otázka má být jasná a stručná, tydle slohy si nech do školy ... a hlavně "jiná možnost" ...

Avatar uživatele
Stříbrný

Kelt

No na to, že je to tvůj start, tak jsi začal pěkně vysoko. Chybí ti tam jiná možnost, a stačilo položit otázku, aby se dalo odpovědět ano, ne, nebo jiná odpověď. Kromě toho jsi mohl dát odkazy a neopisovat text, který není objektivní. A nikoho nelze jednoznačně škatulkovat.

Avatar uživatele
Zlatý

Edison

Chybí ti tam "jiná odpověď". Krom toho, že tohle semi fak číst nechce jsem stejně něco úplně jinýho. A hlavně, NIKOMU nepatřím!!

Avatar uživatele
Registrovaný

zivotvsem

A k čemu tedy patříš? Můžeš to napsat zde.

Avatar uživatele
Zlatý

Edison

Nemůžu. Kdybych ti to řekl, musel bych tě zastřelit, bo je to tajný. :-D

Avatar uživatele
Bronzový

DoTazatel

Ani jedna.
Ten kontzervatismus nemáš kompletní, navíc si ho mohl nechat jako samostatnou možnost.

Krom toho máš v tom popisu různých pol. ideologií bordel (ale celé jsem to fakt nečetl, jen proletěl).

Avatar uživatele
Registrovaný

zivotvsem

Čím myslíš, že konzervatismus nemám kompletní?

Avatar uživatele
Bronzový

DoTazatel

No je toho plno, co spadá do konzervatismu - plno směrů, plno forem... prostě pododvětví.

Avatar uživatele
Registrovaný

zivotvsem

Tak samozřejmě, jiná situace je třeba v islámských zemích, ale bral jsem to pro nás, kde ještě nedávno byla, dnes bohužel již není, křesťanská kultura života. V zásadě je konzervatismus
-levicový (Jesuité v Paraguayi)
- středový (podpora nemocných, handicapovaných, rodin s dětmi, ale také svoboda podnikání. A samozřejmě úcta k lidskému životu od početí do přirozené smrti, odpor k vraždění nenarozených dětí, euthanasii a trestu smrti a ochrana životního prostředí. V Česku KDUČSL, Hnutí Pro Život a například já.

-pravicový - odpor k euthanasii, někdy k potratům, svoboda podnikání. Mnohdy však nedostatečná podpora rodin a nemocných. ODS, SPD, Trump, Bush

-křesťansko pravicový - úcta k lidskému životu od početí, odpor k potratům, euthanasii, rozvodům a k trestu smrti. Větší důraz na svobodu podnikání. Salazar, Bolsonaro.

-křesťanskopravicově národní (začlenil jsem ho do křesťanské pravice) - odpor k potratům a euthnasii, mnohdy naopak podpora trestu smrti a silný nacionalismus. Například Franco a Pinochet.

Avatar uživatele
Zlatý

Edison

Tady se poněkud mýlíš. Celá naše kultura je založena na křesťanství.

 

Přihlásit se

Položte otázku, odpovězte, zapojte se, …

začněte zde

Reklama

Kvalitní odpovědi v: Rodina a vztahy

Zlatý Drap 1333
Zlatý marci1 987
Zlatý ivzez 704
Zlatý quentos 701
Zlatý annas 656
Zlatý iceT 654
Zlatý hanulka11 535
Zlatý led 517
Zlatý zjentek 500
Zlatý panenka 488

Zobrazit celkový žebříček

Facebook

 

Váš požadavek se vyřizuje, počkejte prosím.